Home > > Sheldan Nidle - 1 mei 2018

Sheldan Nidle - 1 mei 2018

Selamat Balik. Een nieuw financieel systeem staat klaar om te worden aangekondigd. Het maakt gebruik van een kwantumcomputer die een einde zal maken aan alle pogingen van de cabal om jullie van je beloofde welvaart te beroven of deze stroom een andere richting te geven. Een nieuw financieel systeem schuift de oude globalistische agenda terzijde omdat het leidt naar een fris, nieuw multilateraal bondgenootschap en een nieuwe serie hulpbronnen. De bronnen die we voor ogen hebben, zijn kleine op de mens gerichte banken die zich in sommige van jullie meest arme landen hebben verenigd. Alle valuta zullen door activa worden geruggensteund. Hou je vast voor de introductie van nieuwe economische en politieke bondgenootschappen – allianties die eens voor onmogelijk werden gehouden. Het Licht zal Overwinnen.

Onze medewerkers zijn toegewijd in het tot stand brengen van een succesvolle beëindiging van deze uiterst gecompliceerde situatie. We verwachten dat de weg vrij zal komen voor een aantal unieke procedures. Jullie wereld is in hoog tempo bezig te transformeren en het is belangrijk dat de toevloed aan fondsen zich snel manifesteert. Velen zijn klaar om een klinkend einde te maken aan de oude ‘ verdeel en heers’-agenda om te beginnen aan een gestage opmars naar een nieuwe mondiale oplossing. We kunnen zien dat jullie toenemende bewustzijn op innovatieve en wonderbaarlijke manieren wordt getraind. Oude overtuigingen worden uitgewist en een nieuwe realiteit begint zich te manifesteren. Het is uit deze bewustzijnsverandering dat we de hoop putten voor jullie unieke en immer groeiende realiteiten.

De macht van het duister blijft afnemen , aangezien de wereld zijn handen aftrekt van oorlog en vooruit stevent richting een nieuwe mondiale vrede. Recente pogingen van het duister om een oorlog te starten hebben gefaald. Het tij is zonder enige twijfel bezig zich naar het Licht te keren. Een wereldwijd plan voor vrede begint vat te krijgen. Er staan nog veel meer verrassingen, die betrekking hebben op vrede, in de coulissen klaar, omdat het ene na het andere verdrag tot overeenstemming gaat komen. Dit alles wordt uitgevoerd in een staat van goddelijke genade en met een geduchte mate van goddelijke vergeving. We bedanken oprecht al diegenen die hun gewijde denkbeelden implementeren om het ontstaan ervan te stimuleren.

In recente boodschappen hebben we aangegeven dat jullie keelchakra zich zowel met de nieuwe energiebron van het droomchakra, die in het hoofd is gelokaliseerd, integreert, als met het nieuwe bovenste hart- oftewel het thymus-chakra. De thymus zal jullie zich uitbreidende immuunsysteem reguleren en met het nieuwe middenrif-chakra samenwerken om de destructieve effecten van angst op jullie lichaam te elimineren. Dit proces heeft een bepaalde mate van ongemak veroorzaakt. Vergeet niet dat het hier om een tijdelijke verstoring gaat. Uiteindelijk zal het de pijn, die de veranderingen in jullie hoofd veroorzaakt, inperken. Alle pijn die jullie nu ervaren zal later enorme voordelen opleveren. Onthoud een belangrijke regel: de Hemel heeft een volledige hernieuwing van de manier waarop jullie fysieke zelf werkt, gemandateerd. Wanneer deze reeks aanpassingen eenmaal de vereiste drempel hebben bereikt, dan zullen jullie klaar zijn om je Kristallen Lichtkamer te betreden. Halleluja!

Gegroet! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. We zijn vandaag gekomen om een vervolg te geven aan onze bespreking van de kracht van vergeving, iets dat steeds verder toeneemt. De nieuwe energieën die door het nieuwe rasternetwerk van Gaia vloeien, bekrachtigen eenieder van jullie om de Hemelse Wet van goddelijke genade in te zetten om je leven en je onderlinge relaties op die manier te verbeteren. Het is een teken van kracht van jullie nieuw ontstaande collectief. Deze manier van doen in dit nieuwe tijdperk verklaart de toename van gelijkheid en niet-veroordelend zijn, wat in jullie nieuwe, steeds verder groeiende realiteit de norm zal worden. De oude beperkingen van verdeeldheid worden vervangen door groepen die samen komen om een nieuwe bredere betekenis van vergeving tot uitdrukking te brengen. Dit toenemende egalitarisme leert ons hoe breed dragend deze nieuwe en meer vriendelijke manieren kunnen zijn. Het is te allen tijde belangrijk om binnen de grenzen van goddelijke vergeving met elkaar samen te werken, aangezien het doel is om jullie wensen gelijk te richten met de stroom van het Goddelijke.

Naarmate jullie harten zich verder openen, zullen jullie gaan merken hoe noodzakelijk goddelijke vergeving is in jullie interacties met elkaar. Lichtwerkers zullen worden ingeschakeld om de massa tot rust te brengen terwijl meer Waarheden zich ontvouwen. De mensen zullen tot in hun kern geschokt zijn. Hun wereld zal op zijn kop staan. Het is onvermijdelijk dat jullie nieuwe en meer niet-traditionele manieren leren om een vergevende houding naar je vrienden, familie en bekenden te bezigen. Jullie zullen leren ieder mens waarmee je interactie hebt te respecteren en te erkennen door hen tegemoet te treden met authentieke acceptatie van wie ze zijn. In de loop van de eeuwen zijn jullie vergeten hoe het wonder van de begroeting van elkaars hart invloed kan hebben op opbloeiende relaties.

Het Bewustzijn neemt met grote sprongen toe. Nieuwe bewustzijnsgroepen smeden unieke en ongewone coalities. In dit nieuwe tijdperk wordt Vergeving een platform voor acceptatie, waarbij eenieder de ruimte krijgt om te zijn wie hij/zij werkelijk is. Aldus kan genade worden gezien als een magische ontmoeting tussen zielen. Elke keer als we iemand anders benaderen, openen we ons innerlijke deel van het Geestenhart en staan het toe om op een eerbiedvolle manier met elkaar om te gaan. Wanneer jullie je in de stroom van deze toegenomen genade mee laten voeren, dan zul je een gevoel van vreugde en vervulling ervaren en dit is een teken dat je zeker zult slagen.

Vandaag zijn we verdergegaan jullie berichten te geven die uiteenzetten wat er zich over de hele wereld aan het ontvouwen is. Al deze gebeurtenissen zijn mogelijk geworden door jullie positieve denkbeelden. De tijd van dergelijke blijmoedige veranderingen is nu! Weet, Lieve Mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!