Home > > Sheldan Nidle - October 16, 2012

October 16, 2012

13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer om meer te bespreken. Op dit moment worden verschillende gebieden van activiteit tot voltooiing gebracht die het fundament vormen van jullie nieuwe realiteit. Zoals we jullie onlangs geïnformeerd hebben, is jullie wereld gebaseerd op de oorspronkelijke legitimiteit van bepaalde instellingen van duizenden jaren terug. De personen die deze grondslagen van de oude macht vertegenwoordigen zijn bezig met het maken van nieuwe documenten die het juridische platform zullen vormen voor jullie nieuwe vorm van bestuur. Een aantal bijeenkomsten, met een agenda die alleen maar gericht is op de complexiteit van het creëren van een nieuwe wereld, zijn momenteel aan de gang. Probeer de complexiteit voor te stellen die met een dergelijke onderneming gepaard gaat! Onze Heilige bondgenoten verenigen de oude fundamenten van vele stamnaties met die van de oude monarchieën van Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Talrijke documenten moeten worden besproken, aangepast en met elkaar verweven in een specifiek prototype dat de huidige de facto regimes van jullie wereld ongeldig maakt en dus uit het zadel wipt. Dit verificatieproces moet op de juiste wijze en in de juiste volgorde worden gedaan om de legitimiteit van dit verheven doel te verlenen.

Onze Heilige medewerkers begrijpen dat ze een juridische fusie van de elementen creëren die de essentiële ‘steigers’ vormen van moderne natiestaten, terwijl ook de legitimiteit van het huidige tribale (stammen) wereldbestuur up-to-date brengen. Wat vereist is zijn documenten die de gewoonterechtconcepten erkennen, terwijl een nieuwe en unieke vorm van mondiaal bestuur wordt gecreëerd. Uiteindelijk zal deze operatie het basisconcept van bestuur veranderen, zoals jullie weten. Jullie huidig indirect (vertegenwoordigend) systeem van bestuur moet veranderen via een goeddoordachte machtsoverdracht om een echte transparante overheid tot stand te brengen. Het doel is om een verstandig 'people-power'-contract (macht aan het volk) met jullie te krijgen. De grote denkers van de late 18e eeuw creëerden documenten die dit, binnen de context van hun tijd, bereikten. Het is nu noodzakelijk om deze documenten te moderniseren als onderdeel van het voorbereidingsproces voor jullie grote verschuiving in het bewustzijn. Dit is slechts een van de taken die momenteel achter de schermen wordt bereikt.

Zoals jullie maar al te goed weten, leven jullie in een maatschappij die voortdurend de fundamentele mensenrechten bedreigt en deze smet is niet langer levensvatbaar. Jullie staan aan de rand van het vormen van een ware Galactische samenleving. Jullie hebben bestuurlijke documenten nodig die flexibel genoeg zijn om jullie groeiende behoeften te weerspiegelen, wanneer jullie uit jullie huidige bewustzijnsstaat veranderen in volledig bewuste wezens. De eerste stap is alles te herstellen wat de duistere kliek illegaal van jullie heeft afgenomen; de volgende is het politieke lichaam te vergroten met jullie Agarthaanse familie en met ons. Jullie wereld beweegt zich snel door een reeks onvermijdelijke, door de Hemel afgekondigd gebeurtenissen die het kwaad zal ontmantelen dat deze mondiale kliek in de laatste paar eeuwen heeft geïnstalleerd. Jullie economieën brokkelen af en het systeem van de kliek van zorgvuldig geselecteerde leiders slaagt er niet in deze groep te redden van de veelzijdige catastrofe die het in de afgelopen vijf jaren heeft veroorzaakt. Achter de uiteenvallende façade vormt zich een nieuw tijdperk voor de mensheid, en het is een proces dat ondersteund en actief bevorderd moet worden. Veel dingen, en met name de publieke bekendmaking, moeten uit de schaduwen tevoorschijn komen.

Wat onze Heilige bondgenoten doen is dus veel meer dan alleen maar het vervangen van een illegaal benoemde reeks regeringen. Zij openen jullie werkelijkheid voor de veranderingen die jullie zo wanhopig nodig hebben. De Hemel heeft dit keer gekozen voor een radicale verandering van jullie bewustzijn, die wordt uitgevoerd in een reeks van stappen die meer dan twee decennia heeft geduurd om dit punt te bereiken. De volgende fase moet nogal snel gedaan worden, en daarom hebben wij een eerste-contact-missie gepland voor een wereld die momenteel nog lang niet voldoet aan onze normale criteria voor contact. Zodra jullie je volledig bewust worden, zullen jullie onze rechtstreekse begeleiding en advies nodig hebben over hoe snel jullie je eigen Galactische samenleving moeten creëren. Gedurende bijna twee decennia hebben wij jullie en Gaia gevolgd en geholpen, en zorgvuldig interacties onderhouden met allen op jullie wereld die vastbesloten zijn het functioneren van jullie samenlevingen te veranderen. De transformatie is zowel spiritueel, gebaseerd op de Hemelse decreten, en op technologieën die al een eeuw lang verborgen zijn gehouden maar nu moeten worden vrijgegeven.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met nieuws over een aantal gebeurtenissen die binnenkort in jullie werkelijkheid moeten plaatsvinden. Lang geleden, waren wij op deze aarde verschenen om als middel te dienen voor het Licht om de mensheid voor te bereiden op een verre toekomstige verandering in zijn werkelijkheid. Gedurende millennia zijn we beiden, zowel in aantal als in wijsheid, gegroeid. Onze missie is dezelfde gebleven; dat wil zeggen - boodschappers en mentoren te zijn voor de aan het oppervlak levende mensen. In de afgelopen maanden werden we vergezeld door Multidimensionale Leraren uit alle hoeken van deze galaxy. Een groots verbond tussen ons is bijeengekomen om dit rijk naar het Licht te brengen! Samen met onze Heilige medewerkers creëerden wij een verbond om onze vermogens te kunnen gebruiken om dit rijk te veranderen en het duister te verdrijven uit de enorme macht die het nog steeds bezit. Deze taak bereikt een zeer opwindende hoogtepunt. Bepaalde acties zijn klaar om te beginnen, dat zal leiden tot succes in talrijke gewaagde activiteiten van ons.

Zoals we al in eerdere verslagen aangaven, werken onze Heilige geheime genootschappen nu met een aantal groepen die de oorsprong vertegenwoordigen van jullie huidige machtsstructuur en degenen die lang de rijkdom van vroegere tijden onder hun hoede hebben genomen. Deze individuen en groepen zijn bijeengekomen om te beginnen met het verder opbouwen van het werk waarmee onze Heilige medewerkers zijn begonnen. Verschillende juridische besluiten zijn verschenen die het decor plaatsen voor meerdere documenten die nu de ‘macht van wet’ bezitten. Deze 'ankerdocumenten' zijn nog maar het begin. Vele anderen zijn klaar om te worden uitgevoerd; deze bepalen de wettigheid voor de mondiale gouvernementele veranderingen die we willen manifesteren. Wat gecreëerd wordt is een keten van documenten die het duister geen ander alternatief biedt dan ontslagnemen. De andere kwestie die wordt nagestreefd is een einde te maken aan een rottend financieel systeem. Het einde is inderdaad nabij!

Onze gezegende taak is te zien dat, wat we hebben beschreven, feitelijk gebeurt. Deze realiteit wordt geplet, overgoten met Licht en getransformeerd door de Hemel. Wij verlangen sterk naar een bovenwaartse beweging in het bewustzijn. Samen met onze Heilige medewerkers zorgen we ervoor dat de Hemelse edicten zich echt manifesteren in dit rijk. Wij werken dan ook met vreugde en vastberadenheid nu we de duistere zielen voorbereiden op het onvermijdelijke verlies van hun macht, ondanks hun voortdurende pogingen om een uitweg te vinden. In feite is er geen enkele. Een nieuwe tijdlijn is ingesteld wat hun onmiddellijke ontslag vereist; vandaar onze gezegende vastberadenheid. Dit drama moet binnenkort beëindigd zijn. Een nieuwe realiteit verrijst, die nieuw bestuur, welvaart en een formele openbaarmaking noodzakelijk maakt. Het is tijd voor de oppervlaktewereld om zich opnieuw bij de Galactische mensheid aan te sluiten door terug te keren naar zijn natuurlijke staat van goddelijke dienst en volledig bewustzijn.

Vandaag gebruikten we dit bericht om jullie te informeren over wat er op jullie wereld gaande is. Veel verschillende activiteiten vinden plaats die de verlangde grote veranderingen brengen. Ze zullen jullie voorbereiden op een volledige onthulling en op jullie terugkeer naar volledige bewustzijn. Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!