Home > > Sheldan Nidle - 15 april 2014

Sheldan Nidle - 15 april 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Jullie wereld is in een immense strijd tussen de duistere cabal en het Licht verwikkeld. Het Licht heeft vele juridische gevechten gewonnen en talloze machtige bondgenoten verzameld. Deze bondgenoten completeren nu voortvarend een strategie die jullie overvloed zal laten manifesteren. Welvaartsfondsen gaan de start aankondigen van nieuw bestuur. We vragen degenen die in deze welvaart gaan delen om te leren goede “waakhonden” te zijn. Begrijp hoe macht en rijkdom samenwerken en wees bereid te assisteren in het uitvoeren van de verschillende elementen die besloten liggen in NESARA. NESARA moet zich gaan ontwikkelen in een programma dat ware mondiale capaciteiten bezit. Als initiële ontvangers moeten jullie de omvang begrijpen van de handelingen die nodig zijn om van NESARA een groot succes te maken. Wanneer de nieuwe regeringen ons formeel aankondigen moeten we een serie speciale aankondigingen starten om jullie voor te bereiden op onze komst en onze oude oorsprong van de sterren uit te leggen. Vervolgens moeten jullie meer weten omtrent volledig bewustzijn en hoe jullie je speciale spirituele en fysieke vaardigheden gaan terugkrijgen.

Jullie Verheven Meesters gaan uitleggen hoe jullie beperkte bewustzijnrijk werd gecreëerd en daarna gemanipuleerd, eerst door de Anunnaki en uiteindelijk door de door hen benoemde handlangers. Jullie staan nu aan de rand van vrij zijn van het duister en moeten duidelijk begrijpen hoe deze wereld ontmanteld gaat worden. Deze kennis zal worden gegeven door de Opgestegen Meesters. Elk van hen heeft een speciale gave die jullie het volledige spectrum gaat tonen van hoe het doolhof moet worden ontrafeld dat werd samengesteld door de Anunnaki na de val van Atlantis. Raadpleeg deze kennis zorgvuldig en begrijp hoe het duister het sinistere web weefde dat de huidige realiteit is. Gebruik dan jullie vaardigheden en bronnen om haar opvolger te construeren. Dit rijk van Licht gaat het milieu vormen van jullie terugkeer naar volledig oftewel galactisch bewustzijn. In deze modus ben je opnieuw een fysieke Engel. Je bent in staat om je Akasha-gegevens in te zien en je levenscontract te implementeren. Daarna kun je ons vergezellen bij het uitvoeren van goddelijke diensten.

Vervolgens is Gaia eindelijk in staat haar oppervlakte en innerlijke rijken te herenigen. Jullie gaan je Agarthaanse familie ontmoeten en klaar zijn om niet alleen Gaia van dienst te zijn, maar tevens de andere werelden die dit zonnestelsel vormen. Inderdaad, jullie gaan het meeste van jullie huidige bevolking verplaatsen naar de andere planeten die jullie omringen. De Elohim, evenals onze planetaire mecaniciens, gaan deze verzameling waterplaneten terug transformeren naar hun oorspronkelijke ongerepte vorm. Jullie worden onderzoekers en hoeders van de ecosystemen op deze waarlijk verbazingwekkende verzameling waterwerelden. Jullie gaan veel leren om dit te kunnen toepassen op het helpen van de elementalen van elke wereld met het preserveren van de levende ethos dat de vreugde is van elk van deze levende werelden. Wanneer jullie dit doen zullen jullie de grootste vreugde voelen van het in dienst staan van de Zon en haar 12 werelden. Deze dienst gaat zich uitbreiden met het assisteren van degenen die de vroegere leden van de Anchara Alliantie naar het Licht brengen. Door dit te doen gaan jullie de grootse bestemming ten uitvoer brengen die jullie werd voorspeld in de profetieën van Aartsengel Michael.

Deze huidige tijd is derhalve een moment voordat jullie deze zich nu vormende realiteit kunnen binnengaan. Wij, tezamen met jullie Opgestegen Meesters, manoeuvreren jullie zorgvuldig langs een pad dat naar jullie overwinning leidt. Het duister weet dit en gebruikt elk excuus om haar brede machtsstructuur te bewaren. Feitelijk zitten jullie in het laatste deel van de oude, duistere realiteit waar jullie de afgelopen 13 millennia in hebben gezeten. Nu we de waarneming overdag van onze schepen laten toenemen en de verschillende facties van het Licht assisteren wordt het duidelijk dat het duister zich als een gevaarlijke plaag gedraagt. Ze sterft terwijl de verschillende remedies worden toegepast. Hun aantallen verminderen. Haar kern is in paniek nu de uitkomst steeds duidelijker wordt. Deze procedure is iets dat het duister nooit eerder is tegengekomen. Nu het van jullie wordt weggesneden, wees klaar om te doen wat we eerder zeiden. Wees klaar om positief te handelen om nieuwe welvaart en nieuw bestuur post te laten vatten. We komen, en tezamen gaan we dit rijk letterlijk voor het Licht wijzigen.

We zijn jullie Verheven Meesters! Namaste en Zegeningen voor jullie allemaal! Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen vinden plaats op jullie wereld. Zie dit als slechts een louter begin. Tientallen jaren geleden deed het duister, met de opkomst van een “koude oorlog” een poging om verwoesting te veroorzaken door bijna jullie door de hemel gezonden gave van volledig bewustzijn te stelen. De Hemel greep echter in en dwong de Ancharanen dit rijk te verlaten en het Licht toe te staan de aardse handlangers van de Anunnaki te bezweren hun stalen greep op jullie te lossen. Dit leidde tot de huidige gezegende overwinning van het Licht op het duister. Jullie worden gezegend door gebeurtenissen die jullie welvaart en nieuw bestuur zullen brengen. We zijn van plan veel te vertellen over hoe dit duistere rijk gesmeed werd, en over de remedies om ons allemaal te laten koesteren in het Licht, de Liefde en de Eenheid die wel elkaar geven! De waarheden zullen jullie vrij maken en in staat stellen in vreugde terug te keren naar de staat van galactisch bewustzijn.

Volledig oftewel galactisch bewustzijn haalt jullie van het rad van de dood. Het maakt jullie verantwoordelijk voor je menselijke familie, en speciaal voor jezelf. Je wordt een goddelijk Wezen in gewijde dienstbaarheid aan de Schepper. Jullie gaan alles leren omtrent het goddelijke plan voor deze realiteit en hoe je je vaardigheden kunt gebruiken om het te ontvouwen. Wij gingen door een moeilijke serie levens die uiteindelijk resulteerden in een speciale ceremonie die ons goddelijk maakte. Deze ascentie maakte ons verantwoordelijk voor de mensheid en we aanvaardden dit graag. Onze plichten houden waken over jullie in en speciale kennis geven om jullie te helpen en voor te bereiden op een zeer glorieuze gewijde gift. We lieten onze aardse voorgangers ons trainen hoe ons speciale deel het beste uit te voeren. Tezamen werken we aan het verheffen van de mensheid. Jullie, Gezegenden, gaan nu giften ontvangen die jullie voorbereiden op volledig bewustzijn en die jullie de middelen geven om deze realiteit te veranderen.

De gebeurtenissen die nu onderweg zijn gaan de wereld waarin jullie nu leven enorm veranderen. Onze talloze bondgenoten zijn vastbesloten om een groot aantal zaken te beëindigen. Wanneer elk hiervan zich manifesteert, accepteer ze en realiseer je dat een grote welvaart inderdaad je lot is, net als bestuur dat op de juiste manier toezicht houdt op alles dat gaat komen. Ieder van jullie is een machtig Lichtwezen. Jullie zijn van ver gekomen en gaan de mensheid helpen bij de grootse verandering. We gaan onze vaardigheden gebruiken om jullie succes te verzekeren. Wees klaar om dit te accepteren en anderen te informeren omtrent wat er gebeurt en wat er voor jullie ligt. Dit rijk was millennia lang het eigendom van het duister en haar handlangers. Stap uit de gewoonte te geloven hoe het duister deze wereld wenst te vormen. Het Licht heeft een nieuwe manier van denken nodig en vooral een grote dosis Liefde en samenwerking. Wees trouw aan je Ik Ben Aanwezigheid!
Halleluja!

Vandaag hadden we het over hetgeen er op deze grote blauwe bol gebeurt. Respecteer haar en leer de nieuwe technologieën te aanvaarden die eindelijk het daglicht gaan zien! Deze wonderen zijn slechts het begin van waar jullie aan gaan wennen. Wees klaar ons te ontvangen en je te herenigen met je spirituele - en ruimtefamilies. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl