Home > > Sheldan Nidle - 26 Maart, 2013

Sheldan Nidle - 26 Maart, 2013

5 Men, 3 Mac, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! We komen om uit te leggen wat we momenteel doen en waarom het nog niet gemanifesteerd is. Zoals jullie duidelijk om je heen kunnen zien, zijn de duistere volgelingen nog steeds aan de macht op deze kostbare wereldbol. We hebben hard gewerkt om een werkende alliantie te creëren tussen onze heilige geheime bondgenoten en ons, en deze unie heeft een nieuw monetair stelsel geproduceerd en heeft enorme hoeveelheden verdwenen goud en zilver veilig gesteld ter dekking van het nieuwe financiële stelsel. Bovendien hebben we de basis gelegd voor een nieuw banksysteem en hebben de rechtsinstrumenten gecreëerd die een eind maken aan de absolute macht van de grote particuliere banken, want het is noodzakelijk dat deze mondiale, octopus-achtige instellingen niet langer het leven uit jullie wereldeconomieën kunnen zuigen. Vervolgens zal binnenkort een nieuw internationale regeringssysteem van kracht worden. De Hemel is de beslissende factor van alles wat met dit scenario verbonden is. De overeenkomst tussen het Licht en het duister, dat ongeveer 13 millennia geleden in werking is gesteld, loopt af en een serie hemelse gebeurtenissen zal een eind maken aan dit akkoord, met inbegrip van de condities die jullie als slaaf hielden in een beperkt bewustzijn. Deze opeenvolging van gebeurtenissen is nu aan de gang en zal binnenkort een nieuw tijdperk in jullie wereld mogelijk maken.

We spreken niet zomaar, niet zonder goede reden tot het duister wanneer we zeggen dat zijn tijd in de macht op het punt staat beëindigd te worden. Onze verschijning in steeds grotere aantallen rondom de planeet is een duidelijk teken dat die tijd in het goddelijk plan aanbreekt waarop ons personeel zich gaat samenvoegen met onze heilige bondgenoten en de detentie verzekerd van degenen die al duizenden jaren het meedogenloze bewind van het duister aan de macht heeft gehouden. Degenen die jullie op zoveel manieren wreed behandeld hebben zullen zich eindelijk moeten verantwoorden. Wij informeren hen dagelijks dat er een lijst is opgesteld en doorgegeven wordt aan onze verschillende bondgenoten, want wij willen dat ze volledig op de hoogte zijn van alle aspecten die hun nabije toekomst beïnvloeden. Vooral benadrukken wij hen dat the ‘final countdown’ op de Hemelse klok binnenkort gaat beginnen en ook dat de mondiale brand die zij zo vastberaden nastreven niet zal worden toegestaan. En nog steeds volharden deze mannen en vrouwen in hun strategieën om zo'n betreurenswaardig scenario te activeren. Ze zijn nog even vastberaden als ooit om alle middelen waarover zij beschikken te gebruiken om hun doeleinden te bereiken. Vanwege deze absolute weerspannigheid laten ze de Hemel geen andere keuze dan ze te verwijderen uit verdere betrokkenheid in aardse zaken. Hierdoor kan alles plaatsvinden dat wordt voorbereid om het licht van een nieuwe dag eindelijk zichtbaar te maken!

Noch de Hemel noch wij hebben deze tijden van onthulling en verandering aangekondigd, maar deze goddelijke gebeurtenis hoeft niet bekend te zijn om het te laten gebeuren. Inderdaad, deze reeks hemelse proclamaties moet plotseling gebeuren en zal onaangekondigde blijven door de grote kampioenen van de Hemel. Lang geleden smeet het duister jullie, biologisch gesproken, in ketens en liet jullie geloven dat zijn heerschappij over jullie permanent was. Maar dit is niet zo! Het heilige doel voor deze ervaring was echter dat jullie een uitstekende herinnering zouden krijgen over de aard van het duister. Deze kennis zou jullie goed van pas komen wanneer jullie dit kunnen verenigen, laten versmelten met je spoedig te verkrijgen aangeboren vermogens om de diverse leden van de duistere Anchara Alliantie naar het Licht te transformeren. Juist deze specialiteit van jullie doet deze eens duistere sterrennaties verlangen om jullie te laten beginnen met deze uitzonderlijke en heilige aangewezen taak, een taak die een echte, permanente vrede in het Melkwegstelsel moet brengen. Een grote waaier van schepen van de Alliantie ligt net voorbij de buitenste grenzen van jullie zonnestelsel in afwachting van jullie terugkeer naar volledige bewustzijn, dus sta klaar en besef dat een grote verschuiving in jullie werkelijkheid aanstaande is!

In de komende tijden zal er heel veel zijn waarover je zorgen maakt en wij willen jullie op dit punt zoveel mogelijk voorbereiden. Wij volgen de duistere regeringen en kijken naar de manier waarop zij hun zak met trucs gebruiken om jullie te manipuleren. Hun goocheltrucs zijn gedurende de millennia zeer verfijnd geworden - hun nieuwsmedia verkondigt een economisch herstel terwijl hun medewerkers een economische crash arrangeren met de bedoeling jullie op te zadelen met oorlog, dictatuur en allerlei andere ellende. Al hun politiek-economische instrumenten zijn een middel om jullie te misleiden, en het gezamenlijke effect is als een schaduwspel waar de gehele actie georkestreerd is en verloopt volgens een vooraf bepaald script. Je gelooft dat de voorstelling echt is, wat je versterkt in de overtuiging die het meest gunstig is voor het duister en zijn handlangers. Vanwege deze overtuigingen worden misschien velen van jullie geschokt wanneer het nieuwe bestuur een eind maakt aan deze gekunstelde economische onderdrukking. Bovendien zullen jullie moeten openstaan voor wat onze heilige bondgenoten jullie gaan vertellen … dat het zal leiden naar bevrijding en een nieuwe staat van permanente welvaart!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen vandaag met sommige uitzonderlijke berichten van onze hemelse bestuurders. Gebeurtenissen beginnen die binnenkort zullen leiden naar een nieuw tijdperk van Liefde en Licht voor jullie wereld. Het duister trok jullie, bijna 13 millennia geleden, hun rijk binnen en bezorgde jullie ellende, slavernij en een steeds toenemende wanhoop. Deze tijden zijn nu voorbij! Een nieuwe periode zal jullie bevrijden uit de duistere rijken en jullie transformeren naar volledig bewuste Lichtwezens. Deze transformatie zal officieel beginnen met de injectie van een nieuw, rechtvaardig bestuur op jullie wereld. De Hemel instrueerde ons om te kijken naar de geselecteerde komende dagen en een bericht voor te bereiden die door onze heilige medewerkers wordt gegeven. Ze zijn nu hiermee bezig en zullen deze binnenkort aankondigen. Zoals altijd kunnen we niet een specifieke datum geven, maar we zijn vast van plan om deze aan jullie mee te delen op de datum die wij hebben uitgekozen. Tot dat moment observeren wij in vreugde de hemelen in de wetenschap dat jullie tijd van vrijheid elke dag dichterbij komt.

Zoals wij jullie eerder hebben verteld, zullen onze medewerkers een reeks speciale berichten uitzenden die het decor vormen voor onze verschijningen voor jullie. We zullen overal op de planeet verschijnen en beginnen met een aantal algemene leringen die de enorme leugens en vervormingen blootleggen die opzettelijk het dogma produceerde dat door het duister gebruikt werd om te voorkomen dat jullie kennis zouden krijgen van veel heilige waarheden. Deze waarheden, die we zullen ophelderen, zullen uitgebreid en zeer uiteenlopend zijn en beginnen met de aard van Spirit en Liefde en gaan verder met het introduceren van kennis die jullie zal voorbereiden op de wonderen van de staat van volledig bewustzijn. Kortom, wij zijn wegbereiders van de mensheid, en onze berichten zijn de sleutels tot een goddelijke bestemming die ieder van jullie bezit. Op het juiste tijdstip zal Gaia zich bij jullie voegen in je moment van transformatie en zal zichzelf integreren in een enkelvoudig, verenigd, prachtig rijk van Licht!

En dit schitterend, verenigd rijk van Licht zal jullie doen ontwaken in jullie volledig bewuste staat. Op dit moment verandert onze heilige rol en worden we, in eerste instantie, jullie hemelse toezichthouders. Wij zullen jullie liefdevol door jullie eerste dagen begeleiden als heilige Wezens van Licht. Op dit tijdstip zullen wij jullie de enorme rijken onthullen die gevonden worden in de hoogste regionen van fysieke vormen. Jullie zullen de wijsheid van deze rijken terugkrijgen die jullie zullen voorbereiden op jullie eerste opdracht van goddelijke dienstverlening aan het Licht. Jullie galaxy heeft behoefte aan speciale oefeningen en wonderen die het voor altijd zullen veranderen. Galaxy na galaxy wachten op jullie immense talenten en vermogens! Jullie zullen de instrumenten meehelpen creëren die de Hemel zullen helpen bij het ontvouwen van het plan van de Opperste Schepper voor deze schepping. Wat we beschrijven is slechts het kleinste begin van de wonderen die jullie tegemoet kunnen zien!

Vandaag hebben we gesproken over wat er binnenkort gaat gebeuren. Jullie zijn een groot collectief dat door het bedrog van het duister aangemoedigd werd om tijdelijk zijn weg te verliezen. Nu zullen jullie de waarheden worden gegeven, waardoor jullie zullen terugkeren op jullie heilige paden. Samen zullen we deze realiteit reconstrueren en een waarheidsgetrouw rijk creëren dat toegewijd is aan alle aspecten naar Liefde en Licht. Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl