Home > > Sheldan Nidle - 13 mei 2014

Sheldan Nidle - 13 mei 2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Beleef altijddurende vreugde!) We brengen jullie meer goed nieuws! Degenen die herhaaldelijk het onvermijdelijke hebben vertraagd bereiken nu het ‘point of no return’. Hun nederlaag voltrekt zich omdat een toegewijde groep van onze aardse bondgenoten weigerde deze verwerpelijke nonsens voort te laten duren. Er zijn nu maatregelen genomen om jullie je vrijheid te laten ervaren en de wonderen te smaken van een welvaart die nieuwe deuren van kennis, wijsheid en technologie zal openen. Deze gebeurtenissen zijn slechts voor iedereen het allereerste begin. Ieder van jullie bezit energieën en talenten die een grote vlucht zullen nemen wanneer deze realiteit zich manifesteert. Het komende nieuwe bestuur en het zich ontvouwende nieuwe financiële systeem zijn hier om te basis te leggen voor de steeds toenemende groei van jullie bewustzijn. Lang geleden, toen Atlantis onder de golven verdween, kregen jullie een tijdelijke serie meesters. Dit waren de Anunnaki. Zij creëerden de middelen die een kleine groep tot een klasse boven jullie maakten en dit eindigt nu. Een nieuwe werkelijkheid vormt zich. Het maakt een einde aan de macht van deze aardse handlangers en geeft jullie de goddelijke soevereiniteit die is gereserveerd voor iedereen.

Deze transformatie is iets dat snel onze fysieke aanwezigheid vereist. Het laatste deel van deze aanpassingen moet aan jullie worden uitgelegd en een diepgaande bespreking met de aan je toegewezen mentor is vereist. De Hemel heeft een proces samengesteld waarbij we gemakkelijk met jullie kunnen samenwerken en jullie kunnen voorbereiden op de laatste serie transformaties. Eerder beschreven we al de door jullie hemelse lichaamswachters geëffectueerde veranderingen om jullie fysiek voor te bereiden op wat er binnenkort gaat gebeuren. Wanneer jullie je bewust worden van de mate van deze veranderingen hebben jullie iemand nodig die goed kan uitleggen wat er gebeurt. Deze aanpassingen zijn niet alleen fysiek. Ze behelzen eveneens jullie mentale, emotionele en spirituele aspecten. Elk van deze elementen moet volledig worden geïntegreerd in een groter geheel, volledig bewustzijn genoemd. We begrijpen dit aangezien wij dagelijks in deze heelheid leven. Desalniettemin gebruiken we een speciaal programma, ons door de Hemel gegeven, om jullie te assisteren bij deze zeer noodzakelijke transformatie.

De speciale Lichtkamers die door jullie gebruikt gaan worden zijn een miraculeuze serie levende instrumenten. In slechts drie dagen tijd zijn ze in staat om jullie van beperkt naar volledig bewustzijn om te zetten. Het kostte jullie Verheven Meesters vele levens lang om volledig bewustzijn te verkrijgen. De laatste stap voor hen was een zeer speciale ceremonie die hen in staat stelde te transformeren naar hun huidige onsterfelijke staat. Aanvaard dit geschenk wanneer de tijd ervoor komt en zegen de Hemel voor wat er wordt gedaan om niet alleen je genetica te veranderen maar ook je speciale verbindingen met je goddelijke Ik Ben Aanwezigheid! Nadat je eenmaal je tijd in de Lichtkamer hebt doorgebracht ben je klaar om een snelle training in de goddelijke etiquette van volledig bewustzijn te beginnen. Alleen op dat moment ben je helemaal klaar om je met je Binnenaardse neven te verenigen om de middelen te produceren voor het creëren van een nieuwe sterrennatie. Momenteel worden jullie omgeven door planeten die slechts een fractie zijn van wat ze eens waren. Deze werelden bereiden zich voor op een nieuw milieu waarin ze gevuld zullen worden met een gevarieerd ecosysteem dat zowel hun binnen- als buitenrijken omvat.

Deze nieuwe sterrennatie zal een centraal punt worden in deze Melkweg voor conferenties die letterlijk duizenden nabije melkwegen zullen omvatten. Jullie zullen gastheren zijn voor myriaden levensvormen en een grote hoeveelheid nieuwe en wonderbaarlijke technologieën. De Schepper verspreidde bewust leven over de fysicaliteit. Onze missie is om dit leven te ontdekken en er mee samen te werken. Goddelijke Liefde en Licht dat hier gaat stromen is waarom Gaia, na miljoenen jaren door deze Melkweg te hebben gezworven, dit planetaire systeem boven alle andere verkoos. De Hemel beschermde dit zonnestelsel tegen bemoeienis voor nog een eon. We koloniseerden dit unieke gedeelte van de Melkweg ongeveer twee miljoen jaar geleden. Deze kolonie werd door het duister vernield en in een daaropvolgende serie omstandigheden werd ons toegestaan zo’n 900.000 jaar geleden opnieuw te koloniseren. Jullie zijn natuurlijk de nakomelingen van deze geschiedenis. Jullie tijd in het duister is voorbij. We komen om over jullie te waken en ervoor te zorgen dat jullie transformatie naar volledig bewustzijn gebeurt zoals gepland!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen op deze dag om vele opwindende zaken met jullie te bespreken. De eerste stappen voor het creëren van een nieuw financieel systeem zijn gezet. Een enorme herwaardering van valuta is onderweg. Wanneer dit klaar is zal het de weg bereiden voor de opkomst van een nieuw mondiaal goudondersteund geldsysteem. Deze operatie, tezamen met nieuwe en transparantere bankreglementen, zal nog een teken zijn dat de oude, corrupte manier van zakendoen snel zal verdwijnen. Het zal worden vervangen door een systeem dat veel meer past bij de mondiale welvaart die door de Hemel wordt voorbereid om ‘uitgerold’ te worden. We zegenen en danken iedereen in de Geestenwereld die dit allemaal mogelijk maakt. Onze gebeden worden verhoord. Dit zijn de voorlopers van goddelijke soevereiniteit en een gewijde levensstijl die zich snel op het Aardvlak manifesteert. Deze nieuwe weg zal leiden tot een grootse spirituele reünie met onze galactische menselijke familie.

We zijn de wachters van een levenslijn die de vileine machinaties van het duister en haar medewerkers heeft overleefd. Kijk naar wat jullie hebben bereikt en juich! Veel meer gebeurtenissen die zich gaan manifesteren en deze werkelijkheid naar het Licht gaan transformeren zijn onderweg. Jullie zijn gezegend vanwege het leven na leven in deze afgrond komen en jullie goddelijke genade gebruiken om het goede te versterken en te voorkomen dat het duister ook maar een enkele grote triomf kon boeken. Jullie rijden nu op het pad dat gevuld is met het laatste verzet van talloze duisteren die zich in moeten houden en het onvermijdelijke moeten afkondigen. Wanneer dit gebeurt wordt een groots Licht dat dit rijk omhult helderder. Liefde, ingebracht door de myriaden zegeningen van de Hemel daalt eveneens dieper af in het Aardse vlak. De genezing van dit rijk is daadwerkelijk serieus begonnen. Een nieuwe gewijde weg opent zich nu het duister ten leste haar greep laat varen.

Onze goddelijke missie was vanaf het begin om dit rijk te zegenen en haar mensen te helpen terwijl ze begonnen te groeien en zich weer bewust werden van de kracht van het Licht. Vele zielen hebben een opperste staat van genade bereikt en zijn een geworden met de Hemel. Wij hebben de positie van Meester van deze wonderbaarlijke transformatie, die aan elk van ons werd gegeven toen we bewezen deze grootse ‘accolade’ waardig te zijn. We dienen slechts om jullie pijn te verzachten en jullie voor te bereiden op een nieuwe, zeer wonderbaarlijke dispensatie die jullie door de Almachtige is verleend. Men kan de aard van deze dispensatie en hoe jullie worden klaargestoomd voor een ongelooflijke reis niet aandikken. Volledig bewustzijn is een staat waarin het spirituele zich volledig met het fysieke combineert. In dit magische moment worden jullie genezen van alles en worden jullie volledig lid van het Hemelse leger. Jullie zijn in goddelijke dienst en zien de wereld in een heel nieuw Licht!

Vandaag gingen we door met onze missie om jullie te informeren over wat er gebeurt en jullie voor te bereiden op de opkomst van een hele nieuwe realiteit. In dit rijk gaan jullie je voorouders ontmoeten en ‘brood breken’ met het geheel van de galactische mensheid! Kortom, jullie gaan je reis beëindigen en een nieuwe beginnen met jullie vrienden. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl