Home > > Sheldan Nidle - 21 januari 2014

Sheldan Nidle - 21 januari 2014

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Wees in voortdurende Vreugde!) We zijn er weer met geweldig nieuws! Onze vele aardse bondgenoten arresteren op dit moment degenen die lange tijd obstakels waren op de weg naar jullie mondiale welvaart. Deze gebeurtenissen zijn slechts het begin van andere gebeurtenissen die jullie een zeer noodzakelijk nieuw bestuur zal brengen. Dit nieuwe bestuur zal binnenkort worden aangekondigd. Eerst moeten de fondsen worden vrijgegeven, de mondiale valuta gereset, en de formele verklaring m.b.t. de nieuwe regels voor de wereldwijde bankindustrie moeten worden aangekondigd. Deze zaken, gekoppeld aan de uitgifte van jullie welvaartsfondsen, zullen het begin inluiden van een nieuw systeem voor het veilig omgaan met jullie geld. De grote toezichthouder zal natuurlijk het nieuwe bestuur zijn. We hebben een speciale serie gebeurtenissen opgesteld die spoedig zullen leiden tot de ondergang van het huidige financiële systeem dat door een paar grote banken wordt gerund. Deze grote banken zijn op hun beurt feitelijk de machtsinstrumenten van een paar zeer machtige families. Onze liaisons hebben contact met verscheidene personen die toegang hebben tot financiële bronnen en wettige middelen die nu deze duistere cabal onderuithalen.

Wat dit voor jullie inhoudt is dat een mondiale strijd tussen zeer machtige mannen en vrouwen de aard van hoe jullie talloze gemeenschappen gedurende letterlijk duizenden jaren gerund werden aan het veranderen is. In deze allianties bezitten wij de middelen om macht over te dragen. De laatste verdediging van deze duistere cabal gebeurt in gesloten kantoren en via geheime ontmoetingen die plaatsvinden over de hele wereld. Het laatste restje van deze strijd is een vertragingsactie door de duistere cabal. Hun embargo probeert op de een of andere manier het manifesteren van een ware mondiale valuta-reset, sterk verbonden met de terugkeer naar een nieuwe goudstandaard, te voorkomen. Dit nieuwe financiële systeem maakt een einde aan de wurggreep die werd ingesteld toen de VN het Dumbarton Oaks verdrag, dat was gesloten tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, steunde. Een nieuw financieel systeem dat rekening houdt met de nieuwe financiële en monetaire behoeften van jullie wereld is heel erg nodig. Dit is hetgeen een grootse coalitie van het Licht nu manifesteert.

Dit nieuwe systeem legt de basis voor nieuw bestuur, dat een enorme hoeveelheid aankondigingen zal doen, waaronder een volledige disclosure van ons bestaan en de galactische gemeenschap van Agartha. We zijn van plan die aankondigingen te gebruiken om het komende Eerste Contact te regelen en communicaties te openen met Agartha en jullie Opgestegen Meesters. Dit is een tijd voor de Geest; een tijd voor nieuwe manieren. De oude, langbewaarde geheimen, door het duister net zo verdraaid als ze maar wilden, moeten het Daglicht zien! Jullie Opgestegen Meesters hebben graag de taak op zich genomen om deze geheimen publiekelijk te openbaren. Er zullen lessen worden gegeven die jullie in staat zullen stellen te begrijpen wat er gezegd gaat worden. Op dit moment worden eindeloze computerpagina’s voorbereid om massaal te kunnen worden doorgenomen. Deze websites zullen worden verbonden aan servers waarop wij toezicht zullen houden, en er zal veel informatie aan jullie worden doorgegeven. Neem het tot je en verwerk het. Hiermee samen hangt een enorm welvaartsprogramma dat een einde zal maken aan armoede, thuisloosheid en honger.

Jullie hebben een manier nodig om jezelf bij te brengen wat dit allemaal echt betekent. We gaan jullie mentoren brengen om je in staat te stellen dialogen te starten die jullie perceptie omtrent deze realiteit en waar deze naartoe gaat kan transformeren. De meesten van jullie hebben geen tijd besteedt om de details over jullie ware afkomst en wat jullie toename in bewustzijn allemaal inhoudt te leren kennen. We zullen jullie een zeer noodzakelijk klankbord geven. Elk van jullie mentoren heeft de aanvankelijke taak om je een heleboel informatie te geven en je dan te helpen het te verwerken. We hebben technologie die jullie in staat kan stellen je verleden te zien en te ervaren, en dit zal jullie voorbereiden op een terugkeer naar volledig bewustzijn. We zullen jullie de gelegenheid geven onze vloot te bezoeken en zelf te ontdekken wat er van jullie wordt verwacht. Jullie rijk is in transitie en jullie beschikken over mogelijkheden die jullie snel moeten ontwikkelen. Zowel jullie medewerkers als jullie Opgestegen Meesters willen jullie helpen dit grote wonder dat eindelijk gaat gebeuren te ontvangen.

Hosanna! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen met vreugdevol gezegend nieuws! Gebeurtenissen krijgen nu vorm om degenen die jullie zo lang geregeerd hebben te dwingen “de geest te geven.” Hun macht bestond uit de arrogante heerschappij en de oneerlijk verkregen rijkdom waarvan ze millennia lang hebben genoten. Gedurende die tijd leden we allemaal onder hun brute en duistere heerschappij. Deze periode is voorbij. Ze gaan door met eten uit de trog die is opgesteld om ze te pakken te krijgen, aangezien hun hebzucht geen grenzen kent. Onze goddelijke medewerkers hebben de meesten van hen in een zeer compromitterende situatie geplaatst. De rest zit in een samenzweringspartnerschap. Het hele onheilige stelletje heeft grenzen overschreden en zichzelf vatbaar gemaakt voor arrestatie, inbeslagname van hun rijkdom en publiekelijke onthulling van hun meest verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid. In deze positie is de duistere garde kneedbaar en kunnen we ze gemakkelijk onelegant de prullenbak van de geschiedenis in vegen! De komende rechtszaken zijn slechts de consequenties van een aantal nogal smerige details.

De voornaamste redenen voor het lange oponthoud waren die welke we zojuist beschreven. Deze obstakels verdwijnen snel. De mondiale valuta-reset, de nieuwe ondersteuning door kostbare metalen en de nieuwe bankreglementen kunnen zich nu manifesteren. Deze zaken zijn slechts de voorlopers van nieuw bestuur en de levering van een uitgebreid welvaartsprogramma. Deze items zullen ons in staat stellen om jullie te beginnen te onderwijzen omtrent de talloze gewijde objecten die lange tijd vervormd of van jullie afgezonderd waren. Dan kan de waarheid volledig onthuld worden. We zijn van plan jullie een serie gewijde waarheden te laten zien die jullie huidige geloof over jullie verleden, oorsprong en heilige filosofieën zal veranderen. Deze meningen die jullie momenteel hebben, hebben een herziening nodig. Deze veranderingen zijn slechts de eerste stappen op jullie weg naar een waarachtig galactisch bewustzijn. Met deze waarheden zullen jullie galactische kameraden in staat zijn om meer onthullingen toe te voegen.

Lange tijd voelden jullie je ongemakkelijk over de dood, het ouder worden, armoede en lijden. Er is een reden voor jullie innerlijke twijfel. Galactische mensen leven niet zoals jullie. Ze ascenderen na een waarlijk vreugdevol fysiek leven dat van honderden tot duizenden jaren kan duren. Wij zijn geascendeerd en door dit te doen hebben we ontdekt waarom dat zo is. We zijn van plan deze lessen te gebruiken om vragen die jullie al heel lang bezig houden te beantwoorden. Elke gemeenschap heeft ingebedde tradities die een duister plaatje schilderen voor de mensheid. Het spirituele leven is niet om van jullie te worden gescheiden door de dood. Het is eerder om in jullie te worden geïntegreerd door volledig bewustzijn. Jullie lange reis door de generaties via riskante werkelijkheden van beperkt bewustzijn zal worden getransformeerd. Deze huidige revolutie is een spirituele en zal je terugbrengen naar waar je eens was. Het zal jullie opnieuw verenigen met andere fysieke Engelen en doorgaan met het ontvouwen van het Goddelijk Plan!
Vandaag gingen we verder met het belangrijkste doel van deze nieuwsbrief. We geven jullie een glimp van wat er met jullie gebeurt. Verder hebben we de taak om jullie voor te bereiden op het Eerste Contact en jullie verheffing tot volledig bewustzijn. Op alle fronten werd er vooruitgang geboekt en de manifestatie van onze missie gebeurt nu! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl