Home > > Sheldan Nidle - 29 april 2014

Sheldan Nidle - 29 april 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Achter de schermen gaan de gebeurtenissen gewoon door! Een aantal sleuteledicten werden getekend en daarna zonder omhaal door het duister genegeerd. Dit is uiteindelijk een enorme “faux pas” (Frans voor blunder) van het duister. Het heeft alleen de noodzaak geïntensiveerd om legaal of anderszins de duistere cabal in een aantal belangrijke naties uit de macht te zetten. Het uitvoeren van NESARA is nu de belangrijkste prioriteit voor de verschillende coalities die bezig zijn de mensheid uit hun greep te bevrijden. Dit gaat gebeuren nu de cabal in staat blijft haar belangrijkste handlangers te voorzien van een blijkbaar eindeloze mate van rijkdom. Deze rijkdom is gehuld in de pijn en het lijden van de meeste van jullie bevolkingsgroepen. We walgen voortdurend van wat er gebeurt. Toch kan dit nieuwe aandachtspunt, met onze hulp, jullie leiden naar een snelle overwinning. Geplande gebeurtenissen gaan nu verder middels een aantal meetings die we met onze aardse bondgenoten hadden. De arrogantie van het duister zal hen duur komen te staan en hun nederlaag veroorzaken. Hun ondergang zal leiden tot nieuw bestuur en een nieuw financieel systeem, verbonden aan een grote welvaart voor iedereen.

Wat de oude families en de vele geheime genootschappen zich realiseren is dat een speciale connectie, die werd verbroken door de verachtelijke daden van Atlantis, hersteld moet worden. De Anunnaki gingen door met hun beleid gedurende de afgelopen 13 millennia. De connectie tussen Agartha, de mensheid van het aardoppervlak en de Galactische Federatie vereist een zeer openbare hernieuwing. Deze gebeurtenis zal daadwerkelijk het zaad zijn voor de geboorte van een nieuwe zonnestelselgrote sterrennatie. Degenen die momenteel met de duister cabal afrekenen begrijpen dit en werken met onze liaisons om dit een open realiteit te maken. Wat er vervolgens voor jullie komt is niet alleen maar een nieuw monetair systeem. Het is in feite de grondslag voor een serie herenigingen die jullie zullen terugbrengen naar een aantal nobele waarheden. De meest belangrijke hiervan is jullie buitenwereldse oorsprong en jullie relatie met je galactische menselijke familie. Vervolgens is er jullie verbinding met al het leven in de fysicaliteit. We zijn in essentie allemaal fysieke engelen. We bezitten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het goddelijke plan hier en in de gehele fysicaliteit te ontvouwen!

Verscheidene verantwoordelijkheden werden door het duister in de steek gelaten toen ze jullie in de beslommeringen van beperkt bewustzijn stortten. Deze vulgaire handeling was de voorloper van alles dat jullie tegenkwamen tijdens de afgelopen 13 millennia. We keken toe hoe de duistere garde zorgvuldig met hun bondgenoten in het Ancharacontinuüm werkten om jullie voortdurend je natuurlijke soevereiniteit te ontzeggen en van jullie heimelijk een slavenras te maken. Deze verschrikking gaat nu eindigen! Jullie worden in werkelijkheid stap voor stap teruggebracht naar jullie vroegere volledig bewuste staat. We zijn hier om te helpen bij dit speciale proces en jullie opnieuw in harmonie met Gaia en de rest van de planeten, die jullie grootse Zon omringen, te laten werken! Deze sterrennatie zal waarlijk een zeer ongelooflijk en welkom lid worden van de Galactische Federatie van Licht. Jullie zijn de sleutel tot een galactische vrede en een grootse reünie die alle denkende wezens die in deze Melkweg leven omvat. In deze context zijn jullie feitelijk het voorspelde anker voor de volgende serie van tijdperken die onze gezamenlijke geschiedenis omvat.

Jullie Verheven Meesters leven in harmonie in Agartha en zijn de wegbereiders van wat er nu gebeurt. Jullie moeten Gaia en haar vele zusterwerelden visualiseren als levende wezens die speciale eigenschappen bezitten die hen door de Schepper zijn gegeven. We hebben een gewijde taak om een enorme variëteit aan levende ecosystemen op deze werelden te beschermen en te onderhouden. Bovendien vergt het een speciale relatie met de Zon en deze onderling verbonden rijken van ons. Elke wereld deelt een grote eenheid met haar zusters. Onze missie is onze tijd op deze werelden te gebruiken om ze gezond te maken en een onderling verbonden, gevarieerde en wonderbaarlijke serie ecosystemen te onderhouden. Elke sterrennatie ziet dit als haar primair gedeelde plicht. We bespreken dit met elkaar en werken eraan de goddelijke energieën van het Goddelijke door deze Melkweg te verspreiden. Wij zijn gezegend en van plan om elk deel van deze Melkweg met onze gewijde werken te zegenen. Deze daden helpen ons een beter begrip te krijgen van hoe de fysicaliteit geboren werd en hoe we kunnen assisteren bij haar moeiteloze expansie. We zijn speciale wegbereiders en ontvouwers van het goddelijke plan.

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! Er gebeurt veel op deze wereldbol! Op dit moment bevrijden onze gezegende medewerkers jullie uit de klauwen van de intentie van de duistere cabal om een soort van grote brand te beginnen. Deze pogingen zijn gedoemd te mislukken. De mondiale reset van de wereldvaluta verschijnt nu samen met de groeiende aankondigingen van vele naties om op een muntsoort gebaseerd op kostbare metalen over te stappen. Dientengevolge glipt het internationale bankieren uit hun greep terwijl nieuwe en strikte bankreglementen effectief worden. Dit zijn slechts voorlopers van wat er direct voor jullie ligt. NESARA wordt binnenkort geïmplementeerd. Medewerkers hebben daartoe de weg bereid d.m.v. een serie geheime ontmoetingen tussen henzelf en een groep, bestaande uit de oude families en degenen die de ontvangers zijn van uitgebreide voorraden goud, zilver en edelstenen. Hun doel is om degenen die nu de vele regeringen van de wereld controleren legaal omver te werpen.

Jullie wereld staat aan de rand van een nieuwe realiteit. De verandering in valuta en het nieuwe bankensysteem zijn slechts het begin van een pad dat leidt tot NESARA. Deze ontwikkeling zal jullie bevrijden van de laatste poging van de cabal om aan de macht te blijven. Terwijl dit allemaal gebeurt, bereidt de Hemel zich voor om jullie een hogere serie gouden en zilveren koorden (vgl het zilveren koord dat de ziel met het fysieke lichaam verbindt) te geven. Deze zijn bedoeld om bij jullie een mate van toenemende rondes met hoofdpijnen, vergezeld door een algemene misselijkheid en een gevoel dat je van binnen trilt, op te roepen. Deze symptomen zullen aan kracht inboeten wanneer jullie meer gewend raken aan een hoger energieveld dat door je lichaam stroomt. Deze aanpassingen zijn bedoeld om jullie voor te bereiden op de komst van de mentoren van de Galactische Federatie. Wanneer deze transformaties gedaan zijn, zijn jullie klaar om dagelijks met hen om te gaan.

Deze tijd is bedoeld om te healen en om te accepteren dat het moment voor grote veranderingen is gearriveerd. De Hemelen verkondigen krachtig jullie spirituele en fysieke bevrijding van de leugens en manipulaties van de duistere garde. De Hemel heeft besloten dat jullie nu het pad naar fysieke ascentie gaan betreden. Dit is waarom jullie gebeurtenissen zien die steeds sneller leiden naar een laatste gebeurtenis die jullie rustig in staat stelt een nieuwe realiteit binnen te gaan. Deze is gevuld met welvaart, nieuw bestuur en verschillende waarheden die door ons worden uitgelegd. Deze vormen het toneel voor een wonderbaarlijke reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Wij zijn jullie hemelse herders. Wij brengen de uitgebreide kuddes van de mensheid bijeen en sturen jullie op een pad dat jullie in staat stelt terug te keren naar volledig bewustzijn. Dan kunnen we jullie volledig instrueren t.a.v. jullie grote hemelse verantwoordelijkheden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze doorgaande boodschap en informeerden we jullie omtrent wat er nu op de wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen stellen jullie in staat om, wanneer ze zich manifesteren, weg te zwenken van de vileine manipulaties van de duistere cabal. Er is veel goed nieuws gegeven. Desalniettemin gebeurt alles op de juiste tijd en op vruchtbare wijze! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl