Home > > Sheldan Nidle - September 4, 2012

September 4, 2012

10 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer om veel te bespreken. Een grote verandering in jullie bankstelsel staat op het punt van verschijnen. Zoals jullie weten beheerst een duistere kliek jullie wereld door middel van het mondiale bankstelsel om jullie in een sterke greep te houden, waardoor alles en iedereen wordt gecontroleerd. Deze greep is onlangs verzwakt door de inflatoire aard van zijn fiat-valuta’s. Hierdoor is het onmogelijk om een systeem te continueren dat gebaseerd is op schuld waarbij het vergroten van de schuld eindeloos kan voortduren, en dit nu is precies hoe jullie huidig financieel stelsel opereert. In feite is de echte omvang van de verborgen schuld door deze kliek onvoorstelbaar toegenomen. Op een andere front geloofden deze personages serieus dat de blokkade die de Hemel langgeleden plaatste op jullie gereduceerde genen om verdere manipulatie door het duister te voorkomen, kon worden doorbroken door gebruik te maken van buitenaardse genetische technologie die zij, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, in handen hadden gekregen. Deze vergissing vormt nu de basis voor hun nederlaag en leidt naar het herstel van het Licht op planeet Aarde. De Hemel wist dat dit gebeurde en deed, in de vroege negentiger jaren van de vorige eeuw, ons in de Galactische Federatie het verzoek een eerste-contact-missie voor Gaia voor te bereiden. Deze missie moet jullie op de hoogte stellen van de waarheid over veel zaken, waaronder de reden voor de komst van jullie nieuwe werkelijkheid.

De eerste fase van deze operatie ‘van duister naar Licht’ is het nieuwe financiële stelsel te gebruiken om de toegenomen instabiliteit van de huidige toestand snel te verbeteren, en nu zal de inherente onzekerheid van het oude stelsel zijn eigen instorting veroorzaken. Een belangrijk aspect van het nieuwe stelsel is transparantie, en dit zal onmiddellijk de enorme corruptie en de prevalentie blootleggen van de ‘gemanipuleerde boeken’ (administraties) die alle belangrijke bankcorporaties op deze wereld hebben gebruikt. Als dit bekend wordt zullen de banken in snel tempo omvallen, terwijl het oude fiat-geld overtroefd wordt door de komst van een aantal belangrijke valuta's die door goud gedekt zijn. De wereldeconomie zal in een vrije val belanden en dit zorgt voor een algemene mondiale kwijtschelding van schulden. De afschuw over de crisis eist de detentie van alle medeplichtigen in de corruptie en geheime, frauduleuze overeenkomsten tussen regeringen en financiële conglomeraten, en met hun verwijdering zullen de door de duistere kliek gecontroleerde regeringen verdwijnen. Wanneer dit alles voorbij is, kunnen de meer interessante zaken beginnen!

Een belangrijk punt op de agenda is de publiekelijk bekendmaking, de ‘onthulling’ dus (van alles wat wij niet mochten weten). Sinds de veertigerjaren van de vorige eeuw hebben de belangrijke naties van jullie wereld een wereldwijde ontkenning van ons bestaan en onze hulpvaardigheid formeel afgekondigd, terwijl in het geheim overeenkomsten werden gesloten met een aantal duistere leden van de Anchara Alliantie. Vanaf 1940-1990 gingen de Illuminati-facties nauwer met elkaar samenwerken als gevolg van het ondertekenen van een serie verdragen met verschillende toen-duistere Alliantieleden. In 1994-1995 kwam het Verdrag van Anchara tot stand; de Anunnaki sloten zich aan bij de gelederen van het Licht, en de duistere ET’s verlieten hun projecten op Aarde en weigerden de verdragen te accepteren. Nu de samenhang onder de Illuminati verdwenen was, begon de Hemel de decreten uit te voeren die het, ongeveer 13 millennia geleden, had uitgevaardigd toen ‘de tijd van de duisteren’ begon. Nu heeft het Licht de overhand en dient het beleid van uitsluiting en actieve agressie tegen onze aanwezigheid te worden beëindigd. De volgende stap draait rond het keerpunt – de proclamatie van ‘disclosure’, ofwel de publieke bekendmaking en dit zal de deur openen naar enkele echt verrassende aankondigingen!

Het zal inderdaad voor velen schokkend zijn te vernemen dat de belangrijke werkelijkheidsconcepten, die er bij hen sinds de kinderjaren zijn ingestampt, vals, dus opzettelijk onjuist zijn! In feite is de onthulling het formele begin van jullie collectief ontwaken uit het beperkte bewustzijn en de overgang naar het volledige bewustzijn. Het is het punt waarop jullie de aanduiding ‘jongeren’ verlaten die jullie verbazingwekkend potentieel heeft versluierd, en het is onze rol jullie te helpen beseffen dat jullie ‘volwassen’ worden. Dan dienen jullie je goddelijke aangeboren gaven te gebruiken om wegen te vinden naar het openbaren van het Plan van de Schepper in jullie uitgestrekt rijk. Wij zijn blij dat wij het hemelse mandaat hebben gekregen om dit te volbrengen en jullie te begeleiden door jullie transformatie naar volledig bewuste Lichtwezens! Ook Gaia is verheugd dat jullie lange en moeizame tocht door het duistere rijk eindelijk zijn einde bereikt. Jullie hebben al veel te lang jullie bewustzijnssprong uitgesteld. Het duister liet jullie geloven in de suprematie van het fysieke, en verbood jullie regelmatig om jullie krachtige, spirituele essentie te ontdekken. Dit is een van de dingen die jullie zullen horen als jullie de vele takken van jullie familie begroeten, waaronder die van Binnen-Aarde.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen met meer nieuws. Wij hebben de geheime heilige genootschappen geïnstrueerd om zich voor te bereiden op hun verschijning. Wanneer eenmaal de eerste publieke aankondigingen zijn gedaan, moet het ware spirituele element van jullie wereld zijn vele doctrines en leringen bekendmaken. Wij willen ons liever bij jullie bekendmaken nadat deze verklaringen gelezen zijn en door ons verheugd aan jullie zijn uitgelegd. Onthulling is een proces waarin veel valse en kunstmatige gearrangeerde overtuigingen gecorrigeerd worden. Deze verklaringen zullen de basis leggen voor datgene wat wij, als jullie Verlichte leraren, aan jullie willen overdragen. Onze leringen zullen het werk vergemakkelijken van het personeel dat het eerste-contact-team naar jullie wereld wil brengen, kort nadat hun aankondigen voltooid zijn.

Deze informatiegolven zijn onderdeel van een plan van aanpak om jullie gereed te maken voor een kort verblijf in jullie individuele Lichtkamers. Wij zijn bezorgd over hoe wij de gevolgen kunnen verzachten van alles wat jullie moeten leren. Tijdens de millennia creëerden de Anunnaki voor jullie een ontmoedigend tapijt van halve waarheden en onjuiste voorstelling van zaken om in te geloven, terwijl in feite ‘werkelijkheid’ heel anders is dan wat jullie denken te weten. Het is ook heel bijzonder! Het is belangrijk voor zowel onze ruimtefamilie als voor ons dat wij met jullie samenkomen om alle dingen die we moeten delen tot in detail te bespreken. Jullie glorieuze Moeder Aarde wil jullie heel graag laten weten wie zij is en wat zij van jullie verwacht. Jullie zijn op zoveel manieren en zo lang in het duister vastgehouden toen de Anunnaki de meeste informatie verwijderde en bij jullie vandaan hield en vervolgens de rest in belangrijke mate misvormde. Onze informatie zal jullie in staat stellen jezelf en jullie wereld in een geheel nieuw licht te zien en geeft jullie de kans je vermogens terug te nemen die 13 millennia geleden van jullie werden weggenomen.

De vermogens die jullie toen kwijtraakten waren de sleutel om je volledig bewustzijn in stand te houden, en jullie zullen de eerste lessen ontvangen over hoe jullie deze weer terug kunnen krijgen. Ze behelzen initiële gebeden en rituelen om de bal aan het rollen te brengen, en vervolgens zal de rest voltooid worden in jullie coconachtige Lichtkamers. Wij, samen met de Hemel hebben de opdracht tijdens dit wonderbaarlijke proces bij jullie te zijn, en wanneer jullie volledig bewust ontwaken uit jullie Licht-slaap zullen de begeleiders uit jullie ruimtefamilie een belangrijke rol blijven spelen in de trainingsperiode van maximaal 10 dagen, waarin jullie vertrouwd worden gemaakt met de etiquette van het volledige bewustzijn. Met het herstel van jullie geboorterecht kunnen jullie actieve leden worden die een belangrijke rol spelen in het enorme panorama van het openbaren van het goddelijke plan van de Schepper met Liefde, gratie en oneindige vreugde! Wij verwelkomen deze tijd ten zeerste en beseffen hoe speciaal de Zielen zijn die mochten incarneren op deze vereerde wereld op dit unieke moment in de lange geschiedenis van Gaia!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over de gebeurtenissen op jullie wereld. Het zeer complexe proces om jullie uit de klauwen van het duister te bevrijden versnelt zich. De tijd nadert voor ons allen om samen te komen om de komst van jullie nieuwe, vrije, soevereine werkelijkheid in vrijheid te vieren! Besef vrienden dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!