Home > > Sheldan Nidle - 22 juli 2014

Sheldan Nidle - 22 juli 2014

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! We komen om veel mooie zaken te bespreken. Op dit moment worden gebeurtenissen gereed gemaakt die deze globe vrijheid, vrede en welvaart gaan brengen. Onze galactische en aardse bondgenoten werken samen om een einde te maken aan de lange duistere nacht waar jullie allemaal doorheen gegaan zijn. Het is echt verbazingwekkend om te zien hoe de goddelijke klok van de Hemel jullie aan de uiterste rand van succes heeft gebracht. Er gebeuren dingen om jullie te bevrijden van bestuur dat werkt om jullie vrijheid te beknotten en om jullie te bevrijden van de leugens over wat dat bestuur doet. Deze tirannie gaat nu getransformeerd worden. Toen Amerika de onafhankelijkheid aankondigde, deed het dat op een manier die haar gewijde verklaring in staat stelde te verkondigen waarom het een speciaal baken was van vrijheid. Deze proclamatie werd geleidelijk aan het zwijgen opgelegd door degenen die speciale banden deelden met individuen in Engeland die wensten tirannie boven vrijheid aan te nemen en rijkdom te vergaren over de hoofden van iedere Amerikaan en zijn goddelijke rechten. Deze godslastering wordt nu getransformeerd en nieuw bestuur wordt aangekondigd om de recente zonden tegen dit geweldige land terug te draaien. Dit zal vrede, welvaart en coöperatie brengen aan Gaia en haar oppervlakte mensheid!

Dit is slechts een klein maar pertinent aspect van hetgeen zich bijna manifesteert. Onze aardse medewerkers gaan nog steeds snel vooruit met die operaties die nieuwe financiële en bankiersinstrumenten zullen brengen. De rijkdom die lange tijd werd verborgen door de grote dynastieën en spirituele families is bijna zo ver om te worden uitgedeeld. Dit zal worden vergezeld door nieuwe bankprocedures die worden gesteund door nieuwe en transparante wetten. Bovendien worden degenen die zich lange tijd wisten te verbergen achter deze enorme verlakkerij gearresteerd en verwijderd van de illustere rijkdom die ze decaden lang vergaarden. Onze medewerkers zijn van plan een verdeling van rijkdom te brengen en wereldwijd een grote viering te organiseren. Gedurende dit jaar van viering worden alle schulden kwijtgescholden en gaat iedereen opnieuw beginnen in deze nieuwe welvarende realiteit. Jullie worden door jullie Verheven Meesters bevrijd en onderwezen in essentiële waarheden die lang werden verborgen door de lastige cabal. Jullie zijn, in werkelijkheid, buitenaardsen die hier zo’n 900.000 jaar geleden landden.

Bovendien zal dit nieuwe bestuur ons welwillende bestaan verkondigen en degenen die de vertegenwoordigers van jullie gemeenschappelijke voorouders zijn verwelkomen. De Binnenaardelanden van Agartha kunnen dan vertegenwoordigers naar jullie toesturen die jullie ware verborgen geschiedenis verder kunnen uitleggen. Deze opkomst van de Lemuriërs stelt hen in staat de verborgen toegangen naar Binnenaarde te openen en vele nu begraven monumenten die de verslagen van jullie oude en “verloren’ samenlevingen bevatten te ontsluiten. Deze verslagen gaan terug tot de verschillende gouden Tijdperken van de mensheid, maar dit is slechts een begin. Er moet veel meer aan jullie bekend worden gemaakt. Onze mentoren zijn van plan jullie toe te staan delen van jullie Akashagegevens in te zien en te ontdekken hoe jullie en je voorouders worstelden met wat hen werd aangedaan door de Anunnaki. Deze openbaringen zijn niet bedoeld om jullie te shockeren, maar alleen om jullie een beter begrip te laten krijgen van wat jullie de laatste bijna 13 millennia werd aangedaan. We zullen komen om jullie in staat te stellen je voor te bereiden op jullie sprong naar volledig bewustzijn. Deze laatste stap houdt in het mentoren en monitoren van jullie tijd in de Lichtkamers en jullie daaropvolgende training.

Als volledig bewuste Wezens zullen jullie in goddelijke dienst komen. Jullie moeten volledig begrijpen wat dit inhoudt en wat er van jullie verwacht zal worden. Volledig bewuste Wezens zijn sociale en zelfbewuste mensen. Ons wordt vanaf de vroege kindertijd geleerd met anderen te werken en vrijelijk de betekenis achter onze verschillende talenten en vaardigheden na te streven. Deze dagelijkse zoektocht laat ons systeem van vloeiend management gladjes en efficiënt verlopen. Jullie krijgen eveneens raadgevers toegewezen die met jullie team van spirituele adviseurs werken om zeker te stellen dat deze maatschappij in jullie behoeften voorziet en dat jullie, welk probleem dat jullie of jullie gemeenschap ook tegenkomt, creatief kunnen oplossen. Dit is een doorgaand proces. Jullie zien hoe je leven zich vermengt met anderen. Alles wat jullie doen wordt in deze context gedaan. Jullie ondersteunen elkaar en alle talloze sterrennaties die deze Galactische Federatie van Licht vormen vrijelijk. Het is in dit licht dat we onze samenlevingen en de sterrennaties die ze bevatten bedienen. We zijn van plan jullie voor te bereiden op deze gewijde manier van dienstbaarheid aan de Hemel en haar gewijde decreten.

Hosanna! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen om jullie te zegenen en vele dingen te zeggen nu we het volgende Nieuwe Galactische Jaar op zaterdag naderen. Jullie wereld beweegt zich snel. Onze gezegende medewerkers forceren situaties om de valuta en bankhervormingen toe te laten om jullie vrijheid, soevereiniteit en welvaart te brengen. Een aantal vervolggebeurtenissen zullen uit deze aankondigingen voortvloeien. Die zijn bedoeld om nieuw bestuur te produceren en degenen die ze gaan vormen in staat te stellen een einde uit te roepen van een systeem dat jullie lang in verwarring heeft gebracht over de ware aard van deze realiteit. De Hemel en AEON hebben besloten dat de mensheid bepaalde waarheden moet leren kennen. Deze waarheden zullen leiden tot omstandigheden die onze spirituele en ruimtebroeders, evenals ons, in staat stellen ons aan jullie te onthullen. Allereerst zal deze opdoemende serie Waarheden jullie simpelweg leren hoe deze realiteit geconstrueerd is en wat hij voorbestemd is te worden. Jullie zullen eveneens een laatste spirituele visite beginnen die jullie naar volledig bewustzijn zal brengen.

Halleluja! We zijn verheugd als we de Schepper’s grote zegeningen zien en inademen! Jullie staan aan de rand van een nieuw tijdperk. De grote schatten en geweldige compensaties van de Hemel regenen dagelijks op ons neer. Degenen die door ons zijn aangesteld staan op het punt een grote coup uit te voeren. Deze actie zal de weg openen voor anderen die voortvarend werken om jullie je vrijheid te geven. Het duister vult haar zakken voor jullie met droefenis en vernietiging. Dit zal jullie niet langer beïnvloeden, of zelfs dit rijk. Het duister zal verplaatst worden naar een plek waar het niet langer kan voorkomen wat de Hemel zo voor jullie heeft verkondigd. Het Licht triomfeert daadwerkelijk! Een nieuw tijdperk van vrede, welvaart en samenwerking daagt op de Aarde! We zegenen dit en vragen alleen maar dat jullie je nu realiseren wat er van je wordt gevraagd. Jullie zullen het gewijde instrument worden van de decreten van De Hemel. Wees immer klaar om snel voorwaarts te gaan en jullie bestemming te manifesteren!

Deze veranderingen zijn slechts het begin van een sublieme operatie die jullie grote kansen en mogelijkheden gaat brengen. We zullen samen pal staan en Gaia terugbrengen uit de afgescheidenheid die werd gecreëerd toen jullie plotseling in een rijk, gevuld met duisternis, ellende en dood werden geworpen. Dit komt tot een einde en daarmee een terugkeer naar liefde; liefde en eenheid met enorme rijken van de Hemel en de fysicaliteit. Als galactische mensen zullen jullie wederom in staat zijn de gewijde decreten van het Licht uit te voeren. De Schepping zich laten ontvouwen is slechts een van de vele taken die jullie gracieus zullen ondernemen. Jullie zullen eveneens dit zonnestelsel gaan hersmeden en vrede en geweldige vreugde brengen aan dit deel van de Melkweg. Jullie vastberadenheid heeft vreugde gebracht aan de Hemel. Spoedig zullen jullie degenen uit Binnenaarde, deze Melkweg en degenen die jullie spirituele mentoren zijn, ontmoeten. Onze missie is, wanneer het nodig is jullie de richting te wijzen en wijsheid te geven over deze zaken. Zegeningen en Vreugde aan Allen!

Vandaag gingen we door met onze boodschap. Veel goeds komt eraan. Met het duister is het afgelopen en lang beloofde zegeningen zijn vlakbij. Wees klaar om te doen wat nodig is voor elk van jullie om tot bloei te kunnen komen en te genieten van de meest volle mate van jullie succes. Dan is daar de grootste gift: een volledig bewust Lichtwezen worden. Geniet van je vleugels! Jullie hebben ze verdiend!!! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl