Home > > Sheldan Nidle - 3 juni 2014

Sheldan Nidle - 3 juni 2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban

Dratzo! We zijn er weer om veel met jullie te bespreken! Onze aardse bondgenoten zijn nu bezig met het afmaken van de talloze taken die van ze gevraagd worden. Deze noodzakelijke projecten zijn onderdeel van een groter geheel. Moeder Aarde transformeert geleidelijk naar een waar 5-D rijk. Deze procedure is verbonden aan een aantal factoren die van wezenlijk belang zijn. De meest cruciale is natuurlijk jullie transformatie naar volledig Bewuste Lichtwezens. De duistere cabal realiseert zich dat haar huidige machtspositie nogal breekbaar is. Een aantal condities dreigen de belangrijke economische realiteiten een andere richting te geven. Deze economische en politieke condities hielden het duister de afgelopen 13 millennia in een dominante positie. De Anunnaki weten dat talloze bewaarplaatsen van oude Atlantische gegevens op het punt staan publiek bekend gemaakt te worden. Deze geschiedenissen, tezamen met een aanstaande onvermijdelijke economische ineenstorting die hun kernvermogen betreft, bedreigen hun macht. Dit heeft geleid tot een recente serie tegenmaatregelen die tijdelijk de illusie in stand houden dat “niets is veranderd”. In werkelijkheid zijn onze bondgenoten klaar om hun onterecht verkregen vermogen te vernietigen en ze uit de macht te zetten. De tijd voor jullie vrijheid en welvaart nadert snel.

De huidige tijd is echt de laatste strijd tussen de duistere garde en hun handlangers en de vele Lichtkrachten. Het Licht wint deze strijd nu de bronnen van het duister snel opraken. Dit dwingt hen listigheid toe te passen in een poging ervoor te zorgen dat hun macht onaangetast blijft, maar hun “normale” methoden falen. De sleutel hiervoor is simpelweg het feit dat de wereldeconomieën niet langer gedomineerd willen worden door fiatgeld, dat meestentijds afkomt van de fiatreserves van de Federal Reserve Bank van de V.S. Deze toenemende opstandigheid leidt tot het bankroet van het Westers bankieren en de opkomst van een door kostbare metalen gesteunde herwaardering van de wereldvaluta. Dit plaveit eveneens de weg voor de ondergang van oud “special interest” bestuur en de aanzet tot een nieuwe mondiale realiteit. Deze herwaardering is aan het versnellen en oefent druk uit om de handlangers van het duister uit de macht te zetten. Het Licht is netwerken aan het opstarten voor algemeen wettelijk recht en voor de arrestatie en veroordeling van een aantal prominente duistere regerings- en bankiersparticipanten.

Deze verscheidene gebeurtenissen zijn slechts het begin van programma’s om jullie te bevrijden van jullie huidige toestand van schuldhorigheid. Onze bondgenoten erkennen waar ieder van jullie sinds je geboorte doorheen is gegaan. Jullie zijn verwikkeld in schulden vanaf je geboorte en dienen het duister louter als onderpand voor hun immense rijkdom. Ze spenderen roekeloos en handhaven dit systeem door het omzichtige gebruik van oorlog, haat en verdeeldheid, verkondigd door hun gekochte politici en omgekochte algemene militaire staven. Dit corrupte systeem gaat gestopt worden, getransformeerd en gereduceerd tot een punt waarop ze waarachtig jullie dienaren zijn. Dit “afslijpen” vergt kostbare tijd. Desalniettemin heeft het duister, net als de oude Hydra, vele koppen. Nieuwe verschijnen wanneer je denkt dat er geen over is. De geheime gewijde genootschappen en de verlichte oude families creëerden een middel om deze eindeloze “koppen” waarlijk van het vileine lijf te scheiden! Zodoende gaan de laatste voorbereidingen om een nieuwe realiteit te manifesteren vooruit. Onze liaisons rapporteren dat de instituten van het duister in werkelijkheid wankele kaartenhuizen zijn.

Het is deze ene waarheid die verklaart waarom het einde van dit spel eindelijk binnen handbereik is. Het duister is nu aan het scharrelen om de laatste bronnen ter handhaving van deze schertsvertoning te vinden. Hun mondiale expedities falen. Intussen hebben we een serie overeenkomsten verworven die beloven een einde te maken aan de vreselijke tactieken van de laatste handlangers van het duister. Deze processen zijn momenteel operatief. We hebben contact opgenomen met onze Agarthaanse neven en ze ingezet als de primaire bewakers van deze verschillende procedures. Tegelijkertijd hebben we deze situaties met de oude families en de Verheven Meesters besproken. Programma’s zijn opgestart om zo snel mogelijk stappen te zetten die ons in staat stellen om onder toezicht van de Verheven Meesters zaken, bedoeld om vrede, welvaart en nieuw bestuur te krijgen, vrij te geven. Ons wordt verteld dat speciale onderdelen van het leger volledig samenwerken met ons. Deze kunnen, samen met een aantal legale elementen, de algemene wet zowel als constitutionele wettelijkheden voor het nieuwe bestuur herstellen. Het instrument hiervoor wordt aanvankelijk NESARA genoemd!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen om jullie een kort verslag te geven. Op dit moment beëindigen onze medewerkers een serie handelingen die ontworpen zijn om de handlangers van het duister eruit te werken en de weg naar victorie voor te bereiden. Het Licht heeft de laatste millennia geduldig gewacht op dit gezegende moment. Het duister bereikt een punt waarop het zich moet overgeven en om goddelijke genade moet vragen. Eeuwenlang hebben we toegekeken terwijl het duister ofwel manieren ontwikkelde om wat wij doen teniet te doen of anders alles wat wij deden m.b.t het naar jullie brengen van onze zegeningen loochende. Nu worden de rollen omgedraaid. We willen hen geen zegeningen ontzeggen, evenmin willen wij hen hun kwaadwilligheid laten voortzetten. In plaats daarvan zullen ze worden geïsoleerd totdat er maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat ze niet meer kunnen slagen in het toepassen van hun trucjes. De tijd is gekomen om een nieuwe werkelijkheid binnen te brengen, eentje met een nieuwe vrijheid voor iedereen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

We brengen jullie goddelijke zegeningen en een decreet dat de grootse viering begint! Lang geleden, toen Lemurië boven de golven was, was de mensheid bewust, vrij en een rentmeester van alles op deze wereld. Er was een groot firmament in de Hemel. Het land was welvarend in alles. Verhalen hierover waren beroemd. Zeker, zulke verhalen doordringen nog steeds de kampvuren van Polynesië, Australië, Afrika en de Amerika’s. Deze verhalen vertellen van de tijd voor de opkomst van het duister in dit rijk en het is tijd om naar die realiteit terug te keren. Het is tijd om de Aarde, haar ecosystemen en zelfs jullie zelf te vernieuwen. Onze service bestaat uit het begeleiden, genezen en zegenen van de mensheid. Het is tevens tijd om jullie te onderwijzen en te updaten. Het is tijd om jullie weg te voeren van de valsheid van het duister zodat jullie diepgaand kunnen leren omtrent de waarheden van het Licht! Het is een tijd om je te verenigen met je spirituele en ruimtefamilies. Het is tijd voor jullie om Agartha te bezoeken en te leren omtrent de geneugten van het Leven.

De Geest van het Licht daalt in glorie neer op Aarde. Dit Licht reinigt jullie van het juk van het duister en brengt jullie in contact met de verwondering die in elk van jullie aanwezig is. We hebben een leger gevuld met Licht dat in ieder van ons huist. We hebben de vaardigheid om dit leger te gebruiken om het duister weg te sturen. Gebruik dit, Geliefden, om dit welverdiende rijk tot realiteit te brengen. Visualiseer in je hart wat je waarlijk wenst te veranderen. Geef het kracht en geef het met Liefde en Vreugde aan de Hemel! Laat deze machtige energie het vormgeven en het snel leven geven. Breng dit visioen dagelijks voort. Laat de vreugde en de energieën ervan zich manifesteren. Realiseer je de kracht in jezelf. Stroom mee met deze energie en geef het welwillend aan de Hemel. Elke dag wordt dit visioen krachtiger. Het is in dit licht dat jullie collectieve energieën kunnen ondersteunen wat wij doen. Victorie is verzekerd. Laten we het gezamenlijk binnenbrengen en het zich laten manifesteren. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschap. Het moment voor jullie triomf nadert. Het verkondigt eveneens de massalandingen en de laatste stappen naar volledig bewustzijn. We verheugen ons in wat er gebeurt. We zijn klaar om iedereen te helpen bij het verwelkomen van de vloot en bij het ontdekken van de wonderen die Agartha betreffen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl