Home > > Sheldan Nidle - 5 augustus 2014

Sheldan Nidle - 5 augustus 2014

8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! We komen! Jullie wereld gaat nog steeds richting haar doel van een enorme transformatie van jullie realiteit. Onze liaisons en het diplomatieke corps rapporteren dat er een aantal belangrijke beslissingen genomen werden, snel gevolgd door enige waarneembare actie. We zijn onze aardse bondgenoten dankbaar voor hetgeen ze momenteel voor elkaar krijgen. De basis voor een nieuwe wereld is gelegd, en die wordt gekenmerkt door welvaart en een einde aan een lange periode van dienstbaarheid aan jullie duistere meesters. Deze grote opening naar het Licht gaat jullie een enorme groei brengen in bewustzijn, nieuw bestuur en eindelijk, volledige onthulling van ons bestaan. We verwelkomen deze doorgaande veranderingen en bereiden ons serieus voor op onze komst. We begrijpen het volle belang van wat er voorafgaat aan onze aankomst op jullie prachtige kusten. Dit vereist een einde aan de arrogante onverschilligheid van de duistere cabal. Vervolgens hebben jullie tijd nodig om te wennen aan jullie nieuw gevonden welvaart en jullie opnieuw verkregen vrijheden en persoonlijke rechten. Daarna zullen jullie klaar zijn om de lessen van onze Verheven Meesters te ontvangen. Eindelijk zullen jullie er inderdaad klaar voor zijn dat wij een mondiale massalanding uitvoeren. Dat is om jullie je zeer noodzakelijke mentoren te brengen!

De mentoren die we voor jullie hebben getraind, zijn een speciale groep. Ieder van hen heeft een lange cursus gevolgd, die hen heeft klaargestoomd om jullie te helpen je voor te bereiden op volledig bewustzijn. Jullie Verheven Meesters doorliepen vele levens voordat ze een speciale ceremonie ondergingen. Deze ceremonie zalfde hen met de geweldige vaardigheden die ze nu bezitten. Zie wat er bijna met jullie gaat gebeuren als een manier om te ervaren wat ieder van hen voor elkaar heeft gekregen. Jullie wordt een pad aangeboden waarlangs jullie eveneens kunnen terugkeren naar een speciale staat van genade. Onze taak is te aanvaarden wat de Hemel geeft en de weg te bereiden om dit opmerkelijke doel te bereiken. Bezie jullie kristallen Lichtkamers als een unieke hemelse gift. Deze gift zal jullie transformeren en jullie in staat stellen je bij ons aan te sluiten. We verheugen ons hier over! De terugkeer naar jullie vroegere status als galactische mensen zal een rijk openen dat ver voorbij jullie besef lag gedurende de afgelopen 13 millennia. Onze komst completeert een welkom thuis, wat begon toen de Anunnaki terugkeerden naar het Licht en hun vroegere aardse handlangers vroegen aan deze eis gehoor te geven. Dit weigerde jullie duistere cabal.

De huidige realiteit waarin jullie verblijven wordt louter een transitie tussen de derde en vijfde dimensie. De duistere cabal realiseert zich wat de Hemel aan het doen is en hoe onomkeerbaar dit waarlijk is. De tijd van het duister is voorbij. Het moment voor verandering nadert. De Hemel bepaalt dat we deze speciale momenten gebruiken om jullie eraan te herinneren dat deze transformatie een waarlijk magisch moment bereikt. Dat is het moment waarop wij elkaar eenvoudig kunnen leren kennen en zullen kunnen begrijpen wat de eerste Agarthanen gerealiseerd hebben. Wijsheid is onderdeel van dit land. Jullie zitten op een plek die niet langer kan blijven wat het was. Er is teveel energie, teveel gebed en zegen van de Hemel. Het duister kan jullie niet langer tegenhouden zoals het eerder deed. Dit is waarom jullie het begin van ideeën en principes ervaren die de wereld gaan transformeren en de armoede en angst van deze tijd zullen beëindigen. Jullie laten feitelijk een lange kindertijd achter je en worden volwassen, hetgeen jullie in de gewoonten van deze Melkweg en waarachtig van de gehele fysicaliteit zal werpen. Hosanna! Hosanna! Hosanna aan allen!

Deze periode zal derhalve de tijd worden waarin jullie je metamorfose afmaken en jullie kindergewoonten achter je laten. Beperkt bewustzijn leerde jullie vele dingen. Nu is het tijd voor jullie om deze wijsheid te gebruiken en een galactische vrede te bewerkstelligen. Deze galactische vrede gaat het Anchara-continuüm in staat stellen zichzelf te veranderen en het voertuig te zijn, met de Hemel, om Licht te verspreiden door deze Melkweg. Dit Licht beïnvloedt niet alleen deze Melkweg maar tevens het geheel van dit deel van de Schepping. Stel jezelf voor als visionaire scheppers van de veelvoud aan werkelijkheden die rondom jullie zijn genesteld. Dat is wat jullie in feite zijn. Ieder van jullie werd speciaal geselecteerd om in deze realiteit belichaamd te worden. Jullie zijn de realiteitverheffers en de Melkwegverheffers. Jullie komen je pallets met regenbogen brengen en het Licht der Vreugde verspreiden. Jullie zijn hier om een nieuw tijdperk van de oppervlaktemensheid te lanceren. Jullie gaan deze mensheid verenigen en terugleiden naar haar lang vergeten wonderen. Wij zijn hier om ons bij jullie aan te sluiten en de Hemelse decreten te manifesteren. Samen zullen we een nieuwe realiteit tot stand brengen en de komst van een grootse tijd van volledig bewustzijn verspreiden.

Gezegend, we zijn jullie Verheven Meesters! We komen deze keer met goed nieuws. De programma’s die jarenlang hebben gewacht op uitvoering zijn eindelijk klaar om een uniek distributieproces te starten. Het duister en haar aardse handlangers voorkwamen dit door het simpele feit dat ze de macht over de belangrijkste regeringen van de wereld behielden. Onze aardse en ruimtebondgenoten zijn gezegend bijeengekomen om deze situatie te verhelpen. Het eerste deel is gebaseerd op de grote moed van onze aardse medewerkers. Ondanks voortdurende bedreigingen door het duister hebben ze hun levens toegewijd aan het succes van dit laatste deel van hun missie. Dit gedeelte moest een nieuw bank- en valutasysteem vestigen en ondertussen tevens een mondiaal algemeen wetnetwerk creëren. Deze gewijde missie gaat nu vrucht dragen door welvaart naar jullie te brengen en waarachtige gerechtigheid aan het duister. Het nieuwe banksysteem zal gebaseerd zijn op kostbare metalen en de ondersteuning zijn van jullie groeiende welvaart. We zegenen de Hemel voor wat nu gedaan gaat worden!

We bereiden ons met plezier voor op de verschillende lessen die we jullie gaan geven. Deze lessen zullen jullie start op deze wereld, 900.000 jaar geleden, behandelen; de vreugde van volledig bewustzijn en de leugenachtigheid van het duistere rijk waarin jullie de laatste 13 millennia hebben geleefd. We willen ons speciaal focussen op de gebeurtenissen van de laatste 2500 jaar. Jullie moeten begrijpen wat het duister jullie lange tijd heeft wijsgemaakt, en de waarheid weten achter de geschiedenis van Europa, Azië en Amerika. Jullie gaan in detail weten waarom jullie hier zijn en wat je kunt verwachten. Gaia heeft een uitgebreide Spirituele Hiërarchie en wij zijn onderdeel van deze gewijde entourage. Jullie moeten ontdekken hoe je in contact komt en converseert met jullie verschillende spirituele en fysieke gidsen. Gedurende deze conversaties gaan jullie veel over jezelf leren en in staat zijn uit te bouwen wat we al hebben uitgelegd in onze verscheidene lessen aan jullie.

De komende tijden winden ons op! Vele gebeurtenissen zullen de grote welvaart en immense vrijheid die van jullie is onthullen. Het nieuwe bestuur zal eveneens een groot aantal onderdrukte uitvindingen onthullen. Deze zullen jullie in staat stelleen de lucht, het water en de grond van Moeder Aarde te reinigen. Door dat te doen gaan jullie beginnen je goddelijke rentmeesterschap van Gaia te vervullen. Dit is een levend universum. Leven en de energie om het te onderhouden is overal. Jullie gaan je bij ons aansluiten in goddelijke dienstbaarheid aan de Schepper en aan de fysicaliteit. Uit deze dienstbaarheid ontstaat een innerlijke bevrediging die de kern van wie jullie werkelijk zijn omarmt! Het assisteren bij het werk van de Hemel in de fysicaliteit vormt de ware kern van wie we zijn. Spoedig zullen we dit hele zonnestelsel en de Wezens die hier verblijven van dienst zijn. Wanneer jullie net tot volledig bewustzijn komen gaan jullie door een korte leertijd. Wij hebben veel geleerd van deze initiatietijd. Samen gaan we allemaal grootse dingen doen!

Vandaag vervolgden we onze serie boodschappen aan jullie. Grote gebeurtenissen doemen op. Gebruik deze tijd om van ze te genieten en bereid jezelf voor op onze komst. De slechte tijden die jullie ervoeren sinds je kindertijd zijn echt voorbij. Liefde en Licht zijn waarlijk triomferend. Geniet ervan! En wees klaar om deze grootse set overwinningen te vieren! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl