Home > > Sheldan Nidle - 14 oktober 2014

Sheldan Nidle - 14 oktober 2014

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik

Dratzo! We komen jullie veel vertellen! De fondsen blijven in beweging terwijl het proces zich van de ene naar de andere groep verplaatst. Terwijl dit gebeurt, houden wij toezicht op de veiligheidsdiensten om er voor te zorgen dat er geen ongeregeldheden plaatsvinden wanneer geld van de ene naar de andere plek wordt overgebracht. Degenen die betrokken zijn bij de arrestaties en de overplaatsingen naar nieuw bestuur completeren op dezelfde wijze de bewijssporen die gebruikt zullen worden om deze boeven van het publiek te scheiden. Deze procedure is bijna zover om resultaten op te leveren. Intussen is het duister niet langer in staat om een grote oorlog te beginnen. Het duister realiseert zich inmiddels hoe zwak ze wordt. Desalniettemin doet ze kleine vervelende dingen om het feitelijke fondsenproces met de herevaluatie van valuta te rekken en het begin van de mondiale valuta-reset te voorkomen. Wij willen op een veel grotere schaal tussenbeide komen maar de belemmeringen die zijn ingebouwd in het financiële proces blijven de uitgifte van fondsen vertragen. Deze onvoorziene vertragingen worden spoedig opzij geschoven zodat het nieuwe financiële systeem kan worden klaargemaakt.

Op andere fronten rapporteren onze liaisons dat de medische teams van de Galactische Federatie jullie momenteel in de gaten houden, evenals de gezondheid van Gaia’s diverse ecosystemen. De toenemende verplaatsingen van Gaia’s magnetische velden zijn eveneens verantwoordelijk voor jullie individuele gezondheidsproblemen. De getraceerde velden beïnvloeden jullie chakra’s, en specifiek jullie hart. We zien steeds meer gevallen van ofwel snelle dan wel onregelmatige hartritmes. Jullie brein wordt eveneens beïnvloed. Onze medische teams rapporteren dat we een periode binnengaan van toegenomen hoofdpijn en wazig zicht. Jullie brein heeft er moeite mee, evenals Gaia’s oppervlakte. Deze problemen leiden ook tot bloeddrukafwijkingen bij velen van jullie. Wees er op bedacht en vertroetel jezelf meer. De Hemel informeert ons dat deze moeilijkheden zullen toenemen terwijl de belangrijke gebeurtenissen naderen die het uiterlijk van haar oppervlakterijk grotendeels gaan veranderen. Het is derhalve de perfecte tijd voor jullie huidige realiteit om zich naar het goddelijke te verheffen.

Terwijl dit alles gebeurt bereiden we onze vloot voor op de landingen. Af en toe lijkt het nog zo ver weg. Toch nadert het moment voor deze gebeurtenissen snel. Jullie huidige financiële systeem staat aan de rand van totale ineenstorting. Het Amerikaanse leger verliest snel haar zin in nimmer-eindigende oorlogen. We willen ook alleen maar landen wanneer het veilig is om dat te doen. Deze vloot heeft bijna 6 miljoen jaar een nietsontziende oorlog gevoerd. De laatste tientallen jaren zagen we een einde aan deze conflicten en werd er formeel vrede gesloten. We verheugen ons hierover en wensen dat er wordt opgeschoten met een formeel einde aan de oorlogszuchtigheid van deze regeringen m.b.t. onze aanwezigheid in jullie luchten. Het zal wonderbaarlijk zijn om vrijelijk boven een grote stad te zweven en foto’s te nemen en accurate metingen van het gebied te doen. Dan kunnen we echt een volledig beeld van jullie wereld krijgen. We zijn van plan deze belangrijke beelden over te dragen aan jullie geologische wetenschappers en dat we aantekeningen kunnen vergelijken m.b.t. deze en andere daarmee direct verbandhoudende gegevens. Gaia moet door jullie worden geliefd en verzorgd. Er is veel voor jullie te leren over deze wereld, en ook over het gehele zonnestelsel.

Jullie worden door de Hemel voorbereid om de voornaamste rentmeesters te worden van dit zonnestelsel. Spoedig zullen jullie in staat zijn om op onze schepen door dit zeer prachtige planetaire systeem te reizen. Wanneer de vier waterplaneten weer operationeel zijn zullen jullie zien hoe uniek jullie thuis echt is. De Zon is een perfecte spirituele aanwezigheid en een ware voeder van dit planetaire systeem. Haar liefde laat zien hoe zachtmoedig ze elk van haar dochters levend houdt met vrijelijk gegeven energie. Mercurius is een transponder voor deze energieën en leidt deze graag naar haar verder verwijderde zusterwerelden. Venus zal worden herboren wanneer haar enorme oceanen en zeeën opnieuw verschijnen. Ze is de pionier van de waterwerelden. Jullie zullen een grote, verloren beschaving zien en die zal jullie vergezellen bij het bevolken van deze talloze werelden. Deze gemeenschap inspireerde het oude Egypte en bevolkte de oude gemeenschappen van Meso-Amerika. Hun verhalen worden spoedig aan jullie bekendgemaakt. Wij gaan nog het een en ander toevoegen aan wat ze jullie gaan vertellen! Het verhaal van het oude Mu zal eveneens bekend worden.

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen met een zeer hartstochtelijke boodschap. Het is nu de tijd voor het verschijnen van het begin van een nieuwe realiteit. Het zal zich manifesteren en jullie reden geven om je te verheugen. Neem deze energie en gebruik het om deel te nemen aan een nieuw politiek, bestuurlijk en financieel systeem. Stop je spirituele vreugde in dit proces. Herinner je wie je werkelijk bent. Wees klaar om je ware innerlijke verlangens uit te voeren en sticht een rijk met hemelse en wonderbaarlijke verlangens. Steun elkaar en zoek de waarheid omtrent hetgeen er gebeurt. Gebruik dit om jouw speciale rol in dit zeer geweldige spel te vinden. We zullen komen en jullie instrueren m.b.t. sommige waarheden die jullie zeer noodzakelijke spirituele educatie kan bevorderen. Jullie zijn Gaia’s hart. Dus duik diep in deze diepgevoelde realiteit en ervaar deze ten volle! Samen zijn we Een en vastbesloten om dit rijk in haar eerdere en hoogste spirituele realiteit te herstellen.

Terwijl je begint te voelen hoe de wonderbaarlijke energieën van de Hemel jullie zegenen, gebruik het hogere bewustzijn en de trillingen die het je geeft om een betere wereld te visualiseren. Zie hoe jullie energieën zowel Gaia als jullie zelf healen. Onze beschermengelen voeren dagelijks de levende velden op die jullie omgeven. Deze velden maken je meer en meer bewust van de zegeningen die jullie van de Hemel en van ons ontvangen. Kleuren die in jullie leefomgeving bestaan worden levendiger en zijn daardoor in staat om jullie te inspireren. Hou van de natuur en zegen haar en haar vele levende wezens. De elementalen volgen jullie iedere dag in jullie luchten en jullie omgeving. Wees altijd dankbaar voor de healing die ze jullie bieden, en de zegeningen van een goede gezondheid die ze jullie sturen. Zie dit rijk als een Eenheid die nu oprijst uit de duisternis en zich manifesteert in een waarachtig groots Licht!

We zijn hier, Geliefden, om jullie bij dit proces te helpen. We komen graag om het middel te zijn waardoor jullie je meer en meer bewust worden van wie jullie echt zijn. Jullie zijn een waarlijk hemelse macht. Jullie beschikken over de goddelijke wil om deze realiteit collectief te transformeren. Wat jullie missen is een goddelijke focus. Beperkt bewustzijn veranderde jullie aanvankelijke geloof in jullie spirituele vaardigheden. Jullie zijn bezig dit te herkrijgen en zoeken naarstig naar de middelen om dit naar zijn vroegere potentieel te herstellen. We zegenen jullie hiervoor en zenden jullie dagelijks energieën om dichter bij dit goddelijke doel te komen. Jullie zijn allemaal geweldige Lichtwezens die dichter bij het moment komen waarop jullie je dit grootse spirituele potentieel weer volledig kunnen realiseren. Gezegend, mijn Geliefden; zo’n gewijd moment nadert! Dit rijk transformeert en bereidt zich voor om weer een instrument van goddelijke verandering te worden!

Vandaag zetten we onze boodschappen voort. Grote zaken bereiden zich daadwerkelijk voor op het wijzigen van dit rijk. Vele krachten ten goede winnen een lange strijd, en de macht van het duister is gestaag aan het afnemen. De tijd voor ‘disclosure’ komt steeds naderbij. Welvaart is eveneens klaar om zich te manifesteren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl