Home > > Sheldan Nidle - 22 april 2014

Sheldan Nidle - 22 april 2014

7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban

Selamat Balik! Gebeurtenissen ontwikkelen zich steeds verder! Het duister haspelt maar door nu ze de ene potentiële terugslag na de andere tegenkomt. Er vormt zich een scenario dat belooft ons de middelen te geven om de eerste fase van de monetaire hervormingen te brengen die snel naar jullie overvloed zullen leiden. De valutahervormingen en de nieuwe bankiersreglementen zijn alleen maar het begin van een systeem dat de goudgesteunde valuta gaat voortbrengen. Deze zaken zullen leiden tot een nieuw milieu waarop wordt toegezien door een heleboel NESARA-achtige regeringen over de hele wereld. Het is dit nieuwe netwerk van bestuur dat disclosure gaat geven en het pad gaat effenen voor formele aankondigingen omtrent Eerste Contact en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Dit proces zal jullie broeders van Binnenaarde ook in staat stellen voor jullie te verschijnen. Wij, tezamen met jullie Verheven Meesters, gaan de omstandigheden voor deze grootse reis voorbereiden. Terwijl jullie vooruitgang boeken zal Moeder Aarde dat eveneens doen met veranderingen aan haar oppervlakterijk. Deze aanpassingen zullen haar oppervlak terugbrengen naar het formaat en de vorm die in de laatste dagen van het oude Lemurië bestonden. In deze toestand kan een permanent gouden Tijdperk verschijnen!

Jullie ondergaan nu allemaal transformaties die je lichaam, je geest en emoties beïnvloeden. Dit is nodig om jullie te voorzien van de middelen om volledig bewuste Wezens te worden. Onze initiële taken bestaan simpelweg uit het jullie voorzien van mentoren, die de noodzakelijke training hebben gekregen in het jullie laten bereiken van de eerste punten die nodig zijn voor transformatie in de geweldige Lichtkamers die ons door de Hemel werden gegeven. Elke kamer is een levende entiteit, die jullie in je vroegere staat kan terugbrengen. De Atlantiërs en hun duistere ‘vrienden’ drongen jullie beperkt bewustzijn op. Hun vileine experiment, dat een paar honderd Atlantiërs in een mindere staat achterliet, werd door het duister uitgevoerd om de wegen van de Hemel te ondermijnen. Tezelfdertijd gaf het jullie voorouders belangrijke ervaringen om de condities te begrijpen die door het duister waren opgedrongen aan hun vele galactische creaties. Deze speciale kennis stelt jullie in staat de vroegere op het Anchara-continuüm gebaseerde planetaire samenlevingen te helpen op hun eigen reis naar het Licht.

Deze reis van jullie heeft talloze kronkels, waardoor jullie gefrustreerd zijn en je afvragen wat er rondom jullie gebeurt. Speciale groepen bewegen zich voorwaarts met programma’s die ontworpen zijn om jullie in staat te stellen vrij te zijn. De duistere cabal begrijpt slechts twee dingen – rijkdom en macht. Deze werden op Moeder Aarde gemanifesteerd bij het begin van de eerste gouden tijdperken, bijna 13 millennia geleden. Deze concepten zullen nu terzijde worden geschoven door een serie handelingen van onze talrijke medewerkers. In een galactische samenleving zijn deze concepten onbekend. Technologie voorziet iedereen van gezondheid, voedsel en kleding. Er is alleen maar het dagelijkse gebruik van jullie goddelijke dienstverlening om op alle niveaus te groeien: spiritueel, mentaal en emotioneel. Bij het gebruiken van deze verkregen kennis gebruikt men logica om elk potentieel probleem dat kan ontstaan op te lossen. Zodoende is het haast onmogelijk dat enig potentieel probleem geen creatieve oplossing kan ontvangen. We verblijven in een maatschappij die open, vrij en met vreugde en blijheid gevuld is.

De galactische samenleving die jullie gaan construeren is er een die gebaseerd zal worden op de vele prototypes die in deze Melkweg bestaan. De Agarthanen onderhouden een uitgebreide bibliotheek die gegevens bevat van alles wat jullie is voorgegaan. Daarbovenop gaan jullie een editie bezitten van ons gewijde “Boek van Begrip”. Deze volumes kunnen jullie meer aanwijzingen geven omtrent hoe je te werk zal gaan bij het stichten van deze galactische maatschappij, die vele filialen zal hebben op Venus, Mars, Gaia en Pax. Talloze maatschappijen van speciale Geesten bestaan hier die jullie eveneens zullen helpen bij dit proces. Jullie hebben in totaal een groot aantal mogelijkheden die de grondvesten zullen zijn voor jullie nieuwe sterrennatie. Velen in deze en talloze andere nabije melkwegen volgen nauwgezet hetgeen voor jullie is voorbestemd om te bereiken. Wij realiseren ons allemaal wat jullie gaan doen, alsmede het wonderbaarlijke effect wat het op allen zal hebben. Derhalve komen we onszelf introduceren op de juiste goddelijke tijd. Dit moment begint zich nu te vormen en binnenkort zullen we jullie rechtstreeks mogen aanspreken.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Vandaag is een tijd van vernieuwing. Het is een tijdstip waarop we gezamenlijk een nieuwe realiteit die zich in vreugde rondom ons vormt, kunnen visualiseren. Laat de wonderbaarlijke gebeurtenissen van deze dag ons leiden naar vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat nieuw bestuur creëren, welvaart verspreiden en onze wederzijdse individuele soevereiniteit eren. Houd in gedachten dat soevereiniteit een gift is dat door de Schepper is gegeven. We zijn hier om dat te eren en te beschermen. De oorspronkelijke droom van Amerika was om hier volledig gebruik van te maken en om dat vreedzaam over deze hele wereld te verspreiden. Respect voor iedereen is gebaseerd op de heiligheid van al het leven. Gaia is een levend Wezen dat vereerd en bedankt moet worden voor hare geweldige giften. Jullie leven in een rijk dat gevuld is met een verbazingwekkende diversiteit aan leven. Een overeenkomstige diversiteit is over deze Melkweg verspreid. Respecteer haar! Voel haar vreugde! Wees de grootse mentoren waarvoor jullie hier werden geplaatst. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Wanneer jullie je verheugen in je nieuwe realiteit, begrijp dat het jullie liefde en standvastige toewijding tot wie jullie werkelijk zijn nodig heeft. Word je bewust van de veranderingen en wees klaar om de start van een nieuwe wereld te aanvaarden. Eeuwen geleden stichtte Graaf Saint Germain een grote natie op de kusten van Noord Amerika. Hij gaf zorgvuldig een serie documenten aan deze natie die zowel haar bestuur als haar fundamentele principes vaststelde. In de 19e eeuw begon dit land weg te zwenken van wat hij in de tweede helft van de voorgaande eeuw had gesticht. Dit land staat aan de rand van het completeren van een proces dat het potentieel heeft het te herstellen tot wat het eens was. We zegenen en bedanken degenen wiens moed en vastberadenheid dit alles mogelijk hebben gemaakt op goddelijke wijze. De healing die plaats moet vinden vereist jullie gewijde hulp. We zitten er allemaal samen in! Allen zijn gezegend. Wees een in welvaart en Vreugde!

Er vindt een geweldige healing plaats voor Moeder Aarde. Sinds de opkomst van de eerste gemeenschappen na de val van Atlantis heeft de mensheid de Aarde gebruikt voor haar huizen, voeding en zelfs als bron voor kleding en heilige plaatsen. We groeven in de Aarde en eerden haar eerst voor wat ze deed om ons te laten leven. Uiteindelijk werden deze zegeningen gelaten voor wat ze waren en een nieuwe houding van misbruik werd de norm. Dit was speciaal het heersende gedrag in de vroege tijd van de geschreven geschiedenis van Egypte, India en China. De Amerika’s onteerden Gaia eveneens. Het is tijd dat dit ophoudt. Het is tijd om een dapper en vriendelijk iemand te eren die jullie leven geeft. Gebruik het nieuwe bestuur en de nieuwe technologie! Eer Gaia opnieuw. Bedank tevens de Schepper en leer voortvarend nieuwe waarheden en nieuwe manieren. De tijd van de hemelse reünie komt eraan! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hadden we het over de gebeurtenissen van de dag. We vragen jullie dit te zien als een nieuw begin. Wees erop voorbereid een nieuwe welvaart te aanvaarden, tezamen met nieuw bestuur. We zijn allemaal voorbereid om naar voren te komen en te onderwijzen wat nodig is om jullie transitie van beperkt naar galactisch bewustzijn te completeren. De tijden veranderen inderdaad! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl