Home > > Sheldan Nidle - 28 oktober 2014

Sheldan Nidle - 28 oktober 2014

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen vol vreugde bij jullie! Gebeurtenissen komen steeds dichterbij. De tijd komt waarin aankondigingen worden gedaan die worden vergezeld door het begin van mondiale welvaart. Verschillende naties die toegewijd zijn aan het brengen van een nieuw financieel systeem bij jullie zijn klaar om een serie essentiële aankondigingen te doen die voor altijd de manier waarop jullie rijk haar vele valuta gebruikt zal veranderen. Daar bovenop staan een aantal tot nu toe geheime goud- en zilvervoorraden klaar om jullie mondiale economie weer terug te brengen naar een wereldwijde kostbare metalen standaard. Deze gebeurtenissen gaan een tijdelijke deflatie veroorzaken wanneer de nieuwe valuta op hun plaats zijn. Mondiale eerlijke handel kan dan serieus beginnen. Deze veranderingen zullen de wegbereider zijn voor nieuw bestuur. Het corrupte en eenzijdige bestuursbeleid zal ophouden terwijl de wereld terugkeert naar een algemene standaard van samenwerking en wereldvrede. Het wordt tijd om te veranderen hoe jullie wereld wordt geregeerd en ieder van jullie voor te bereiden om deelnemer te worden in hoe bestuur handelt. Dit is slechts de eerste stap naar jullie vele nieuwe verantwoordelijkheden.

De wereld, zoals nu door de Hemel wordt gevisualiseerd, zal volledig participatief worden. Jullie zullen in een aantal nieuwe realiteiten worden opgeleid door jullie Verheven Meesters en door de tijdelijke leiders van jullie nationale en lokale besturen. Verder zal de wet omschakelen naar algemene wet en naar een trouw volgen van de intentie en de woorden van jullie grondwet. Dit proces zal voor velen zowel vruchtbaar als verwarrend zijn. Dit nieuwe tijdperk zal zijn hoogtepunt vinden in onze komst en jullie transformatie tot volledig bewuste Lichtwezens. Het heden is derhalve een kritieke fase in dit proces. De globe verandert van een plek die meedogenloos door een serie duistere meesters wordt geleid in een waarin jullie jezelf vrijelijk en verantwoordelijk kunnen uitdrukken. Dit nieuwe rijk is er een waarin jullie beter moeten begrijpen wat er van jullie wordt verwacht. Derhalve is het noodzakelijk dat er een periode van weken en maanden nodig is om jullie te helpen bij deze grootse overdracht van macht van het duister naar het Licht en eenieder van jullie.

Jullie zullen worden klaargestoomd om volwassen, deskundige Lichtwezens te worden, die graag alles wat van jullie wordt verwacht aanvaarden. Dit proces, zoals we hebben gezegd, verlangt van jullie dat je een groot deel nieuwe kennis in je opneemt en leert hoe die het best te gebruiken om het wonder van je levenscontract uit te voeren. Jullie zullen worden voorzien van de raadgevingen om dit succesvol uit te voeren. Het universum draait om succes, vreugde en een eerbewijs voor wie jullie zijn. Elk succes leidt tot een volgend. Jullie zullen een stil vertrouwen opbouwen en begrijpen hoe dit proces werkt. Deze energieën sturen onze talloze galactische samenlevingen aan. De mate van wederzijdse liefde en respect groeit voortdurend. We weten hoe elk individu werkt t.b.v. het grote Geheel. Dit grootse gewijde collectief omvat alle mensen en alle Lichtwezens. Hieruit komt een goddelijke dienstbaarheid, die de Schepper ondersteunt bij het ontvouwen van het goddelijke plan voor de fysicaliteit. We zijn hier ten diepste aan toegewijd en komen om jullie terug te brengen naar jullie ware en natuurlijke staat.

Deze verhoging in jullie bewustzijn is slechts het begin. Jullie huidige staat van beperkt bewustzijn liet jullie lichaams- en gedachtenfrequenties naar een extreem laag peil dalen. De Hemel heeft dit gedurende de laatste vier decennia geleidelijk laten stijgen. Toch zijn jullie nog steeds ver onder de benodigde minima. Dit is waarom jullie een Kristallen Lichtkamer nodig hebben om volledig bewustzijn terug te krijgen. Volledig bewustzijn geeft je de kennis over de Geestenwereld en de oneindige rijken van de Hemel. Gedurende de drie dagen in dit levende wonder gaan jullie je oorsprong ontdekken en raken jullie bekend met jullie contacten in vorige levens. Jullie zullen eveneens leren over jullie Zielenfamilie en waarom je aanvankelijk naar dit zonnestelsel migreerde. Jullie zijn hier als speciaal collectief, om voor Gaia en haar vele zusterwerelden te zorgen. Nadat zit zonnestelsel eenmaal hersteld is, zullen jullie leren over de verbazingwekkende diversiteit van leven, dat niet alleen op deze wereld bestaat, maar ook op de andere waterwerelden in dit Zonnestelsel. Er is veel voor jullie om te leren en onder de knie te krijgen!

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen met veel goed nieuws! Onze medewerkers zijn bezig een aantal projecten te voltooien die zullen leiden tot de uitgifte van alle fondsen. Op dit moment doen afgezanten van het duister al het mogelijke om dit essentiële, gewijde proces te blokkeren. Deze operatie kan niet worden tegengehouden. De Agarthanen en onze ruimtefamilie zijn druk bezig in te grijpen in de wrede daden, die door deze afgezanten gebruikt worden om zo de eerbare overdracht van jullie voorspoed te voorkomen, alsmede ze om te buigen. Onze belangrijkste hemelse raadgevers zijn zeer verheugd over hoe deze gebeurtenissen zich voltrekken. Deze zaken zullen eveneens tot nieuw bestuur leiden, begeleid door een nieuw, op voorspoed gericht financieel systeem. Deze naderende gebeurtenissen zullen helpen in de mondiale genezing van Gaia en jullie verschillende gemeenschappen. Wat volgt is een door ons samengesteld en daaropvolgend gepresenteerd aantal specifieke lessen m.b.t. de nieuwe realiteiten. Deze leggen de basis voor een aantal weer daarop volgende gebeurtenissen.

Deze komende gebeurtenissen zullen een mondiale ‘disclosure’ kenmerken, niet alleen van onze gezegende ruimtefamilie, maar ook een volledige ‘disclosure’ van Binnenaarde. Deze nieuwe realiteiten vereisen dat jullie je hart en bewustzijn openen voor een volledig nieuwe versie van jullie levende thuis, Gaia. Binnenaarde is het thuis van Agartha en zijn hoofdstad Shamballah. Veel religieuze gemeenschappen wisten al lang van het bestaan van Agartha en de wijze waarop de Anunnaki en hun Aardse afgezanten deze realiteiten voor de gehele oppervlakte- mensheid verborgen hielden. Deze avatars, jullie toegezonden door de Agarthanen, plaveiden voor ons de weg om een veilige schuilplaats te vinden in deze allergenadigste gebieden. Eenmaal daar, ontdekten we een land met gewijde schepsels die onze missie ten bate van jullie volkomen steunen. Om deze missie te ondersteunen, zenden de Agarthanen speciale Wezens die de realiteiten van jullie rijk onderzoeken en die ons waar nodig assisteren. We zijn uiterst dankbaar voor hun handelingen.

De tijd die voor ons ligt zal er een zijn van specifieke acties om jullie voor te bereiden op de start van een voorspoedig en Licht-geleid rijk. Dit rijk zal zich herverbinden met haar voorouders in Binnenaarde en zal de directe relaties met jullie spirituele- en ruimtefamilies herstellen. Onthoud, geliefde Harten, de lange duistere nacht van de Ziel komt ten einde. De hemel zegt jullie dat een tijd nadert van terugkeer naar volledig bewustzijn. Dit proces zal via een aantal simpele stappen voltooid worden. De eerste worden op dit moment gezet. Wanneer dit begin er is, zullen jullie geacht worden klaar te zijn voor een eerste contact. We herhalen dagelijks speciale gebeden en ceremonieën gericht op vlotte uitkomsten van deze eerste stappen. Daarbij vragen we jullie eerbiedig gezamenlijk met ons jullie energieën te focussen om deze goddelijke successen voor dit rijk voor elkaar te krijgen. Laat ons allen vrij en welvarend zijn in dit rijk! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Laat deze leiden tot gebed en een algehele focus van jullie zodat dit mondiale collectief van de mensheid bevrijd kan worden en de hulpmiddelen verkrijgt om zijn grootse bestemming te bereiken. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl