Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - October 23, 2012

October 23, 2012

7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Gebeurtenissen, waar onze heilige bondgenoten eeuwenlang naartoe hebben gewerkt, staan nu op het punt te gebeuren en die voor altijd jullie wereld zullen veranderen. De machtsstructuur die jullie wereld bestuurt implodeert nu het centrum het niet langer bijeen kan houden. De duistere kliek vreesde dit moment nadat de Anunnaki verdwenen, en op dit tijdstip gaven deze buitenaardsen hun aardse volgelingen de opdracht om de heerschappij van deze werkelijkheid terug te brengen naar het Licht. Deze aanbeveling door de Anunnaki werd afgewezen door een aanzienlijke meerderheid van de fracties die deel uitmaken van de aardse volgelingen van het duister; hun leiders waren volstrekt niet in staat te doorgronden waarom zij in vredenaam zouden worden gevraagd om op te geven wat voor hen hun levensbloed was - macht. Macht is in feite het enige dat zij kennen. Onder auspiciën van hun voormalige buitenaardse meesters, hadden de volgelingen gedurende bijna 13 millennia rücksichtslos over de Aarde en de mensheid aan het oppervlak gelopen. Nu werd hen gevraagd om, letterlijk, hun troon op te geven! Voor de duistere volgelingen was dit ondenkbaar. En schandelijk! Niemand, zelfs niet hun voormalige meesters, zou hen kunnen scheiden van dat ene dat hen hun identiteit gaf - hun 'natuurlijke' superioriteit. Het vormde de kern van hun wezen. En bijna 17 jaar hebben ze gestreden om de enige wereld die ze kennen te behouden.

Intussen verzoeken onze heilige bondgenoten ons dat wij onze geavanceerde methoden voor onderhandelingen gebruiken om te verhinderen dat deze nu bedroefde duistere wezens een nieuwe wereldoorlog creëren als middel om hun status als jullie onbetwiste heersers te behouden. Deze figuren vinden het nog steeds een grote onrechtvaardigheid dat hun bevolen werd te verdwijnen. Echter … een reeks gebeurtenissen en een keten van documenten zijn eindelijk gereed om hun zeer noodzakelijke verwijdering tot stand te brengen. De tijd komt voor de definitieve ‘klap’ - het duister uit de macht verdrijven. Vervolgens geven we onze bondgenoten toestemming om alle verantwoordelijken, die jullie zo genadeloos gecontroleerd hebben, te detineren en voor het gerecht te brengen, en de angst die zo lang jullie levens bepaald hebben kunnen eindelijk aan de kant worden geschoven. Bevrijd van deze boeien kunnen jullie blijmoedig ons bestaan erkennen en gaan beginnen met het creëren van een samenleving die eerder het goede en het hulpvaardige begunstigt dan de hebzucht en manipulatie. Jullie nieuw bestuur moet de weg banen naar het volledig bewustzijn door de universele welvaart te brengen en door alle oorlogen te beëindigen! Dit zal niet zo makkelijk te bereiken zijn omdat jullie wereld millennia lang gemanipuleerd is door middel van competitie, haat en conflicten als onvermijdelijk componenten van het bestaan.

Deze manieren om jullie verdeeld te houden moeten getransformeerd worden naar samenwerking, vrede en liefde. Jullie moeten beseffen en in staat zijn je meest diepe behoeften te vervullen voor een blijmoedig creatief leven. Wij zijn hier, op dit juiste goddelijke moment, om jullie te herenigen, en te beginnen met bepaalde essentiële persoonlijke lessen met ieder van jullie als een vereiste voor jullie terugkeer naar volledige bewustzijn. Een onderdeel hiervan zal zijn jullie in kennis te stellen van een prachtig boek - Het Boek van Inzichten. Het is een compilatie van bijgedragen door alle sterrennaties vanaf het moment dat ze voor het eerst hun thuiswereld koloniseren. Elk boek bevat een immense hoeveelheid wijsheid over menselijkheid en stoffelijkheid, en is in wezen een gigantische compendium van geschiedenis en galactische antropologie. Wij willen dat jullie beginnen met de werken die gecompileerd zijn op Mars, Venus en Aarde rond het tijdstip waarop de Anchara-Alliantie een miljoen jaar geleden de destructieve aanval op jullie zonnestelsel deed. De geschiedenis van Agartha en het boek dat het begin van jullie nieuwe sterrennatie behandelt zal worden toegevoegd aan het geheel, waardoor een volledige kroniek ontstaat van jullie verbazingwekkende reis en van wie jullie werkelijk zijn!

Jullie zijn de wonderbaarlijke wezens die op dit moment geïncarneerd zijn om een nieuwe werkelijkheid te realiseren, en in overeenstemming met deze Hemel werd beslist over wie op dit moment hier fysiek aanwezig mochten zijn. Dit is dan ook de reden waarom we van zo ver zijn gekomen om te helpen, ondanks het feit dat jullie wereld niet kan voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden voor eerste contact. De Hemel heeft ons opgeroepen om hier onze vloten te gebruiken om, op de goddelijk afgesproken tijd, jullie te bevrijden van jullie recalcitrante heersers. Toen Anchara op de aangewezen tijd zich aansloot bij het Licht, moest ook de mensheid op de aardkorst overgaan naar het Licht. Maar, zoals eerder vermeld, deze oproepen van zowel het duister als de Hemel werden niet door de duistere aardse volgelingen opgevolgd, en zij waren absoluut niet van plan hun onverzadigbare machtsverslaving op te geven. Het gevolg is deze eerste-contact-missie. Toen onze vloten hier kwamen, veranderden wij jullie zonnestelsel in een grote ‘parkeerplaats’ en wachtten geduldig op het goddelijke signaal om te handelen. Dit machtige decreet werd eindelijk afgegeven en dit klaroengeschal zal zeker beantwoord worden! Dit is het moment om jullie vrijheid veilig te stellen!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op deze dag met goed nieuws! Onze heilige medewerkers hebben het stadium bereikt waarop hun vele projecten zich eindelijk kunnen manifesteren. Maar allereerst, dierbaren, moeten we jullie op de hoogte brengen van bepaalde delen van de waarheid van jullie huidige constructie. De duistere kliek was, een decennium geleden, van plan een stoet gebeurtenissen in gang te zetten die moest leiden naar diverse oorlogen en uiteindelijk naar een wereldwijde situatie met een permanent slavenbestaan voor jullie. Vervolgens zouden condities worden gecreëerd om de huidige wereldbevolking drastisch te verminderen tot minder dan 600 miljoen. Deze aantallen moesten bereikt worden door middel van een reeks wereldwijde plagen. Dit gruwelijke plan is vanaf 11 september 2001 afgewend door de activiteiten van onze medewerkers. Onze gezegende helpers in de Hemel kwamen en gebruikten hun vermogens om te voorkomen dat deze verschrikking zich volledig zou manifesteren. Nu staan we aan de rand van vrijheid en staan we klaar met gebeurtenissen die jullie welvaart en volledig bewustzijn zullen brengen.

Welvaart is een natuurlijke staat in de Hemel en in stoffelijke werelden. Toch, op jullie wereld, zagen jullie hoe het duister haar macht gebruikte om deze natuurlijke staat op zijn kop te zetten door het creëren van armoede, onwetendheid en haat overal op deze wereld. Deze opgelegde condities werden gebruikt om te verhullen wie jullie zijn. Jullie zijn opgegroeid in deze onnatuurlijke, kunstmatige staat en kennen geen andere; jullie begonnen te geloven dat alles wat je om je heen zag natuurlijk was. Een grotere leugen bestaat niet! Het leven in dit universum is zeer overvloedig en alles is onderling verbonden. Jullie zijn onderdeel van een prachtige eenheidsstaat die de schepper gracieus heeft verspreid over de vele rijken in het fysieke universum. Wanneer jullie ascenderen wordt deze glorieuze staat van eenheid de ervaringsgerichte basis van waaruit jullie denken en handelen. Deze eenheid is een zielsontroerende melodie die door jullie cellen stroomt, en een nooit eindigende gevoel van vreugde doet ontstaan. Vreugde doordringt jullie, en wordt de bron van de andere songs die je geluk doet klimmen naar steeds grotere hoogten.

De Hemel bereidt jullie voor op een 'snelweg' naar volledig bewustzijn, een opleidingscyclus die ons vele levens kostte om onze huidige heilige staat te bereiken. De Hemel verordonneerde vele dispensaties voor jullie, waardoor jullie gebruik kunnen maken van een individueel afgestemd, levend apparaat dat de vele epigenetische blokkades verwijdert en de herstructurering van de vele DNA-manipulaties die in het verleden op jullie zijn uitgevoerd. Hierdoor kunnen jullie eenvoudig overgaan naar de staat van je goddelijk-zelf. Deze gracieuze handeling is vastgelegd in de levenscontracten die jullie momenteel bezitten. Jullie zullen je bewust worden van deze contracten zodra deze snelle ascension-operatie voltooid is.

Zoveel ligt voor jullie, waaronder het begin van jullie eigen prachtig Boek van Inzichten voor jullie nieuwe sterrennatie. Wij zullen naast jullie staan tijdens dit alles, nu wij, per slot van rekening, hier zijn om onze collectieve wijsheid uit talrijke aardse levens te gebruiken om jullie te begeleiden in jullie goddelijke dienst als jullie je steentje bijdragen door deze hele Melkweg naar het Licht te brengen.

Vandaag, bekeken we opnieuw wat er in jullie wereld gebeurt. Grote gebeurtenissen gaan komen die snel jullie werkelijkheid kunnen veranderen. Deze transformatie zal jullie vreugde brengen en een broodnodig antwoord op jullie gebeden voor een verandering in de manier waarop jullie wereld opereert. Wees vervuld van Geest, en bereid je voor op een nieuwe en vreugdevolle wereld! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge