Home > > Sheldan Nidle - 14 januari 2014

Sheldan Nidle - 14 januari 2014

13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met goed nieuws! Onze Aardse bondgenoten zijn bezig zeker te stellen dat wat jullie gegeven wordt zich manifesteert zoals wij willen. Het is essentieel dat jullie welvarend zijn en vrij en dat de last van de schulden die jullie hebben verdwijnt. Deze welvaart is niet echt een gift, maar veeleer de manier waarop we onze dankbaarheid willen tonen omdat jullie bereid blijven om een nieuwe werkelijkheid voor de mensheid tot stand te brengen. Ieder van jullie had de moed om ons te helpen door jullie intentie om ofwel gerevalueerde valuta aan te schaffen of anders deel te nemen aan een van de diverse welvaartsprogramma’s. Wat jullie nu ontvangen is een erkenning door ons allemaal voor jullie goddelijke medewerking aan een aantal fundamentele programma’s. Er komt nog meer. Deze snelle fasen zullen nieuw bestuur in staat stellen zich te ontwikkelen. Bovendien stelt jullie intentie ons in staat legaal een heleboel schurken van de duistere cabal arresteren en berechten. Deze operatie is alweer afhankelijk van jullie zeer welwillende medewerking. Daarna kunnen we jullie meer direct aanspreken en de basis leggen voor onze massalandingen. Er moet in een hele korte tijd veel naar jullie worden gecommuniceerd.

Jullie huidige door het duister tot stand gebrachte regeringen hebben voortdurend een soort onverschilligheid en een ernstige agressie naar ons vertoond. We hebben tientallen jaren gekeken hoe ze hun geheime operaties gebruikten om vloten schepen in een baan om de Aarde te sturen, ons uit te dagen in jullie zonnestelsel en het nogal duidelijk te maken dat ze wilden dat wij vertrokken. We hebben ze tijdens vele meetings laten weten van onze enorme toewijding aan de gewijde decreten van de Hemel. Recentelijk hebben we zelfs aanvallen van hun schepen afgeslagen en waren we gedwongen bepaalde ondergrondse bases, die het begin van een algemene oorlog tegen ons aan het uitwerken waren, te vernietigen. We zijn hier niet om te vechten. We zijn hier op verzoek van de Hemel om jullie naar volledig bewustzijn terug te leiden. Jullie waren nooit bedoeld als iemands eigendom. Elk voorwendsel van hen hiervoor is niet langer aanvaardbaar. We zijn hier om een legale niet-gewelddadige verheffing in jullie bewustzijn te beschermen. Er bestaat nu een uitgebreide beweging aan de oppervlakte van deze planeet die toegewijd is aan volledig bewustzijn, vrijheid en jullie persoonlijke soevereiniteit.

De taak die ons is toegewezen is het beschermen van deze beweging en haar te helpen gedijen. Dat doen we dan ook. We zijn hier niet om het duister er uit te gooien door middel van het gebruik van onze technologische superioriteit. Jullie moed, listigheid en vastberadenheid staan op het punt een grootse overwinning te verzekeren over degenen die jullie ernstig onderschat hebben. Onze missie is te kijken en te helpen op een wijze die tientallen jaren door de Hemel werd besloten. Deze serie weloverwogen acties staat op het punt te slagen vanwege al degenen die zo voortvarend hebben gewerkt om deze arrogante boeven onderuit te halen. Spoedig zal nieuw bestuur opkomen om alles dat in de laatste tientallen jaren verloren ging te herstellen. Een nieuwe welvaart zal de norm worden die jullie mondiale gemeenschap letterlijk zal transformeren. Personen die nog niet wijd en zijd bekend zijn zullen hun scherpzinnige vaardigheden gebruiken om jullie oppervlakterijk naar een grootse reünie met Agartha en ons te leiden. Massaontmoetingen zullen de prelude zijn van een nieuwe wijsheid die de atmosfeer voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn zal creëren.

Dit is een grootse tijd voor ons allemaal. Wat er gebeurt is slechts een begin van het publiekelijk zichtbaar worden van deze geweldige ‘stille revolutie’. Er waren ‘ups en downs’ die waarschijnlijk enige vorm van frustratie bij jullie hebben gecreëerd. Aan deze frustratie komt nu een einde. Een groot aantal mensen in stille machtsposities hebben een mooi resultaat uitgewerkt. We willen dat jullie genieten van hetgeen zich gaat manifesteren en dat jullie je voorbereiden op informatie die jullie op een bepaalde, maar zeer positieve manier kan schokken. De tijd om omhoog te komen uit het schaduwland, dat voor jullie door de duistere cabal werd geconstrueerd, is gekomen. Jullie zijn bedoeld om in het Licht te leven en je te koesteren in de goddelijke waarheden die jullie vrijelijk door de Hemel worden gegeven. In deze nieuwe realiteit gaan we jullie naar je volledige bewuste zelf begeleiden. Samen gaan we het Licht naar deze Melkweg brengen, tezamen met een zeer genadige boodschap. Onze liaisons zullen dit naar elke hoek van deze Melkweg verspreiden!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen met goed nieuws! Onze bondgenoten zijn begonnen met de voorbereidingen op het verspreiden van de welvaartsfondsen. Deze fondsen zullen worden gesteund door kostbare metalen en vertegenwoordigen de grote gulheid van de Hemel. Ze volgen na een mondiale valuta-reset die de basis voor jullie permanente welvaart zal vormen. Behalve deze vrijgave van fondsen zal er een enorme her-arrangering zijn van de bank- en financiële dienstindustrieën van de wereld. De oude gewoonten van de laatste paar decennia zijn voorbij. Bankcharters zullen opnieuw worden gemaakt en nieuwe regels zullen streng worden toegepast. Velen die zeer corrupte en illegale praktijken hebben goedgekeurd zullen worden gearresteerd. Deze gebeurtenissen zullen spoedig gevolgd worden door nieuw bestuur dat toegewijd is aan het vestigen van een goddelijke relatie met de mensen van dit rijk. De schuldcreërende manieren van het duister worden niet langer getolereerd. De tijd voor het Licht komt, om de leiding over deze realiteit te nemen!

Het nieuwe bestuur zal nationale schulden afschaffen en jullie bevrijden van schulden die illegaal door de banken en hun verschillende branches werden gecreëerd. In deze schuldvrije omgeving zal jullie je gewijde nationale soevereiniteit worden gegeven. Vervolgens, op een goddelijke tijd, gaan we een serie wereldwijde lessen beginnen. Deze zullen gaan over de talloze religieuze filosofieën die op deze oppervlakterealiteit aanwezig zijn. Op de ene of de andere manier hebben we allemaal deze praktijken ervaren. We zijn van plan aan deze wereld te onthullen hoe gelijk ze allemaal zijn, en jullie rechtstreekse verslagen te geven van degenen wiens woorden aangehaald worden in de vele teksten die de fundamentele leringen vormen van deze religieuze filosofieën. Het is fundamenteel dat deze en andere waarheden aan jullie worden gegeven. De door velen gemaakte afscheidingen en verdachtmakingen moeten op de juiste wijze aan de kant worden gezet.

We zijn tevens van plan jullie te leren over ‘ascentie’ en hoe jullie allemaal in beperkt bewustzijn werden teruggeworpen. Deze goddelijke leringen zijn slechts het eerste begin van hetgeen we jullie moeten vertellen. Er is het gewijde verhaal van waarom jullie hier zijn en hoe jullie door de Hemel gaan herrijzen. Deze komende ascentie zal om een groot aantal redenen plaatsvinden. Jullie moeten deze kennen, evenals een gedetailleerde geschiedenis van deze missie en waarom de Hemel heeft toegestaan dat deze tijdelijk een verkeerde kant opging. We zijn hier om goddelijke richtlijnen in te stellen en uit te leggen waarom ze nu geëffectueerd worden. We zijn hier om jullie te kalmeren en te helpen. We zijn hier om toezicht te houden op een grootse transitie, die dit rijk zal transformeren en de basis zal vormen voor jullie reünie met jullie broeders in de Geestenwereld, Binnenaarde en in de Melkweg. Later zullen jullie velen, die in het Licht zijn, maar in vorm en grootte verschillen, ontmoeten!

Vandaag hebben we, door middel van deze boodschap, onze vreugde geuit vanwege wat er nu rond deze globe gebeurt. De tijd komt voor ons om voorwaarts te gaan en in ernst te beginnen dit steeds veranderende rijk te transformeren. Het is een tijd voor welvaart, nieuw bestuur en disclosure! Dus laat het manifesteren van deze wonderen maar beginnen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl