Home > > Sheldan Nidle - April 16, 2013

Sheldan Nidle - April 16, 2013

13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb

Selamat Jarin! We zijn er weer! Laten we vandaag beginnen met het doornemen van datgene wat er tot nu toe is gebeurd. Zoals jullie weten, hebben onze aardse bondgenoten de basis gelegd voor een nieuw monetair en financieel stelsel en hebben de Agarthanen hun diplomatieke vaardigheden gebruikt om de kern van het nieuwe bestuur te vestigen die moet worden uitgevoerd door een coalitie onder de auspiciën van de Verlichte Leraren. De Verlichte Leraren, onder leiding van Quan Yin in het Oosten en graaf Saint Germaine in het Westen, hebben ervoor gezorgd dat een nieuw systeem van bancair en monetair beleid gaat verschijnen. Deze wijzigingen zijn inherent aan de heilige decreten die deze wereld voorbereiden op onze massale landing. Deze goddelijke richtlijnen leiden ons zodra wij een manier hebben gevonden om de nieuwe realiteit te vestigen voor de mensheid die het aardse oppervlak bewonen. Vrijheid is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat gepland is en jullie wereld bevindt zich op een versneld pad om de voorwaarden voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te creëren. Onze vele verbindingsteams monitoren alles en vergaderen elke dag met degenen die een nieuw bestuur moeten smeden. Vanaf nu hebben deze vele programma's alle noodzakelijke elementen op hun plek.

Ons personeel houdt toezicht op de planning van projecten die de resultaten moeten produceren die wij lang met jullie hebben besproken. Ondertussen blijven de medische teams van onze Galactische Federatie de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het bijwerken van jullie individuele Lichtkamers. Zodra een oproep wordt gedaan zullen deze Lichtkamers de hulpmiddelen zijn voor jullie terugkeer naar het volledig bewustzijn. Momenteel bezitten jullie allen bepaalde belangrijke blokkades, zowel emotionele als fysiologische, die verhinderen dat jullie op een natuurlijke manier en op eigen kracht naar volledig bewustzijn terug kunnen keren, en dit is dan ook de reden dat gedurende de millennia verschillende methoden zijn uitgeprobeerd om deze prachtige staat van Zijn te bereiken. Echter, de resultaten van deze complexe technologieën waren nogal willekeurig, en dit is dan ook de reden waarom we toestemming hebben gekregen om eenvoudiger hulpmiddelen te creëren om dit doel te bereiken. Op het juiste moment, kan ieder van jullie toegang krijgen tot zijn eigen individuele Lichtkamer die in Agartha op jullie ligt te wachten, en gedurende drie dagen van slaap kunnen jullie als fysieke engelen teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat van volledig bewustzijn.

Zodra jullie je glorieuze nieuwe staat van bewustzijn hebben verzekerd zullen jullie je weer kunnen aansluiten bij de Galactische Federatie door opnieuw jullie vroegere sterrennatie te creëren. Hierbij zullen de Agarthanen jullie belangrijkste gidsen worden samen met jullie diverse Verlichte Leraren. Jullie eerste uitdaging, na je terugkeer naar volledig bewustzijn, zal zijn het instellen van jullie eigen Galactische samenleving, en een onderdeel van dit alles omvat de verhuizing van degenen wiens levensverzekeringscontracten bepalen dat zij terugkeren naar de geherstructureerde werelden van Mars en Venus, en ook de geherstructureerde planeet Pax (ofwel Maldek), dat nu gefragmenteerd ligt tussen Mars en Jupiter. Jullie nieuwe sterrennatie zal een voorloper van verandering worden voor de voormalige Anchara Alliantie omdat deze vele nieuwe sterrennaties een voorbeeld, een model nodig hebben voor het uitbreiden van hun bewustzijn tot hun hoogste niveaus. In overeenstemming hiermee zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie assisteren die volledige bewustzijnsversies zijn van de talrijke Dinosauriërs, Reptielen, Amfibieën en die nu sterk verlangen om zich te ontwikkelen tot volledige bewuste Lichtlichamen. De Hemel heeft opdracht gegeven dat dit jullie eerste missie wordt zodra jullie Licht beginnen te verspreiden in de gehele galaxy.

Deze eerste taken die jullie als fysieke engelen zullen uitvoeren zijn fundamenteel essentieel want ze zullen de Galactische vrede permanent maken. Het is een heilige taak waardoor jullie voorbereid worden om een welkome toevoeging te zijn bij de Federatie conferenties. Wij verwachten volledig dat jullie nieuwe sterrennatie de kern zullen vormen van veel Ruimte & Exploratie vloten die er zijn om de verre uithoeken van deze sector van de fysieke, stoffelijke werelden te verkennen. In deze hoedanigheid zullen jullie veel van de doelstellingen van de missie uitvoeren die deel uitmaken van het eerste contact. In feite zullen jullie doen wat wij nu doen om de overgang in de wonderen van volledig bewustzijn te versnellen. In feite zien we jullie binnenkort meesters worden van een eerste-contact-missie, en alles wat dat impliceert. Op deze manier zal, wat wij hier realiseren, door jullie vele keren herhaald worden. Het primitieve 3D rijk dat jullie nu bewonen moet binnenkort omgevormd worden tot een rijk waardoor jullie terug kunnen keren naar de sterren, en deze vervulling van jullie goddelijke bestemming zal jullie zegenen op manieren die jullie huidige capaciteiten verre te boven gaan!

Gezegend zijn jullie, geliefden! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Vele prachtige evenementen zijn klaar om te gebeuren. Gaia is bereid de energieën te intensiveren die ze dagelijks verspreidt onder haar levende wezens en de ecosystemen. Deze extra energieën, die jullie bewustzijnsverschuiving versnellen, kunnen worden gezien als het goddelijke bewijs dat jullie door de Hemel gezegend zijn! Jullie heilige wereld was lang verborgen binnen een speciaal gemanipuleerd schaduwrijk dat gecontroleerd werd door de duistere kliek. Nu echter, zijn deze nieuwe energieën klaar om jullie uit deze duistere woonruimte en in het Licht te duwen. We zijn erg blij en de Hemel blijft haar zegeningen gebruiken om jullie steeds dichter naar het Licht en naar jullie nieuwe meer-bewuste realiteit te brengen. Weet dat deze verschuivingen onvermijdelijk zijn! Een reeks van gebeurtenissen is aanstaande die jullie naar de rand van een nieuwe werkelijkheid zal brengen. Deze gebeurtenissen zijn hemels van aard en voorbodes van echt geweldige omstandigheden! Ze zijn er om jullie welvaart en vrijheid te brengen!

De Agarthanen helpen ons om een weg voor ons gereed te maken om ons bij jullie te introduceren. Deze introductie-aankondigingen zullen gedaan worden door de geheime heilige genootschappen en vele essentiële waarheden zullen dan ook op dat moment opgehelderd worden. Het duister heeft lang jullie denken en jullie samenlevingen met halve waarheden, alsmede met regelrechte leugens beïnvloed, en deze moeten hersteld worden. Jullie zullen binnenkort gezelschap krijgen van degenen die al lang bekend zijn met jullie werkelijke oorsprong en jullie echte geschiedenis. Het goddelijke plan vereist dat jullie op de hoogte worden gebracht van al deze feiten en dat je leert hoe je na verloop van tijd beperkt werd, en niet langer gemakkelijk met de Hemel kon communiceren. Deze gebroken verbinding met jullie vereist onze onmiddellijke aandacht. Jullie bevinden je in een overgangsfase en ons doel is nu om onze capaciteiten te gebruiken om jullie eenvoudig naar een nieuwe werkelijkheid over te brengen. Jullie werkelijkheid is gepland om snel opgewaardeerd te worden door de invoering van een enorme uitbreiding van Waarheden die jullie moeten assimileren. De tijd is gekomen om dit te doen!

Elke dag stuurt de Hemel ons belangrijke zegeningen. Deze ‘zegeningen’ zijn bedoeld om ons meer bewust te maken van waar we naartoe gaan en hoe snel het goddelijke plan voornemens is om ons daar te krijgen. Wij juichen en willen zeggen dat jullie allemaal het aangeboren vermogen hebben om snel naar hogere staten van bewustzijn te verschuiven. Wij staan klaar voor het Hemelse 'ga'-signaal. De laatste reeks gebeurtenissen is klaar om plaats te vinden en brengen ons in een nieuw Licht. Dit Licht zal een eindeloze welvaart ontketenen en een aantal nieuwe verantwoordelijkheden voor ons allemaal brengen. Samenlevingen hebben niet snel de neiging om te veranderen, tenzij een nieuwe serie overtuigingen wordt overgenomen en gemakkelijk omhelsd wordt door een groep van toegewijde en gepassioneerde Wezens. Onze missie is ondermeer om, op het juiste goddelijke moment, jullie te begeleiden, tot het punt waar deze passie, gecombineerd met heilige Waarheid, jullie nieuwe wereld omvormt. We willen jullie er aan herinneren dat vrede en Waarheid in je innerlijk ligt opgeslagen. Wees Liefde. Wees Bewust.

Vandaag kijken we opnieuw naar de vooruitgang in jullie wereld. Wij vragen jullie gereed te blijven om de nieuwe manifestaties te accepteren, als ze langzaam, maar steeds sneller verschijnen. Verbazingwekkende dingen staan klaar om te gebeuren. Ondanks zijn macht moet het duister verliezen. Het zal verliezen als gevolg van jullie grootse collectieve Liefde! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl