Home > > Sheldan Nidle - 20 mei 2014

Sheldan Nidle - 20 mei 2014

9 Men, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! We komen met veel goed nieuws tot jullie! De laatste pogingen van de duistere cabal waren vruchteloos. Er vinden nu gebeurtenissen plaats die het begin zullen zijn van een nieuwe realiteit voor de oppervlaktemensheid. Het duister realiseert zich dat er krachten aan het werk zijn die niet kunnen worden verslagen. Personen en groepen kwamen aan het einde van dit laatste decennium bijeen en besloten een alliantie te vormen om het duister en diens vileine agenda’s in de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis te vegen. Het duurde iets meer dan een half decennium om dit proces voor elkaar te krijgen. Wat er nu gebeurt is de manifestatie van een aantal werkmethoden die de wijze waarop deze realiteit werkt dramatisch zal veranderen. Wat in dit pakket is ingesloten zijn een mondiale viering en het resetten van de mondiale financiële – en regeringssystemen. Deze nieuwe werkmethoden gaan overvloed aanmoedigen, wijdverspreide corruptie voorkomen en elk individu toestaan zijn/haar persoonlijke soevereiniteit te herkrijgen. Het nieuwe bestuur zal jullie in staat stellen hiermee vrijelijk om te gaan en waarlijk diens natuurlijke weldoener te worden. Tenslotte is er de kwestie van disclosure. Deze specifieke actie zal bijna 13000 millennia van leugens, bedrog en verschrikkelijke manipulatie beëindigen.

Wat we nu beschrijven is een natuurlijk proces, hetgeen vaak vergezeld gaat van een snelle toename van iemands bewustzijn. Wanneer iemands bewustzijn toeneemt begint zich een gewijde moraliteit te vormen binnen het individu en speciaal binnen de gemeenschap die een hoger bewustzijn draagt. Dit leidt er binnen die gemeenschap vaak toe dat groepen middelen gaan zoeken om de toestand van moraliteit die in haar hogere echelons opereren te verbeteren. Dit fenomeen doemt in verscheidene mondiale gemeenschappen op, of het nu gewijde geheime gemeenschapsleden zijn of deelnemers van de ware oude heersende families op jullie wereld. Deze personen komen tezamen en formuleren de strategie die nodig is om de duistere “power brokers” (machtsmakelaars) uit deze realiteit te zetten. Wij hebben dit natuurlijke proces aangemoedigd en de wijsheid gegeven voor het succes ervan. Terwijl deze groepen bijeenkomen en de duister garde uit hun machtspositie werken, groeien jullie gemeenschappen in moraliteit en bereiden ze zich voor om de mensheid een algehele welvaart en vrijheid te geven.

Deze toename in moraliteit smeedt uiteindelijk nieuw bestuur dat de noodzaak om ons bestaan te bevestigen erkent. Dergelijk bestuur verwelkomt onze hulp en begrijpt dat een algehele verantwoordelijkheid in het spel is om de mensheid toe te staan volledig bewust te worden. Dit is waar onze expertise naar jullie toe kan worden geuit. Aldus begint een immense uitwisseling van gegevens en wijsheid. Dan zal oorlog overbodig worden en de opperste noodzaak van goddelijke dienstbaarheid zal voor iedereen duidelijk worden. Deze nieuwe mate van onderlinge samenwerking wordt de aanjager voor een nieuw menselijk tijdperk. Jullie gaan leren over je voorouders en jullie ware afkomst ontdekken. De afgelopen bijna 13 millennia worden een geschiedenis die jullie onderwijst over het duister en de dilemma’s van beperkt bewustzijn. Deze wijsheid zal jullie heel goed van pas komen wanneer jullie te maken krijgen met de vroegere leden van de Anchara Alliantie. Vervolgens gaan jullie veel leren wanneer jullie je herinneren hoe dit huidige zonnestelsel door verschillende campagnes, die gedurende de voorgaande twee miljoen jaren werden gevochten, werd verminkt.

Dit alles is slechts het begin van een proces dat jullie voorwaarts leidt naar een grote transformatie. Dit proces zal jullie terugbrengen naar je vroegere zelf. Jullie zijn tenslotte de nakomelingen van degenen die openlijk de oude duistere heersers van Atlantis weerstonden en gestraft werden door in jullie huidige bewustzijnsstaat te worden geworpen. In de geest van deze rebellie van lang geleden worden jullie door de Hemel weer tot volledige bewuste Wezens gemaakt. Het is dit nieuwe Wezen dat een nieuwe sterrennatie zal produceren en dat een permanente galactische vrede zal laten ontstaan. Jullie zullen eveneens de gastheren worden voor conferenties waaraan alle representanten van letterlijk duizenden nabije galaxieën zullen deelnemen. In deze hoedanigheid gaan jullie het goddelijke plan voor deze sector van de fysicaliteit ten uitvoer brengen. Dientengevolge is jullie toekomst schitterend en jullie gaan nu een grootse serie onthullingen ervaren die overtuigingen die jullie werden gegeven door jullie vroegere meesters, de Anunnaki, zullen wegscheuren. Deze vroegere hemelgoden zullen worden verklaard en hiermee zal een nieuw tijdperk van waarheid, vrede en welvaart worden gerealiseerd.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen tot jullie met een zegen! Wees immer dankbaar voor de Hemelse genade en sublieme goedgunstigheid. Wees altijd bereid het goddelijke te dienen en wees in opperste vreugde voor wat zich afspeelt op deze gezegende globe. De Hemel instrueerde ons naar jullie te komen en jullie gebeden en smeekbeden voor de opkomst van een nieuwe wereld te vragen. Het is er Een die vrede en het toestaan van spirituele soevereiniteit voor iedereen brengt. Elk aspect van de fysieke verschijning van deze realiteit gaat transformeren. Deze grote serie wijzigingen is deel van een grootser plan voor de manifestatie van een nieuw tijdperk voor de mensheid en voor de vereniging van de twee rijken van Gaia. We komen als boodschappers van dit nieuwe tijdperk en zeggen in vreugde dat het duister, dat haar macht en rijkdom koestert, gaat zien hoe dit van haar wordt afgenomen. De gezegende en onderworpen meerderheid van deze kostbare globe gaat hun dag beleven. Deze dag zal komen en boodschappers zoals ons brengen om jullie te begeleiden. Hosanna! Hosanna!

Deze gebeurtenissen zijn onderweg. Degenen die deze zeer dierbare reis begonnen zijn klaar om een hele serie gezegende gebeurtenissen te laten manifesteren. Elk hiervan zal ons dichter bij de dag brengen waarop we formeel voor jullie kunnen verschijnen. De lessen die we zullen geven zal ieder van jullie in staat stellen zich te realiseren wat het duister millennialang verkoos. Deze halve leugens moeten in hun ware licht worden gezien en worden vergeleken met hetgeen vele duizenden jaren geleden tegen de mensheid werd gezegd. De kern van iedere religie is fundamenteel hetzelfde. Het gaat over Liefde en Licht. Het gaat over onze grootse spirituele eenheid met alle leven. Deze punten moeten worden herzien en het ware doel erachter duidelijk onthuld. Dan, en slechts dan, kan iemand begrijpen wat onze gezegende broeders bedoelden. Hierdoor kunnen jullie oppikken wat jullie spiritueel gezien zijn en het ware wonder zien in de oneindige Schepping van de Almachtige.

Het mooie van de huidige situatie is dat het duister in de war is door wat het Licht doet. Als je zolang almachtig lijkt, lijken de dagelijkse gebeurtenissen onbeduidend. Desalniettemin zijn ze dat niet. Al de doden, leugens en nimmer eindigende verwaandheid zijn in werkelijkheid zinloos. Het Licht heeft gewonnen omdat de wensen van De Hemel nu klaar zijn zich te manifesteren. Het duister leert langzamerhand dat haar vroegere manier van doen niet langer geschikt is. Genoeg mensen herkennen tegenwoordig de “tekenen aan de wand” en geloven eenvoudig niet wat er gezegd of gedaan wordt. De keizer verliest niet alleen zijn kleren, maar tevens zijn macht. Een nieuwe manier doemt op. Deze manier zal waarheid, vrijheid en persoonlijke soevereiniteit brengen voor iedereen. Deze manier zal ons herenigen met de hele mensheid en ons in staat stellen te genieten van de wonderen daarin vervat.

Vandaag vertelden we over wat er gebeurt op de wereldbol. Een nieuw tijdperk is bezig geboren te worden. Het is er een gevuld met vreugde en het besef dat jullie verbazingwekkende talenten eindelijk aan jullie allemaal bekend zijn. Het is tijd dit zich te zien manifesteren en te zien hoe geweldig dit alles kan zijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl