Home > > Sheldan Nidle - 15 juli 2014

Sheldan Nidle - 15 juli 2014

13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban

Dratzo! We komen meer goed nieuws aandragen! Degene die betrokken zijn bij het brengen van jullie wonderbaarlijke zegeningen zijn bijna zover om ze aan jullie te overhandigen. Blijf daarom vol vertrouwen en positief wat betreft jullie voorspoed. Het zal tezamen met een nieuw financieel systeem en nieuw bestuur komen. Laat ons onze aandacht in dit bericht richten op iets dat parallel loopt aan jullie voorspoed: de hemelse voorbereiding van jullie fysieke zelf op volledig bewustzijn. Dit proces houdt een complete herschepping van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen in. De definitieve reïntegratie vindt plaats tijdens jullie veilige verblijf in een kristalachtige Lichtkamer. Deze speciale holle leefruimte van Licht gaat jullie cellulaire RNA/DNA volledig herstructureren. Het functioneert als een levend Lichtinstrument. Het reguleert nieuwe afstemmingscodes, die je direct naar het bereiken van je volledige fysieke potentieel brengen. Dit proces, ontworpen door de Hemel, neemt ongeveer drie Aardedagen in beslag om haar goddelijke doelen te bereiken. Jullie persoonlijke lichaambeschermers en jullie andere hemelse gidsen begeleiden dit. Daarnaast zullen jullie een door ons toegewezen en door ons getrainde speciale mentor krijgen. Wanneer jullie tevoorschijn komen uit dit levende Lichtkristal zullen jullie zijn teruggekeerd naar volledig bewustzijn.

Jullie ervaren op dit moment de pijnlijke voorbodes van dit proces. Deze werkzaamheden aan jullie verschillende etherische en fysieke lichamen zijn allereerst om ze te reïntegreren en ten tweede om de intensiteit van de Lichtfrequenties die jullie aankunnen te verhogen. Dit proces houdt eveneens het eerste begin in van de toename van jullie DNA strengen van twee naar drie. Deze procedure maakt het jullie mogelijk meer van de jullie omringende werkelijkheid te “voelen”. Bovendien, omdat dit gecombineerd wordt met een algemeen herstel van jullie meridiaan- en chakrasystemen, leidt dit tot enige vorm van innerlijke pijn, die de meeste van jullie artsen verwart. Desondanks, wees verzekerd dat er een door de hemel ontworpen proces gaande is om jullie voor te bereiden op de laatste drie dagen van nesteling in jullie levende Kristallen Lichtkamer. Dit Hemelse Wezen is een speciaal cadeau van de Schepper. Dit wezen completeert de omvangrijke mate van herschepping die jullie op het moment ondergaan. Daarom beweegt ieder van jullie zich door een grondige serie van aanpassingen die nodig zijn om jullie wonderlijke verblijf in dit gewijde levende Wezen van Licht zo kort mogelijk te maken.

Deze aanvankelijke aanpassingen bestaan uit twee typen. De eerste zijn degenen die de trillingen van elk van jullie huidige chakra’s verhogen, om het zodoende mogelijk te maken nieuwe chakra’s te introduceren. Het tweede type is de daadwerkelijke verandering in jullie fysieke lichaam. Laten we hier gedetailleerder naar kijken. De eerste soort komt vaker voor. De hemel beweegt jullie naar de rand van een omvangrijke aanpassing van jullie fysieke bewustzijn. Zodoende is jullie fysieke lichaam in staat meer goddelijk Licht op te nemen dan daarvoor. Deze toename in Licht dwingt je lichaam de werking van jullie beperkte bewustzijn te vergroten en maakt het ons mogelijk nieuwe chakra’s in jullie lichamen te plaatsen om zodoende beter met de groeipijnen om te kunnen gaan. Dit toegenomen fysieke bewustzijn staat je fysieke zelf toe een proces in gang te zetten dat je gemakkelijker met je spirituele bewustzijn verbindt. Dit schept een platvorm voor wat de levende Lichtkamer zal voltooien. Het tweede type is zeldzamer. Terwijl jullie meridiaansysteem zijn ontvangstpatronen wijzigt, kunnen wij dit gebruiken om sommige van jullie huidige chakra’s daadwerkelijk op te splitsen.

Het beste voorbeeld is wat er met je hartchakra gebeurt. Dit chakra deelt zich nu in tweeën, waardoor een nieuw hartchakra ontstaat en het thymuschakra in het energiesysteem van je lichaam wordt geïntroduceerd. Vanaf nu is de nieuwe hartchakra operatief. Het nieuwe thymuschakra bevindt zich in verschillende fasen van opbouw. De thymus dient om het versterkte immuunsysteem te reguleren en om samen te werken met het nieuwe chakra van het middenrif om zodoende de dramatische effecten op het lichaam, veroorzaakt door angst, te elimineren. Dit proces veroorzaakt tijdelijk enige mate van ongemak. Uiteindelijk zal het de pijn, die zulke veranderingen aan je hoofd kunnen veroorzaken, beperken. Hou een belangrijke regel in gedachten: de Hemel heeft een complete herziening van hoe jullie fysieke zelven opereren uitgevaardigd. Op het moment dat deze serie van aanpassingen een voorgeschreven drempel bereikt heeft zullen jullie gereed zijn jullie Kristallen Lichtkamer binnen te treden. Dan zullen alle pijnen die jullie nu ondergaan zich uitbetalen in enorme winstaandelen. Het maakt het je mogelijk in drie dagen jezelf terug te transformeren in een volledig bewust Wezen, tot wonderbaarlijke daden in staat. Iemand die fysieke Creatie kan helpen ontvouwen.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Onze compagnons zijn druk bezig een platform te creëren voor jullie voorspoed en de weg te bereiden waarlangs de duistere Cabal de aftocht kan blazen, weg van haar huidige positie van grote rijkdom en macht. Dit proces dient om haar macht te beëindigen en om een ieder van jullie te zegenen met een terugkeer van jullie gewijde soevereiniteit en grootse voorspoed, die jullie in staat stelt jullie hoogste doel te bereiken. Dit proces dient daarom grondig te gebeuren om zodoende te brengen wat de Hemel voor jullie heeft bepaald. Dit dient eveneens om bestuur te introduceren, dat waarlijk zorg draagt over jullie algemeen welzijn en voortvarend jullie gewijde rechten beschermt. Dit nieuwe bestuur zal jullie uitnodigen vrijelijk deel te nemen aan zijn/haar activiteiten en zal jullie vrij laten zijn en het mogelijk maken kennis te maken met jullie Binnenaarde en spirituele families. Deze wonderbaarlijke wezens zullen mentoren voortbrengen die, samen met ons, jullie een groot aantal waarheden over de realiteit waarin jullie nu verkeren onderwijzen.

Onze plichten zijn, op het juiste goddelijke moment, tussen jullie te verschijnen en een serie van lessen te beginnen die de Hemel ons verzocht heeft te verstrekken. Deze interacties zijn bedoeld als voorbereiding op het begrijpen van wat jullie nieuwe realiteit te bieden heeft. Volledig bewustzijn is een bijzonder wonderlijke staat van Zijn, gegeven aan de galactische mensheid. Deze staat is al millennia lang onze zegening. Een ieder van ons ondergaat deze ervaring en leert veel over de aard van de mogelijkheden die binnen elke realiteit liggen. De schepper geeft ons een speciaal thuis en een goddelijk vertegenwoordigde dienstverlening. We nemen deze giften aan en gebruiken ze om anderen te helpen en deze goddelijke omgeving in stand te houden. De goddelijke Elohim, die door ons allemaal worden geassisteerd, stelt de fysicaliteit samen. Wij bestaan in een sfeer, die we zelf hebben geholpen te ontwerpen. Onze verantwoordelijkheid is onze wijsheid en onze gezegende liefde toe te passen om het zodoende te onderhouden.

We kunnen talloze zaken leren terwijl we in goddelijke dienst zijn. We nemen de simpele waarheid dat we allen een zijn en passen dat dagelijks toe in onze wederzijdse diensten. Uit deze gewijde taken ontstaat enorme wijsheid en een kinderlijke Liefde voor iedereen. Zegeningen zijn een dagelijks deel van onze taak. We zingen, dansen en brengen vreugde aan iedereen. Vreugde is de grootste staat van goddelijke gratie. Daarin ligt het plezier dat het leven en de adem van onze Ziel omvat. Dankbaarheid vloeit hieruit voort. Verlichting is het resultaat van deze simpele handelingen. We gebruiken dit om de schoonheid van ons gewijde thuis te bevatten evenals de wonderen die de Schepper het schenkt. Leer om je wereld niet al te serieus te nemen. Wees gereed te doen wat nodig is om het te zegenen en te transformeren. Herinner in je hart hoe ons collectief is ontstaan en hoe het nu klaar is terug te keren naar zijn vroegere glorie. Laat ons zingen, dansen en baden in grote voorspoed, gevuld met nooit eindigende blijdschap en vrijheid. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we kort gekeken naar wat er op jullie aarde gaande is en hebben we een aantal verschijnselen waar jullie mee te maken hebben besproken. Jullie zijn op een reis, die zeer binnenkort dit rijk verandert en het laat terugkeren naar diens voormalige zelf. Deze terugkeer dient om ons naar jullie deur te brengen en jullie voor te bereiden op jullie uiteindelijke grootse sprong naar volledig bewustzijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige bericht | volgende bericht >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl