Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - May 31, 2012

May 31, 2012

4 Men, 8 Pax, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Veel blijft er gebeuren achter de gesloten deuren op jullie wereld. De duistere kabbalisten-bankiers hebben een situatie gecreëerd die dermate oncontroleerbaar was vanwege hun illegale schuldinstrumenten waardoor zij het bankwezen konden dwingen een nieuw bestuur en drastische veranderingen in de werkwijze aan te brengen. Wij hebben deze frauduleuze bankpraktijken gebruikt als de reden voor het brengen van een nieuw mondiaal financieel stelsel. De hoogmoed van de kabbalisten heeft een schuldsituatie gecreëerd dat zo enorm is dat dit het gewicht is geworden dat de rug zal breken van de duistere macht die al eeuwenlang jullie wereld heeft geteisterd. De omvang van hun fraude en criminaliteit staat buiten kijf, en met de hulp van een aantal dappere zielen heeft ons verbindingspersoneel genoeg bewijsmateriaal verzameld om de schurken tot aftreden te dwingen. Eindelijk wordt een methode voor een totale oplossing kristalhelder. Wij hebben ons verbindingspersoneel en bepaalde leden van de geheime heilige genootschappen van de oppervlaktewereld gevraagd een ontmoeting met deze uitdagers te arrangeren om hen te dwingen hun handtekening te zetten onder een akkoord waardoor het nieuwe financiële stelsel operationeel kan worden.

Dit zal leiden tot het vrijgeven van jullie welvaartsfondsen. Ook de gelden die bestemd zijn voor specifieke geadresseerden zijn al in positie en zullen verstuurd worden zodra het bankakkoord is getekend en op de juiste manier wordt uitgevoerd. Wij hebben een andere groep van ons verbindingspersoneel aangewezen om dit proces vanaf de start te volgen. Verschillende technologische waarborgen van ons zijn op hun plek en we zullen pas gaan beginnen zodra het bovenvermelde akkoord in ons bezit is. De welvaartsuitbetalingen moeten het nieuwe bestuur veiligstellen en ervoor zorgen dat de nieuwe werkelijkheid mogelijk wordt waarover we al zolang met jullie spreken. Om te verzekeren dat alles gebeurt binnen het juiste goddelijke moment heeft een aantal hemelse wezens, samen met onze eigen veiligheidsteams, deze fondsen beschermd tegen het duister en zijn totaal immorele acties. Onze taak is voornamelijk het uitvoeren van een eerste-contact-missie met jullie; alles wat deze operatie kan versnellen wordt een cruciaal onderdeel van deze missie, en dus volgen we dit alles nauwlettend en staan klaar om alles te doen wat nodig is om deze missie succesvol te voltooien.

Wij coördineren zorgvuldig de vele activiteiten met de Agarthanen, evenals met jullie A.M.’s. Deze missie gaat over het volledige bewustzijn en over de terugkeer van jullie kostbaar zonnestelsel naar het Licht. Jullie allen bezitten een speciale bestemming die door het Licht wordt geëerd, en dus is het belangrijk dat jullie duistere heersers volgens de wet van hun vele tronen van macht worden geplukt. De bron van deze macht is een zeer corrupt financieel stelsel in combinatie met fiat-geld dat dagelijks gebruikt wordt om deze macht in stand te houden. De houders van dit geld zijn een groep van onderling verbonden banken en hun gouvernementele medewerkers, en dit netwerk heeft zoveel schulden gecreëerd dat het punt van geen terugkeer (no return) heeft bereikt. Wij noemen dit opnieuw om twee vitale punten uit te leggen: ten eerste, de kliek heeft geen mogelijkheden meer om een totale ineenstorting te voorkomen. Ten tweede, deze ineenstorting opent mogelijkheden om jullie werkelijkheid op een nieuw pad te brengen. We zijn voorbereid om dit te volbrengen, en dus nadert het moment van jullie bevrijding snel.

Dus … waar bevinden wij ons nu? Jullie wereld staat op een moreel keerpunt. Het is de eerste keer dat het duister een misrekening heeft gemaakt hoe de situatie te gebruiken om een steeds meer mondiaal onderdrukkingssysteem er doorheen te duwen. Het verlies van leiderschap van zijn vroegere meesters, de Anunnaki, heeft bewezen zelfs grotere problemen te veroorzaken dan aanvankelijk door de volgelingen voor mogelijk werd gehouden die, halverwege de negentiger jaren, weigerden toe te geven aan het Licht en een eind te maken aan hun eindeloze macht over jullie. Deze minachting is de oorzaak van hun nederlaag! Het Licht en zijn strijdkrachten arriveerden, en onder leiding van de decreten van de Hemel gebruikten ze hun macht om deze recalcitrante personen te verwijderen, en openden dus de weg voor de nieuwe werkelijkheid die de heilige brug vormt naar het volledige bewustzijn. De terugkeer naar het volle bewustzijn zal een eind maken aan jullie geheugenverlies en jullie in staat stellen om je opnieuw met jullie spirituele en ruimtefamilies te verbinden. Dan zullen jullie de heilige hoeders van dit zonnestelsel worden en een fundamenteel lid worden van de Galactische Licht Federatie.

Namaste! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! Gezegende lieden, wij komen met goed nieuws. Onze medewerkers konden genoeg druk uitoefenen op het duister om hen, zonder enige twijfel, te doen beseffen dat hun lange heerschappij aan zijn einde is gekomen. Wij zullen de belangrijke banken van deze wereld overnemen en deze positie gebruiken om ervoor te zorgen dat alle belangrijke regimes van deze schitterende planeet aftreden. Wij hebben lang toezicht gehouden en onze intenties vastgehouden die nu kostbare vruchten dragen. Degenen die aangewezen zijn voor deze massale omschakeling hebben zowel voldoende zeer belastend bewijsmateriaal verkregen, evenals veel onderhandelingsmacht. De banken die wij spoedig overnemen zijn niet in een positie om ons onvoorwaardelijk aanbod te weigeren, vooral gezien het feit dat de doorslaggevende factor is een enorme hoeveelheid geld die met hun capitulatie is verbonden. De spil in dit alles is de Hemel en de Galactische Federatie. Zij zijn de heilige rechtshandhavers in deze transacties!

De Hemel heeft ons voorzien van een ongelooflijke reeks hulpmiddelen, die wij toevoegden aan onze middelen om het duister te verleiden en neer te halen. Allereerst en belangrijk … onze ruimtefamilies gebruiken hun geavanceerde technologieën om onze overwinning te verzekeren. Nu ligt de focus op het duister zover te krijgen dat ze enkele speciale documenten tekenen waarmee ze hun ondergang bevestigen. Wij bezitten ook legale zekerheidsstellingen en kredietdocumenten die de omvang van de illegale activiteiten bewijzen aan de kant van de kabbalisten-bankiers in het recente verleden. Deze documentatie toont aan hoe de kliek een financieel systeem stimuleerden dat zowel moreel als legaal bankroet is. Het moment is gekomen om, op de een of andere manier, af te komen van deze schare entiteiten met slechte bedoelingen uit de meest duistere hoeken van deze werkelijkheid. Wij zijn absoluut van plan dit aspect van dingen binnenkort te voltooien en jullie te bevrijden uit de klauwen van deze volledig gestoorde machtsbeluste wezens!

Wij zegenen de hele mensheid en zijn in extase over wat er binnenkort gaat gebeuren om jullie te bevrijden van degenen die jullie permanente slavernij willen. Eonen geleden, stapte de mensheid in het volle bewustzijn en later werd deze kostbare en prachtige wereld gekoloniseerd. Wij allen zijn een product van deze goddelijke procedure, en wij danken en zegenen allen in de fysieke werelden die hebben bijgedragen aan deze verrijzenis naar onsterfelijkheid van de menselijke samenleving aan het oppervlak van de Aarde. Elk van ons die reeds zijn geascendeerd naar deze natuurlijke gelukzalige toestand weet wat jullie te wachten staat. Degenen die de rol van onderdrukker op zich genomen hebben weten diep in hun hart van het kwaad dat zij duizenden jarenlang hebben verspreid in deze wereld, en van de eeuwen van wrede onrecht waaronder een onwetende mensheid leed. De waarheid van deze feiten zal aan iedereen worden onthuld en een formele handeling van massale rechtvaardiging moet jullie voor altijd bevrijden van de wonden van deze grimmige geschiedenis!

Vandaag hebben wij jullie bijgepraat over de gebeurtenissen op jullie wereld. Jullie rijk bereid zich voor om een nieuwe identiteit te verkrijgen, om van het duister naar het Licht over te stappen. De laatste paar stappen van deze fase zijn van een bekende lengte, en vervolgens kunnen jullie toezien en deelnemen aan het ontvouwen van het nieuwe tijdperk voor zowel de mensheid als jullie geliefde zonnestelsel. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge