Home > > Sheldan Nidle - 15 mei 2018

Sheldan Nidle - 15 mei 2018

Selamat Jarin! Lieve Harten, wij zijn er weer met nog veel meer om met jullie te bespreken! De voortdurende strijd tussen Licht en duister in dit rijk nadert een cruciaal punt. Vele gebeurtenissen in de laatste paar weken hebben een opening voor het Licht gecreëerd. De veelomvattende strategie zal onze aardse bondgenoten zeker voorzien van zeer benodigde voordelen. De onvermijdelijke nederlaag van de cabal gaat verder. De ene na de andere cabal-strategie valt uiteen. Terwijl de cabal verzwakt, neemt hun ledental af. Intussen wordt het Licht sterker terwijl de puzzelstukjes die jullie vrijheid verzekeren op hun plaats vallen. Vrede, welvaart en nieuwe bestuurlijke orde komen iedere dag dichterbij.

Zoals jullie weten negeren jullie mainstream media het meeste van de goede werken van de BRICS landen en onze aardse bondgenoten. Dit moment in de geschiedenis is een transcendent keerpunt voor jullie. Het duister heeft deze realiteit bijna 13 millennia kunnen beheersen. De realiteit waarin jullie leven transformeert langzaam maar zeker. Onze aardse bondgenoten werken met uiterste voortvarendheid om ervoor te zorgen dat de rijkdom van jullie wereld wordt gedistribueerd naar degenen die enorm zijn toegewijd aan de juiste toewijzing van deze fondsen voor humanitaire projecten.

Mondiale vrede gaat om de schepping van een betere realiteit. Het is gebaseerd op een organisch netwerk van bewustzijn, gecreëerd door een steeds groter wordende gewaarwording van het zelf en geïnitieerd door de innerlijke werking van het Licht. Het resultaat van deze ontluikende gewaarwording is een multi-gelaagd systeem, ontworpen om samenwerking, vrede en culturele wederkerigheid van energie te voorzien. Elke natie heeft een voortdurende plicht om haar mensen te voorzien van voedsel, onderdak, kleding gezondheidszorg en een duurzaam, gifvrij milieu. Nog belangrijker; ze zijn belast met het beschermen van de vrijheid en de persoonlijke soevereiniteit van elke burger. Dit zijn de onaantastbare rechten van ieder mens.

Zoals we in voorgaande berichten hebben besproken, worden jullie voorbereid op de activatie van drie nieuwe chakra’s: de “dromenbron” aan de achterzijde van je hoofd, de thymus, die zich bovenin de borst boven het hart bevindt; en het diafragma, net boven de solaris plexus (de zonnevlecht). Deze nieuwe chakra’s kunnen aanvankelijk met licht ongemak en de mogelijkheid van griepachtige symptomen gepaard gaan, evenals hoofdpijnen, periodiek verlies van evenwicht, en schommelingen van de lichaamstemperatuur. De integratie van je fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam gaat een nieuwe fase in. De voortdurende stroom van hogere frequenties die de Aarde momenteel bombarderen versnellen de verfijning en de integratie van jullie nieuwe 13 chakra-systeem. Deze wijzigingen aan jullie fysieke lichaam, die jullie voorbereiden op onze aankomst, zijn om jullie natuurlijke telepathische vaardigheden “aan te zetten”, hetgeen het voor ons veel makkelijker maakt om onze interacties met jullie te stroomlijnen.

Gegroet, wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze week komen we om met jullie te praten over Verbinding, iets wat we definiëren als het delen of uitwisselen van intieme gedachten en gevoelens, in het bijzonder wanneer deze uitwisseling op spiritueel niveau plaatsvindt. Verbinding creëert een gewijde gemeenschap van mensen met inzicht die wat betreft henzelf en hun levens een gemeenschappelijk bewustzijn in stand houden. Het laat jullie een dynamisch samenwerkend veld opbouwen dat is bedoeld om voor elk individu en voor het geheel zorg te dragen. Verbinding staat ieder lid in de groepsdynamiek toe om het potentieel van elk lid te versterken.

Leden van deze steeds verder groeiende gemeenschap komen samen en bespreken met elkaar wat hun innerlijke overtuigingen werkelijk betekenen voor de samenleving als geheel. Deze spirituele eendracht maakt je vrij om wie en wat je bent en hoe je in de dagelijkse dingen met elkaar omgaat, te herzien. Omdat jullie gezamenlijke bewustzijn toeneemt, wordt een innerlijk aura van steun en spirituele ontspanning gecreëerd. Deze gezamenlijke energetische dynamiek maakt dat het bewustzijnsveld zich nog verder uitbreidt, waardoor het zijn volledig en uniek potentieel kan bereiken. Jullie kunnen begrijpen waarom Verbinding zo een belangrijke stap is in het creëren van jullie nieuwe galactische samenleving.

Dit dynamische veld stelt een organisch systeem in staat om zich te ontwikkelen, waarbij innovatieve manieren van probleemoplossing in de samenleving worden gestimuleerd. Verbinding betekent een dagelijkse hernieuwing van de vele spirituele denkbeelden die de individuele personen en het collectief op genadevolle wijze met elkaar delen. Eén manier om dit te implementeren is door het uitvoeren van rituelen. Verbinding is echter méér dan alleen maar een spiritueel ritueel. Terwijl voor velen Verbinding ietwat ongepast is, is het voor ons een routine die de samenleving op een immer uitbreidend en een spiritueel vervullend niveau houdt. Het is een holistische manier om je bewustzijn te verhogen, om elk lid in nieuwe en meer krachtige wegen te zien groeien. Wanneer je het beste met jezelf en de ander voorhebt, dan kunnen alleen de meest positieve zaken zich uiteindelijk in jullie realiteit manifesteren.

Vandaag hebben we enkele situaties besproken die jullie beïnvloeden. Heugelijke gebeurtenissen nemen hun stelling in, gebeurtenissen die jullie wereld zullen hervormen waardoor deze zich kan afwenden van de verschrikkingen van het duister, om zich te keren naar de vreugden en genade van het licht. Weet, Lieve Mensen, dat dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!