Home > > Sheldan Nidle - 4 augustus 2015

Sheldan Nidle - 4 augustus 2015

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Er wordt wereldwijd veel vooruitgang geboekt. De vonnissen tegen de duistere cabal blijven zich opstapelen. De allerbelangrijkste factie, het wereldwijde militaire apparaat, gaat steeds sneller. Hun taak is bijeen te komen en een plan te formuleren voor het feitelijk arresteren van de overblijvende toplagen in regeringen, het bankierswezen en de rechterlijke macht. Intussen zijn degenen binnen deze cabal bezig hun laatste strohalmen te verzamelen, een aantal internationale handelspartnerschappen. Deze associaties zijn feitelijk een aangepaste versie van hun “Nieuwe Wereldorde”. Deze nep-overeenkomsten zullen teniet worden gedaan door de opkomst van NESARA en een serie vergelijkbare maatregelen wereldwijd. Kortom, de kuiperijen van het duister zijn feitelijk illusoir. Overal zijn bondgenoten van de oude families volledig voorbereid om deze illustere overeenkomsten teniet te doen. Terwijl dit gebeurt beginnen een aantal nieuwe mondiale financiële instituten langzaam hun vleugels uit te slaan. De nieuwe BRICS bank en de Chinese AIIB beginnen te snijden in de doelstellingen voor handel en ontwikkeling zoals door de cabal uiteengezet. Het proces dat momenteel wereldwijd verschijnt is om te laten zien hoe aan de veel grotere behoefte aan infrastructurele ontwikkeling kan worden voldaan.

Het allerbelangrijkste onderdeel is de vooruitgang die wordt geboekt om ’s werelds militaire apparaat in de vele projecten van de aardse bondgenoten te integreren. Op dit moment wachten de militairen op het einde van een aantal wettelijke zaken zie hen een constitutionele reden geven voor een enorme interventie in de affaires van een natie. Een voorbeeld is de Amerikaanse burgeroorlog rond 1860, die uiteindelijk leidde tot de moord op President Lincoln in 1865 en werd voortgezet door de cabal met de vreemde reorganisatie van de regering in de Amerikaanse hoofdstad in 1871. Dit alles begon stilletjes met de opkomst van de Pilgrim Society in 1820. De stichters van de cabal in de jaren rond 1770 en 1780 zochten naar een manier om hun groeiende macht volledig te benutten toen Amerika een natie werd. Ze vonden dat een complete interregionale oorlog rondom de slavernij een manier was om hun vijanden binnen de regering te isoleren en na verloop van tijd de controle over de Amerikaanse regering te verkrijgen. Tegen 1913 leidde dit tot een serie veranderingen die hun programma’s openstelde voor een volledige overwinning. Het is dit agressieve onderdeel van de cabal dat tegen de mid-zestiger jaren de “powers that be” in Amerika waren geworden.

Het is deze immorele groep boeven die de belangrijkste factie is die door onze aardse bondgenoten wereldwijd wordt verslagen. Net zoals haar onmiddellijke 18e-eeuwse voorganger dacht ze dat ze een eeuw of nog langer omnipotent zou blijven. Het verliezen van hun bovenbazen, de Anunnaki in de mid-negentiger jaren maakte hen vatbaar voor hun ondergang. Wat ze aan het begin van het millennium deden was hun strategie om hun ondergang te voorkomen. Onze komst in de negentiger jaren en de macht die we uitoefenden om deze serie snelle aanvallen tegen te gaan liet deze cabal uitgeput, en niet in staat om volledig te snappen wat er voor hen lag, achter. Dit zorgde bij onze bondgenoten voor een mogelijkheid om te hergroeperen en hun eigen tegenaanval te starten. De resultaten van het afgelopen decennium zijn het bewijs voor wat er heel binnenkort gaat gebeuren. De duistere cabal is aan het zwalken en gebruikt elke methode die eerder voor hen werkte voordat de Anunnaki weggingen. Het duister ziet hoe de ene geheime mislukking snel herhaald wordt in een ander deel van de wereld. Belangrijker dan dit is de ernstige behoefte aan een nieuwe serie mondiale realiteiten , die er voor zorgt dat de wereld een uiteindelijke erkenning eist van de cabal’s nederlaag en een revaluatie toestaat van een aantal vastgestelde sleutelvaluta als voorloper van een mondiale valuta en een einde aan fiatgelden.

Voor jullie kan deze tijd zeer frustrerend lijken. We vragen simpelweg om dat te laten gaan en je te her-focussen op het positieve. Vele gebeurtenissen doemen op waarvoor onze liaisons deels verantwoordelijk zijn. Deze nieuwe realiteit gaat jullie voorzien van vrijheid en een welvaart die jullie in staat zal stellen die dingen te bereiken waarvan jullie lang hebben gedroomd. We kijken naar jullie mondiale samenleving en zien dat die midden in een grote verandering staat. Er vormen zich nu gebeurtenissen die eindelijk de cabal zullen neerhalen en de manier waarop deze realiteit is samengesteld zal transformeren. Zoals eerder is gezegd zal de ware revolutie niet op TV worden uitgezonden. Het zal een serie gebeurtenissen zijn die snel verschijnen en vlot de volgende keten van gebeurtenissen beïnvloeden. Deze zaken zullen jullie aanvankelijk shockeren. Voor velen zullen ze vreugdevol zijn. Ontspan je en weet dat deze gebeurtenissen zeer dichtbij manifestatie zijn. Wees altijd klaar om jouw deel te doen in deze grote opkomst van vrijheid en welvaart. Op de juiste goddelijke tijd bereiden we ons op onze verschijning voor en laten we jullie uiteindelijke overwinningen manifesteren! Wees vol vertrouwen en weet dat goede dingen op het punt staan te gebeuren!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze werkelijkheid is aan het veranderen omdat het bewustzijn erbinnen groeit. Iedere dag bereiken ons, vanuit het centrale spirituele binnenste, grootse energieën. Iedere dag nemen deze energieën toe. Ze beïnvloeden jullie aura en de chakra’s van een ieder van jullie. We zijn verwonderd over hoe deze energieën jullie lichamen geleidelijk aan transformeren en het innerlijke zelf naar buiten brengen dat jullie vanaf je kindertijd hebben moeten beschermen. Neem iedere dag de tijd, Geliefden, om naar deze veranderingen te kijken en jullie spirituele beschermers de gelegenheid te geven uit te leggen wat dit alles betekent. Omdat deze boodschappen mogen doorsijpelen, kunnen jullie een verhaal zien ontstaan. Deze veranderingen zijn simpelweg een van de manieren waarop de genade-gevende Schepper jullie fysieke essentie transformeert en het jullie innerlijke zelf mogelijk maakt zich in vreugde te openbaren. Maak aanspraak op wie je bent! Laat deze zaken gebeuren en gebruik nieuwsgierigheid om uit te zoeken wat er achter ligt. Terwijl jullie dit doen, zal het verhaal dat tot jullie komt een diepe betekenis krijgen. Dit is de vooruitblik op wie jullie zullen gaan worden.

De verschuiving naar volledig bewustzijn zal jullie veranderen. De wereld waarin jullie leven is eveneens aan het veranderen. Degenen die sinds jullie gang in beperkt bewustzijn op deze aardbol hebben geheerst, verliezen hun greep. Binnenkort zal deze verandering dit rijk omver halen en ons allemaal voorbereiden om de weg te plaveien naar onze eindeloze droom. We verheugen ons hierop, aangezien maar een paar van ons de mogelijkheid hebben gekregen om deze uiterst perfecte spirituele reis te maken. Het neerhalen van deze gigantische barrières zal een einde maken aan een sinds lange tijd verholen blik naar de Hemel en aan een eindeloze stroom geruchten, onophoudelijk op gang gebracht door het duister. Jullie zullen vrij om je heen kunnen kijken en de Waarheid vernemen. Alle onjuiste verzinsels die jullie kennen zullen worden vervangen door feitelijke gebeurtenissen. Jullie zullen eindelijk de schitterende boodschappen van de grootse profeten van de Heer vernemen. We verheugen ons op deze toekomstige zaken en we realiseren ons de grote verantwoordelijkheid die ons door de Hemel gegeven is. Jullie zullen eindelijk de gewijde en genaderijke zegeningen van de Hemel ervaren! Halleluja! Halleluja!

We bereiden ons in grote vreugde voor op jullie lessen. Degenen die zo moedwillig over jullie hebben geheerst, hebben jullie gemanipuleerd. Deze misleiding zal getransformeerd worden. De grootse Heer in de Hemel stuurt jullie schitterende energieën! Dit zal de achtergrond vormen van wat we zullen vertellen. We hebben speciale gereedschappen in ons bezit die jullie zullen tonen hoe de geschiedenis werkelijk verliep en waarom. We hebben in totaal negen lessen aan jullie te geven. Elk daarvan is geconstrueerd om een fantastisch moreel verhaal te herbergen. Deze verhalen zullen jullie een nieuwe manier leren om je een aantal gewijde morele waarheden eigen te maken. Alle religies van de wereld lopen in hun kern parallel aan elkaar. Hun onderlinge verschillen zijn door de mens gecreëerd. Prachtige verhalen werden door de machthebbers veranderd en gebruikt om jullie van je broeders af te scheiden. Dit is een tijd van eenheid. Het is een tijd waarin iedereen kan zien hoe een geweldig verhaal dat in waarheid wordt verteld, kan verenigen in plaats van jullie van elkaar te vervreemden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Wees klaar om Lief Te Hebben en iedereen te accepteren! Wees bereid iedere onlogische haat los te laten en Een te zijn in grote Eenheid. Veel staat op het punt te gebeuren! Deze werkelijkheid staat voor de afgrond en de tijd is daar om onszelf opnieuw in te stellen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!