Home > > Sheldan Nidle - 12 juni 2018

Sheldan Nidle - 12 juni 2018

Selamat Balik! We hebben meer opwindend nieuws met jullie te bespreken. Na 13 millennia van controle zonder tegenstand is de cabal aan het worstelen om zich aan te passen aan de plotselinge toename in de groei van bewustzijn. Dit nieuwe element maakt ze bang en verandert werkelijk alles. Zoals we in een eerder bericht rapporteerden, is een nieuwe coalitie van strijdmachten, waaraan we refereren als “de Alliantie”, bijeengekomen als een zeer aansprekende groep die we zijn gaan respecteren. Ze blijven de cabal overbluffen, waarbij ze hen op elke mogelijke manier het vuur na aan de schenen leggen. De cabal vraagt zich wanhopig af waarom hun arsenaal van beproefde methoden steeds maar weer een averechtse uitwerking heeft.

We staan de Alliantie op verschillende manieren bij. Allereerst complimenteren we de strijdkrachten die ze hebben belast met de verwijdering van het huidige VS regime. Ten tweede voorzien we hen van de benodigde bronnen om de Alliantie in staat te stellen een nieuw stevig geruggensteund monetair systeem op jullie wereld in gang te zetten. Tenslotte breiden we ons verbindings- en diplomatiek personeel uit teneinde klaar te zijn om de benodigde diensten voor een harmonieuze realiteit op jullie wereld aan te leveren. Vele gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren en in de openbaarheid te komen. Jullie welvaartsfondsen worden klaargemaakt. De omvang van deze stap heeft ons aangespoord om een speciaal contingent schepen te sturen die toekijkt terwijl dit programma zich ontvouwt. Tot dusverre zijn er geen grote problemen ontstaan. Jullie wereld is onontkoombaar klaar voor vrijheid!

We zijn blij te kunnen rapporteren dat er in jullie oude realiteit een verschuiving plaatsvindt die uiteindelijk tot disclosure leidt, hetgeen het ons mogelijk maakt sneller de volgende stap te zetten, een ongeëvenaard mondiaal contact met jullie. In voorgaande jaren keken we toe terwijl de duisteren de dageraad van een nieuw bestuur verpletterden. Ondanks deze vroege moeilijkheden wisten we dat jullie uiteindelijk over het duister zouden triomferen. Het duister vervaagt langzaam in historische vergetelheid. We hebben geduldig toegekeken terwijl onze Aardse bondgenoten en nieuwe Alliantie-vrienden leden onder hun vroege groeipijnen. Ze hebben hun haat van zich afgeschud en willen alleen maar de cabal uit hun macht stoten. Nieuw bestuur zal de weg bereiden voor onze komst. Al veel te lang werd de oppervlaktebevolking van haar buitenaardse oorsprong afgesneden.

We zien ook dat jullie Zon ongebruikelijke activiteit vertoond. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt door de enorme toename van interdimensionale energieën die vanuit de galactische kern naar haar toestromen. Ze beïnvloeden jullie zonnestelsel, de hele Melkweg en meer. Deze energieën veroorzaken een toename in de polaire ozongaten en afwijkende weerpatronen rond jullie wereld. Dit kan jullie radio-uitzendingen en grotere elektrische krachtgeneratoren beïnvloeden.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. We komen om jullie spirituele mentoren te zijn en jullie gerust te stellen over wat een zeer bizarre serie gebeurtenissen kan lijken te zijn. Op dit moment materialiseren de nieuwe monetaire systemen zich. Tezamen hiermee komen bekendmakingen, verkondigd door nieuw bestuur, inclusief onthullingen over een dekmantel van werkelijk verbijsterende proporties. Zoals jullie je goed voor kunnen stellen zullen deze aankondigingen jullie realiteit voor altijd veranderen, en we zijn hier om tijdens deze ongeëvenaarde transitie jullie liefhebbende gidsen te zijn.

Sinds jullie val in beperkt bewustzijn hebben jullie extreem beperkte toegang gehad tot de directe communicatie met je Hogere Zelf, de Opgestegen Meesters en de spirituele rijken. Dit zal aanstonds veranderen. We moedigen jullie aan om onze begeleiding in te roepen. Het kan zijn dat we in jullie dromen verschijnen, of in jullie meditaties. Neem iedere dag de tijd om je met ons te verbinden. Spreek met ons alsof je met een vriend converseert. De energieën die nu op jullie planeet beschikbaar zijn stimuleren een heldere communicatie met de spirituele rijken. Doorbreek het talmende stiltepact en vertrouw erop dat we hier zijn voor jullie.

We willen deze boodschap graag beëindigen met een paar woorden over zachtmoedigheid. De definitie van zachtmoedigheid is: “de kwaliteit om vriendelijk, gul en zorgzaam te zijn”. Mogen we allemaal vanaf nu groeiende en zich ontwikkelende relaties hebben die zijn gebaseerd op wederzijds respect, vriendelijkheid, begrip en open communicatie. Herken de inspirerende uitdrukkingen van menslievendheid en vriendelijkheid die jullie harten beroeren en handel hiernaar. Leer om stevig voor de Waarheid te staan terwijl je tegelijkertijd vriendelijkheid uitstraalt. Vergevingsgezind zijn wordt aldus de sleutel: het zet de toon voor alles wat je ziet en zegt, en hoe je reageert op de fenomenale en altijddurende realiteit die jullie voor jezelf creëren.

Vandaag hebben we de gebeurtenissen besproken die zich om jullie heen ontvouwen. Deze gebeurtenissen creëren een nieuwe realiteit waarin jullie eindelijk het herstel van volledig bewustzijn kunnen ervaren. Daarmee gepaard gaand zal zich het resterende potentieel van fysieke Creatie ontvouwen. Weet, Lieve Mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!