Home > > Sheldan Nidle - November 13, 2012

Sheldan Nidle - November 13, 2012

2 Ik, 10 Xul, 9 Eb

Selamat Jarin! We zijn er weer met interessant nieuws. Kort geleden heeft een sterke toename van legale activiteit en overeenkomsten, betreffende het nieuwe bestuur, ervoor gezorgd dat wij onze hemelse adviseurs hebben gevraagd om een definitief groen licht te krijgen voor de start van de manifestatie van jullie nieuwe werkelijkheid. Degenen die jullie wereld al zo lang bestuurd hebben blijven doorgaan jullie wereld naar een reeks enorme economische en diplomatieke rampen te sturen. Voor ons is deze onvermijdelijkheid een zeker teken dat het moment is aangebroken voor een meer actieve bemoeienis van onze kant. Daarom hebben wij onze verbindingsteams de opdracht gegeven om hun aardse tegenhangers te informeren over de hoeveelheid resterende tijd voordat we gedwongen worden ons uitgebreid met jullie globale situatie te bemoeien om een kernsmelting, een totale instorting te voorkomen. Jullie regeringsvormen en de kenmerken van jullie economische en financiële systemen vormen het centrale punt in jullie overweldigende problemen, en het is duidelijk dat deze terreinen van het leven zeer snel moeten worden aangepast. Europa staat aan de rand van een totale instorting van de meeste economieën van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zoals de zaken er nu voorstaan, is er is geen enkel antwoord op dit perspectief, behalve dan een ongelooflijke wereldwijde economische ramp. Dit alleen al wettigt onze directe interventie.

Wij zijn diep bezorgd dat de hoeveelheid tijd die nodig is om de nodige maatregelen te nemen de voorgestelde termijnen zal overschrijden. Onze ervaring met jullie wereld heeft ons geleerd dat 'onverwachte' problemen altijd plotseling de kop opsteken om de geprojecteerde prognose van gebeurtenissen, die jullie allen gegeven zijn, te vertragen. We gingen hier alleen mee akkoord vanwege de positieve resultaten van deze vertragingen die, volgens onze hemelse adviseurs, hiervan het gevolg waren en wij begrijpen hun wijsheid en uitstekende verklaringen. Niettemin, de toenemende ernst van jullie omstandigheden verlangt een assertievere aanpak. Jullie wereld verdient beter. Ons doel, waarvoor een mandaat is verstrekt, is een eerste contact met jullie, en er zijn morele en juridische implicaties rond dit evenement waarvoor wij verantwoordelijk zijn. We komen niet om jullie recht met geweld af te dwingen, maar om jullie terugkeer naar vrijheid, persoonlijke soevereiniteit, en bovenal, volledige bewustzijn te bevorderen. Dit betekent dat we alleen zullen handelen als we volledig bewust zijn van de impact en gevolgen van deze acties in jullie wereld. Om deze reden, zal interventie van onze kant plaatsvinden in een sfeer van gemakkelijke en rustige opheldering van elke beweging en intentie van ons.

Een zeer bijzonder moment in jullie geschiedenis nadert snel, dit is natuurlijk de voltooiing van de instorting van het tijdelijk aspect van jullie werkelijkheid. Dit moet vergezeld gaan van een geheel nieuw niveau van begrip over de aard van de werkelijkheid waarin jullie leven. Jullie bewustzijnsverhoging verlangt ook een uitgebreid perspectief over de aard van deze levende werkelijkheid. Inderdaad, jullie wetenschappelijke paradigma is even uitdagend als de financiële van jullie! Dit verklaart gedeeltelijk de recente golf van dilemma’s die degenen achtervolgen die niet de aard en de omvang van de 'abnormale' verandering begrijpen die ze overal op jullie wereld zien gebeuren. Een nieuwe werkelijkheidsconstructie neemt jullie oude, snel vervagend paradigma over, en jullie experts hebben het in toenemende mate bij het verkeerde eind. Eind december beginnen deze veranderingen aan jullie werkelijkheidsconstructie serieus. Dit is een goede reden om de agenda van onze Heilige bondgenoten ruim vóór deze datum uit te voeren. De mate waarop jullie wereld wankelt op de rand van de afgrond kan niet worden overschat en dit betreft natuurlijk ons. Wij volgen dit gebeuren en wij willen onmiddellijk bevrijd worden van onze tijdelijke, hemelse beperkingen.

Als een collectief beginnen jullie net de ernst van jullie netelige positie te begrijpen. Jullie wereldeconomieën bereiden zich voor op de instorting van een soort kaartenhuis, die jullie, met ernstige gevolgen voor iedereen, in een onvoorstelbare afgrond kan laten duikelen. Wij willen de voorwaarden vestigen die deze dreigende crash ondervangen en die onze aardse bondgenoten een kans geven om te slagen bij datgene waaraan zij al zo lang hebben gewerkt. Hun plannen zijn klaar om te starten en zullen jullie leven verbeteren door middel van een nieuwe economie, het nieuwe bestuur en de publieke bekendmaking (disclosure). In deze meer open en overvloedige omgeving kunnen we jullie op vele fronten beginnen te verlichten, met inbegrip van nieuwe perspectieven op jullie geschiedenis, jullie begrip van Spirit en haar relatie tot een meer relevante interpretatie van de wetenschap. Jullie zijn belast met concepten die ofwel herzien moeten worden of weggegooid kunnen worden. Een ongelooflijke nieuwe wereld van vrijheid en ideeën staat voor jullie klaar, en vormt een belangrijk onderdeel van onze pre-eerste-contact-aankondigingen.

Zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij brengen jullie prachtige nieuws! We zijn een stap dichter bij de afwerking van ons aandeel in een uitgebreid en veelzijdig scenario van gebeurtenissen om jullie een nieuwe realiteit te brengen. Onze heilige medewerkers zijn druk bezig de basis te leggen voor de arrestatie en berechting van tienduizenden personen die als taak hebben het dagelijks uitvoeren van de financiële en corporate-gouvernementele machine van het duister. Het is een goed geoliede mondiale moloch en is opgezet om jullie in slavernij te houden. Deze arrestaties moeten dit illegaal gecreëerd mondiaal labyrint grondig ontmantelen om het nieuwe systeem letterlijk op zijn plaats te schuiven, zoals veel hiervan reeds geplaatst is en afwacht. We breiden onze zegeningen uit, namens ons, naar de Hemel en naar onze vele medewerkers voor hun vriendelijke hulp. Wij willen op deze oppervlaktewereld een plek creëren waar Licht opnieuw kan schijnen en waar iedereen zich kan koesteren in de heilige waarheden van de Schepper en de voorschriften van het gezegend, Goddelijke plan.

Onze primaire heilige taak gedurende de millennia is geweest om het Licht levend te houden en, indien mogelijk, de wonderbaarlijke kracht van het Licht naar allen te brengen. Deze missie is klaar om de duisternis te doorboren die dit geliefde rijk omhult, om jullie een nieuwe manier te brengen die jullie tot een bepaald punt begeleidt waarop jullie voor jezelf duidelijk de volgende stappen op het pad kunnen onderscheiden. Onze gebeden hebben, met goedkeuring van de Hemel, een grote vloot schepen gebracht die zijn gekomen om te voltooien wat onze medewerkers en wij hebben gedaan om jullie te bevrijden van de binnendringende duisternis die jullie, ongeveer 13.000 jaar geleden, werd opgelegd door de Anunnaki en hun aardse volgelingen. Jullie moeten binnenkort jullie tijd als mensen van deze wereld voltooien en terugkeren naar het mooie land van Agartha! Hier zullen jullie je natuurlijke krachten terugkrijgen en, met jullie Agarthaanse familie, samen een nieuwe sterrennatie creëren.

Jullie nieuwe sterrennatie zal gezegend worden door de lokale Spirituele Hiërarchie en een aantal goddelijke missies worden door AEON geschonken. Jullie worden geëerd voor jullie hard verdiende wijsheid, en jullie wonderbaarlijke mogelijkheden moeten de gefragmenteerde en oorlogsvermoeide galaxy verenigen en helen. Het is onze taak om jullie te helpen met onze voortdurende begeleiding en onze eigen gezegend wijsheid te gebruiken om jullie te begeleiden als jullie je nieuwe sterrenrijk configureren. We zijn vol vreugde nu onze taak van het openhouden van een pad naar het Licht door de millennia heen eindelijk de drempel heeft bereikt vanwaar onze nieuwe missie kan beginnen! Lang geleden vroegen wij de Hemel ons deze taak te verlenen en werden vereerd met onze huidige status. Ieder van ons voelt zich verplicht om ieder van jullie bij de poorten van volledig bewustzijn te brengen en onze spirituele en ruimtefamilies behulpzaam te zijn bij de heilige taken van het transformeren van de essentie van jullie duistere wereld.

Vandaag hebben we gesproken over een aantal situaties die ons allemaal beïnvloeden. Grootse gebeurtenissen zijn op hun plek die jullie wereld zullen transfigureren en die, hierdoor, jullie wegvoeren uit de buurt van de verschrikkingen van duister om jullie te leiden in de richting van de vreugden en de gratie van het Licht. Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!