Home > > Sheldan Nidle - August 28, 2012

August 28, 2012

3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment zijn we in afwachting van de datum om met de voorbereidingen te beginnen die moeten plaatsvinden voordat het nieuwe banksysteem on-line komt. Deze periode zal snel gevolg worden door de officiële aankondiging van dit nieuwe mondiale financiële stelsel, dat vanwege zijn aard een situatie zal creëren waardoor de kliek onmogelijk kan blijven bestaan. Hierna zullen de nieuwe regeringen de welvaartsfondsen vrijgeven. Lang geleden werd jullie wereld niet alleen gedwongen te aanvaarden dat het irrationele wereldbeeld van de Anunnaki ‘echt’ was, maar ook dat er geen andere werkelijkheid mogelijk was. Dit geloof of overtuiging zal verbrijzeld worden door het nieuwe financiële stelsel; dit systeem zal de deuren openen die door de duistere kliek stevig gesloten bleven. De komende enorme overdracht van fondsen zal het slot op vooruitgang verwijderen dat het duister jullie decennialang heeft opgelegd, en wanneer eenmaal deze belemmering verdwenen is, kunnen de nieuwe procedures en de daarbij behorende officiële bekendmakingen plaatsvinden. Dit zijn echter de eerste stappen die snel zullen leiden naar een enorme operatie om de volledige agenda te manifesteren die door het Licht is verordend en die deze huidige nachtmerrie verandert in een door het Licht geïnfundeerde droom.

Wanneer deze verschillende verbeteringen zijn aangekondigd en jullie wereld dienovereenkomstig positief verandert, zal een totaal nieuwe stijl van bestuur verschijnen die verlangt dat er meer en meer details worden verstrekt van de veranderingen op veel niveaus. Wij zijn hier gekomen om tijdens deze grote verandering als mentor op te treden. Een van deze grote transformerende factoren zal zijn het vrijgeven van veel technologie die jullie al decennialang is onthouden. Wij zijn er ook op gespitst de aankondigingen te doen die leiden naar publieke bekendmaking. ‘Disclosure’ of openbaar maken betekent niets minder dan dat deze enorme galaxy voor jullie opnieuw wordt geopend. Met deze onthulling zullen jullie ingewijd worden in zaken die drastisch en onherroepelijk de manier zal veranderen waarop jullie het universum en jullie plek hierin waarnemen, bewust zijn. Het is niet langer een plek die onherbergzaam en onbekend is. Plotseling bezit het plaatsen waar vrienden en familie verblijven, die gemakkelijk toegankelijk zullen zijn wanneer jullie je nieuwe technologie gebruiken. Maar vooral zal het een gebied zijn dat volledig te doorgronden is, een die glorieus jullie eenheid met al het leven bevestigt door jullie te demonstreren hoe wij allen verweven zijn met de Schepper en met allen van de Hemelse Rijken.

Onze hereniging met jullie brengt jullie naar de rand van het volledige bewustzijn, zodat jullie kunnen zien hoe gemakkelijk het is om de definitieve stap te zetten in jullie natuurlijke staat van bestaan. Wanneer jullie opnieuw een geheel zijn, kunnen jullie je heilige dienstverlening hervatten als trouwe mentoren van Gaia, daardoor een belofte vervullend die wij mensen bijna 900.000 jaar geleden gedaan hebben. Dit mentorschap omvat inderdaad het toezicht op jullie totale zonnestelsel. Resumerend … jullie goddelijke dienst betreft onder meer de hereniging met jullie binnenaardse familie en de ontmoeting met heel veel onstoffelijke wezens die uit dit hele zonnestelsel komen en die de taken hebben uitgevoerd die jullie weer gaan overnemen. Jullie lokale Spirituele Hiërarchie verzekert ons dat jullie voor deze en andere taken helemaal klaar zijn en zij zullen spoedig jullie aandacht opeisen. De Agarthanen en hun walsvisachtige medewerkers zijn bezig met de proclamaties die gedaan moeten worden wanneer jullie eenmaal terug getransformeerd zijn naar jullie volledig bewuste staat. Dit betreft onder meer het verhaal hoe jullie oorspronkelijk naar de Aarde kwamen en waarom vele Spirituele Hiërarchieën ermee instemden om, lang geleden op Vega, jullie volledig bewuste wezens te maken.

Deze geschiedenis maakt deel uit van een enorm proces om jullie opnieuw te verbinden met jullie speciale oorsprong, en introduceert jullie vervolgens bij de taken van het volledige bewustzijn en jullie vele verantwoordelijkheden ten aanzien van dit deel van de fysieke, stoffelijke werelden. Als jullie je oorsprong beginnen te herinneren, zal het nodig zijn jullie te voorzien van een algemene onderwijs die jullie ontluikende galactische samenleving kan assisteren bij het verwerkelijken van zijn waarlijk ongelooflijke bestemming. Degenen onder jullie die in hun levenscontract ermee ingestemd hebben om hier te blijven moeten zich bewust worden wat er van hen verwacht wordt door jullie lokale Spirituele Hiërarchie. De Hemel en jullie zullen nauw samen moeten werken om het goddelijk plan in deze sector van de stoffelijke werelden te ontvouwen. Een aspect die we jullie al hebben bekendgemaakt is jullie mentorschap van een enorme groep wezens die heel graag een lichtlichaam willen verkrijgen om de heilige reis naar het volle bewustzijn te maken. Dergelijke vermogens maken jullie tot zeer speciale wezens, en daarom worden jullie door zovelen in deze hele galaxy gadegeslagen. Het verklaart ook waarom de Hemel ons toestemming heeft verleend om deze eerste-contact-missie op te zetten.

Hierbij onze zegen! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen nu met wat goed nieuws! Wij mogen jullie nu verklaren dat een nieuw bankstelsel op het punt staat zich te manifesteren. Belangrijke banken op jullie wereld maken momenteel voorbereidingen voor de implementatie van talrijke nieuwe regels. Deze reguleringen moeten de werking van de internationale transacties veranderen en moeten de reeks aankondigingen voorbereiden om een nieuw harde (door edelmetalen) gedekte valuta te introduceren. De regeringen van jullie wereld werden geadviseerd dat een internationale versie van N.E.S.A.R.A moet worden geïmplementeerd, en dit zal een snelle verandering in jullie mondiale politieke systemen veroorzaken. Als gevolg hiervan heeft de Galactische Federatie verschillende defensieschepen in positie gebracht om ervoor te zorgen dat deze veranderingen gebeuren op de manier waarmee de duistere kliek heeft ingestemd. De tijd is gekomen voor deze duistere zielen om hun macht over te dragen aan het Licht!

Met deze veranderingen kunnen onze heilige geheime genootschappen beginnen met de verspreiding van de welvaartsfondsen op deze wereld. Wij hebben onze medewerkers ook geadviseerd een aantal speciale lessen voor te bereiden die heel veel waarheden zullen verklaren die ofwel in de afgelopen millennia sterk zijn aangepast of voor jullie volkomen verborgen zijn gehouden. Deze omstandigheden maakten het voor ons noodzakelijk om deze informatie diep te verbergen in de gewelven van de vele tempels en kathedralen tot het moment dat we dit aan jullie kunnen vrijgeven. In het begin zullen jullie misschien nogal geschokt zijn, maar deze heilige Waarheden moeten weer opnieuw deel uit maken van jullie spirituele kennis van deze fysieke wereld. Het zal beginnen met een proces van opheldering van de wonderen van de staat van het volledige bewustzijn waar jullie opnieuw naar terugkeren. Deze materie brengt jullie naar de centrale fase in jullie levens tijdens de weken die komen omdat jullie voor de Hemel nodig zijn om jullie heilige dienst aan het Licht te hervatten.

Wij, de Verlichte Leraren, hebben een goddelijke plicht om jullie door de heilige sluier te voeren en jullie terug te brengen naar jullie ware ZIJN als fysieke engelen. Dus verwelkomen wij de komst van onze verwanten en de middelen in Binnen-Aarde om jullie te herstellen naar die meest kostbare staat. Alles wat in beweging is gezet, is gedaan met het doel – het realiseren van het Hemelse mandaat. Jullie hebben al veel te lang rondgezworven in een staat van kunstmatige vergeetachtigheid, en het is tijd om jullie vroegere wijsheid en vermogens terug te brengen. De samenlevingen die door het duister naar het kookpunt werden gebracht en door de Anunnaki werden georkestreerd moeten verdwijnen. Jullie aangeboren Eenheid zal worden hersteld, waardoor jullie je kunnen ontwikkelen naar een schitterend prototype van een galactische samenleving. Dit nieuwe rijk van jullie moet de voormalige duistere rijken van deze galaxy verwelkomen en hen transformeren naar het Licht door hen te voorzien van een volledig Lichtlichaam, samen met de technieken en etiquette die de Geest verlangt.

Vandaag gaven we jullie meer details over wat in het verborgene gebeurt op jullie wereld. Deze voorbereidingen zullen grote veranderingen in het bankieren veroorzaken, die op hun beurt zullen resulteren in het verwijderen van het duister. De Galactische Federatie en zijn defensieschepen ondersteunen deze acties en dus is het einde van deze obstructieve kliek nabij! Wees blij en sta klaar om de geschenken van de Hemel te accepteren! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!