Home > > Sheldan Nidle - 29 mei 2018

Sheldan Nidle - 29 mei 2018

Selamat Jalwa (wees in gerechtigheid). De teloorgang van de cabal gaat verder. Hun trage, arrogante handelingen en onze snelle bestraffende tegenstoten laten deze boeven achter in een moeras van hun eigen maaksel. Onze aardse bondgenoten gaan door met het construeren van mondiale allianties die duidelijk hun Overwinning op het duister intensiveren. De sleutels tot deze overwinning zijn jullie stijgende niveaus van bewustzijn en jullie groeiende honger naar vrijheid en spirituele soevereiniteit van het duister en haar eindeloze eeuwen van slavernij, hebzucht en minachting. De Hemel gaat door jullie allemaal uit te rusten met, en te versterken voor volledig bewustzijn. De realiteitsverheffing die aanstaande is, is de reden dat de invloed van het duister afneemt en waarom de cabal zo in paniek is.

Houd voortdurend in gedachten wat zich rond jullie ontvouwt. Heb vertrouwen in het plan. Onze aardse bondgenoten laten geregeld Waarheden los die zijn ontworpen om jullie een beter begrip te geven van wat zich feitelijk voordoet. Deze talloze en gevarieerde allianties zullen uiteindelijk de uitkomst bepalen. We kunnen niet genoeg het belang van deze huidige strategie naar jullie vrijheid benadrukken. Een unie van vele facties, die gefocust is op het ondermijnen van elke zet van de cabal. Hun oude, beproefde strategieën, die eens zo goed werkten op de bevolking, zijn aantoonbaar niet langer succesvol. De massa ontwaakt.

Bewustzijn is een universeel web van goddelijke wijsheid, door welke de onderlinge verbondenheid met al het leven evident is. Jij bent bewustzijn, en bewustzijn ben jij. De niet-verbondenheid die jullie momenteel ervaren is een illusie die jullie is opgedrongen door jullie staat van beperkt bewustzijn. Naarmate jullie hieromtrent ontwaken, breidt het potentieel voor positieve verandering zich in alle gebieden uit. Het is de tijd waarin de architecten van de oude manieren uit de gratie vallen en Lichtwerkers bevrijdt worden om hun Lichtstralen rond te slingeren.

Met betrekking tot Aard-veranderingen, verwacht dat deze regionaal soms intens kunnen zijn. Gaia heeft besloten veel van deze veranderingen op mondiale schaal te vertragen, daar jullie eigen transformatie niet ver weg meer is. Haar finale transformatie zal niet plaatsvinden totdat jullie veilig in Agartha zijn om jullie laatste, extatische stap naar volledig bewustzijn te zetten. Tot dan zal Gaia zich focussen op het oplossen van de druk op haar tektonische platen en op het opbouwen van de bassins van de Stille en de Atlantische Oceaan voor de terugkeer van de continenten van Lemurië en Atlantis. Als volledig bewuste planeet staat ze bekend om zowel haar symmetrie als haar exquisiete schoonheid. De opstuwing van Atlantis en Lemurië zal Gaia’s land- en water-ratio in evenwicht brengen. Opnieuw zal ze terugkeren naar haar oorspronkelijke, ongerepte lichaamsconfiguratie als mono-polaire planeet.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We brengen jullie vele zegeningen! Jullie hebben ons geweldig geholpen door elke dag een prachtige verzameling positieve gedachten te manifesteren. De burgers van jullie wereld beginnen te begrijpen dat we allemaal onderling verbonden zijn. Naarmate jullie in bewustzijn groeien, worden jullie gedachten sterker gefocust en affirmatiever. Het is belangrijk dat jullie je realiseren hoe eenvoudig hooggespannen negatieve gedachten datgene wat jullie wensen te visualiseren, kunnen vertragen. Neem de tijd om bij elkaar te komen en gebruik jullie gecombineerde gedachten om de meest wonderbaarlijke uitkomst te visualiseren. Wanneer jullie dit regelmatig doen, kunnen jullie positieve gedachten tot een krachtiger en onweerstaanbaarder alternatief maken.

Naarmate mensen in bewustzijn groeien, worden we in toenemende mate bewust van de spirituele aard van fysicaliteit. We zien dat, naarmate jullie wakkerder worden ten aanzien van wie jullie zijn – een spiritueel Wezen dat een fysieke ervaring heeft – jullie de ondergang van de cabal met meer gratie en minder woede en veroordeling beleven. We zien hoe jullie je groeiende kracht om op mensen gefocust bestuur te eisen, toepassen. Overal realiseren naties zich het belang van vrijheid, en wenden ze zich af van regimes die niet luisteren naar de roep van hun burgers.

Jullie ervaren een transitie van de wereld die jullie momenteel kennen, naar een wereld die meer waarachtig reflecteert wie jullie worden. Dit is een tijd waarin elk individu zijn krachtige spirituele gaven onderling verbindt met het geheel. Stel je de schoonheid voor die jullie diversiteit toevoegt aan het goddelijke weefsel van jullie nieuwe galactische maatschappij, terwijl jullie een nieuwe realiteit tot bestaan weven. Houd altijd jullie belangrijkheid in gedachten voor het collectief dat de oppervlaktemensheid is. Jullie rijk gaat door met verandering ten goede. Volhard in je individuele affirmaties en de machtige visualisaties die bouwen aan een durende vrede voor iedereen.

Vandaag bespraken we wat zich ontvouwt rond deze globe. Er vinden vele gebeurtenissen plaats die jullie in staat zullen stellen dit duistere rijk naar het Licht te transformeren. We vragen jullie eenvoudig deze informatie tot je te nemen en te gebruiken om je meer bewust te worden van wat er met jullie en de gemeenschappen de deel uitmaken van deze realiteit, gebeurt. Weet, Lieve Mensen, dat dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!