Home > > Sheldan Nidle - 27 mei 2014

Sheldan Nidle - 27 mei 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Beleef altijddurende vreugde!) Een grootse serie gebeurtenissen vindt nu plaats op jullie wereld! Deze gebeurtenissen markeren het begin van bepaalde kritische projecten die jullie vrijheid, soevereiniteit , welvaart en nieuw bestuur gaan brengen. Onze liaisons rapporteren dat verscheidene groepen, die samengesteld zijn uit onze Aardse bondgenoten, op het punt staan de duistere cabal en diens handlangers uit de macht te zetten. In deze projecten besloten liggen de middelen om een natie-tot-natie breed algemeen wetnetwerk alsmede projecten die dit netwerk verbinden tot een middel om nieuw bestuur over de wereld te stichten exponentieel uit te breiden. De welvaartsprojecten bereiden de verdeelsystemen voor die de basis zullen zijn om NESARA af te kondigen als zijnde in werking. Wanneer deze gebeurtenissen klaar zijn om zich aan te dienen bereiden we ons voor om een formeel einde te maken aan een internationale samenzwering die het sproeien van ‘chemtrails’ een bijna dagelijks verschijnsel maakte. De Agarthaanse liaisons zijn eveneens bezig de verschillende duistere cabal leidersgroepen te informeren dat hun vileine doeleinden beëindigd zullen worden door een groot aantal massa-arrestaties.

Het is van het grootste belang dat Gaia wordt bevrijd van het dagelijkse ploeteren van talloze gezelschappen van oppervlaktemensen die proberen hun vele hulpbronnen uit te buiten. Deze aardse hulpbronnen zijn werkelijk de bron van vele zaken die helpen haar talloze en diverse ecosystemen te onderhouden. Onze wetenschappers monitoren deze ontwikkelingen dagelijks en doen wat ze kunnen om een zekere mate van stabiliteit te handhaven. Er is een natuurlijk mechanisme, waarin door de Hemel is voorzien, dat Gaia in staat stelt de extractie van deze hulpbronnen steeds moeilijker te maken. Dit is de oorzaak achter de vele mijn- en bouwrampen, die van tijd tot tijd ontstaan op jullie wereld. De introductie van een aantal momenteel verborgen technologieën kan de mogelijkheid van zulke rampen grotendeels reduceren. De duistere cabal houdt vast aan processen die gemakkelijk door de invoering van deze technologieën kunnen worden verholpen. Dit is een van de redenen achter de noodzaak om de duistere garde uit de macht te zetten. Opgeteld bij deze calamiteiten komt nog de enorme hebzucht en arrogantie van deze duistere oligarchie.

Terwijl we deze duistere kliek vileine handlangers uit de macht zetten, moeten we ook jullie transformatie vooruithelpen. De Hemel heeft een zeer gedetailleerd tijdschema voor hetgeen gaat gebeuren. Gaia moet een serie aanvankelijke veranderingen afmaken voordat we onze massalandingen kunnen beginnen. Derhalve helpen we Gaia en werken we met haar om te minimaliseren wat er gebeurt. Zoals jullie geologen en meteorologen vermoeden moeten de zeebeddingen doorgaan met rijzen en breedschalige veranderingen t.a.v. jullie normale patronen gaan plaatsvinden. Deze veranderingen bereiden Gaia’s oppervlakte voor op de enorme serie handelingen die haar continenten opnieuw zal vormgeven, haar oceanen wijzigen en de middelen in de atmosfeer opzetten voor een nieuwe serie lagen van het oude firmament. Gaia was vroeger een ongerepte plaats met slechts af en toe een verstoring. Deze verstoringen vonden plaats wanneer nieuwe ecosystemen werden geïntroduceerd en nieuwe soorten een periode van dominantie verkregen. Deze perioden duurden over het algemeen vele honderden miljoenen jaren. Jullie verschenen nadat zo’n verandering recentelijk plaatsvond.

Deze oppervlakte had meer continenten en kleinere oceanen. Er was een algemene balans. Jullie voorouders realiseerden zich dit en gebruikten aanvankelijk hun etherische bewustzijnsstaat om zichzelf aan dit rijk aan te passen. Later onderzochten ze Binnenaarde en begrepen ze onmiddellijk dat hun voogdijschap zich uitstrekte over beide rijken. Gedurende honderdduizenden jaren waren de Lemuriërs in staat Gaia en haar talloze ecosystemen barmhartig te beheren. Terwijl ze dit deden verwelkomden de Lemuriërs nieuwe kolonisten en begonnen ze een netwerk van landen te stichten en voerden ze hun voogdijschap uit met liefde, genade en goddelijke wijsheid. Aan elke nieuwe generatie werden verhalen verteld en op hun beurt voegden zij die van hen toe aan de steeds groeiende geschiedenis. Een lange relatie met Gaia hield haar unieke ketting van diverse levensvormen in stand. Deze sereniteit werd doorbroken door de onverwachte handelingen van Atlantis. Deze handelingen veroorzaakten het zinken van Lemurië, sneden Agartha af van Gaia’s oppervlakte en maakten Atlantis het dominante land op Gaia’s oppervlakte! Jullie lange, duistere tijdperk was begonnen!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We kijken naar jullie realiteit en weten in ons hart dat een grote transformatie onderweg is. Onze gewijde broeders zijn bezig het mogelijk te maken dat het duister uit de macht wordt gezet. Deze veranderingen zullen uitmonden in een nieuw tijdperk. Dit tijdperk bevat het laatste deel van jullie gezegende reis naar volledig bewustzijn. We maken deel uit van een speciaal team dat nu naar jullie is gezonden om ieder van jullie op deze nieuwe realiteit voor te bereiden. Ons aspect van dit project is om jullie voor te bereiden op wat gezegd gaat worden door onze goddelijke ruimte- en spirituele families. De Anunnaki en hun aardse handlangers produceerden verhalen die de basis werden voor ofwel religieuze of wel wetenschappelijke mythes die beschrijven hoe jullie in beperkt bewustzijn werden achtergelaten en hoe de schok van de dood werd gebruikt om jullie te controleren. Elk voorafgaand gouden tijdperk was in werkelijkheid een bron van verhalen die verklaarde hoe jullie plotseling in de horror van beperkt bewustzijn terechtkwamen.

Het zijn de grote angsten en trauma’s die volgden die jullie heersers in staat stelden jullie zo vunzig te behandelen. Na bijna 13000 jaar accepteren jullie veel van deze verhalen gemakkelijk. Deze halve waarheden moeten ontmaskerd en op een zeer waarachtige en waarheidsgetrouwe manier uitgelegd worden. Oorspronkelijk waren jullie volledig bewuste Wezens die weigerden het duister de edicten van het oude Atlantis te laten controleren. In hun rebellie werden ze gezamenlijk misleid en een proces ingestuurd dat jullie voorouders tot met geheugenverlies behepte, beperkt bewuste individuen maakte. Door dit te doen werden jullie ‘engelenvleugels’ letterlijk gekortwiekt. Jullie werden achtergelaten op een lijdensweg gevuld met verschrikkelijke obstakels om te voorkomen dat jullie je status als volledig bewuste Wezens zouden terugkrijgen. De Hemel besloot de Anunnaki toe te staan jullie voor een bepaalde tijd te controleren. De voorwaarden hiervoor werden zorgvuldig opgesteld.

Nu hebben de Anunnaki een aantal mythen en legenden achtergelaten en aan hun duistere handlangers gegeven. Onze broeders arriveren met de gewijde zegen van de Hemel en de missie om jullie op het juiste goddelijke tijdstip te bevrijden van jullie slavernij en jullie terug te brengen naar volledig bewustzijn. Tijdens ons juiste leven gaf de Hemel ons de middelen om deze obstakels te overwinnen en hemelse ascentie te bereiken. Met dit volledige bewustzijn willen we jullie begeleiden, adviseren en ieder van jullie leren omtrent hetgeen er gebeurt. Deze tijd is er een van snelle transitie. Het is wanneer jullie je beginnen te realiseren dat wat de huidige ‘norm’ is, slechts een voortzetting is van hoe jullie kunstig werden misleid en gecontroleerd. Dit gaat nu zalig eindigen en met dit einde komt een grote transformatie en een welkome reünie met de rest van de mensheid. Het is een tijd voor vrijheid, welvaart en nieuw bestuur! Jullie zijn niet alleen!

Vandaag gingen we door, net als altijd, met onze missie om jullie te informeren een voor te bereiden op de opkomst van een nieuw tijdperk. Een waarin het duister niet langer dominant is. Bij het ontmoeten van jullie spirituele en ruimtebroeders, wees vreugdevol en bereid om vele dingen te ontdekken die jullie gemakkelijk kunnen shockeren. Zie dit grote Licht. We laten jullie achter in Vreugde en met de altijddurende Geest van de Almachtige! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl