Home > > Sheldan Nidle - September 25, 2012

September 25, 2012

5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer om meer ontwikkelingen met jullie te bespreken. Op dit moment wordt jullie lopende vibratie verhogende programma’s van het lichaam tijdelijk opgeschort door een Goddelijke decreet, terwijl een serie samenvouwende (imploderende) tijdpunten in de aanloop naar het einde van jullie Gregoriaanse jaar in werking treden. Deze tijdimplosiepunten vertegenwoordigen het moment waarop alternatieve tijdlijnen worden geïntegreerd in jullie huidige ascenderende (transformerende) werkelijkheid, want dit is de enige realiteit die verdergaat in 2013. Dit implosieproces kan schommelingen teweegbrengen in het veld van de Aarde en veroorzaakt onevenwichtigheden in jullie fysieke lichamen. Bovendien vermindert dit proces de alternatieve scenario's, waarover de duistere kliek beschikt, die proberen het goddelijk plan te omzeilen. Deze implosies worden door de galactische Heren van Tijd uitgevoerd om jullie rijk voor te bereiden op het gracieus betreden van deze enige nieuwe realiteit. Deze implosies kunnen verschillende fysieke bijwerkingen creëren in velen van jullie, waaronder hoofdpijn, pijn in je nek en rug (wervelkolom), en diverse pijnen in de spieren van je armen en benen. Deze ongemakken zijn slechts tijdelijk, maar de Hemel wil dat wij ons werk aan jullie lichaam vertragen om de extra fysieke stress op je lichaam te compenseren tijdens deze periode van tijdimplosie.

Nieuwe sociale operationele structuren voor deze realiteit beginnen zich te manifesteren, maar zijn nog niet duidelijk voor de ongeïnformeerde. De meer sensitieven onder jullie voelen dat 'er iets is in de lucht hangt', en dit ‘iets’ is de installatie van de nieuwe rasters (coördinatenstelsels) in jullie verschillende lokale tijdsdimensies die jullie lang beloofde nieuwe realiteit versnellen. Het is onze taak deze nieuwe structuren te waarborgen en te helpen bij hun formele manifestatie in jullie lokale realiteitsrasters. Deze operatie krijgt de hoogste prioriteit. We hebben de duistere kliek gevolgd die proberen deze aanpassingen ongedaan te maken door het gebruik van speciale, esoterische wapens die hen decennia geleden zijn verstrekt. We ontmantelden deze apparaten, en door middel van onze tegenmaatregelen hebben we hun diverse ‘mind-control’ en psychische apparaten onschadelijk gemaakt. De duistere lieden zijn nu in een nog hogere staat van paniek nu ze kunnen zien dat speciale maatregelen, om hen verder te beperken, worden voorbereid. Dit zal binnenkort beginnen. Ons primaire doel is nog steeds ervoor te zorgen dat deze realiteit de nieuwe rasters bezit vóór eind december van dit Gregoriaanse jaar, waardoor deze werkelijkheid de hiermee corresponderende sociale operationele structuren in staat stelt soepel te verlopen.

Deze datum, eind december, markeert het moment waarop jullie wereld een speciaal punt passeert op zijn reizen door dit sterrenstelsel. Jullie zon, evenals alle sterren in deze galaxy, draaien rond de Galactische Kern en passeren de verschillende punten op zijn weg. Deze punten kunnen worden berekend door middel van een formule die, zes duizend jaar geleden, werden verstrekt aan de oude Olmeken (Indiase Meso-Amerikaanse beschaving in Mexico) door bezoekers uit de Plejaden. Deze Plejadische wetenschappers hebben de Olmec Tijdhouders een middel nagelaten om aan een tijdtelling te beginnen die naar een grote verschuiving in deze realiteit leidt. Deze heilige discipline werd doorgegeven aan andere ‘Timekeepers’ en werd een zeer heilig onderdeel van de dagelijkse rituelen van de Maya's. Ter ere van hen hebben wij deze telling gebruikt om de datum voor alle berichten aan jullie uit te drukken. Het moment dat gekozen is voor het begin van deze verschuiving moet jullie binnenkort worden verstrekt. De Andromedaanse en Plejadische wetenschappers, die een goed voorbeeld zijn van degenen die deze kennis naar de aarde brachten, voelen zich zeer vereerd dat deze heilige datum binnenkort aan jullie bekend gemaakt wordt.

Het Gregoriaanse jaar zal eindigen net nadat dit chronologische en spirituele fenomeen plaatsvindt. Kort daarna hebben we een serie gebeurtenissen gepland die een geheel nieuwe fysieke, stoffelijke werkelijkheid voor jullie inluidt, waarin we van plan zijn een volledige onthulling te bewerkstelligen, evenals een snelle verandering in de manier waarop jullie wereld opereert. De duistere kliek weet dat de heerschappij over de hele wereld afneemt, en inderdaad, de instorting van de oude rasters (de oude matrix) van jullie werkelijkheid is in volle gang. De vervangende rasters zijn op hun plek en zijn in afwachting van de hemelse manifestatie hiervan. Ondertussen doet onze vloot op dezelfde wijze de voorbereiding van de rasters van de andere planeten in jullie zonnestelsel op deze grote verschuiving. Deze tijd is vlakbij. Wij verwachten dat het duister haar spelletjes voortzet totdat ze eindelijk uit de macht wordt gezet. Ook dit staat voor de deur en ons verbindingspersoneel werkt samen met onze bondgenoten om de datum hiervan vast te stellen. We zullen jullie hierover nader berichten in onze volgende berichten.

Onze Zegen hierbij! Wij zijn jullie getransformeerde Leraren! Vandaag komen we met meer informatie over de huidige gebeurtenissen. Momenteel dreigt jullie werkelijkheid in te storten. De rasterpunten die de structurele integriteit van jullie werkelijkheid bijeenhouden zijn begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe raster, en ons is verteld dat het zich op elk moment wereldwijd gaat manifesteren. Hierdoor kunnen de duistere lieden zien dat hun geheime technologieën niet langer het tij van verandering kunnen tegenhouden. De Heilige Geest heeft elk onderdeel van deze heilige bol aangeraakt, en een reeks gebeurtenissen in gang gezet die ons bestaan in een nieuwe realiteit zal verlichten, gemakkelijker gaat maken. Tijd, zoals jullie dit ervaren, verandert continu, produceert prachtige effecten op de Zon en al haar dochterwerelden, en Gaia is geen uitzondering. Jullie hebben de vreemde weerpatronen opgemerkt, veroorzaakt door verschuivende straalstromen, met overal enorme hoeveelheden neerslag en overstromingen, en ongewone stormen en weersverschijnselen. Al deze verschijnselen luiden een nieuwe tijd in voor jullie rijk - het moment waarop het duister eindelijk door het Licht wordt overschaduwd!

Al onze medewerkers werken naar het goddelijke moment waarop de decreten van de Hemel verschijnen. Wij zien hoe de duistere kliek wanhopig probeert het moment te gebruiken voor het creëren van een wereldwijde chaos die bedoeld is om op de een of andere manier het goddelijke tij van de Hemel te stoppen. We begrijpen die uitzinnige wanhoop die het denken van de kabbalisten in de greep krijgt, nu we ze zien rondrennen als muizen op een zinkend schip, op zoek naar manieren om stiekem de een of andere reddingsboot te zoeken, maar tevergeefs. Voor hen is de tijd gekomen om ‘alles maar te laten gaan’, en te accepteren dat zij onderdeel zijn van een immense verschuiving in bewustzijn die elk hoekje en gaatje van deze kostbare wereldbol overvloedig schoonwast.

We kijken met vreugde nu de verschillende elementen van deze complexe operatie verschijnen en in positie gebracht worden alsof het geleid wordt door een onzichtbare hand. Aan deze configuratie heeft de Hemel vele millennia gewerkt om bij jullie te brengen. Het duister vermoedde niet dat ‘men’ zo'n immense taak in petto had. Elk decennium maakten we vorderingen met het proces waarbij we gebruik maakten van onze intenties en onze heilige rituelen. De Hemel erkent op zijn beurt onze acties door dit werk met toenemende zegeningen te besproeien, en intensiveerde de glorie die onze ware goddelijke wereld is. Wij vragen jullie de Hemel te erkennen met jullie speciale zegen wanneer jullie mediteren, bidden, of een heilig ritueel opvoeren ter glorie van het Licht van eeuwige Schepping. Wij worden verblijd door datgene wat in en op deze wereld gebeurt, en wij danken de barmhartigheid en de goddelijke gratie van de Hemel en de Schepper!

Vandaag, vervolgden we onze berichten aan jullie. Wij danken jullie voor je steun en voor je wonderschone gebeden en meditaties die ons snel verder brengen naar een nieuwe werkelijkheid. Het goddelijke moment, waarop we allen hebben gewacht is, is nabij! Binnenkort zullen we getuige zijn van gebeurtenissen die je wereld positief en voor eeuwig zullen veranderen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!