Home > > Sheldan Nidle - 7 januari 2014

Sheldan Nidle - 7 januari 2014

6 Ik, 5 Chen, 9 Caban

Dratzo! We komen weer om jullie veel te vertellen. De vele actiepunten die benodigd zijn voor de mondiale valuta reset zijn voltooid. De volgende items hebben betrekking op het manifesteren van het begin van een nieuw mondiaal valutasysteem. Tezamen met deze aanpassingen zijn er die te maken hebben met een nieuw banksysteem. De huidige veranderingen zijn slechts het allereerste begin van een nieuwe realiteit voor de mensheid. Deze serie veranderingen zullen naar een nieuw bestuur leiden die een einde gaat maken aan de UFO cover-up. Deze cover-up begon pas serieus tijdens de tweede wereldoorlog en ging door met het beruchte incident bij Roswell in de zomer van 1947. Nadat deze cover-up eenmaal is opgeheven kunnen we eindelijk rechtsreeks met jullie communiceren. Dan kunnen we jullie die zaken uitleggen die jullie moeten weten voordat ons eerste contact plaatsvindt. Ieder van jullie moet een aantal dingen begrijpen over de voorbereidingen die door onze mentoren worden getroffen om jullie te helpen volledig bewust te worden. Dit zal worden gevolgd door een training die jullie klaarmaakt om volledig deel te kunnen nemen aan jullie nieuwe galactische maatschappij.

Deze beweging, weg van de huidige misère van jullie van schuld vergeven maatschappijen is onderdeel van een grotere beweging om de energieën voor jullie nieuwe realiteit in te stellen. Voordat jullie volledig bewust kunnen worden hebben jullie instructies nodig en bovenal, ervaren moeten hebben wat welvaart waarlijk inhoudt. In deze nieuwe serie mogelijkheden kunnen jullie onderzoeken wat dit rijk nu echt inhoudt en wat er van jullie wordt verwacht. Dit gaat veel verder dan jullie huidige dagelijkse ervaringen. Het is tijd om te lezen en te leren over, en te communiceren met de Geestenwereld en wat deze wereld betekent. De gedachteloze bezigheden die jullie omgeven gaat worden getransformeerd in een dagelijkse tijd van leren, lezen en begrijpen van de talloze veranderingen die nu overal plaatsvinden. Om jullie te helpen zullen de Opgestegen Meesters komen om een speciaal lesprogramma te starten dat de zogenoemde “geheimen van het leven” onthult en uitlegt. Deze lessen zullen worden verrijkt door kennis waar we jullie deelgenoot van zullen maken. Tegen de tijd van de landingen zullen jullie aan een grote hoeveelheid informatie zijn blootgesteld.

Na de massalandingen zullen jullie je mentoren ontmoeten en horen wat er vervolgens gaat gebeuren. Bewustzijn is Leven. Het heeft de mogelijkheid om de grote eenheid van al het leven en tegelijkertijd de wonderbaarlijke uniekheid die jij bent uit te drukken. Deze complexe hoeveelheid kennis moet worden gereduceerd tot verhalen die jullie kunnen begrijpen en toepassen in je dagelijkse bestaan. Elke dag zal je dichter bij de verwerkelijking brengen van hoe je verandert en alle kennis waaraan je wordt blootgesteld integreert. Je mentor zal je helpen en zal een volledig dossier over je hebben gekregen. Ieder mentor is getraind om deze gegevens te gebruiken om je betere punten naar voren te brengen en je negatieve denkbeelden weg te werken. Dit proces gaat vooraf aan jullie migratie op de juiste tijd naar Binnenaarde. Daar, terwijl je in je Lichtkamer bent, zul je in een volledig bewust Lichtwezen transformeren.

Dit komende jaar is derhalve een speciale tijd. Jullie zullen eindelijk de vruchten zien van alles dat onze aardse bondgenoten voor elkaar hebben gekregen. Dan hebben we ook de gelegenheid om jullie rechtstreeks aan te spreken. Deze komende grootse reünie is bedoeld het tijdstip te zijn waarop de Hemel de profetie kan vervullen en jullie terugbrengt in een staat waarin jullie je verleden volledig kunt herinneren, en waarin je de verantwoordelijkheden die in jullie naaste toekomst liggen begint te begrijpen. Onze plicht is te zorgen voor de technologie en een bewustzijn die jullie voorbereiden op het kunnen aanvaarden van de wonderen van volledig bewustzijn.
De rest van het scenario is gebaseerd op het door iedereen begrijpen van de enormiteit van hetgeen voor jullie ligt. Derhalve zal dit een stap-voor-stap proces zijn. Ieder punt in de tijd is er een dat je kunt gebruiken om je wijsheid te verbeteren en je groeiende mogelijkheden uit te breiden. Er zal een moment komen wanneer dit alles logisch wordt en dit rijk gemakkelijk de aard van haar niveau van bewustzijn kan veranderen.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! Jullie wereld en haar gezegende oppervlaktemensheid zijn in transitie! Jullie goddelijke transformatie is onderweg. Jullie voelen dagelijks de pijn van deze verandering. Gaia is eveneens bezig met haar talloze wijzigingen. De zeebodem rijst. Het klimaat fluctueert. De continenten schuiven en rommelen. Een nieuwe Aarde maakt zich op om geboren te worden. Jullie zitten in deze zetel van nooit eindigende verandering en vragen je af welk lot het Goddelijke voor jullie in petto heeft. Deze transformatie is uiteindelijk positief en de uitkomst zal jullie herenigen met jullie broeders uit de Kosmos en Binnenaarde. Dit welkom zal jullie je volledig bewustzijn teruggeven en daarmee millennia van opgelegd geheugenverlies beëindigen. Jullie zullen eerst van een enorme valuta reset getuige zijn en dan de gulheid aanvaarden die eeuwen geleden oorspronkelijk door ons werd ingesteld.

Deze operatie in bewustzijn zal jullie voorbereiden op het accepteren van een hele serie nieuwe verantwoordelijkheden. De tijd daarvoor is nu. Dit is waarom een aantal gebeurtenissen op een heel speciale manier wordt aangepakt. De dingen die nu gebeuren zullen velen van jullie grote welvaart brengen. Gebruik deze giften ten goede van de mensheid en jezelf. Kijk in verwondering hoe de realiteit die lang onoverwinnelijk leek snel vervaagt en dan verdwijnt. Wanneer het nieuwe bestuur opdoemt kunnen wij verschijnen en een hele serie lessen beginnen over wie jullie waarlijk zijn, en over geschiedenis die jullie door het duister ontzegd werd. Gebruik deze waarheden en jullie nieuwe welvaart om met een nieuwe realiteit om te gaan.
Verwelkom jullie broeders en laat het goede nieuws van de Hemel jullie dragen naar de volheid van jullie gezegende potentieel. Hierin willen we jullie begeleiden, onderwijzen en wijsheid brengen. Een prachtige toekomst wacht jullie!

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheden zijn voor Gaia en dit wonderbaarlijke zonnestelsel. We komen uit de Geestenwereld en gebruiken die ons gegeven gewijde gaven om de Schepping in fysicaliteit te ontvouwen. Wees je er altijd van bewust wie je bent en waarom je hier bent. Hierin ligt de goddelijke waarheid die onze levens bestuurt en ons toestaat de Hemel te assisteren bij het brengen van Licht naar deze en andere realiteiten. De meesten van jullie verloren deze zaken enige tijd uit het oog en begonnen te twijfelen. We komen om jullie in staat te stellen dit idee nu te laten vallen en je in vreugde naar het Licht en de verantwoordelijkheden te wenden die ons zo genadig door de Schepper werden gegeven. We zullen samen gaan en het goddelijke plan ontvouwen. We gaan Licht brengen waar slechts duisternis heerste en we gaan grote waarheden laten vertellen door deze hele Melkweg en zelfs door de hele fysicaliteit. Derhalve bezoeken velen jullie nu. Spoedig zal een grote formele komst jullie machtige heerlijkheid ontketenen!

Vandaag gingen we door met onze boodschap. Zoals gezegd, een grote verandering daalt neer op dit oppervlakterijk. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hier immer van bewust te zijn en te onthouden dat het Goddelijke haar magie ontvouwt zelfs terwijl we dit zeggen! De tijd om onze scepsis te laten vallen en dit wonderbaarlijke Licht binnen te laten komt eraan!
Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl