Home > > Sheldan Nidle - 5 Maart, 2013

Sheldan Nidle - 5 Maart, 2013

10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Opnieuw komen we om jullie te spreken! Een grote hemelse gebeurtenis moet binnenkort plaatsvinden in jullie luchten. Deze gebeurtenis is de laatste in een reeks van verschijnselen die het einde signaleren van een heilige overeenkomst lang geleden gesloten tussen het licht en de Anunnaki. Het is onderdeel van een goddelijke plan om jullie voorouders, evenals jullie, zo goed mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar volledig bewustzijn. Op grond hiervan voorzien we de duistere zielen in jullie wereld van documenten waarin staat dat de tijd is gekomen dat we namens jullie officieel in jullie werkelijkheid kunnen ingrijpen. Deze interventie betekent gewoon jullie heilige geheime genootschappen en hun bondgenoten te helpen om een juridische overname van een aantal van jullie belangrijke regeringen te voltooien. Deze procedure zal leiden tot de uitbetaling van een universele overvloed aan middelen die momenteel op tal van geheime plaatsen over de hele wereld liggen opgeslagen. In de afgelopen paar maanden hebben we deze middelen verhuisd naar plaatsen waar ze veilig en beschikbaar zijn om te worden gebruikt voor het beveiligen van het nieuwe financiële en monetaire stelsel. Wij verstrekken ook een meer algemene logistieke beveiliging om het nieuwe bestuur in staat te stellen de feiten met betrekking tot wat er gebeurt via de radio en TV uit te zenden in de landen over de hele wereld.

De eerste reeks mededelingen zal betrekking hebben op de diverse nieuwe programma's die verband houden met wat in het algemeen NESARA wordt genoemd. Elk van de bepalingen die geïmplementeerd wordt zal het onderwerp van veel nationale discussie worden. Ze zullen worden uitgezonden op radio, televisie en het Internet, en hier zal onze veiligheidsexpertise nodig zijn. Het is onze verantwoordelijkheid om de integriteit van deze communicatiekanalen te beschermen tegen alle elektronische storingen of uitschakeling, zodat de bevolking juist geïnformeerd kan worden over deze baanbrekende kwesties. Onze bezorgdheid is gekoppeld aan het feit dat velen op jullie wereld een preventieve, en zelfs een kwaadaardige houding bezitten ten opzichte van alles wat hun nauwe controle-agenda bedreigt. Op de lange termijn zullen deze personen de mogelijkheid hebben hun houding te veranderen zodra ze beginnen te werken met hun persoonlijke mentoren. We kunnen duidelijk zien hoe deze houding zich kan ontwikkelen en zijn dus klaar om de vereiste technische tegenmaatregelen te nemen. Onze rollen in het directe begin zullen allereerst zijn - het voorzien in een heldere regeringscommunicatie en vervolgens jullie uit te leggen wat jullie in de eerste dagen nadat wij het geland zijn kunnen verwachten.

Het massa-landingsscenario is echt niet meer dan de definitieve fase van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie zullen je eigen persoonlijke mentor ontmoeten, die je volledig kent, even goed als een lang verloren vriend. Je aangeboren telepathische vermogens zullen snel worden hersteld door interactie met ons, zodat een moeiteloze en effectieve dialoog tussen ons kan ontstaan, niet belemmerd door de misverstanden en onduidelijkheden van gesprekken. Telepathie maakt het mogelijk een diepte van openheid en begrip te bereiken die in het begin misschien een beetje vreemd lijkt omdat er tussen ons geen geheimen kunnen bestaan. Dit betekent dat jullie zeer snel aan ons zullen wennen en wij zullen jullie alles vertellen over wie we zijn, wat we doen, en over onze persoonlijke clangeschiedenissen. Wij beantwoorden alle vragen die je kan hebben, en je zult snel zien dat je ons je diepste zorgen kunt toevertrouwen. Deze paar dagen zullen misschien de meest openhartige en eerlijke ervaring van je leven zijn. Je vijandige culturele omgeving leerde je om jezelf te beschermen met veel lagen van geheimhouding, en telepathie brengt je terug naar een graad van Eenheid waarin wantrouwen grotendeels iets van het verleden wordt. Wij zullen als open boeken voor je zijn, zodat je angstige, defensieve programmering verdwijnt.

We hebben jullie uiteenlopende culturen gedurende vele jaren bestudeerd, en vonden in het begin zo’n ontmoedigende variëteit. Maar na het delen onder ons van onze vele bevindingen, ontdekten we de beste manier om de talloze culturele barrières te overwinnen die de kern vormen van jullie samenlevingen. Jullie hebben allen overlevingssystemen ontwikkeld waarmee jullie je verschillende culturen en religies tolereren, en ons doel is jullie eerst te helpen deze opzij te zetten omdat ze overbodig worden. We weten dat dit niet gemakkelijk voor jullie is. Sinds jullie kindertijd hebben jullie deze overlevingsvaardigheden aangescherpt totdat ze allemaal een gewoonte werden. Echter, deze gewoonten zijn gebaseerd op scheiding en onze komst is bedoeld om jullie opnieuw te openen voor Eenheid. Bovendien zijn vooral jullie westerse culturen zeer mentaal georiënteerd en velen van jullie hebben de harde manier geleerd om het hart af te sluiten. Wij, daarentegen, zijn gewend om op een hart-tot-hart basis met elkaar om te gaan en diep over de meeste kwesties met elkaar te communiceren. We weten dat dit wellicht in het begin moeilijk voor jullie is, maar we zijn ervan overtuigd dat als je voelt dat de Echte Jij uit je culturele ‘bepantsering’ begint te verschijnen, je deze vrijheid opneemt 'als een eend in het water'!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Degenen die de wegen van de Hemel begrijpen weten dat de tijd rijp is voor een massaal heengaan van het duister en zijn talloze volgelingen. Zij hebben dit beperkt bewuste rijk bijna 13.000 jaar gecontroleerd, en gedurende deze tijd hebben vele gouden eeuwen en vele vreemde uitvoeringsdecreten van het duister deze lange periode gemarkeerd. De komende momenten signaleren het einde van deze periode. Jullie stijgen in frequentie, wat betekent dat het agentschap om jullie te controleren beëindigd wordt. De resulterende vrijheid stelt jullie in de gelegenheid om jullie spirituele en ruimtefamilie met een gevoel van vreugde te ontvangen, wetende dat de lange nacht van smarten ten einde is. Overal worden kleine glimpen van deze vrijheid zichtbaar. Jullie gedachten accepteren nu het wezen, de essentie van vrijheid, waardoor een nieuwe realiteit geboren moet worden. Te midden van deze nieuwe realiteit vormen zich verbazingwekkende veranderingen. Regeringen moeten vallen en een nieuwe welvaart moet tot stand gekomen.

Dit is de tijd van profetie waarin de Hemel regeert! Het Licht komt, en een nieuwe weg is geboren. De Goddelijke gratie heeft ons gevormd en schonk het goddelijke pad aan onze zielen. Verwonder je over wat het uitvoeringsdecreet van AEON brengt! Je wordt niet langer de ware kennis onthouden en je zult leren van de leugens en de manipulaties die lang door het duister werden gebruikt. Deze ontdekkingen brengt je de waarheden waarnaar je lang hebt gezocht. Je wordt genadig bevrijd uit de klauwen van degenen wier overmoed en stompzinnigheid volledig aan je zullen worden geopenbaard. In dit licht zullen jullie je samenvoegen met nieuwe bondgenoten die vanbinnen uit deze heilige wereldbol komen en wie de Hemel naar jullie toegezonden heeft. Wij zijn degenen die geleerd hebben door vele levens te ascenderen, en wiens kennis is om jullie langs het laatste stuk van de reis te leiden en wiens heilig doel is jullie volledig bewustzijn te doen herleven. .

Dit proces van fysieke en spirituele opstanding werd generaties lang met ontzag overwogen. Het is inderdaad een zeer complexe en moeilijke operatie waartoe een ieder van ons in staat is. Op dit punt in jullie geschiedenis, wat in plaats daarvan moet gebeuren, is een unieke, zeer speciale, geweldige collectieve ascensie welke door de Hemel is bevolen. Hiertoe zullen jullie ruimte- en binnenaardse familie een wonderbaarlijke, geavanceerde technologie gebruiken in de vorm van een levende bio-machine, dat ontworpen is om ieder van jullie te transformeren naar het volledig bewustzijn. Dit zal drie dagen duren. De Hemel zal deze speciale wonderapparaten afstemmen en controleren en de verschillende kalibraties uitvoeren die specifiek voor elk individu zijn. Op deze manier kan een gehele menselijke bevolking getransformeerd worden in een Engel-achtige toestand die normaal gesproken vele levens in beslag zou nemen. Overdenk wel goed de goddelijke gratie, die ons allen in staat stelt terug te keren naar de wonderbaarlijke staat van Eenheid met onze Machtige Schepper! Hosanna! Hosanna!

Vandaag bezien we opnieuw sommige details betreffende jullie terugkeer naar een bevrijde en welvarende staat. Ook verkenden we kort de heilige weg die de Hemel naar jullie heeft gezonden, waarin jullie gracieus terugkeren naar volledig bewustzijn. Er moet veel gebeuren. Wonderbaarlijke gebeurtenissen wachten in de coulissen en wonderen die door de goddelijke genade van de Hemel en de hoogste vreugden van AEON komen jullie kant uit! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl