Home > > Sheldan Nidle - 1 juli 2014

Sheldan Nidle - 1 juli 2014

12 Caban, 0 Kumku, 10 Caban

Dratzo ! We komen vandaag met goed nieuws Onze diverse aardse bondgenoten zijn ijverig jullie zegeningen klaar aan het maken voor levering. Wij willen deze week onze boodschap toewijden aan het praten over jullie oorsprong. Wij zijn allemaal afstammelingen van een water-aapachtig schepsel dat op de derde planeet leefde vanaf haar zon, de ster die jullie Vega noemen. Deze planeet was een waterwereld, gevuld met wat jullie kunnen denken: ongewone schepselen. Het ergste daarvan was een groot roofdier, en onze voorouders waren over een serie steile bergen geklommen om daaraan te ontsnappen. Daar ontwikkelden zij zich in grootse vissers en begonnen veel tijd te besteden aan de zee. Uiteindelijk verloren zij hun dichte lichaam en namen de karakteristieken aan van een zee zoogdier. Ongeveer zes miljoen jaren geleden bezochten cetaceans (walvisachtigen) hen, uit land uit het Solis stelsel. Deze vriendelijke Wezens vroegen hen of ze werkelijk bewuste Wezens wilden worden en uiteindelijk naar hun vroegere thuislanden wilden migreren. Eerst weigerden zij. Maar, de tussenkomst van de Spirituele Hiërarchie overtuigde hen ervan om dat wel te doen. Hen werd volledig bewustzijn toegestaan en ze ontmoetten ook zulke zielen uit de sterren, die rond Vega lagen.

Die vergaderingen leidden tot de formatie van een Licht confederatie, die langzaam in invloed begon uit te groeien over de Lyra constellatie. Vier miljoen jaren geleden hadden zij de ster Sirius bereikt en waren in een nieuwe organisatie gemorfd (overgegaan), de Galactische Federatie van Licht. Het was deze heilige vereniging die uiteindelijk het Solis stelsel koloniseerde. Die kolonies werden verwoest door de Ancharan Alliantie en men werd gedwongen te vluchten. De kolonisten keerden rond 900.000 jaren terug en besloten om zich te settelen op Gaia. Deze groep zette zijn hoofdkwartier op in de Binnenste Aarde en ook op een groot eiland-continent dat jullie heden bekend is als Lemurië. Die oppervlakte kolonie begon zich langzaam uit te breiden. Haar taak was om de diverse eco-stelsels te ondersteunen en te handhaven. Rond 300.000 jaren geleden werd de Aarde gekoloniseerd door Wezens uit Centaurus en uit de Plejaden. De meesten ervan gingen naar een groot eiland-continent in de huidige Atlantische Oceaan. Haar inwoners noemden deze nieuwe kolonie “Atlantis”. En dat werd spoedig een stille rivaal van de Lemuriërs. Rond 50.000 jaren geleden gaven de Lemuriërs ieder van hun kolonies een gelijkwaardige status. De Atlantiërs zagen dit als een mogelijke gelegenheid om hun dominantie uit te breiden over de oppervlakte landen van de Aarde.

Ongeveer 25.000 jaren geleden vielen de Atlantiërs en hun duistere bondgenoten de oppervlakte landen aan en vernietigden de landen van Lemurië. De Lemuriërs trokken zich terug naar hun rijk in de Binnenste Aarde. Dit liet de Atlantiërs de leiding hebben aan de oppervlakte landen. Na millennia begonnen de Atlantiërs een politiek om veel kinderen van de heersende elites, die tegen hen gekant waren, te verbannen naar een schier eiland in de Middellandse zee dat “Ionia” heette. Uiteindelijk vielen de Atlantiërs deze kolonie aan. De Ioniaanse wetenschappers hadden zichzelf voorbereid voor die gelegenheid met een serie van specifieke apparaten. Daarmee waren ze in staat om die bedreiging tegen te gaan. Atlantis werd door zijn eigen wapen verteerd en spoedig zonk het onder de wateren. De bewoners van Atlantis en hun wereld bondgenoten vluchtten naar een andere wereld die rond een ster draaide in de Centaurian constellatie, bekend aan jullie als Beta Centauri. Deze ramp liet twee groepen Wezens achter. De eerste was een groep van specifieke menselijke hybriden, in jullie legendes Anunnaki genaamd. De tweede waren jullie beperkt-bewuste voorouders. Deze groepen formeerden met behulp van de Hemel spoedig een symbiotische relatie.

De Hemel besloot dat jullie voorouders overleefden en een aantal vitale lessen leerden, die nuttig moesten zijn als het Licht eenmaal met volle kracht voor jullie wereld terugkeerde. Die vreemde relatie die bestond uit de Anunnaki als “goden” en jullie voorouders als hun toegewijde volgers, ging enige 13.000 jaren door. Het werd tijd dat dit ging eindigen en voor jullie om je vroegere status weer aan te nemen. Deze fase van jullie lange reis is meer het begin van hoe jullie weer volledig bewust moeten worden. Wij zijn hier om jullie mentoren te zijn en om je terugkeer toe te staan. De Anunnaki die een regerende groep achterlieten die in al die millennia morfde(overging) naar wat jullie weten dat nu de duistere cabal is. Deze groep wordt uit de macht gezet. Zij zijn zich bewust dat die tijd is gekomen. Wat direct aanwezig is om deze groep aan de kant te zien gaan en opgevolgd te zien worden door onze aardse bondgenoten. De stukken zitten op hun plek voor een grote verandering om in “een oogwenk” te gebeuren. Die transformatie houdt heilige Wezens in die uit alle delen van jullie wereldbol komen. Hun programma’s zijn om jullie te bevrijden en om jullie van welvaart en een nieuwe regering te voorzien.

Zegeningen! Wij zijn jullie Verheven Meesters. Jullie wereld lijdt onder de laatste overblijfselen van de duistere cabal. Onze missie is om jullie van middelen te voorzien om voorbij hun afschuwelijke regering te komen. Hierbij heeft de Hemel ons grote vloten toegezonden met schepen die ons mentoren brengen, om te helpen bij jullie overgang naar vol bewustzijn. Wij verwelkomen hen. Deze broeders geven ons de mogelijkheid om elke macht te overstijgen die de duistere cabal nog heeft. Een natuurlijk gezegende beweging is onderweg en die is om jullie naar vol bewustzijn te bewegen. Onze goddelijke taak is het om die ontwikkelingen te overzien en om veilig te stellen dat zij jullie positief beïnvloeden. De bedoeling is om zeker te maken van jullie tijdige succes. Onze bondgenoten hebben de instrumenten om een nieuw tijdperk baan te laten breken voor de mensheid. Deze nieuwe periode is reeds gezegend om jullie heen. De duistere agenten vrezen arrestatie. Zij hebben paniek over de feiten die worden gepresenteerd in hun rechtszaken en weten dat dit huidige rijk inderdaad aan het ineen storten is. De tijd van de duisteren is voorbij. Een nieuwe era van vrijheid, vrede en welvaart manifesteert zich.

Wij realiseren ons hoe dit gaat. Op een speciaal moment richten wij ons naar jullie en bevestigen wat de Hemel aan het doen is om zijn talloze heilige uitspraken te formeren. De duisteren hebben een wereld opzet aan gemeenschappen gefundeerd over oorlog, verdeling en ongewettigde haat naar elkaar. Wij moeten remedies toepassen voor millennia van intens misbruik. Jullie hebben IN jullie verborgen haat en vreemd denken/geloof, dat voortgebracht werd door jullie vroegere overheersers. Lessen zijn nodig om door ons te worden gegeven zodat gelijkwaardigheid van iedereen en het opduiken van wederzijdse goedgunstigheid terug kan komen. In dit licht kunnen jullie werkelijk samen komen en beginnen om funderingen te leggen voor een nieuwe wereld gemeenschap. Die gemeenschap zal jullie spirituele soevereiniteit en goddelijke rechten erkennen. Die is er ook om jullie voorspoed te verzekeren door je de middelen te geven om die voor jezelf en jullie onderling verbonden families, veilig te stellen. Dit is allemaal een inleiding naar wat jullie galactische mentoren jullie gaan onderwijzen.

Dit is louter een tijd zodat jullie beginnen te begrijpen wie jullie werkelijk zijn en hoe jullie innig verbonden zijn aan elkaar. Jullie Ascentie is om jullie ten slotte een speciale code te geven om door te zetten wat wij en jullie mentoren je leren. Wees in vreugde en wees je gezegend bewust van hoe de Hemel dit heeft opgebouwd en rechtmatig het pad afdwong voor jullie grootse her vereniging met ons allemaal. Wij hebben in Agartha gezeten en gekeken hoe het duister jullie manipuleerde en jullie apart hielden. Deze onrechtvaardigheid gaat nu eindigen. Wij hebben het laatste jaar veel delen van deze wereldbol bezocht en hebben gezien hoe de dingen aan het veranderen zijn. De Hemel werkt op vreemde en prachtige manieren. De duistere cabal kan niet aan zijn lot ontsnappen. Maar ook deze schavuiten zijn onze broeders en zusters die in de tijd van vol bewustzijn terug moeten keren naar de kudde. Wij weten dit en zien de bedoeling van dit laatste stuk van onze wederzijdse reis: Om een simpel feit te leren: Dat wij allen inderdaad Allemaal Een zijn ! Hosanna ! Hosanna !

Heden gaan we door met onze boodschap. Blijf steeds bewust dat de Hemel onze heilige gids is. Onze goddelijke dienst is om de hele mensheid terug te verwelkomen. Wij komen om te onderwijzen, en om jullie voor te bereiden voor de laatste grote spirituele sprong, vol bewustzijn ! Het moment komt eraan voor ons om actie te ondernemen en om ons allen naar de nieuwe gezegende Periode te brengen! Zo zij het ! Selamat Gajun ! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Een ! en Wees in Vreugde !)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl