Home > > Sheldan Nidle - 19 Maart, 2013

Sheldan Nidle - 19 Maart, 2013

11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft wankelen op de rand van een nieuwe wereld. De volgelingen van het duister zijn zich zeer bewust van het feit hoe dicht jullie werkelijkheid een zeer belangrijke transformatie genaderd is. Wij volgen verschillende ontwikkelingen die door de duistere zielen gepland zijn in een poging om hun dreigend lot op de een of andere manier te veranderen. De ‘kinderen’ van de Anunnaki hebben jullie levens gedurende bijna 13 millennia met onbetwiste en harde hand bestuurd, maar deze langdurige onplezierige situatie loopt nu ten einde. Tot op heden hebben ze steeds een manier gevonden om te ontsnappen aan gevaarlijke situaties en hopen nog steeds op enkele mogelijkheden om hun huidige situatie te veranderen. Wij hebben nieuws voor jullie duistere arrogante wezens: "Ditmaal zal datgene wat jullie gepland hebben jullie niet kunnen redden. Wij volgen jullie recente onhandige pogingen om incidenten te creëren die bedoeld zijn om een serie grootschalige conflicten te veroorzaken. Deze keer, duistere zielen, zullen jullie niet de kans krijgen om de wereld in opschudding te brengen. Onze heilige bondgenoten bezetten nu de posities die daadwerkelijk kunnen beperken wat jullie van plan zijn. We hebben ook een netwerk gecreëerd die, indien gewenst, kan ingrijpen. De tijd die voorbestemd is om jullie uit de macht te verwijderen nadert snel!"

De Hemel heeft jullie toekomst vastgesteld en het is onze taak om deze heilige besluiten uit te voeren wanneer dit door onze hemelse adviseurs wordt doorgegeven. Toen Atlantis viel in zijn vurig en waterig graf, verschenen de Anunnaki en kregen een speciale dispensatie van de Hemel, en, zoals we jullie er vaak aan hebben herinnerd, deze dispensatie geldt gedurende een vooraf vastgestelde termijn. Dit moment van genade voor jullie is gearriveerd. Binnenkort gaat een glorieuze gebeurtenis plaatsvinden! Dit Licht zal ons toestaan om te komen en een grote overwinning veilig te stellen voor niet alleen het Licht, maar ook voor de zwaar beproefde mensen die op de oppervlaktewereld van deze heilige wereldbol wonen. Jullie duistere en vreselijke technologie kan niet langer het onvermijdelijke voorkomen. Dit levende rijk, en inderdaad dit hele zonnestelsel, hebben dringend een reeks ingrijpende veranderingen nodig die een passend introductie zullen vormen in een nieuwe 5-D werkelijkheid. Onze specifieke taak is het vergemakkelijken van deze transformaties en jullie uit macht te zetten. Dat zijn wij absoluut van plan te doen. Wij wachten op de herauten van deze nieuwe realiteit, en dan zal een grondige afrekening plaatsvinden van het oude verdwijnend voorbeeld en van degenen die het hebben uitgevoerd.

"Deze periode van afwachten nadert snel zijn einde. Jullie weten dit en toch blijven jullie maar blunderen door jullie misleide allianties te dwingen zich te verzetten tegen het onvermijdelijke. De tijd voor het verwijderen van jullie personeel nadert. Onze bondgenoten zijn bezig namen toe te voegen aan de reeds lange lijsten van gedetineerden. De speciale tribunalen, die bijeengeroepen zijn om de processen te voeren, zijn ter plekke en hun documenten zijn klaar om te worden aangekondigd. De heilige gebeurtenissen, die door de Hemel zijn uitgesproken, vinden plaats en bouwen zich op tot een zeer verbazingwekkende crescendo! De beëindiging van jullie krankzinnige bewind is dichtbij nu deze heilige 'klok' onontkoombaar tik-takt naar verandering. Boven jullie, duistere wezens, ligt een enorme vloot die jullie geprofeteerde einde garandeert, dus denk zelfs geen moment dat, het weinige wat jullie nog kunnen doen, op geen enkele manier deze goddelijke wending kan voorkomen! Ondertussen verpesten jullie de atmosfeer en veranderen drastisch de aard van de Gaia’s ecosystemen. Deze acties van jullie bevestigen verder de noodzaak voor jullie om te vertrekken en wel direct.”

De Hoofdraad van de Galactische Federatie riep ons, meer dan twee decennia geleden, op om uit te voeren wat de Hemel ons nu opdraagt - namelijk een massale landing van ons personeel op de heilige kusten van Gaia. De duistere dwazen dachten alleen maar aan deze mogelijkheid; niettemin, dit moment is echter bijna zover. Na talloze pogingen en eindeloze aanpassingen zijn wij helemaal gereed om te komen en jullie massaal te bezoeken. Deze missie heeft vele incarnaties geduurd, en wij zijn bereid om onze geliefde broeders en zusters van deze wereld een groot geschenk te brengen: het laatste stuk van een nu volledig open snelweg naar het volledig bewustzijn voor degenen die leven op Gaia’s oppervlaktewereld. Ieder van jullie is bestemd om nogmaals de vreugden van volledig bewustzijn te genieten. Zelfs de meest harde volgelingen van het duister zullen zich uiteindelijk verbinden met deze meest glorieuze staat van zijn! Dit is waarlijk een planeetwijde verschuiving! Jullie zonnestelsel en ieder van jullie zullen leden worden van deze nieuwe sterrennatie. Dan kunnen jullie je weer verenigen met jullie Agarthaanse familie en terugkeren naar jullie prachtige thuiswereld, verenigd, in het Licht!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met vreugde in ons hart en een zeer briljant Licht om ons te leiden! Onze grootse Bestuurders in de Hemel informeren ons dat een zeer gunstige tijd aanstaande is! De Hemelen beginnen te bewegen op een manier die de heilige intenties van de Opperste Schepper weerspiegelen. Dit betekent dat deze tijd op de drempel van veranderingen staat. Als jij je hart raadpleegt, zul je voelen dat er iets geweldigs gaat gebeuren. De Hemelen zijn een enorm interdimensionaal rijk. In de lagere vibrationele rijken begint de Hemel een fysiek, stoffelijk aspect te vormen dat, als het afdaalt, grofstoffelijk wordt. We gaan nu een aspect van stoffelijkheid opwaarts bewegen, en, in retrospectief hervormen we de wijze waarop de fysische wereld zich moet ontvouwen. Als deze operatie vordert, kunnen we onze gezegende gratie laten gelden en dus fungeren als een goddelijke gemachtigde co-creator voor de fysieke wereld in het algemeen.

We noemen dit nu met een doel - je moet zien dat wat hier gebeurt niet zomaar een "flits in de nacht" is. Ontwikkelingen hier bezitten een hoog spiritueel en fysiek doel. Jullie keren terug naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn, zodat jullie ons op de juiste wijze kunnen helpen bij een zeer speciale en heilige dienst. Dit is de tijd waarop jullie hard verdiende wijsheid goed gebruikt kan worden in het hervormen van de stoffelijke wereld en bij het assisteren in het openbaren, ontvouwen hiervan. Op deze toekomstige missie werd door de Hemel weer geanticipeerd, gereageerd toen ze het duister toestond een reeks drastische vervalste aanpassingen te doen in jullie bewustzijn. Dit verklaart waarom deze tijden dus van vitaal belang zijn. Dit komt omdat jullie niet alleen jullie oorspronkelijke vaardigheden terugkrijgen, maar deze ook sterk verbeteren als gevolg van de wijsheid die jullie tijdens je lange verblijf in de schaduw-rijken van het duister hebben vergaard. Deze pijnlijke periode die jullie zo moedig hebben doorstaan zal nu grote beloningen opleveren in de wijze waarop de stoffelijke wereld in de komende tijd getransformeerd wordt.

Dit proces van innerlijke en uiterlijke verandering is de reden waarom deze grote collectie zielen, die jullie zijn, deze speciale dispensatie is verleend. Jullie zijn een veelbelovende bonte groep van spirituele energie. Jullie zijn in feite het neusje van de zalm van de mensheid! De tijd die jullie op Gaia hebben doorgebracht was allereerst bedoeld om jullie voor te bereiden, door zorg te dragen voor een van de meest heilige Wezens in de fysieke wereld. Uit deze groep kwamen bij ons, jullie geascendeerde leraren, en nu binnenkort, ieder van jullie. Daarnaast is er het heilige rijk Agartha. Wanneer we allemaal verenigd zijn, dienen wij, bij de gratie van onze heilige Hemelse Bestuurders, een wonderbaarlijke toegewezen taak uit te voeren voor alle stoffelijke werelden. Dit past jullie om groots te denken, en gebruik te maken van jullie goddelijke kwaliteiten van geduld en standvastigheid. Houd vol, neem waar alles wat zich rondom jullie verschijnt, en draag bij tot het scheppen van dit zeer kostbare geschenk van de Schepper - volledige bewustzijn. Wij zullen er zijn om jullie naar je bestemming te begeleiden. Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we gesproken over hoe jullie wereld getransformeerd gaat worden. Er gebeurt veel dat heel binnenkort de wereld zal veranderen zoals jullie die kennen. De duistere tijd van suprematie is bijna voorbij en nu is de tijd voor het Licht om zich rondom jullie te manifesteren! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl