Home > > Sheldan Nidle - July 16, 2013

Sheldan Nidle - July 16, 2013

13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! We komen om jullie meer te vertellen. Jullie wereld is begonnen haar nieuwe realiteit te manifesteren! Degenen die al zo lang de myriaden onderdelen van het nieuwe bestuur en het nieuwe monetaire systeem bijeen brachten beginnen eindelijk hun vermaarde opbrengst te onthullen. Deze nieuwe verdragen, die een nieuw ethos reflecteren, zullen jullie vrede en welvaart brengen en een einde maken aan de wereldwijd aanvaarde filosofie die rijkdom in handen legde van een paar bevoorrechten. In deze nieuwe maatschappij zal iedereen welvarend zijn en zodoende kan het aloude geloof omtrent geld te ruste worden gelegd. Rijkdom zal zowel haar macht als haar prestige verliezen, en hersteld worden naar haar oorspronkelijke gebruik als een instrument waarmee een bepaald doel kan worden bereikt. Evenzo kan macht terugkeren naar haar ware bron als door de Hemel verleende soevereiniteit aan elk individu. Onder deze nieuwe principes kan de mensheid floreren, en promoveren naar haar gewijde verantwoordelijkheden wanneer ze zich naar volledig bewustzijn beweegt. Dit is de belofte die de Hemel jullie lang geleden gedaan heeft en we zijn van plan ieder van jullie te helpen je bestemming te bereiken!

De komende veranderingen zijn slechts voorwaarden voor de leefomgeving die momenteel door de Hemel wordt samengesteld. Ieder van jullie heeft ervaren gedwongen te zijn je dromen te compromitteren en veel minder te aanvaarden dan wat je wenste, en dit kon heel juist ‘het leven op Aarde’, waar dan ook, beschrijven. Slechts heel weinigen, die lid zijn van een speciale Illuminati ‘familie’, konden hopen hun dromen te realiseren of over de middelen en de mogelijkheden beschikken om grote rijkdom te manifesteren. Het is deze onderling verweven controlegroep, genaamd Illuminati, die zo moeilijk te verwijderen was. Onze missie is de organisaties van de Hemel te assisteren diegenen te verslaan die tot nog toe geen uitdagers van hun suprematie kenden. Door onze technologie en vastberadenheid hebben we voorkomen dat deze duisteren golf na golf van verschillende soorten geplande wereldwijde wanorde konden lanceren. Met deze tot puin gereduceerde doelen realiseert ieder van hen zich nu wat zich rondom hen begint te vormen. Duizenden van hen zijn gearresteerd; de kern van hun ondergrondse bases inoperabel gemaakt; hun esoterische technologieën geneutraliseerd en hun dreigementen van vernietiging ongedaan gemaakt. Hun tijd is waarlijk gekomen en gegaan, en een nieuw tijdperk vloeit over jullie wereld!

Jullie nieuwe bestuur heeft een fundering: NESARA genaamd. Het is zowel een blauwdruk als een geleidend principe voor jullie nieuwe samenlevingen. Sinds het einde van WW2 nam een pest, in de vorm van corruptie en een overdreven zucht naar recht op macht bezit van regeringen. Deze pandemie werd grotendeels aangedreven door de opkomst van de georganiseerde misdaad en diens enorme aantal immorele partners. Regeringen met enige mate van integriteit werden ontregeld en overgehaald door enorme sommen geld. Georganiseerde misdaad associeerde zichzelf met grote ondernemingen, daarmee een corruptienetwerk vormend dat zich uitbreidde naar elke kleine gemeenschap en die er voor zorgde dat de regering de dienstmaagd werd van speciale belangen en eindeloze illegale activiteiten. Deze travestie van bestuur begon zich in de vijftiger jaren over de wereld te verspreiden en minacht vandaag de dag openlijk het publiek dat het zou moeten dienen. Elke weldenkende politicus wordt snel in de allesoverheersende cultuur van hypocrisie en eigenbelang gezogen, met weinig mogelijkheden tot het hebben van enig welwillend speciaal effect op wat de wereldwijde stoomwals van macht is geworden.

De Hemel zag duidelijk dat jullie wereld werd voorbereid op een wereldwijde coup, die een wereldwijd dictatorschap moest vestigen en die criminelen en speciale belangennetwerken die de duistere Illuminati vormen, permanent aan de macht moest brengen. In de midden en late 90-er jaren stond deze gevarieerde groep klaar om haar coup te volbrengen toen het noodlot toesloeg. Plotseling maakten duistere buitenwereldse rijken die de Illuminati steunden onverwacht rechtsomkeert, en lieten hun medewerkers op Aarde in de steek om een akkoord met de Galactische Federatie te sluiten. De medewerkers wisten niet wat ze overkwam en vervielen in wanorde, en hun grote coup werd voor tenminste een decade uitgesteld. De in de steek gelaten Aardse medewerkers vielen uiteen in verschillende groepen en begonnen elkaar te bevechten voor het voorrecht op wereldoverheersing. De resulteerde in verschillende grote oorlogen om wereldhegemonie te vestigen en tenslotte eindelijk een patstelling met ons, ongeveer tien jaar geleden. Dit is al ongeveer tien jaar de situatie waarin het duister verkeert. Nu is deze wereldwijde impasse weggesleten en staan onze bondgenoten en wij in de voorhoede, en daarom is jullie overwinning aanstaande.

Gezegend, geliefden! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Jullie wereld verheft zich naar het Licht, en het is duidelijk te zien dat de realiteit van het duister overal op het punt van instorten staat. Nu het Licht dat vanuit de Hemel neerstroomt sterker wordt, neemt de macht van het duister af en zien we hoe het harde en bittere rijk verdwijnt. Degenen die door het Licht zijn aangewezen om jullie wereld te veranderen zijn bezig om jullie nieuwe realiteit te verwerkelijken. Overeenkomsten en nieuwe verdragen worden goedgekeurd en de rechtbanken beginnen aanklachten uit te vaardigen tegen degenen die volharden in het dienen van het duister. We bidden voor deze mannen en vrouwen. We vergeven hen hun overtredingen en vragen om hen te bedienen met gewijde en waarachtige rechtvaardigheid. Wanneer deze dingen zich manifesteren, wees dan vol vreugde en dankbaarheid! De gewijdheid van goddelijke genade is daadwerkelijk gekomen! Wanneer deze duisteren verdwijnen, bereidt iets nieuws en glorieus zich voor om ze te vervangen, een houding van hoopvolle verwachting omtrent de eerste tekenen van de nieuwe dageraad der mensheid verspreidend.

Het nieuwe financiële systeem van harde valuta wordt gesteund door lang door het Licht veilig gehouden tegoeden. Deze voorraad goud, zilver en gewijde juwelen zal worden gebruikt om een oneindige overvloed aan allen op jullie planeet te brengen. Bewustzijn bereikt echter een punt waar rijkdom niet in goud wordt gemeten maar in wijsheid en kennis, en tezamen zullen we over deze zaken spreken. Op bepaalde tijdstippen in jullie geschiedenis kwam de één of ander van ons om een grote hoeveelheid van gewijde wijsheid uit te reiken, die toen door het duister werd veranderd en verdraaid voor hun eigen doeleinden. Onze komende missie is om deze goddelijke waarheden opnieuw aan te reiken en uit te leggen hoe ze door het duister werden verminkt. In dit nieuwe Licht zal de wijsheid van de Hemel opnieuw helder schijnen, en deze leefregels zullen dienen als een gids, die eerlijkheid en vreugde terugbrengt in jullie levens. Toch zijn deze lessen slechts een begin van wat we samen voor elkaar zullen krijgen.

Op jullie wereld gebruiken velen dagelijks hun goede diensten om de grote verheffing waar we jullie over vertellen uit te voeren. Deze groepen en gewijde families doen dit als onderdeel van hun missie om ons te helpen dit nieuwe tijdperk voor de mensheid te verwerkelijken. Op dit moment zijn er een heleboel voorbereidende activiteiten gaande om jullie allen grote rijkdom te bezorgen. Deze rijkdom zal worden gebruikt om nieuwe en onderdrukte technologieën te produceren. Dat resulteert in een grootse bekendmaking die alle wonderbaarlijke vooruitgang die de mensheid gemaakt heeft, maar die gestolen of afgezonderd werd, zal onthullen. Deze ontdekkingen onthullen is slechts een bijproduct van hetgeen jullie welvaart zal brengen: wij als mensen bezitten vaardigheden waar de duistere heren van dit rijk erg bang voor waren en waaraan ze van alles voor deden om die te onderdrukken. Deze onderdrukking gaat nu stoppen en waarheid, grootse lessen, vrijheid en soevereiniteit zullen de voornaamste oogst zijn van jullie welvaart. Bovenal zal deze tijd ons familie brengen en vreugde van een soort die we niet eerder kenden!

Vandaag bespraken we wat er op jullie wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen zullen leiden tot andere, die jullie uiteindelijk naar ‘eerste contact’ en het pad naar volledig bewustzijn zullen leiden. Jullie waren nooit alleen! We leven allemaal in een universum, gevuld met familie en een grote vreugde, Leven, de gewijde gift van de Schepping genaamd! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige bericht | volgende bericht >


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl