Home > > Sheldan Nidle - October 2, 2012

October 2, 2012

12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Vandaag komen we in de wetenschap dat heel veel dingen het punt naderen waarop ze voor jullie ogen vorm gaan krijgen. Onze Aardse bondgenoten werken hard om een breed scala aan activiteiten te voltooien die voor jullie een verbazingwekkend nieuwe realiteit zal creëren. We kijken opgewekt toe hoe deze vele projecten tot bloei komen, in het besef dat zij het begin zijn van wat de publieke bekendmaking (disclosure) mogelijk maken! Wij willen deze gelegenheid gebruiken om een reeks aankondigingen te doen om jullie te informeren over de enorme omvang van wat ondernomen is om Moeder Aarde en de mensheid zover te krijgen, en om de vele veranderingen te beschrijven die door de leiders van de nieuwe overgangsregeringen zullen worden afgekondigd. Deze formele verklaringen zullen de basis vormen voor de introductie van nieuwe technologieën - onze eerste interactie met jullie - en een fundamentele planning van wat vlak voor en na onze massale landingen moet plaatsvinden. Wij hebben de inhoud van deze uitzendingen toegevoegd, met het oog op wat ons door de leiders van jullie nieuw bestuur is verteld, en we zullen daarom ook aspecten van de tijdlijn aanpassen die we jullie zullen meedelen.

Het is belangrijk voor ons dat onze interacties vanaf het allereerste begin open en flexibel genoeg zijn om elke verstandige wijziging in onze planning aan te brengen die nodig wordt geacht. Onze belangrijkste reden voor onze komst hier is jullie mentoren te zijn en onze talenten te gebruiken om jullie overgang naar volledige bewustzijn zo snel, soepel en begrijpelijk mogelijk te realiseren. Onder dit edict hebben wij voortdurend onze missie aangepast volgens richtlijnen van wat goddelijk mogelijk werd geacht. Ons verbindingspersoneel voorzag ons voortdurend van een stroom informatie inzake jullie diverse bewustzijnsgroepen en hun gevarieerde, steeds veranderende programma’s. Vervolgens gebruiken we deze gegevens om onze wederzijdse missie-doelstellingen vorm te geven en aan te passen. Ons doel is om jullie naar volledig bewustzijn te brengen binnen het Goddelijke plan dat voor jullie wereld is vastgesteld door Lord Surea en het rijk van de AEON. Dit Heilige Rijk is de reden achter onze missie. Het Goddelijke plan voor deze tijd specificeert de beëindiging van de internering door het duister van Moeder Aarde en jullie en jullie gezamenlijke terugkeer naar volledig bewustzijn.

Toen we hier in jullie Gregoriaanse jaar 1990 aankwamen, zaten jullie onder de duim van de Anunnaki en werden jullie rechtstreeks onder toezicht geplaatst door hun op de planeet aanwezige volgelingen. Deze slavengroepen waren van plan de voorwaarden te schenden die door de Hemel waren vastgesteld ten aanzien van hun tijdelijke controle van deze werkelijkheid. Vervolgens werden we door de Hemel geadviseerd dat onze missie hier moest worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van Lord Surea, en we werden ook volledig geïnformeerd over wat het duister van plan was te doen en hoe zij dit trachten te verwerkelijken. Als gevolg hiervan plaatsten we een commandopost op jullie wereld in Agartha (Binnen-Aarde) en vroegen de Agarthanen een optimaal actieplan op te stellen. Tezamen creëerden we een gezamenlijk commando en begonnen een aantal groepen te formeren die zich verplichten deze wereld naar het Licht terug te brengen. De complexe logistiek van deze gecombineerde operatie veranderde ingrijpend de wapenstilstand van Anchara, en sindsdien hebben we heel veel herstructurering uitgevoerd om de missie binnen de grenzen van de goddelijke richtlijnen te houden en bij eventuele situaties op de grond.

Deze talrijke herstructureringen hebben ons met succes naar dit moment gebracht. De bepalingen die in een aantal getekende overeenkomsten zijn opgenomen naderen de realisatie en aan de laatste voorbereidingen wordt gewerkt. Verbindingspersoneel op veel belangrijke plaatsen en groepen houden ons op de hoogte met een gestage stroom van informatie die we gebruiken om te evalueren wat ons te verwachten staat zodra deze groepen geïnstalleerd zijn in de overgangsregeringen. Wij willen met hen in harmonie werken en onze vermogens aanbieden om jullie rijk voor te bereiden op zijn korte, laatste reis naar volledig bewustzijn. De Agarthanen zijn eveneens van plan hun eigen aangewezen mensen te gebruiken om de nieuwe leiders op te leiden naar een hogere vorm van bestuur en jullie allen voor te bereiden op jullie nieuwe verantwoordelijkheden. Onze bedoeling is een omgeving te creëren die jullie aanmoedigt vol vreugde een spannende nieuwe wereld te verkennen die de Hemel liefdevol voor jullie heeft opengesteld. De tijd is gekomen voor een zeer grote bewustzijnssprong in een geweldige nieuwe werkelijkheid!

Onze zegen voor jullie allen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen met het aankondigen van een reeks gezegende gebeurtenissen die zich binnenkort in deze werkelijkheid gaan manifesteren! Lang geleden ontving het duister specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot hun activiteiten in dit rijk, waaronder de erkenning om deze beperkte wereld terug te brengen naar het Licht. Deze bepaling werd volledig genegeerd door de duistere kliek en zijn vele volgelingen op deze wereld. Dit is dan ook de reden waarom AEON uit haar glorieuze rijk de zeven grote Serafijnen heeft meegebracht. Deze machtige Wezens zijn hier om een transformatie van deze wereld naar het Licht te orkestreren, en het instellen van het recht om in te grijpen bij elke gebeurtenis die, op enigerlei wijze, het manifesteren van het Goddelijke plan voor dit rijk vertragen of hebben vertraagd. Dienovereenkomstig worden we aangemoedigd om alles te doen wat nodig is om onze medewerkers de gelegenheid te geven de veranderingen te voltooien die jullie werkelijkheid van het juk van de duistere kliek bevrijdt. Momenteel ensceneert het duister een hele serie gekunstelde scenario's om zijn afnemende macht in stand te houden.

Deze duistere wurggreep wordt al door de Serafijnen losgemaakt. De wijze waarop de Hemel opereert is allereerst het geduldig wachten op degenen die ervoor hebben gekozen om te leren dat hun illegale manieren niet langer kunnen standhouden. Vervolgens handelt de Hemel op een zodanige wijze dat deze zielen ondubbelzinnig wordt duidelijk gemaakt dat het inderdaad tijd is om deze verschillende ‘manieren’ los te laten. Dit wordt nu gedaan door AEON. We hebben ons voorbereid op de heilige actie en de verlichting die daarop volgt. Bovendien opereren de vele elementen van de Galactische Federatie in samenwerking met deze zeer heilige Wezens. Het moment arriveert voor een nieuwe dag in dit rijk. Het grote Licht van de Waarheid moet naar deze donkere plek gebracht worden en een zeer dringende reiniging moet plaatsvinden! Daarom is er zo’n grote vreugde bij onze stap en er rijst een lied op in onze collectieve ziel. Deze tijd is het begin van vele dingen die het Licht verwelkomen in onze nieuwe wereld.

Als we ons voorbereiden op deze parade van gebeurtenissen, bidden we in vreugde tot de Hemel en het Goddelijke plan die zo liefdevol dit rijk hebben toegestaan om opnieuw de opperste vreugde van volledig bewustzijn te ervaren. Het Goddelijke maakt de verschillende middelen gereed die ons zullen verlossen van een kwaad dat slechts tijdelijk op ons pad werd geplaatst. Het is tijd om onze energie opnieuw in te stellen om opnieuw de gevoelens te bemerken die gepaard gaan met onze terugkeer naar heilige dienst van een hele reeks fysieke engelen die de gezegende glorie van de Hemel in het geheel van de fysieke werelden ontvouwen. Deze wonderbaarlijke toestand hebben jullie niet meer ervaren in de afgelopen dertien millennia. Jullie ziel gaat nu terugkeren naar zijn natuurlijke staat, en jullie zullen dan volledig de heerlijkheid ervaren die de directe verbinding is naar de Hemel en jullie heilige afkomst! Wees verheugd en juich, mijn medezusters en broeders, in alle intensiteit!

Vandaag vervolgden we onze reeks berichten die als doel hebben om de grote verschuiving van het duister naar het Licht te helpen verklaren. Deze heilige reis heeft jullie meegenomen op talrijke reïncarnaties. De ene generatie volgde op de andere, op een grootse reis die jullie nu terugbrengt naar het hart van onsterfelijkheid van jullie Ziel. Wees blij en gereed om de geschenken van de Hemel te aanvaarden! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!