Home > > Sheldan Nidle - November 27, 2012

Sheldan Nidle - November 27, 2012

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment blijven we in de blackout modus. We zijn bezig met het installeren van de toezichthoudende commissies om de organisaties van onze aardse bondgenoten te begeleiden die verantwoordelijk zijn voor het uitvaardigen van de nieuwe financiële en monetaire systemen voor jullie nieuwe wereld. Deze comités blijven alleen actief gedurende de eerste zes tot negen maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe systemen. De financiële fiat-systemen die nog steeds de hele wereld controleren komen steeds dichter bij hun implosie. De overweldigende schuld die door jullie duistere kliek is opgebouwd hebben steeds meer impact op de dagelijkse gang van zaken van het systeem. Een enorme poppenkast wordt opgevoerd voor publieke consumptie door slechts te verwijzen naar de hoeveelheid schuld die wettelijk in de boeken is toegestaan; in feite, is dit aangegeven bedrag ongeveer een kwart van de werkelijke totale schuld. Jullie mondiale economie glijdt snel in de volgende serie crises die het voor altijd zullen oplossen. Onze aardse bondgenoten hebben wijselijk het nieuwe systeem in een positie gebracht waarin het kan overnemen zodra de 'dodelijke val' plaatsvindt. Deze dodelijke val van oude financiële systeem zal de door de kliek gecontroleerde regeringen uit hun macht gooien.

Onze primaire verantwoordelijkheid is om dit alles naar een publieke bekendmaking en het eerste contact te begeleiden. Ons verbindingspersoneel heeft een complexe serie overeenkomsten geformuleerd die aansluiten op de grondbeginselen die opgesteld zijn door de naties die de Monaco- en Parijs-akkoorden hebben ondertekend in het voorjaar van 2011. Deze naties ondersteunen de beëindiging van de Dumbarton Oaks monetaire en financiële overeenkomsten, alsmede de latere pacten die op diverse conferenties zijn gesloten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze laatste documenten zijn nu vervangen door de documenten die in de afgelopen twee jaar zijn opgesteld door onze heilige samenlevingen en een aantal landen van deze wereld. Verschillende rechtszaken en het bestaan van goud, zilver en platina deposito’s, die voldoende zijn om de overgang naar een nieuwe hard mondiaal valutasysteem te dekken, legitimeren nog eens deze overeenkomsten. Het primaire struikelblok blijft de grote door de kliek gesteunde regeringen. Deze regeringen worden echter door een aantal internationale rechterlijke uitspraken gedeligitimeerd (onbevoegd verklaard).

Zoals we al eerder vermelden, is jullie mondiaal gouvernementeel systeem van natiestaten in werkelijkheid een onwettige bestendiging van de illegale modus operandi van het Romeinse Rijk. Alle huidige regeringen van jullie wereld danken hun oorspronkelijke soevereiniteit aan de 'permissie/machtiging' die door de paus werd verleend, die fungeert als een stand-in voor de keizer van Rome. Deze de facto vorm van Romeinse bestuur is nu klaar om in te stemmen met een meer legitieme versie van gewoonterecht, waarbij de soevereiniteit echt wordt teruggegeven aan de mensen (haar burgers). Deze wijziging wordt reeds geproclameerd door middel van een reeks akkoorden die onlangs werden ondertekend door een groep die bestaat uit de oorspronkelijke stamhoofden en sjamanen van jullie wereld. Deze geregistreerde veranderingen in jullie legaal bestuur zijn nu klaar om het bestuur van jullie planeet naar een geheel nieuw niveau te verschuiven. Veel nieuwe, benoemde functionarissen van deze voorouderlijke groepen nemen het roer over van dit nieuwe bestuur en zorgen voor het instellen van het nieuwe financiële stelsel en de formele bekendmaking van onze hulpvaardige aanwezigheid in de lucht.

Publieke bekendmaking is essentieel voor wat wij als de beste manier beschouwen om ons bij jullie te introduceren. De duistere kliek heeft ons lang geportretteerd als een soort 'duistere binnendringers met een snode agenda.' Dit is absoluut onjuist! Wij zijn hier onder de auspiciën van de Hemel op een heilige missie van eerste contact. Volgens het galactische protocol zijn jullie, zoals wij vaak hebben gezegd, een samenleving die onze Wetenschap en Verkenning teams ‘nog niet klaar achten voor een eerste contact’. Daarom heeft deze missie ons veel unieke situaties voorgelegd die van de Hemel formele dispensaties verlangden zodat wij verder konden gaan. Met behulp van deze decreten als leidraad, reorganiseerden wij de prioriteiten van deze missie bij vele gelegenheden, maar onze doelstellingen bleven hetzelfde. Een ander niet-standaard aspect van deze missie is de manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd moesten worden. Eindelijk bereiken wij nu het punt waarop de vruchten van deze arbeid zich manifesteren. Het eerste contact brengt jullie de middelen om jullie terug te brengen naar volledige bewustzijn, waardoor jullie je kunnen herenigen met jullie spirituele en ruimtefamilie, met alle wonderen van nieuwe kennis en nieuwe avonturen die hiermee gepaard gaan.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Veel gebeurtenissen blijven goede vorderingen maken. Wij staan voortdurend in contact met onze Agarthaanse broeders nu zij de veranderingen, die binnenkort gaan plaatsvinden, coördineren. Onze Binnen-Aarde broeders informeren ons, dat de vele complexe bewegingen die nodig zijn om de formele verandering van jullie werkelijkheid te voltooien, nog steeds op schema zijn. We kijken toe hoe jullie huidige gouvernementele systeem aan een operatie begint die de voorloper is van de officiële overdracht van het bestuur. Deze voorbereidende stappen vinden plaats volgens een reeks van internationale rechterlijke beslissingen inzake de redenen voor de wijzigingen. Op het financiële front bevinden jullie huidige systemen zich in het proces van een systemische falen dat nu, sinds enige tijd, vrij duidelijk is geweest voor de deskundigen die deze trends op de voet volgen. We zijn opgewonden nu de voorlopers van jullie nieuwe realiteit zich manifesteren; houd in gedachten dat deze eerste veranderingen slechts het begin zijn van wat, heel spoedig, dit duistere rijk gaat transformeren.

Overal verricht het Licht wonderen namens ons en wij geven elke dag onze zegen hiervoor! Niettemin, het duister handhaaft de illusie dat niets verandert … d.w.z. hoe ze in de afgelopen 13 millennia hebben geopereerd. We begrijpen de manier waarop verandering plotseling tot stand komt, en de komende veranderingen zullen op deze manier plaatsvinden. Onze medewerkers melden dat het duister met tegenzin de voorwaarden van deze werkelijkheidsverschuiving toestaat, dus haastig het belangrijkste moment probeert te voorkomen wanneer deze veelvoud aan wijzigingen daadwerkelijk plaatsvind. Wij zijn blij dat onze ruimte en spirituele familie toezicht houden op deze veranderingen, met groepen die specifiek zijn toegewezen om de veranderingen te manifesteren ongeacht welke laatste trucs door het duister geprobeerd worden! De Schepper en het Goddelijke plan hebben deze beweging naar het Licht bevolen en dit zal inderdaad gaan gebeuren. Ieder van jullie is gezegend en is op een goddelijke weg naar volledig bewustzijn.

Naarmate het Licht in intensiteit toeneemt over de gehele wereld, kan de aanwezigheid van onze ruimtebroeders dus meer opvallend worden. De schepen die je ’s nachts en overdag in de lucht ziet zijn hier om de herauten te zijn van deze goddelijke verandering. Ook wij staan klaar om ons bij jullie te introduceren, en onze heilige medewerkers zijn bereid om hun uitzendingen te doen, aangaande specifieke heilige waarheden die jullie moeten weten, kort nadat de gouvernementele en financiële veranderingen formeel gebeuren. Op deze manier kunnen de Galactische Federatie en jullie Licht-families zich presenteren en het grootse geschenk van Spirit uitleggen die jullie spoedig zal transformeren naar volledig bewuste Wezens van het Licht. Deze heilige transformatie zal jullie fysieke, geestelijke, en hogere mentale en emotionele lichamen herenigen. Dan zullen jullie in staat zijn jullie veelbelovende nieuwe sterrennatie te creëren en met open armen verwelkomd worden in de Galactische Gemeenschap die jullie in vreugdevolle anticipatie opwacht!

Vandaag bekijken we opnieuw de condities die zich snel vormen om zich met een opwindende transformatie aan jullie te vertonen. Het Goddelijke plan en de decreten van de Schepper hebben ons naar de rand van dit wonderlijke nieuwe rijk gebracht. Het is tijd om je te verblijden en voor te bereiden om deze gebeurtenissen te verwelkomen als ze voor jullie ogen verschijnen! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!