Home > > Sheldan Nidle - 24 juni 2014

Sheldan Nidle - 24 juni 2014

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban

Selamat Balik! Wij komen vandaag bij jullie met goed nieuws! Het netwerk van de volgelingen van het duister moet de nederlaag onder ogen zien. Het Licht is tot de conclusie gekomen dat het onverstandig is om deze onverlaten te laten doorgaan. De regeringen welke deze volgelingen bezetten zijn totaal toegewijd om de schandelijke financiële zaken van het duister tegen te houden om ooit te falen. En dus is het meest verstandige om deze drones uit hun macht te ontzetten. De sleutel hiertoe is het nieuwe financiële stelsel dat alleen maar gedeeltelijk onthuld is. Dit nieuwe monetaire programma moet ‘ongedekt papiergeld’ beëindigen en die banken veronachtzamen die sterk dit waardeloze systeem ondersteunen. Hier bijgevoegd zijn de nieuwe kostbare valuta die door metaal worden gedekt, de reden om NESARA in Noord Amerika binnen te leiden en GESARA over de hele wereldbol. De nieuwe regering zal een tijdelijke zijn. De bedoeling daarvan is om het toneel klaar te maken voor een wereld die gevuld is met talloze ‘rechtens’ regeringen wier eerste conventie het is om hun volk te dienen en het pad te plaveien naar wereld welzijn. Deze regeringen zullen ook technologieën vrijgeven die onze wateren, lucht en grond zullen reinigen van verderfelijkheden die worden geproduceerd door de verwoestende industrieën van het duister.

Deze regeringen laten de Verheven meesters zich direct tot jullie richten en staan de jarenlange UFO cover-up toe te stoppen. Wij kijken uit naar het ons direct richten aan jullie en om jullie voor te bereiden voor een eerste contact. Over dit rijk zijn lang leugens verspreid en over zijn ware oorsprong en jullie ware voorouders. Jullie zijn Wezens die afstamden van kolonisten die 900.000 jaren geleden naar Gaia kwamen voor een overweldigende reden – om te handelen als Gaia’s bewaarders en samen met de Cetaceans (walvissen) om Gaia’s diverse ecosystemen te bewaren en te laten gedijen. Dit voornaamste doel is een dat jullie weer op je nemen en je grootse vermogens laten gebruiken om die levende orb te handhaven met haar vele unieke levensvormen. Wat meer is, jullie zullen een grote sterrennatie laten ontstaan die gevuld is met prachtige levensvormen en echt verbijsterende milieus. Jullie zullen de geheimen ontdekken achter hoe dit levende zonnestelsel werd geschapen en om die wijsheid te gebruiken om wonderen en mirakels te produceren, om een fundering te leggen voor permanente galactische vrede en voor de uiteindelijke transformatie van het Anchara continuüm naar het Licht.Inderdaad is het ‘eerste contact’ een groot verdelend punt voor jullie gemeenschap. Voor die tijd waren jullie een groep van beperkt bewuste Wezens die geleid werden door een duister wereld verbond. Deze cabal wordt nu vervangen. Daar zit een komend contact in dat jullie naar de rand duwt van een transformatie over hoe jullie jezelf zien, jullie wereld en zelfs hoe jullie je oorsprong voorstellen. Dit grote stroomgebied (waterscheiding) wordt het punt waarbij jullie beginnen je te confronteren met wat je denkt over om radicaal nieuwe soorten te accepteren. In deze interim periode zullen jullie ons ontmoeten en ontdekken hoe jullie werden. Dit alles is louter inleidend voor wat er gaat gebeuren als jullie in je Licht Kamer glijden. Op dat moment zullen jullie je Ware Zelf ontmoeten en je vermogen ontsluiten om snel terug te keren naar volledig bewustzijn in maar drie dagen tijd. De taak van onze mentoren is om te komen, jullie te ontmoeten en je op een innerlijke reis mee te nemen, die leidt naar het magische moment waarop je volledig bewustzijn verkrijgt. Hun taak is het om jullie dan de etiquette te leren om succesvol te navigeren in deze volledig bewuste werkelijkheid.

Als volledig bewuste Wezens zullen jullie de diverse punten opnemen van Gaia’s goddelijke besturing. Deze verantwoordelijkheden zijn ontworpen in talloze levens contracten, waar ieder van jullie mee instemde toen jullie oorspronkelijk migreerden naar deze prachtige blauwe orb. De spirituele documenten zullen worden gevonden als je vrijelijk de Akasha Registratie kunt bereizen. In dit Licht zullen jullie je goddelijke dienst toewijzen aan je goddelijke dienst om ieder aspect te handhaven van een ge-reïntegreerd en volledig bewuste Moeder Aarde. Met die heilige taak, worden jullie vreugdevol toegevoegd aan jullie Agarthaanse en Cetacean broeders. Die goddelijke vereniging is ook om je te voegen bij anderen in dit zonnestelsel om een nieuwe Sterren natie te laten ontstaan. Deze sterren natie zal een weerspiegeling worden van de goddelijke aard van Gaia. Jullie zullen dan geëerd worden en specifieke taken ontvangen om de transformatie te voltooien van deze galaxy naar het Licht. Jullie zullen worden gezegend door ons allemaal en een groot centrum worden van diverse conferenties. Die conferenties zullen ook Wezens bevatten van uit deze hele sector van stoffelijkheid. Jullie hebben echt een meest glorieuze bestemming !!!Namasté ! Wij zijn jullie Verheven Meesters ! Spirit heeft zich bewogen op Aarde en heeft ons een meest verbijsterend geschenk gegeven! Dit heilige geschenk is jullie vrijheid en goddelijk welzijn die jullie in staat stelt om je laatste queste (onderzoek) te beginnen. Dit gezochte leidt naar vol bewustzijn, een sublieme status die jullie je totaal laten her verbinden met jullie spirituele familie. Er is voor jullie veel om te leren. Spirit heeft een moment laten ontstaan waarop je zult ontdekken hoe alle bewijzen die jullie verzameld hebben, samen vallen. Wij zullen je in het kort een fundering geven voor een beter begrip van wat Spirit jullie zal vertellen. Deze fundering zal jullie concepten renoveren over leven en om jullie klaar te maken voor wat de Hemel jullie zo gracieus zal gaan geven. Zelfs nu brengt de hemel bewijs en voorbereiding naar jullie toe van veel wonderbaarlijke dingen. Deze dingen gaan verder dan de zegeningen van de Engelen. Ze gaan naar de hoogste plekken in AEON* . Jullie worden speciaal gezegend en inderdaad worden dan enkele prachtige besluiten gegeven om jullie pad naar succes glad te maken !

Als jullie kijken naar de dispensaties die je worden gegeven, herinner je dan een zegening: “Ga, mijn kinderen en wees degenen die deze kostbare Aarde naar haar vroegere staat van Glorie terugbrengen.” Jullie zijn hier om de Aarde te hervormen en haar de reden te geven voor een grote “make-over”. Dit is iets dat heel intens is en gezegend. Neem die dispensatie en maak je zelf klaar voor goddelijke dienst. De Schepper spreekt en zendt jullie middelen om weer heel te worden. Verheug je hierom en weet dat het jullie lot is om opnieuw een stoffelijke Engel te worden. Jullie schijnbare eindeloze jaren van trekken over deze Aarde als een instrument van het duister, zijn voorbij! Spirit wenst dat jullie je spiritueel bewust worden en in staat zijn te begrijpen wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Deze kennis is de sleutel om te begrijpen waarom het duister zijn greep over jullie heeft verloren. Jullie, Gezegende kinderen zijn de reden achter de massale geboorte van deze Aarde en jullie, een van haar meest gezegende onderdanen, zijn klaar om naar volledig bewustzijn over te gaan !Volledig bewustzijn is iets dat de duistere vermomde Atlantische priesters en priesteressen van jullie stalen als een manier om een gewillig slavenras te produceren voor hun duistere meesters. Dat wat zo op slinkse wijze van jullie werd afgenomen wordt nu teruggegeven. Dit ene proces is om Moeder Aarde te her-verbinden met het verenigd geheel en om deze orb te gebruiken om de vier water planeten van dit zonnestelsel te veranderen en te her-koloniseren. Deze grote zegening door de Elohim is om jullie toe te staan om de bewaarders te worden van een allermeest prachtige sterrennatie. Onze supervisie werd gezegend om jullie te leiden om de terugkeer te laten maken. Jullie goddelijke bestemming is on -ontwarbaar aan die van ons verbonden. Ons werd deze goddelijke staat gegeven van onsterfelijke vreugde alleen om te handelen als julie vurige wegwijzers. Wij zijn hier om jullie toe te staan om in bewustzijn te groeien en om jullie naasten bij te staan in de grote omverwerping van het duister en hun afschuwelijke agenda’s. Dus wees wijs, wees sterk en wees voorbereid voor wat er nu aan het gebeuren is !

Vandaag was er weer een volgend voorbeeld van onze boodschappen aan jullie. Blijf klaar en voorbereid op wat spiritueel noodzakelijk is voor jullie vrijheid. Een groot welzijn en een grote verschuiving in deze werkelijkheid staan eraan te komen. Jullie spirituele en ruimte families zijn hier en bevrijding wordt uitgeroepen door dit rijk. Weet, lieve mensen, dat de talloze Voorraad en nooit eindigend Welzijn van de Hemel inderdaad van jullie is ! Dus, wees Het ! Selamat Gajun ! Selamat Ja ! (Sirisch voor Wees Een ! en Wees in Vreugde !)

Uit Sheldan’s boek: Je Eerste Contact…:

AEON: Dit is het hoogste rijk van de Hemel en het gebied rondom de Troon van de Schepper.


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl