Home > > Sheldan Nidle - 19 november, 2013

Sheldan Nidle - 19 november, 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! We komen met een rapport over hetgeen zich rond jullie wereld formeert. Momenteel wordt het duister gedwongen een groot deel van haar aardse rijkdom en macht op te geven. Dientengevolge zijn alle belangrijke regeringen op jullie wereld ofwel failliet of bijna failliet. Dit feit wordt verborgen om te huidige listen te handhaven zonder de toorn en paniek aan te wakkeren die zal volgen wanneer deze waarheid bekend wordt. De ware welvaart van jullie globale samenlevingen zullen alleen verschijnen wanneer er een wereldwijde valuta revaluatie komt, gebaseerd op door goud ondersteunde valuta. Deze werkelijkheid is behoorlijk dicht bij onthulling aan het publiek. Wanneer deze aankondigingen worden gedaan zullen ze eveneens gaan over een nieuwe serie interim regeringen. Op dit moment worden gevoelige onderhandelingen afgerond om dit allemaal te laten gebeuren. Onze Aardse bondgenoten hebben nu een machtspositie en doen wat nodig is om deze moeilijke transitie zo glad mogelijk te laten verlopen. Spoedig zal het speciale moment voor ons allen aanbreken om deze planeet en haar oppervlakte bevolking een heel wonderbaarlijke gift te brengen.

De oude orde van Anunnaki-volgelingen die dit oppervlakterijk zo brutaal hebben geregeerd heeft zich nog steeds niet gerealiseerd dat de tijd voor hun terechtwijzing daar is. Momenteel zijn er een serie arrestatiebevelen bij een aantal nationale organisaties die zich bezighouden met recht en wet. Eveneens zijn er onderhandelingen gaande die zullen leiden tot een enorm aantal ontslagen van leiders van grote financiële instituten en talloze regeringen. Deze arrestaties zijn dicht bij uitvoering. De sleutelelementen zijn het vrijkomen van welvaartsfondsen en het beginnen van het formeel uitgeven van nieuwe valuta die verbonden zijn aan een goudgebaseerde valuta reset. De duistere cabal realiseert zich haar hachelijke positie. Toch blijft ze arrogant als altijd. Daarom moeten we dit met aplomb en de juiste legale scherpzinnigheid afmaken. Onze vertegenwoordigers en degenen die hun inspanningen steunen maken zich klaar om op het juiste goddelijke moment op de knop te drukken. We zijn er zeker van dat dit heel binnenkort gebeurt!

Onze liaisons kijken toe hoe geld wordt verplaatst en posities van onze onderhandelaars sterk worden verstevigd. De volgende tijdsperiode is er een waarin vele grootse gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Deze serie momenten is echt een tijd van wereldwijde thanksgiving. We zien hoe, wat zolang duurde om voor elkaar te krijgen, zich nu manifesteert. Het duister en haar talloze medewerkers gaan gearresteerd en voor een snel uitgevoerde rechtszaak gebracht worden die hun millennialange heerschappij zal beëindigen. Dit proces moet op een correcte en legale manier gebeuren. Vergeet niet dat jullie huidige rijk nog steeds wettelijk “het Romeinse Rijk” en haar talloze soevereine filialen is. Dit moet op de juiste wijze worden overwogen zodat jullie komende periode van bewustzijnstransformatie op een gewijde en goddelijke manier kan worden uitgevoerd. Dit is de bedoeling en de werkwijze van de Hemel. Derhalve handelen wij, en onze bondgenoten, volgens deze richtlijnen, en wordt elke actie uitgevoerd met dit in gedachten. Elk document wordt geschreven volgens strikte hemelse edicten. We zijn zeer verheugd met hetgeen er wordt gedaan.

Nu kan het echt opwindende gedeelte beginnen. We zijn heel dicht bij de veranderingen in jullie realiteit die zullen culmineren in een formele disclosure (onthulling) door regeringen. Deze disclosure zal ons in staat stellen naar voren te komen en onszelf aan jullie te verklaren. Het stelt tevens de Opgestegen Meesters in staat om jullie terug te leiden naar de waarheden die zo lang in jullie vele heilige teksten werden verdraaid. Het zal zorgen voor een enorme verandering in hoe je naar je wereld en zelfs naar jezelf kijkt. Dit is een belangrijke gebeurtenis in jullie leven en moet op de juiste wijze en goddelijk worden gedaan. Het moet tijdig plaatsvinden en jullie tevens in staat stellen volledig het belang van wat er gebeurde in je op te nemen. Dit zal de meest alles omvattende shift (verheffing) zijn die je ooit bent tegengekomen. Het zal een goddelijke voorbode zijn van een realiteit die de meesten van jullie niet snel kunnen vatten, en dat zal van ons verlangen deze gebeurtenissen heel gedetailleerd aan jullie uit te leggen om jullie te helpen begrijpen wat er gebeurt. Deze gebeurtenissen zullen een nieuw tijdperk voor de mensheid inluiden, en jullie voorbereiden op het rijk van volledig bewustzijn dat jullie bijna binnengaan. Dit wonder gaat zich nu manifesteren!

Hosanna! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op deze dag om jullie veel gezegende dingen te vertellen! Onze gewijde medewerkers werken voortvarend om het nieuwe globale financiële systeem klaar te krijgen. Dit systeem is vol van traditionele tijdsbeperkingen nu we het feestseizoen binnengaan. Het is echt tijd om de intentie van de Hemel te eren en deze wereld toe te staan om een wereldwijde welvaart te manifesteren. Bovendien is dit een zeer toepasselijke tijd om een proces te beginnen dat deze wereld zegent met geheime waarheden omtrent de onbekende redenen voor het vieren van dit feestseizoen. We naderen de winterzonnewende en daarmee herinneringen aan voorbije gouden tijden, alsmede de ondergang van zowel Mu als Atlantis. We zijn tevens klaar om ons te realiseren hoe we allemaal van de sterren kwamen. De Hemel zegent ons en stuurde ons naar deze zeer gewijde plek. We naderen nu haar geboortedag en op een goddelijke tijd moeten we het volledige belang hiervan begrijpen. Onze gezegende tradities moeten op een heel nieuwe manier worden bekendgemaakt.

Onze lessen zullen hetgeen jullie weten uitbreiden en jullie voorbereiden op verantwoordelijkheden die ons door de Hemel zijn gegeven. Deze wereldmaatschappij weet weinig over zichzelf als volk. De waarheid moet worden gegeven in levendige blijvende kleuren, die “clicks” introduceren in haar collectieve gedachten. Deze “clicks” zullen zielsherinneringen opwekken die verhalen vertellen omtrent hoe we hier kwamen en wat er over de millennia met ons gebeurde. Onze gewijde taak is om te voorzien in de middelen zodat jullie kunnen bevatten waar jullie heen gaan en waarom. Deze globale samenleving heeft een erfgoed dat jullie tot nu toe onbekend is. Toch zit het nog steeds diep in jullie innerlijke hogere gedachten. De lessen die we zullen geven zullen deze diepe herinneringen ontsluiten en jullie in staat stellen beter te begrijpen hoe jullie hier kwamen. We hebben allemaal een gewijde missie uit te voeren. We hebben allemaal gewijde plichten aan Gaia, deze levende, liefhebbende wereld.

De Schepper van ons allen zond ons hierheen met een aantal voorgeschreven taken. Deze taken werden door het duister herschreven tot een aantal zogenoemde heilige teksten. We moeten terugkeren naar hetgeen waarlijk was gegeven, en als één volk samenkomen. In deze zeer gezegende staat kunnen we deze gewijde taken uitvoeren en onze nieuwe volledig bewuste vorm aannemen. We zijn hier om jullie in Licht en Liefde te begeleiden en toezicht te houden. We informeren door middel van onze lessen. We informeren door jullie te bevrijden van een belastende en onnodige “angst” voor de Hemel. Er zijn geen voorgeschreven “bestraffingen.” De Hemel is Liefde, Licht en het zorgen voor de vervulling van het goddelijke plan. We zijn hier om jullie voor te bereiden op het loslaten van overtuigingen die dit proces in jullie verhinderen. De tijd komt om te vergeven, te verenigen en werken in harmonie met elkaar. Denk aan alles dat jullie gaan bereiken!

Vandaag vervolgden we onze serie boodschappen. We hebben gepoogd jullie hierin een beeld te geven van hetgeen er op deze wereld gebeurt. We hebben jullie eveneens enig begrip van de Galactische Federatie gegeven met betrekking tot het komende eerste contact met jullie. De gebeurtenissen, nodig om dit te laten plaatsvinden, manifesteren zich nu. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl