Home > > Sheldan Nidle - 15 september 2015

Sheldan Nidle - 15 september 2015

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Onze bondgenoten komen samen om de duistere cabal te verslaan. Deze operatie lijkt meer tijd in beslag te nemen dan aanvankelijk gedacht. De wereld zoals ze door de Anunnaki ontworpen is, is gevuld met verborgen psychische valkuilen. Wat nodig is, is een nieuwe opbouw. Onder goedkeuring van de Hemel hebben we een nieuwe werkelijkheid naar voren gebracht die gemodelleerd is naar de werkelijkheid die jullie allemaal kennen en liefhebben! Deze werkelijkheid wordt nu door de talloze decreten van de Hemel gemanifesteerd. Het is een werkelijkheid die soms moeilijk door het Licht doorgrond kan worden. Desondanks blijven deze moedige zielen van het Licht doorgaan. Het duister domineerde de oude, wrede werkelijkheid met een toewijding die jullie dwong haar weerzinwekkende wensen ruimschoots te accepteren. Deze duistere, stille onderdrukker heeft jullie nog steeds in zekere mate onder controle maar dit begint, naar de wens van het leiderschap van het Licht, af te nemen. Het wordt vervangen door een diepe noodzaak om aan de decreten van het Licht te voldoen om zo een nieuwe en meer rechtvaardige realiteit te creëren. Deze wensen zorgen er op het moment voor dat de oude families de creatie van een nieuwe realiteit, die de duistere cabal met kracht isoleert uit haar voormalige gezag, afronden. Aldus is het duister uiteindelijk tot ondergang gedoemd terwijl deze nieuwe werkelijkheid begint zichzelf te ontvouwen.

Boven alles heeft deze werkelijkheidsverschuiving jullie oprechte ondersteuning nodig. Een van de belangrijkste uitkomsten van deze verandering is de opkomst van nieuwe inzichten over hoe de wereld zou moeten functioneren. Als jullie opgroeien worden jullie constant door jullie omgeving, jullie ouders en vrienden gebombardeerd met normen over hoe op een acceptabele manier te handelen of te reageren. Dit aanpassingsproces is jullie “tweede natuur” geworden. Jullie dienen je nu een nieuwe set parameters eigen te maken, ontworpen om jullie blik op de wereld te verbreden. Dit is nodig om jullie huidige werkelijkheid daadwerkelijk te veranderen. Deze krachtige nieuwe inzichten zijn de belangrijkste sleutel op weg naar volledig bewustzijn. Tot nu toe heeft de Hemel jullie stijgende bewustzijn gebruikt om een geringe mate van verandering te laten doorsijpelen in jullie werkelijkheid. Dit proces zal versneld worden op het moment dat verschillende fondsen beschikbaar komen. Daarom zullen nieuwe bankreglementen, een mondiale valuta-reset en de opkomst van door edele metalen ondersteunde gelden jullie alledaagse realiteit gigantisch veranderen. Deze realiteit zal gefocust zijn op persoonlijke groei, wereldvrede en het begin van een definitieve weg naar volledig bewustzijn.

Herinner je, terwijl jullie in bewustzijn groeien en jullie nieuwe chakra's opnemen, de hachelijke reis die begon toen de Anunnaki het spel overnamen en jullie dwongen bijna 13 millennia beperkt bewustzijn te verdragen. Dit heeft jullie geterroriseerd en heeft geleid tot een aantal edicten die jullie door de Anunnaki opgedrongen werd. Het duister heeft jullie van je broeders van Binnenaarde (Agartha) geïsoleerd en predikte een machtsstructuur die ervoor gezorgd heeft dat jullie je afvroegen of de Hemel de duistere cabal en haar vele handlangers zou kunnen verslaan. Deze groep handlangers kreeg aanvankelijk een hele hoop macht die de Anunnaki gedurende vele millennia geleidelijk heeft geherdefinieerd. Uiteindelijk voelden de handlangers zich oppermachtig en trotseerden de edicten van hun voormalige meesters om het Licht en de Hemel toe te staan een einde te maken aan de lange dominantie van het duister. Daarvoor in de plaats smeedde het duister een scenario zodat ze haar kwaadaardige capriolen voor nog eens 20 jaar konden vervolgen. Maar hun misdaden staan op het punt hen van jullie te isoleren. Jullie zijn heel dichtbij vrijheid en nieuw bestuur, evenals een verbazingwekkend tijdperk van vrede en vrijheid.

Het kostte langere tijd om dit komende tijdperk te realiseren. Lang geleden werd het duister een zeer specifieke carte blanche gegeven. Deze speciale serie uitzonderingen zou een relatief korte periode duren. Op een speciaal aangewezen tijdstip zou de hemel haar Liefhebbende greep over jullie herkrijgen en op een zeer gedetailleerde wijze een manier om jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren, afmaken. Dit is om de vaardigheden die de Atlantiers jullie hadden ontnomen te herstellen. Dit proces zou worden gecentreerd rond een speciale levende kristallen kamer. In feite zullen de Agarthanen en wij jullie welkom thuis heten. Dit proces zal jullie in staat stellen je vroegere rol als rebel in Atlantis te herinneren. In deze modus kunnen jullie je vaardigheden gebruiken om je met de Agarthanen te verenigen en een unieke galactische samenleving te smeden die voorbestemd is zichzelf over de andere drie waterplaneten te verspreiden. Deze planeten zullen in hun vroegere staat binnen dit speciale zonnestelsel worden hersteld. Dit zonnestelsel zal een van de belangrijkste verzamelplekken worden voor de Galactische Federatie zowel als voor vele “galactische unies”, die nu bestaan uit meer dan 20.000 nabijgelegen sterrenstelsels.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Millennia geleden werd de duistere cabal door de Hemel een tijddispensatie gegeven. Deze beslissing was genomen om ieder van ons beter voor te bereiden op deze tijd. Naarmate de tijd vorderde zei de Hemel aan zijn hemelse bewaker om een speciale groep op te zetten om deze gezegende goddelijke heerschaar barmhartig te helpen. Wij werden in de loop der jaren uitgekozen om deze zeer gewijde posten te vervullen. Terwijl wij op het Aardeniveau allemaal richting een nieuwe dag gaan, moeten we ons altijd bewust blijven van wat er van ons verwacht wordt. Wij Meesters zijn bijeengekomen om jullie vrijelijk te begeleiden op het laatste deel van het pad dat begon met de troonsafstand van de Anunnaki en de plotselinge machtstoename van hun handlangers, de duistere cabal, midden 90-er jaren. Sindsdien werden jullie waarlijk gegrepen door de vele soorten spirituele, emotionele, mentale en fysieke veranderingen. Onze gewijde taak is jullie te ondersteunen, te helpen en genadig te gidsen langs dit zeer glorieuze pad naar volledig bewustzijn. Terwijl dit goddelijke pad zich ontvouwt zien en voelen jullie meer van ons speciale toezicht op jullie heilige zielen! Deze taak vereist dat jullie positief blijven en welke potentiele frustratie dan ook terzijde schuiven. Jullie moeten eveneens de innerlijke veranderingen voelen die dagelijks opdoemen. We zijn klaar om jullie te assisteren bij dit geweldige weten.

De komende tijd zal er een zijn waarin vele nagenoeg wonderbaarlijke gebeurtenissen zich plotseling zullen manifesteren. Beschouw deze als een teken dat dit voormalige duistere rijk ten goede aan het veranderen is. De schuldkwijtschelding, de plotselinge welvaart en de groei van wereldvrede zijn hemelse tekenen hiervan. Wees altijd dankbaar en ga naar binnen. Gebruik deze gebeurtenissen om je dromen te verzamelen en ontdek wat deze gebeurtenissen echt voor jullie betekenen. Bedank de Hemel in deze gemoedstoestand en zoek naar verheldering van wat dit voor je betekent. Dit zal een tijd zijn voor innerlijk werk en voor het doen van wat juist is. Doe in harmonie mee met je familie en vrienden. Help elkaar en maak deel uit van een zich ontwikkelende harmonie. Laat deze energie groeien! Jullie zullen grootse dingen zien die je perceptie van de wereld veranderen. Help de inspanningen om de mensheid te hulp te komen en laat Gaia zien hoe geweldig dit stukje van de mensheid werkelijk is! Dit is een tijd voor vreugde en voor het realiseren van vele positieve doelen.

Laat bovenal jullie overspannen verwachtingen gaan. Glij in plaats daarvan in een positieve, ondersteunende energie. De tijd voor frustratie is voorbij. De meesten van jullie hebben bijna een decennium van onvervulde wensen gewacht op wat zich nu rond jullie vormt. Wees barmhartig en steun wat er gebeurt. Wees in staat om alles in een zeer barmhartig Licht te zien. Gebruik je vaardigheden om met elkaar samen te werken om wereldwijd te laten zien dat eindelijk een nieuwe tijd is aangebroken. Het vervagen van het duister gebeurde vanwege de onzelfzuchtige inspanningen van velen. Wees hen erkentelijk door jullie innerlijke waardering voor deze zeer moedige daden te laten zien. Jullie zijn nu klaar met dit grootse werk om een nieuwe realiteit te kunnen creëren. Denk aan deze verantwoordelijkheid op de meest positieve en genaderijke manier. Doe vrijwillig mee en kijk met waarlijke intentie naar wat er mondiaal gebeurt. Wees iemand wiens intenties zullen helpen en die jullie grootste dromen met vreugde doen uitkomen! Halleluja!

Vandaag gaven we jullie, net als eerder, een algemene update omtrent hetgeen er op deze wereldbol gebeurt. Wees klaar om nieuws en gebeurtenissen te ontvangen die jullie aanvankelijk kunnen verbazen. Nadat de cabal eenmaal weg is zullen een aantal gebeurtenissen die jullie niet eerder mogelijk achtten, plaatsvinden. Wij staan klaar om jullie te informeren en uit te leggen wat dit allemaal betekent! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!