Home > > Sheldan Nidle - 28 juli 2015

Sheldan Nidle - 28 juli 2015

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Er is veel gaande! De verschillende processen, door onze aardse bondgenoten gekozen, hebben uitvoeringsschema’s gekregen. Zoals gewoonlijk komt een vaste commissie op frequente tijden met de duistere cabal samen. Bij deze ontmoetingen stellen onze aardse bondgenoten de afgezanten van het duister een serie ultimatums. Deze ultimatums zijn gewoonlijk gebaseerd op een serie wettelijke besluiten die aantonen dat het duister in principe bankroet is en dat hen de bevlogenheid ontbreekt om zinloze militaire acties uit te voeren. Samengevat keert de wereldopinie zich flink tegen hen. De oude families in het bijzonder bezitten formele schuldbekentenissen die het vermogen hebben de complete krachteloosheid van het fiat monetair systeem te bewijzen. Het duister realiseert zich nog maar net hoe kwetsbaar haar positie is. De eindtijd van deze cabal komt steeds dichterbij. De oude families willen niet alleen een nieuw systeem opzetten maar ook mondiale condities scheppen voor de bloei en groei van het nieuwe bewustzijn We herinneren hen er constant aan dat de arme menselijke menigten die deze aardbol bewonen, in doodsnood en in pijn verkeren. Hun antwoord aan ons is dat een proces voor verandering komende is en aan kracht wint. Er zal een tijd zijn voor alles. Wij antwoorden dat de Hemel eveneens een glorierijke agenda heeft!

Toen de Atlantiërs zo ondankbaar de mensheid achterlieten, bleef het volk in hongersnood achter met de dood als uiteindelijk resultaat. Op dat moment kwamen de Anunnaki die, onder een strikte overeenkomst met de Hemel, de mensen gedeeltelijk weer overeind hielpen en hen onder het onmenselijke juk van hun duistere heerschappij plaatsten. Aanvankelijk waren jullie voorouders blij met hun hulp. Ze wisten diep in hun hart wat er zo grillig aan het ontstaan was. Deze nieuwe duisteren poogden de Atlantiërs te vervangen en hun herinneringen van wie ze werkelijk waren, weg te vagen. Dit zat jullie voorouders dwars aangezien ze zich realiseerden dat er iets geweldigs moest gebeuren om ze naar hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Uiteindelijk, na verloop van ettelijke millennia, pasten jullie voorouders zich aan deze beperkte realiteit aan. De gouden eeuwen, na Atlantis, bewezen aan de meeste van jullie voorouders dat sommige smeekbeden verhoord werden. Maar de hoop van degenen die zich de oude wereld herinnerden was een voortdurende mantra aan de Hemel om een ware kampioen te sturen. We werden in het geheim aangewezen om jullie te beschermen en verdere instructies af te wachten.

Sinds de vernietiging van Atlantis hebben jullie voorouders geleden omdat de Anunnaki meedogenloos over hen heersten. Nadat de laatste gouden eeuw eindigde met de grote vloed, selecteerden de Anunnaki handlangers om op hun beurt als jullie leiders te dienen. De Anunnaki begonnen jullie te verdelen in twee verschillende groepen en gebruikten dit als een middel voor nog grotere controle. Morele wetten om deze samenlevingen te besturen werden aangenomen en vele andere wetten werden opgesteld om hun handlangers te helpen deze twee zeer verschillende groepen te besturen. De handlangers kregen onderricht over oorlog, haat en andere manieren om een gemeenschap te manipuleren. Vandaag de dag zijn jullie bijna alles vergeten omtrent jullie verleden en hebben jullie veel van de voorschriften die de afgelopen acht millennia zijn opgesteld, geaccepteerd. Jullie huidige samenlevingen zijn in werkelijkheid jullie kijk hierop aan het veranderen. De Anunnaki zijn vertrokken. De handlangers bleken een waarlijk onbekwame groep. Ze kennen alleen wat de zeer scherpzinnige Anunnaki hen geleerd heeft. Ze hadden eenvoudige toegang tot gezondheid, macht en een algemene bestuurlijke onverschilligheid. Dit creëerde een soort van ongevoeligheid, dat gebruikt kan worden om hen ten langen leste af te serveren.

Terwijl bewustzijn groeit, beginnen jullie te zien hoe dit rijk veranderd kan worden. De oude families werken gedeeltelijk binnen de context van de oude werkelijkheid. Er is iets nieuws nodig dat deze millennia oude hachelijke situatie snel kan veranderen. Wij geloven dat een transparante en krachtige beweging dit rijk snel kan veranderen. We hebben dit al jaren lang geopperd. Kleine groepen die ernaar streven de plaatselijke omstandigheden te verbeteren verschenen overal op jullie aardbol. Deze kleine bewegingen verstevigen geleidelijk aan hun greep zodat de benodigde grotere groepen ontstaan die samenkomen en machtige netwerken creëren. Met andere woorden, om dit te doen met machtige weldoeners die hun rijkdom gebruiken om deze talloze projecten te ondersteunen. Voor ons is dit een meer acceptabele manier. Het duister kan dan pogen in te grijpen. Laat ze en gebruik het om hiermee je voordeel te doen om de goede zaak te voeden. Hun corrupte methoden kunnen alleen maar leiden tot een ware “Stille revolutie”. Dit moest een half decennium geleden al worden gedaan. Het resultaat van dit groeiend bewustzijn kan deze boeven dan uit de macht zetten. De resultaten zijn binnen een veel kleiner tijdsbestek hetzelfde.

Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met een boodschap voor iedereen!! Op dit moment gaat er op Gaia een geweldige energie naar jullie verschillende leefgebieden. Elk van deze energieën bouwt voort op de vorige. De komende Augustusmaand zullen deze energieën een hoogtepunt bereiken. Deze energieën zullen de basis gaan vormen voor een serie nog hogere energieën die gaan volgen. Deze energieën activeren delen van jullie geest, hart en lichaam. Deze organen zijn het middelpunt van een gezegende serie veranderingen die jullie nog bewuster zullen maken van de dimensionale transformatie. In 1972 werden er een aantal acties ondernomen om dit zonnestelsel te beschermen. Deze waren voor ons de initiële voorvallen om jullie realiteit te helpen. Wees ervan bewust dat Gaia voor ons een speciale planeet is aangezien ze diende als richtpunt voor het begin van deze Melkweg. Sinds we ooit Meesters werden, werden we ons er intens van bewust wat deze goddelijke levende bol waarlijk is. Het is een zegen om te weten dat haar behoud een goddelijk deel van onze vele gewijde taken is. Wanneer jullie in bewustzijn groeien kunnen jullie haar enorme belang voor dit zonnestelsel beter aanvoelen.

Deze nieuwe energieën zijn onderdeel van een voortdurend systeem van energieën, die Gaia bij de aanvang van dit millennium begonnen in te stromen. Deze energieën zullen de aanjager zijn van de voorbereidende energieën die nodig zijn om jullie veranderingen te beginnen. Op dit moment is het meeste van jullie aura geïntegreerd in velden die Gaia bekrachtigen. Terwijl zij op natuurlijke wijze groeit doen jullie dat eveneens. In Augustus zullen de volgende series beginnen deze bol in te stromen. Wij reguleren deze energieën en de veranderingen die ze zullen veroorzaken. Ze zijn in feite een soort tonaal patroon dat nodig is om jullie naar je volgende fase van groei te brengen. Het duister is zich bewust geworden van wat er gebeurt en we verzekeren de Hemel ervan dat onze bescherming zich uitbreidt over deze hele oppervlaktewereld. Intussen ontdekt het duister eveneens dat haar plannen om deze transformaties te verhinderen ernstig falen. Het Licht komt elke dag dichter bij een zeer gezegende overwinning!

Het gezegende lied van de Hemel weerklinkt door dit rijk. We vragen jullie positief te blijven en jullie meestal onaangesproken innerlijke krachten te gebruiken om er voor te zorgen dat deze op handen zijnde verandering plaatsvindt zoals gepland. Ieder van jullie is in werkelijkheid een juweel van de Hemel. Gebruik jullie collectieve vaardigheden om deze sprankelende innerlijke juwelen te laten schitteren. Wanneer je om je heen kijkt kun je deze grootse energie in actie zien. Visualiseer dit en laat je broeders, door dit te doen, schitteren met een sprankeling zo groot dat het een einde maakt aan de macht van het duister en het Licht van de Hemel binnenlaat. Laat dit de tijd zijn van een groots einde voor degenen die, in naam van het duister, jullie allemaal lieten twijfelen aan wie jullie zijn en waar jullie toe in staat waren. De tijd komt om dit rijk te laten weten dat jullie barmhartige hoeders-energieën zich voorbereiden om tevoorschijn te komen en een nieuw rijk te creëren dat gevuld is met vrede, samenwerking en vreugde. Halleluja! Een nieuwe tijd van vrijheid en welvaart is bijna hier!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen om jullie te informeren over hetgeen er op deze wereld gebeurt. Onze ruimte- en Binnenaarde families voorzien in de basisvoorwaarden voor de grote serie veranderingen die momenteel onderweg zijn. We danken iedereen die ons allen bij deze missie zo genaderijk helpen om de mensheid te transformeren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization

Vert. Rob/Marja

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!