Home > > Sheldan Nidle - August 21, 2012

August 21, 2012

9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb

Dratzo! We komen met een ander verslag over de gebeurtenissen op jullie wereld. In Azië en Europa blijft een algemeen verzet tegen de dollar en zijn op schulden gebaseerd fiat-systeem voortduren. In feite beginnen de nieuwe door goud gedekte valuta’s zichtbaar te worden. Verder wordt de dringende noodzaak voor het kwijtschelden van schulden gedemonstreerd door datgene wat zich in IJsland afspeelt, waar de revolutie van de burgers illustreert hoe gemakkelijk het is de chaos te beantwoorden die door het duister is veroorzaakt. De gigantische mondiale schuld en de daaruit voortvloeiende sociale problemen moeten snel worden opgelost. Inderdaad, de puinhoop die zich nu verspreidt in Griekenland en in de meeste landen in Zuid-Europa illustreert deze kernkwestie. Het is dan ook om deze reden dat het nieuwe systeem op twee centrale factoren berust – universele kwijtschelding van schulden en de terugkeer naar een monetair stelsel dat door edele metalen wordt gedekt. De snelle introductie hiervan wordt nog steeds verhinderd door de tanende, zij het nog krachtige, aanwezigheid van de duistere controle. Om een wereldwijde economische kernsmelting te voorkomen zijn heilige geheime genootschapen bezig een manier voor te bereiden om de laatste duistere machthebbers te verwijderen.

Dit veranderingsproces is verbonden met een voortdurende verschuiving in bewustzijn. Zoals jullie weten is onze missie een integraal onderdeel van een goddelijke belofte om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn, en dus kan de duistere agenda niet langer gevolgd worden. Wij wachten op de definitieve overeenkomsten waardoor wij legaal een eind mogen maken aan het machtscomplex van het duister. Een aspect van dit complex, die de sleutel vormt om de machtsgreep te breken, is een patroon van culturele en sociale overtuigingen die ze bij jullie hebben ingeprent en die jullie kritiekloos aanvaarden. Deze mentale ‘gevangeniscellen’ zullen jullie binnenkort door onze volgende serie acties getoond worden voor wat ze zijn. Het is frustrerend voor ons dat zovelen zich hebben laten opsluiten in dit web van leugens! Jullie zijn heilige zielen die gemanipuleerd zijn naar een staat van zombies die verschillende absoluut onwaardige opvattingen kunnen accepteren over Hemel en jullie oorsprong op deze wereld. Deze leugens zijn bewust gefabriceerd en worden dagelijks versterkt door een machtsstructuur die werd bemand door personen die zorgvuldig werden uitgekozen door jullie voormalige meesters, de Anunnaki. Deze groep buitenaardsen installeerden een systeem dat hun gekozen aardse volgelingen in staat stelde de controle te verkrijgen over ieder aspect van jullie levens. Dit systeem moet nu door ons totaal ontmanteld worden.

Deze leden van de duistere kliek zijn van mening dat jullie niet in staat zijn deze veranderingen wereldwijd tot stand te brengen. Wij staan klaar om hen het tegendeel te bewijzen. Wij hebben het afgelopen decennium verschillende groepen ‘bondgenoten’ hun capaciteiten en middelen laten gebruiken om deze enorme, duistere samenzwering uit de macht te verdrijven. Zij allen zijn in hun pogingen fundamenteel mislukt, ondanks dat onze verbindingsteams hen de juiste richting hebben aangewezen. De reden voor deze mislukkingen was de onderliggende foutieve aannames die jullie collectief wereldbeeld vormen. Om deze klus te klaren moeten wij verschillende middelen en technologieën gebruiken. Wij helpen ook bij het vormen van groepen overheidsfunctionarissen die, evenals wij, geheel toegewijd zijn aan de beginselen van een dagend nieuw tijdperk. Deze groepen bestaan overal op jullie wereld, en wij moeten hen helpen om de heersende chaos te veranderen in een nieuwe hemelse orde. Deze ordelijke, ondersteunende werkelijkheid kan de brug worden die jullie leidt naar het begin van het volledig bewustzijn. Dit nieuwe bestuur kan ons verwelkomen en assisteren om jullie over te brengen naar de kristallen steden in Binnen-Aarde waar jullie je heilige transformatie kunnen voltooien.

Deze transformatie is de reden waarom we hier zijn. Het goddelijk plan verordonneert duidelijk dat jullie binnenkort terugkeren naar het volle bewustzijn. Jullie huidige politieke, financiële en sociale stelsels zullen zo snel mogelijk ontmanteld worden om de fundamentele aard van jullie mondiale samenleving te reorganiseren. Hierdoor bereiken jullie mondiale welvaart, universele soevereiniteit en een volledige kennis van wie jullie en Gaia werkelijk zijn. Deze kennis laat jullie kennismaken met jullie vroegere Leraren en jullie Binnenaardse familie, en jullie zullen ook informatie opnemen over de ware geschiedenis van deze wereld en het melkwegstelsel. Zoals we al vaak hebben gezegd … jullie moeten nog veel leren. Deze waarheden zullen jullie voorbereiden om de aard van de galactische samenleving te begrijpen en het enorme potentieel dat jullie bezitten, waardoor jullie kunnen openbloeien naar fysieke engelen die samen met ons en de engelen-hiërarchieën kunnen samenwerken om de gratie en de glorie van het plan de Schepper te helpen ontvouwen. Jullie zullen ware mede-scheppers worden met de Goddelijke en je opnieuw voegen bij de vol vreugde wachtende, volledig bewuste menselijke familie!

Gezegend zij jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij gaan vandaag spreken over jullie groeiende zegeningen. Het Goddelijke heeft jullie allen een wonderbaarlijk geschenk gegeven – jullie hebben goddelijke gratie verkregen. Dit geeft ons - die jullie moeten begeleiden tijdens jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn - dispensatie om dit rijk te transformeren naar zijn hoogste vibratie in zelfs een kortere tijd dan voorzien was door het goddelijk plan. Deze opdracht werd gestuurd naar onze heilige medewerkers, en wij coördineren gezamenlijk de juridische bevoegdheden die jullie mondiaal bankstelsel ingrijpend gaan veranderen. Dit plaatst het podium voor de verdeling van jullie welvaartsfondsen, en zal vergezeld gaan van een nieuw bestuur in veel landen op jullie wereld. Deze ontwikkelingen zullen snel leiden naar publieke bekendmaking, niet alleen van de Galactische Licht Federatie, maar ook van jullie familie in Binnen-Aarde.

Overeenkomstig deze plannen hebben wij een middel samengesteld waardoor onze heilige medewerkers kunnen beginnen met de introductie van onze leringen aan jullie wereld. Wij zijn van plan veel informatie te verstrekken waardoor er een eind komt aan de vele leugens en desinformatie die werd gegeven inzake de leringen van de grote zielen die jullie allen dagelijks eren in jullie gebeden en zegeningen. Het is essentieel dat jullie de waarheid gaan begrijpen over wat elk van ons jullie lang geleden leerden. Deze kennis - die wij jullie nu persoonlijk kunnen geven – zal dienen ter voorbereiding op jullie laatste stappen naar het volledige bewustzijn en zal jullie in de gelegenheid stellen jullie spirituele en ruimtefamilies in een nieuw licht te zien. Jullie zullen de ware discipelen worden van de grootse boodschappen die ons gegeven zijn door AEON en de goddelijke troon van de Schepper!

Deze komende leringen zullen een waar verslag zijn van veel van onze invloedrijke levens waarin wij de kans kregen om de eenvoudige waarheden en wetten van de Schepping uit te leggen. Wij willen deze periode gebruiken om de rest van de misvattingen te weerleggen die in de tussenliggende tijd zijn opgebouwd sinds velen van ons die heilige reis maakten om jullie te onderwijzen en jullie langs een heilig pad te leiden. Wij komen om de vele schisma’s en onnodige haat te transformeren die deze grote boodschappen uiteenscheurden. Het duister heeft zijn werk goed gedaan! Maar nu komen we om alles recht te zetten en de Liefde te herstellen die jullie millennia geleden werd meegedeeld. Dit gebeurde in vreugde en in goddelijk Licht. Wij verwelkomen deze gelegenheid en kijken uit om jullie te onderwijzen en jullie voor te bereiden op jullie eigen pad naar Liefde, Licht en de hoogste staat van vreugde!

Vandaag keerden wij terug om jullie een ander bericht te brengen. Wij vragen jullie wees onderscheidend, tactvol en geduldig. Veel staat op het punt zich te manifesteren. Het zal pas het begin zijn van de beloften die jullie van de Hemel kregen toen jullie huidig tijdperk van duisternis begon. De duisternis zal verdwijnen en een nieuw tijdperk van Licht begint. Wees blij en gereed om de geschenken van de Hemel te aanvaarden! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!