Home > > Sheldan Nidle - 21 oktober 2014

Sheldan Nidle - 21 oktober 2014

7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik

Selamat Balik! We komen met zeer goed nieuws! De wettelijke aspecten van de programma’s van onze Aardse bondgenoten om de duistere cabal te verslaan winnen aan succesrijke ingangen. Zowel de rechtbanken als de hogere gerechtshoven zijn het erover eens dat de Amerikaanse de facto regering zwaar in de schulden zit en geen bankroet kan uitroepen om de overgebleven middelen te redden. In plaats daarvan moet de Amerikaanse ‘corporatie’ en haar belangrijkste bondgenoot, de Federale Reserve Bank, alle tegoeden van haar grootste crediteuren bevriezen en zich opstellen als speciaal ontvanger. Deze actie zal heel snel een einde maken aan beide lichamen, die lange tijd hebben gedaan alsof ze legitieme federale instituten waren. Het einde aan deze serie malversaties zal ons eindelijk in staat stellen de algemene controle over beide instituten over te nemen. Als resultaat van deze ontwikkelingen verwachten we een aantal welvaartsprogramma’s van fondsen te voorzien en dat de RV en mondiale valuta-reset zullen verschijnen. Op de juiste tijd kan NESARA worden afgekondigd, tezamen met een totaal moratorium op bestuur in de VS. We zijn met onze bondgenoten overeengekomen wie de interim-regering van de VS zal leiden en welke beleidsplannen ze moeten uitvoeren.

Het is voor alle betrokkenen essentieel dat de verschillende travestieën die momenteel Afrika overspoelen tot een veilig einde worden gebracht. Het is evenzeer noodzakelijk dat degenen die de oorzaak zijn van deze rampen gearresteerd worden. Nadat deze boeven eenmaal geïsoleerd zijn kan een nieuw politiek en economisch systeem succesvol opgestart worden. We hebben lange gesprekken met onze bondgenoten gevoerd, niet alleen m.b.t. de problemen in Afrika, maar ook m.b.t. die welke opdoemen in de zich recent ontwikkelende naties. De humanitaire projecten zijn ontworpen om de huidige moeilijkheden te verlichten en de best gekwalificeerde leiders in staat te stellen projecten op te starten die problemen kunnen gaan oplossen en op creatieve wijze succes kunnen brengen op allerlei gebied. Water, sanitaire voorzieningen, arbeidsomstandigheden en een hele serie daarmee samenhangende problemen moeten worden verlicht. Er zijn technologieën om deze naties te helpen bij het bouwen van een complexe en moderne infrastructuur. Welvaart is meer dan alleen geld. Sterker, het vertegenwoordigt de mogelijkheid om af te maken wat kolonialisme nauwelijks begon.

Jullie mondiale gemeenschappen moeten worden geherstructureerd. Elke natie heeft voldoende infrastructuur nodig voor haar bevolking om zich te verheugen in een duurzaam bestaan. Niet alleen de mensheid lijdt, de flora en fauna van Gaia stort snel in elkaar en haar diversiteit vermindert. Dit kan niet worden getolereerd. Lang geleden onderkenden we dit en zagen we hoe belangrijk het is om milieus te creëren die zowel diversiteit als het onderhouden ervan aanmoedigen om moeiteloos door te gaan. Jullie taak zal inhouden hoeders te zijn van een zonnestelsel. Wij leven zo bescheiden mogelijk in een duurzaam en technologisch utopia. Hier monitoren en helpen wij de ecologie om levensvatbaar en duurzaam te blijven. We voeren spirituele ceremonieën en rituelen uit, doen de noodzakelijke aanpassingen en zorgen ervoor dat geen enkele soort bezwijkt. We consulteren de elementalen die aan elke soort zijn toegewezen. We zijn eraan toegewijd onze thuiswerelden weelderig, prachtig en duurzaam te houden voor alle Wezens die betrokken zijn in elk ecosysteem dat een thuiswereld levert.

Onze missie hier is aldus in drie delen verdeeld; het eerste is nagenoeg klaar. Dat is om te voorzien in een rijk dat haar duisternis heeft uitgewezen en klaar is om zich voor te bereiden op volledig bewustzijn. Het tweede deel is toezicht te houden op nieuw bestuur en groeiende welvaart. Op de juiste tijd zullen we landen en jullie vele mentoren bij jullie introduceren. Dan zullen jullie diep binnenin jezelf gaan kijken en je voorbereiden op hetgeen de Kristallen Lichtkamer je gaat geven, volledig bewustzijn. Het laatste stadium is jullie feitelijke transport naar de jullie toegewezen plaats in een groot aantal Kristallen Steden. Eenmaal daar zul je met je mentor, en wanneer het schikt, je kamer binnengaan en een transformationele driedaagse reis initiëren. Wanneer je daaruit komt zul je een zeven- tot tiendaagse training ondergaan om je terugkeer naar volledig bewustzijn vlot op te starten. Dan ben je, in essentie, een volledig bewust Wezen. Jullie moeten collectief je talenten toepassen en zowel een nieuwe galactische samenleving als een nieuwe sterrennatie smeden.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen vandaag met zeer gezegend nieuws! De duistere cabal, die lang de leiding heeft gehad, is eindelijk op zijn retour. De vennoten die de vele gewijde gemeenschappen en de eeuwenoude families vertegenwoordigen, hebben een punt bereikt waarop het duister niet langer haar tegenwerking tegen het Licht in stand kan houden. Deze gezegende individuen gebruiken op het moment een aantal legale sleutelbesluiten en zuivere financiële pressiemiddelen om zo het duister te dwingen die financiële middelen die ze al zo lang blokkeren te openen. Deze gezegende ontwikkelingen betekenen dat een aantal van onze humanitaire trustfondsen nu wereldwijd verspreid kan worden. We zijn van plan onze verschillende vennoten te instrueren naar voren te komen met de benodigde trustfondsen om zo een aantal primaire welvaarts-fondsen op te starten. Deze projecten zijn enkel het begin van wat er gaat volgen. We hebben de volledige intentie deze fondsen te gebruiken om een nieuw financieel systeem voor deze planeet te lanceren.

Dit nieuwe financiële systeem is zich nu aan het vormen. Onze vennoten hebben een aantal naties geassisteerd bij het creëren van de financiële middelen om nieuwe economieën te smeden, evenals een systeem dat de fraude en andere immoraliteiten, die te veel voorkomen op deze zeer gewijde globe, zullen ontmoedigen. Dit nieuwe systeem staat in lijn met de voorspoed die de gezegende Graaf Saint Germain op het punt staat wereldwijd te verspreiden. Deze overvloed betekent het einde van armoede, uithongering, epidemieën en oorlogen die de millennia, die zo lichtzinnig geregeerd zijn door het duister, karakteriseren. Jullie staan nu op het punt een tijdperk van rijzend bewustzijn te betreden alsmede een periode van groeiend inzicht in het belang van zorg voor deze levende planeet waar jullie zo genadig op leven. Jullie dienen volledig terug te keren naar jullie voogdijschap over Gaia en naar een dagelijkse dankzegging aan de Hemel voor jullie leven in de fysicaliteit. Jullie, mijn kinderen, zullen in genade naar volledig bewustzijn terugkeren! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Laat ons naar jullie toekomst kijken en de heerlijkheid van de heilige Schepper zegenen. Jullie zijn nu gereed om aan de laatste stappen te beginnen van een reis die we eeuwen geleden startten. Jullie zijn bezig te ontwaken en te ontdekken welke grote mogelijkheden een ieder van jullie bezit. Iedere dag worden jullie onder goddelijke zegeningen bedolven, waardoor jullie nieuwe en minder dichte lichaam kan groeien. Jullie Geest wordt verlevendigd door wat de Hemel en haar grootse dienaren volbrengen. Jullie bouwen de fundamenten die nodig zijn voor jullie nieuwe chakra’s en voor nieuwe, hogere energieën om door jullie lichaam te kunnen stromen.Neem elke dag een moment om simpelweg het universum te bedanken voor je zegeningen. De Hemel vind het heerlijk om zegen terug te ontvangen. Het is een energie die de engelen constant kunnen vermeerderen. Besef dit en vraag ons om jullie zegen te ontvangen en ze zelf weer te geven met goddelijke dank. Onthoud dat alles Liefde is en alle Liefde is doordrenkt met goddelijk Licht!

Vandaag vervolgden we onze boodschap! De tijd voor het verschijnen van vele veranderingen nadert. Jullie gaan gebeurtenissen ervaren die door velen onmogelijk werden geacht. Bestuur gaat veranderen. Welvaart wordt gewoon. Disclosure komt eraan. Jullie worden getransformeerd tot volledig bewuste Lichtwezens! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl