Home > > Sheldan Nidle - 2 november 2014

Sheldan Nidle - 2 november 2014

8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik

Dratzo! We komen er aan! Jullie oppervlakterijk lijdt momenteel onder de laatste worsteling tussen de duistere cabal en de Lichtkrachten. Deze schijnbaar nimmer eindigende strijd is al tientallen jaren, eeuwen bezig. Heel lang geleden, in de laatste dagen van Rome, regelden de Anunnaki een snelle overgang van keizers naar koningen. Ze gebruikten hun vaardigheden om deze nieuwe heersers te beïnvloeden en een mate van steeds oplaaiende strijd in Europa te handhaven. Hetzelfde werd gedaan in Azië, de Amerika’s en Afrika. Deze onrust is hoe het duister opereert. Het walgt van vrede en veracht iedereen die dit verschrikkelijke spel wil veranderen. Onze aardse bondgenoten realiseren zich dat de duistere overheren weg zijn. Wat er over is gebleven is een groep domme handlangers, arrogant en koppig, die doorgaat met hun kinderachtige manoeuvres als hun enige tactiek. Het duister kent vele manieren om onze aardse bondgenoten tegemoet te treden. Desalniettemin is deze strategie niet langer toepasbaar. Dat drijft het duister alleen maar in een hoek waaruit het niet meer kan ontsnappen. Dit huidige dilemma is er een die het duister tot haar onvermijdelijke ondergang veroordeelt.

Momenteel zien we de tekenen van deze ondergang zich uitspelen. Voor het verdrag van Anchara was het duister van plan de Anunnaki weg te jagen teneinde haar algehele trotsering van de Hemelse edicten, tegen midden 1996, te vervolmaken. De Anunnaki zijn vertrokken als hun algehele leiders. Wat er plaatsvond was een enorme oorlog die werd gevoerd met geld, schaamteloosheid en overweldigende narigheid. Dit werkte eerder prima, gezien het vermogen van het duister om elke gegeven situatie te manipuleren. Maar deze strategie begon in het tweede decennium van deze eeuw te falen. Het Licht begon in te zien hoe we het duister de ene mislukking na de andere konden bezorgen. Het Licht gebruikte deze mislukkingen tot haar eigen voordeel en onthulde bewijs, dat legaal tegen het duister werd gebruikt. In de laatste jaren leidde dit ertoe dat het duister haar casinokapitalisme enigszins ingeperkt zag worden en de macht van haar fiatdollar in waarde zag afnemen. Bovendien werkt deze strategie nu tegen ze, omdat de waarheid achter talloze leugens is onthuld en bewijs om ze te arresteren toeneemt.

Het resultaat hiervan is dat de duistere cabal op een kruispunt staat. Haar oude succesvolle methodes werken niet meer. Haar laatste strategieën stranden al gauw en haar voortdurende pogingen om een oorlog in het Midden Oosten te beginnen werken niet. Evenmin zijn ze in staat een oorlog van formaat te ontketenen in andere potentiële mondiale hot spots. Bovendien is de uitgebreide overspeculatie met kostbare metalen, om de opkomst van nieuwe mondiale op kostbare metalen gebaseerde valuta te voorkomen, ook aan het mislukken. De druk om een aantal valuta te revalueren werd zo lang mogelijk tegengehouden. Het Licht en haar vele agenten zorgen ervoor dat het duister snel grote hoeveelheden van haar vele voorraden en goederen portfolio’s verliest. De resulterende “price fixings” stellen het Licht in staat een aantal serieuze onderzoeken te forceren die de cabal ernstig zorgen baart. Desalniettemin is dat nog het minste. Onze afgezanten, die een legale basis hebben, zetten de middelen op om deze onmenselijke boeven aan te pakken. De rare reactie van de cabal is een plotselinge vlaag van vreemde “zelfmoorden” betreffende sleutelfiguren van de door de cabal gecontroleerde grote financiële dienstencorporaties.

Deze handelingen zijn een signaal naar buiten van hun pure paniek, die er voor zorgt dat ze nu om zich heen slaan en hopen dat hun acties het onvermijdelijke kunnen vertragen. Het mondiale mindcontrole-net over de regeringen van de wereld is aan het falen. Elementen binnen de legermachten van het Licht maken het duidelijk genoeg dat de oude manieren niet meer werken. De vele de facto regimes, lang door deze onmensen gecontroleerd, beginnen ze in de steek te laten. De intriges voor een permanente wereldoverheersing verdwijnen voor altijd. De tijd voor hun overgave nadert. Onze aardse bondgenoten zijn bijna klaar met het maken van verschillende overeenkomsten die op het punt staan om de lange hegemonie van het duister te beëindigen. Terwijl regeringen zich voorbereiden om ze in de steek te laten, maken vele grote multinationale banken zich wanhopig op om zich over te geven teneinde zichzelf te vrijwaren van het komende financiële systeem en de daaraan verbonden transparantie. Zoals de politie gewend was tegen hun respectievelijke boeven te zeggen: “geef je over, je spel is uit!” De tijd voor jullie grootse vieringen komt heel, heel snel dichterbij!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen hier met meer inzichten in wat er nu gebeurt. Onze verschillende medewerkers in Azië en Europa gaan nog steeds door met het teniet doen van de intriges van de duistere cabal. Onze medewerkers zijn dichtbij een aantal essentiële doorbraken, die een gezegend einde betekenen voor een aantal pogingen van het duister om oorlogen te beginnen, ziektes te verspreiden en in het algemeen tumult te veroorzaken in dit zeer gewijde rijk. Deze acties zijn bedoeld om de laatste sleutelposities van deze cabal onderuit te halen en het Licht in staat te stellen een serie belangrijke projecten uit te voeren. Deze ontwikkelingen zijn bedoeld om het voor het Licht mogelijk te maken een aantal humanitaire projecten te bekostigen. Deze projecten zullen toekomstige pogingen van de cabal om haar vileine pestilentiën over deze globe te verspreiden helpen teniet te doen. Er volgt er nog een om de mondiale valutareset en de opkomst van op kostbare metalen gebaseerde valuta mogelijk te maken. Deze zijn slechts het begin van wat er gaat volgen.

Veranderingen aan dit rijk zijn slechts de volgende stappen die het laatste deel van jullie reis om Gaia en jullie zelf te doen terugkeren naar jullie natuurlijke staat van bestaan. Duizenden jaren geleden werden onze voorouders in een dualistisch rijk geworpen dat werd geleid door de Anunnaki. Ze wisten diep van binnen dat dit rijk alleen maar een korte periode een draai richting het duister zou nemen. Deze draai was onderdeel van het Hemelse plan om vrede naar deze Melkweg te brengen. De Anunnaki hadden echter een andere serie plannen. Deze Wezens wensten het liefst de tijdelijke duistere draai op een of andere manier een meer permanente te maken. De Hemel wist dat dit zeker kon gebeuren. Het antwoord was om te beginnen om de Avatars van het Licht naar deze rijken te brengen om uiteindelijk de plannen van de Anunnaki teniet te doen. Wij Geascendeerde Meesters zijn de laatste stap in het grootse plan van de Hemel om de intriges van de Anunnaki en hun trouwe dienaren tegen te gaan.

Zoals jullie zien kunnen slaagden de Hemel en het Licht in hun strategie om dit oppervlakterijk te bezaaien met aanhangers van het Licht. Dientengevolge staan jullie aan de rand van vele grote veranderingen die jullie goddelijk aan jullie laatste reis naar volledig bewustzijn laten beginnen. Deze komende tijd is er een waarin jullie in staat zullen zijn een serie gewijde gebeurtenissen te zien; gebeurtenissen die de hele manier waarop deze realiteit werkt gaan transformeren. Met de begeleiding van de Hemel is onze taak de gebeurtenissen te leiden die zich reeds beginnen te manifesteren. Aanvankelijk zullen deze een verspreid effect hebben. Daarna zal een ware lawine volgen. Het onderliggende doel is om Gaia en jullie gemeenschappen te genezen van alle pijn en bedrog die door het duister werd gecreëerd. Dit stelletje boeven vertraagde de jullie beloofde zegeningen door het gebruik van leugens, provocaties en geweld. Die tijd is voorbij. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag legden we uit wat er gebeurt. We vragen jullie geduldig te blijven. Gebeurtenissen staan op het punt te verschijnen om jullie wereld te veranderen en terug te brengen in het Licht. Dit betekent een nieuw financieel systeem en nieuw bestuur. Dit wordt overtroffen door de massale landingen, die onderdeel zijn van onze eerste contact-missie. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl