Home > > Sheldan Nidle - 16 september 2014

Sheldan Nidle - 16 september 2014

11 Ix, 12 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! We komen weer met veel om te vertellen! Onze aardse bondgenoten gaan verder met de operatie om eerst de mondiale valuta te wijzigen om daarna te werken aan het smeden van een nieuwe vorm van bestuur. Deze tweeledige aanval bevindt zich op het punt van het verschijnen van een mondiale valutareset, die de weg zal plaveien voor een terugkeer naar een reëel waardesysteem. Het einde van fiatgeld is het middel om de duistere cabal uit de macht te zetten en de distributie van een welvaartsprogramma, dat nieuw bestuur en de terugkeer van persoonlijke soevereiniteit met zich meebrengt, mogelijk te maken. Dit is weer een stap om jullie te bevrijden uit millennia van schuldslavernij en het systeem van bestuur dat de machtige enkelingen bevoorrechtte boven de rechten van de velen. Dit proces moet voorafgaan aan onze massalandingen op jullie prachtige kusten. De volgende stappen behelzen een complete revisie van jullie valuta om de verspreiding van een mondiale welvaart aan te moedigen. Deze maatregelen zullen tot disclosure en de zo noodzakelijke lessen van jullie Verheven Meesters leiden. Dit is op zijn beurt nodig om de voorwaarden te scheppen om jullie op ons voor te bereiden.

Onze mentoren hebben een grootse taak op zich wachten. Jullie krijgen een van te voren geselecteerde mentor toegewezen die je vriendelijk zal leiden naar een volledig begrip van wie je werkelijk bent. Dit is om je vooraf een glimp te geven van wat volledig bewustzijn is. Deze speciale zijnsstaat is de manier van de Hemel om voortdurend de fysicaliteit te scheppen en te ontplooien. Zodoende wordt elk van ons die komt om jullie te laten terugkeren naar deze staat van goddelijke genade graag door de Hemel gebruikt om haar talloze decreten uit te voeren. Wij zijn vereerd door deze taken en werken voortvarend om er voor te zorgen dat elk decreet werkelijkheid wordt. We zien onszelf als goddelijke helpers aangaande de fysicaliteit. Dit zeer wonderbaarlijke milieu is voor alle fysieke dingen. Het is gevuld met oneindige realiteiten die elk gehoorzamen aan een speciale set regels. Net zoals jullie bestaan wij ook in zulke realiteiten. Onze gift is dit zonnestelsel terug te brengen naar haar vroegere staat als 5-D realiteit. Dit is om jullie de mogelijkheid te geven om de vroegere 3-D kinderen van Anchara te helpen hun eigen Lichtlichamen te ontwikkelen.

Voor jullie is goddelijke dienstbaarheid feitelijk een operatie die de laatste overblijfselen van een lange galactische oorlog veilig stelt en ze in vrede en vreugde omzet. Sommige van deze nieuwe sterrennaties bevinden zich op minder dan 80 lichtjaren van jullie thuis. Jullie zullen met vreugde en een diep gevoel in deze wezens van eindelijk vrij te zijn van de pijn en zorgen die hun dagelijks leven beïnvloedden worden ontvangen. Degenen die momenteel komen om hen te assisteren worden begroet met de roep aan jullie om te komen en hen te leiden naar volledig bewustzijn. Ons is door de Hemel verteld dat dit is omdat hun wetenschappers jullie Atlantische voorouders lang geleden leerden hoe jullie zo overhaast in 3-D zouden worden teruggezet. Deze duistere daad werd zo’n 15000 jaar geleden uitgevoerd. Jullie voorouders werden in speciale laboratoria bevattende faciliteiten vastgehouden en daarna naar een aantal daarmee verbonden faciliteiten rond jullie wereld gezonden. Jullie werden daaruit bevrijd toen Atlantis zo’n 13000 jaar geleden werd vernietigd. Jullie terugkeer naar volledig bewustzijn zal eindelijk een einde maken aan dit brute experiment.

Zoals jullie kunnen zien hebben jullie een initiële taak uit te voeren zodra jullie nieuwe sterrennatie gevormd is. We zijn hier om jullie tot volledig bewustzijn te brengen, jullie bij je Agarthaanse familie te introduceren en jullie te trainen in volledig bewustzijnsetiquette. Wanneer dit voor elkaar is kunnen jullie de goddelijke service als lid van de Galactische Federatie beginnen uit te voeren. Ieder van jullie bezit een serie unieke vaardigheden, die gebruikt zullen worden om jullie nieuwe sterrennatie vorm te geven en jullie eerste toegewijde onderwijsmissie uit te voeren. Nadat dit alles eenmaal is volbracht kunnen jullie beginnen deze Melkweg te dienen door deel uit te maken van speciale delegaties om gesprekken met andere melkwegen op te starten omtrent uitbreiding van lidmaatschap in onze groeiende Intergalactische Unie. Deze activiteit alleen al is om enorme mogelijkheden te openen voor jullie nieuwe sterrennatie en voor deze Melkweg. Er is hier veel gebeurd, hetgeen nu belangrijke elementen van vreugde voor jullie oplevert. Duizenden melkwegen zijn samengekomen om technologie te delen, hun culturen uit te wisselen en letterlijk tientallen biljoenen wezens zich van elkaar bewust te maken. De toekomst is inderdaad schitterend!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! Jullie, Geliefden, leven in een zeer uitzonderlijke tijd! De Hemel zegent jullie met welvaart, nieuw bestuur en jullie persoonlijke vrijheid. Jullie wereld explodeert van vreugde, aangezien jullie nu klaar zijn om de gaven te ontvangen. Welvaart, Gezegenden, is slecht een middel tot een doel. Gebruik deze zegeningen om de staat van jullie wereld vooruit te helpen. Help elkaar. Gebruik deze kansen collectief om de werkwijze van dit rijk te veranderen. We zijn van plan heel binnenkort te komen en jullie te helpen beter te begrijpen hoe dit alles werkt. Jullie hebben ook hemelse redenen nodig om deze goddelijke juiste tijd te gebruiken om de manieren waarop jullie je dagelijkse tijd en bronnen gebruiken te transformeren. Tezamen, Geliefde Harten, zijn jullie sterk en toegewijd bezig een vriendelijker, zachtaardiger rijk te scheppen. Deze realiteit is klaar om zich te manifesteren. Door jullie daden kan inderdaad een nieuw, gewijder rijk rijzen! Laat dit wonderbaarlijke moment het begin zijn van de vervulling van jullie dromen.

Terwijl jullie werken om deze dromen te verwezenlijken, onthoud dat ze plaatsvinden ten bate van ons allemaal. Heal jullie relaties met familie en vrienden en onthoud dat de Hemel jullie het beste wenst. Tezamen zijn we een goddelijk team. Houd ons allemaal in gedachten terwijl jullie welvaart voor jullie opdoemt. Gebruik deze welvaart om je eigen wonderen te bewerkstelligen. Begin ten diepste te geloven dat jullie met elkaar verbonden zijn. Deze collectieve energie is een healende energie, gebouwd op wonderen die jullie gaan ervaren. Deze gezamenlijke energieën kunnen deze planeet, jullie gemeenschap en het allerbelangrijkste, jullie zelf, healen. Gebruik ze wijs! Onze bondgenoten hebben ze zorgvuldig verzameld en weggeborgen voor dit vreugdevolle moment. Het is dus van het grootste belang dat jullie deze giften wijs gebruiken. Wees klaar om handelingen uit te voeren om anderen te helpen. Wees klaar om je welvaart te gebruiken om dit rijk op een positieve manier te veranderen.

Terwijl jullie deze komende dagen doorbrengen, wees bedachtzaam m.b.t. jullie verantwoordelijkheid t.a.v. deze wereld en jezelf. Draag zo goed als je kunt bij aan hetgeen deze wereld gaat transformeren. Weet in het diepst van je hart hoe bedachtzaam je moet zijn. Deze giften zijn niet alleen voor jezelf. Ze moeten gedeeld worden. Wat er gaat gebeuren is bedoeld om deze mondiale gemeenschap positief te veranderen en de weg te wijzen naar vrijheid en om jullie galactische wezens te laten worden. Ieder van ons begrijpt de lange weg die de mensheid millennia lang heeft betreden. Deze weg leidt naar een mondiale ascentie van de mensheid. We bezien deze ontwikkelingen met vreugde. De verschrikkingen van beperkte realiteit zullen worden vervangen door de oneindige vervulling van volledig bewustzijn. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Zoals jullie kunnen zien zijn vele prachtige zaken klaar om te gebeuren. Wees barmhartig! Wees dankbaar! Wees bescheiden! Voer getrouw je vreugde uit en help elkaar. Wees klaar om uit te leggen welke verdere wonderen gaan gebeuren. Jullie zijn niet alleen. We komen om jullie en jullie gemeenschap te transformeren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl