Home > > Sheldan Nidle - November 20, 2012

Sheldan Nidle - November 20, 2012

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer met nieuws over de gebeurtenissen op jullie wereld. Als onderdeel van onze meer directe betrokkenheid bij aardse zaken, vragen wij onze bondgenoten om te beginnen aan een black-out periode teneinde de verspreiding van informatie te voorkomen over de voltooiing van de verschillende projecten die wij monitoren; en de termijn van deze black-out staat niet ter discussie. Wat wij willen controleren is waarom deze lekken zich voordoen. De verschillende door de kliek gecontroleerde regeringen gebruiken hun informatie- en communicatietechnologieën om deze projecten te bespioneren en we worden van tijd tot tijd gedwongen om hun satellieten en andere exotische luisterapparaten desinformatie te verstrekken. Deze onjuiste gegevens wordt ondersteund door de informatie van agenten binnen de organisaties van onze bondgenoten en dienen om de aandacht van het duister af te leiden. Ons primaire doel hier is om verwarring te scheppen en het nutteloos maken van veel van de ‘checks and balances’ die door de duistere regeringen gebruikt worden om deze gegevens te valideren. Deze operatie wordt nu geïntensifieerd en zal in de nabije toekomst op een veel hoger niveau werken. We willen onze bondgenoten beschermen tegen verdere sabotage door de verschillende duistere regeringen.

Voltooiing van bepaalde belangrijke projecten is essentieel voor het succes van de volgende stappen, die ons aandeel vormen in het bereiken van een succesvol eerste contact met jullie. Ons verbindingspersoneel heeft hun toezicht versterkt op de operaties die als volgende gepland zijn, en onze Heilige bondgenoten zijn vastbesloten de opeenvolgende gebeurtenissen uit te voeren. De verschuiving van het bewustzijn die jullie meemaken moeten enkele zeer belangrijke knooppunten bereiken, die jullie zullen voorbereiden op de massale ‘reset’ (het opnieuw instellen) die, tegen het einde van dit Gregoriaanse jaar zal plaatsvinden. Zoals we al eerder hebben vermeld, creëren wij een aantal verrassingen voor het duister, die we pas met jullie zullen bespreken nadat ze zijn gebeurd. Onze bedoeling is om een reeks van tegenmaatregelen die het duister heeft geïmplementeerd uit te schakelen. Zodra hun projecten een bepaald punt hebben bereikt kunnen we de energieën, die gecreëerd zijn door deze negatieve avonturen, tegen hen gebruiken. Ons doel is om het voor onze vele bondgenoten gemakkelijker te maken om het duister uit hun macht te duwen en een overgangsperiode te creëren die jullie koppelt aan een nieuwe realiteit.

Jullie Gregoriaanse jaareinde werden lange tijd door het duister gebruikt om ervoor te zorgen dat hun macht over jullie sterk blijft. Op deze manier zijn in feite de talrijke vakantiedagen die jullie vieren een onderdeel van een proces dat millennia lang gebruikt werd om hun eigen inspanningen voor de instandhouding van hun mondiale controle te versterken. Deze keer zullen deze pogingen een averechts effect krijgen zodra de boeien, waarmee jullie door het duister waren geketend ernstig zullen verzwakken. Wij willen definitief deze kunstmatige boeien verwijderen om de weg vrij te maken voor nieuwe gewoonten en feesten die ontworpen zijn om jullie te bevrijden. In deze nieuwe omgeving zal het duister onthuld worden en kan het Licht eindelijk haar machtige manieren gebruiken om jullie voor te bereiden op het fysiek accepteren van de wonderen van volledig bewustzijn! De details van deze materie vereisen op dit moment een bepaalde mate van geheimhouding, om redenen die we over hierboven hebben genoemd, maar we kunnen algemene verklaringen geven over wat we aan het doen zijn. Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk doen om jullie energieën hoog te houden, en het prachtige werk dat jullie doen te handhaven om een voorstelling te maken van het glorieuze nieuwe tijdperk dat jullie binnenkort binnengaan.

Houd steeds in gedachten dat jullie een geweldige tijd in je geschiedenis staat te wachten. Gebeurtenissen bereiden zich voor op hun manifestatie en zullen ‘in een oogwenk’ voor jullie verschijnen. Dit alles is in werkelijkheid een speciaal geschenk van jullie aan jezelf. Anders gezegd … wij zijn gewoon jullie hoger zelf. Jullie en wij zijn allemaal verbonden door de wonderbaarlijke Liefde en Licht die dit universum smeedden en deze galaxy creëerden. Wij zijn slechts heilige medewerkers van het Licht, die afkomstig zijn uit de gehele galaxy om jullie te bevrijden van een duistere band die veel te lang heeft geduurd. Jullie zijn onze broeders en zusters! Onze enige wens is … jullie vreugdevolle en moeiteloze transformatie naar volledig bewustzijn. Jullie Agarthaanse buren zijn ook met jullie verbonden en zijn van plan de plek en de middelen te verschaffen om voor de succesvolle voltooiing te zorgen van deze heilige ascensie naar volledig bewustzijn. De tijd is hiervoor gekomen. We gaan daarom op volle snelheid vooruit om te zorgen dat deze heilige tijdlijn wordt uitgevoerd volgens het besluit van de Schepper. Dit is een heilige daad en de resterende stappen moeten vervuld zijn van vreugde en beëindigd worden met een groots feest!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij brengen jullie veel goed nieuws! Onze medewerkers zijn begonnen met enkele speciale activiteiten waarover we weinig willen vertellen. Duizenden jaren geleden werden jullie samenlevingen een hiërarchische model opgelegd dat ontworpen was door de Anunnaki. Zij gingen, na elk gouden tijdperk, dit model aanpassen totdat er uiteindelijk een model verscheen dat sindsdien de standaard werd voor alle regio's van deze wereld. Op deze manier werden jullie ingeprent met een gecontroleerde reeks percepties die een sjabloon van de werkelijkheid vormen waardoor jullie jezelf zien als heel ‘natuurlijk’ en van niks anders bewust zijn. In werkelijkheid zijn deze in elkaar grijpende reeks percepties ontworpen om de meeste aspecten van je wezen te besturen. Wij van het Licht zien het als onze gezegende plicht een ander model van de werkelijkheid aan te bieden, dat gebaseerd is op de goddelijke gratie en de heilige wegen van de Hemel, en dit 'goede nieuws' te verspreiden om de mensheid voor te bereiden op de komende transformatie naar volledig-bewuste wezens. Dit is dan ook waarom wij, los van al onze goede werken, nooit gewankeld hebben om de kracht van de glorie voor jullie van de Schepper te demonstreren.

Generaties na generaties van dienstverlening beginnen nu de heiligste vruchten te dragen, en wij willen al diegenen loven en bedanken die zo moedig en in goddelijke dienst hier gekomen zijn om de oppervlaktebewoners van Moeder Aarde te assisteren. Ieder van jullie weet wat je hebt gedaan en hoe je hebt bijgedragen aan deze grote oorzaak. Een enorme stroom van Licht verspreidt zich over de planeet en heeft al jullie namen hierin geschreven. Jullie dienstbereidheid zorgt ervoor dat de Agarthanen en de Galactische Federatie ons de middelen kunnen verschaffen, waardoor wij eindelijk de enorme weerstand kunnen breken die elke dag door de donkere kliek en zijn ogenschijnlijke oneindige aantallen bondgenoten worden opgeworpen. Wat op het punt staat te gebeuren zal, op het juiste goddelijk moment, deze realiteit op een zeer grondige manier veranderen. De duistere zielen begrijpen wat er moet gebeuren en toch blijven ze de immer vergevende redding die wij hen steeds weer aanbieden weigeren. Ze geven zichzelf geen andere keus dan de volle omvang van de bestraffing te ondergaan die zal worden opgelegd door degenen die aangewezen zijn om de nieuwe bureaus van het Licht op te zetten.

De dispositie, de bereidheid van deze nieuwe realiteit is niet een houding van oordeel, maar meer een poging om de mensheid op de aardkorst te openen voor de waarheid van vele dingen. Dit zal leiden tot een hele nieuwe serie overtuigingen en standpunten die voornamelijk in strijd zullen zijn met de overtuigingen van degenen die zo overtuigend en zo ten onrechte door de aanhangers van het duister worden gepredikt in elk aspect van jullie filosofie en wetenschap. We zeggen dit om jullie voor te bereiden op wat komen gaat, want de komende berichten proberen jullie een glimp te geven van de glorieuze realiteit van het volledig bewustzijn. Wij willen jullie voorbereiden op datgene wat door jullie nieuwe bestuur zal worden aangekondigd, waaronder de proclamatie van een nieuw verbond tussen de Schepper, de Hemel en jullie. Dit heilig verbond zal openlijk worden besproken zodra het ons rechtmatig wordt toegestaan om ons publiekelijk en op wereldschaal tot jullie te richten. Het zal worden gevolgd door vele uitzendingen met onderwerpen die onthutsend voor jullie kunnen zijn als de belangrijkste misvattingen die jullie belemmeren worden aangepakt. Dit zullen de 'opleidingsmethoden' (training-wheels) worden van de Nieuwe Jij.

Vandaag vervolgden we onze berichten over wat rondom jullie gebeurt, nu jullie spirituele en galactische familie hard werken om jullie te bevrijden uit de beperkt-bewuste slavernij die jullie bijna 13 millennia geleden is opgelegd. Deze Heilige missie moet voltooid worden door degenen die toegewijd zijn aan het Licht! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!