Home > > Sheldan Nidle - 21 juli 2015

Sheldan Nidle - 21 juli 2015

7 Ik, O Vayeb, 11 Ik

Dratzo! De wereld begint in twee delen uiteen te vallen! De duistere cabal is zowel furieus als onsuccesvol aan het werken om haar millennia lange voordelen te handhaven. Deze tradities hebben het zwaar onder de brede wettige aanval van de Lichtkrachten. Er worden eveneens beperkingen opgedrongen aan de frauduleuze wereldwijde bankiersnetwerken van het duister. Bijna wekelijks probeert het duister een situatie te creëren die uiteindelijk kan leiden tot oorlog. Deze strategieën falen eveneens. In feite is nu een patroon van geleidelijke ineenstorting de norm voor deze cabal en haar vele handlangers. Intussen bespreken onze aardse bondgenoten gezamenlijk hoe deze vroegere groep van mondiale machtsfiguren het best af te serveren. Een nieuw monetair systeem wacht haar tijd af voor haar formele aankondiging. Deze proclamatie wacht tevens op de laatste uiteindelijke zet, die snel een fait accompli zal worden voor het Licht. Wat momenteel ontbreekt is de toevoeging van het gouvernementele deel van deze groeiende grootse alliantie. In vele belangrijke regeringen arrangeren degenen die de leiding hebben de noodzakelijke herinrichting van bestuur dat de rechten van hun volk zal herstellen en een serie belangrijke arrestaties zal laten plaatsvinden.

De basis wordt gevormd voor een ware stille revolutie, die jullie wereld in staat zal stellen terug te keren naar een staat van vrede en niet eerder geziene samenwerking. Het duister siddert dagelijks vanwege de mate van vooruitgang die onze aardse bondgenoten gestaag boeken. Dit verhaal is nog steeds bijna niet voor jullie waarneembaar aangezien het omgeven is door een enorme wolk van duistere desinformatie. Het idee is de massa te verwarren door zich te handhaven d.m.v. leugens dat er niets werkelijk veranderd is. We wensen heel graag ons boven deze set ‘rook en spiegels’ te verheffen. We vragen onze aardse bondgenoten herhaaldelijk tenminste gedeeltelijk te onthullen wat er echt gebeurt. Hun antwoord is dat deze enorme desinformatie hen helpt de cabal te laten geloven dat hun vreemde strategie op een of andere manier werkt. Het stelt ze eveneens in staat om voort te gaan op hun unieke heimelijke manier en op het juiste moment een nieuwe realiteit op het leiderschap van de duistere cabal los te laten. Wij daarentegen menen dat een meer directe aanpak evengoed kan werken, aangezien het jullie enigszins ‘op de hoogte’ kan houden. De aardse Lichtkrachten blijven onvermurwbaar dat het in principe een zichzelf een nederlaag toebrengende strategie is vanwege de manier waarop de cabal opereert.

Terwijl deze strategieën voortgaan kunnen we zien hoe het Licht het duister uit de macht wil stoten. Voor de duistere cabal is rijkdom en macht alles. Voor hen is hun vermogen om immuun te zijn voor de wetten die alle anderen besturen een teken van hoe belangrijk zij lijken te zijn. Het Licht is langzaam bezig het duister te omsingelen met alternatieven die beloven overweldigend voor hen te zijn. Dit proces dat ze gezamenlijk aanhouden is hoe deze ooit machtige vijand overwonnen kan worden. Het duister op haar beurt gaat door met vasthouden aan strategieën die op dit moment meestal niet werken. Dat is omdat de Annunaki niet meer in beeld zijn. In feite adviseren deze vroegere bovenbazen de aardse bondgenoten over de manier waarop hun vroegere wachters het best verslagen kunnen worden. Daarom wordt verwacht dat op een moment in de komende maanden deze strategie van het Licht het verwachte resultaat zal opleveren. De ondergang van de duistere cabal is in werkelijkheid slechts het begin. Onze landing zal plaatsvinden zodra nieuw bestuur en een nieuw financieel systeem volledig op hun plaats zijn. Daarvoor zullen een aantal gebeurtenissen plaatsvinden. Deze zullen de basis vormen voor jullie ontmoeting met je mentoren.

Al deze verbazingwekkende gebeurtenissen waren onderdeel van een voorgeschiedenis die in gang was gezet door de Anunnaki. De Anunnaki waren met de Hemel overeengekomen geen verdere aanpassingen te maken bij wat de Atlantiers jullie hadden aangedaan. Toch wensten de Anunnaki heel graag om jullie op de juiste tijd te veranderen in dom gemaakte menselijke robots. Deze robots zouden hun slaven moeten worden en de Anunnaki in staat stellen zich in de binnenste cirkel van het kwaadaardige Anchara continuüm te begeven. Dit plan betekende dat het duister eerst jullie voorouders volledig gedwee moesten maken m.b.t. elk bevel van hen. De drie gouden tijdperken waren het resultaat. Dit proces moest falen en na de grote zondvloed werden jullie over deze wereldbol verspreid. De duistere bovenbazen wisten dat de Hemel binnen korte tijd dit rijk opnieuw zou bezoeken en dat jullie bevrijd zouden worden uit de gevangenschap die jullie door de bovenbazen en hun handlangers werd opgelegd. Ons vroegere toezicht op dit zonnestelsel en in het bijzonder Gaia, herzagen dit proces voortdurend. Tijdens deze bezoeken troffen we de Anunnaki en herhaalden we de talloze Hemelse decreten die ons lang geleden geciteerd werden. Deze spraken van jullie bevrijding en terugkeer naar volledig bewustzijn.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld wordt voorbereid op een uiterst gezegende gebeurtenis! Lang geleden stond de Hemel een duistere opperheer toe om over dit land te heersen mits hij een aantal speciale regels nauwkeurig zou opvolgen. Indien de Anunnaki buitengewoon geprofiteerd hebben van deze overeenkomsten, zou een hachelijke situatie uit de weg geruimd worden gelijk enorme hoeveelheden vies water. De Anunnaki volgden deze goddelijke edicten en waren in staat de mensheid bijna 13 millennia lang te domineren. Het verdrag van Anchara maakte een einde aan deze overheersing en bracht vrede naar dit sterrenstelsel. Wij zijn degenen die deze schooiers nauwlettend in het oog hielden en rapporteerden trouw iedere kleine schending die door hen gepleegd werd. Nu verkeren we in een uiterst gezegende tijd, die het een ieder van jullie mogelijk zal maken eindelijk een realiteit te bereiken die gevuld zal zijn met vrede, vrijheid en welvaart. Het zal een tijd zijn waarin we vrijelijk tussen jullie kunnen lopen. Zelfs nu is het veel makkelijker dan eerder om jullie te helpen!

De toenemende energie van bewustzijn vormt een realiteit waarin jullie geconcentreerde aandacht werkelijk wonderen kan verrichten. Iedere werkelijkheid heeft energie die normaliter nogal zwak is. Gebruik jullie uitgebreide mogelijkheid om je te concentreren als een gereedschap om doelen te verwezenlijken. De toegenomen hoeveelheid spirituele kracht kan jullie in korte tijd succes opleveren. Laat, om dit te kunnen, alle negativiteit en frustratie los. Houd altijd in gedachten dat iedere dergelijke oefening niet alleen focus vraagt maar eveneens een groot aandeel innerlijke geprojecteerde positiviteit. Laat dit voordeel binnenin je ontstaan door een kalme en helpende energie te genereren. Dit zal de basis zijn van wat je van plan bent te doen. Wanneer je je eenmaal positief en geestelijk sterk voelt, begin dan iedere dag een moment te reserveren om deze energie te beschermen. Aangezien de details van je positieve projecties toenemen, kun je beginnen te zien hoe deze visualisaties het je mogelijk maken om je realiteit te veranderen. Dan zul je in een mum van tijd succes hebben

Jullie, Geliefden, leven in een tijdperk dat op een pregnant overgangspunt staat van rampspoed naar het Licht. Talloze gebeurtenissen komen tot vervulling. Deze gebeurtenissen zullen snel jullie manier van kijken naar deze nog steeds begrensde realiteit veranderen. Het gewijde doel is dat we ons gezamenlijk steeds verder uitbreiden en jullie daardoor in staat stellen te slagen. Haal hier je voordeel uit en gebruik je eigen positieve energieën om deze verandering te versnellen. Word je zelfs nog meer bewust van de opwindende mogelijkheden en doe mee door je eigen versie van de visualisaties aan te wenden om zo dit rijk naar een nieuw tijdperk van Liefde en Licht te bewegen. Samen bezitten we de mogelijkheid om de acties, die onze aardse krachten van het Licht ondernemen om jullie te voorzien van vrijheid, vrede en welvaart die jullie zo rechtvaardig verdienen, te versterken. We zijn voornemens om jullie dagelijks van de middelen te voorzien om jullie te helpen bij deze uiterst gezegende serie gebeurtenissen. Gezamenlijk, Geliefden, kunnen we triomferen!

Vandaag gingen we door jullie te berichten over wat er nu gaande is! Overal op deze gewijde bol, zijn individuen samen gekomen om de macht van het duister te verwijderen en haar aan de kant te zetten. Er is nog veel werk te verzetten. Desalniettemin is de tijd van vrijheid en overwinning heel, heel dichtbij! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!