Home > > Sheldan Nidle - 12 november, 2013

Sheldan Nidle - 12 november, 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriaans voor “Weest Tevreden!”) Talloze gebeurtenissen doemen op zodat waarlijk opwindende dingen zich kunnen manifesteren. De twee belangrijkste items zijn het nieuwe bestuur en de welvaartsleveringen. We werken ijverig om deze veranderingen tot stand te brengen. Degenen die de leiding hebben over deze projecten realiseren zich dat de huidige staat van jullie vele wereldwijde gemeenschappen en het bijna instorten van jullie wereldwijde financiële systeem niet langer getolereerd kan worden. De excessen van de belangrijkste Wereldbanken gaan nog steeds door. Ze hebben zelfs de gebeurtenissen die tot de financiële instorting van 2008 leidden overtroffen. Daarbovenop bevatten de gebieden van corruptie nu ook nagenoeg alle beurzen en goederenmarkten. Enorme “price fixing” is zo gewoon en de mate van ziekelijk gewin zo groot dat er iets behoorlijk drastisch gedaan moet worden. Onze Aardse bondgenoten weten wat er nu moet plaatsvinden. Het is tijd om “de hamer te laten vallen” en een snel einde te maken aan deze illegale manipulaties. Het is tevens tijd voor een enorme herverdeling van rijkdom op deze wereld. Lang uitgestelde zaken moeten nu gaan gebeuren.

We hebben met jullie de belangrijke aard van “juiste goddelijke tijd” besproken. Naar onze mening is die tijd aangebroken. Niet alleen zijn de duisteren druk bezig elke mogelijke manier om zichzelf te verrijken te ontdekken, jullie regeringen spannen eveneens met dat stelletje samen! Derhalve is de mate van wereldwijd mismanagement en inhaligheid op het hoogste niveau ooit. Deze duistere mede-samenzweerders voelen op de een of andere manier dat ze in hun laatste dagen alle records voor louter arrogantie en ongelooflijke intriges om maar aan te macht te blijven moeten breken. De mate van wereldwijde criminele activiteiten hebben echt het hoogtepunt bereikt. Dit is waarom we onze Aardse bondgenoten hebben verteld dat het moment voor actie is gekomen. Jullie lijden allemaal onnodig. De constante dagelijkse pijn en kwelling die jullie verduren vereisen een onmiddellijke stopzetting. Een enorme interventie namens jullie is noodzakelijk. Derhalve blijven we hierom vragen. Dit gaat bijna gebeuren en we zijn van plan jullie vrienden te dwingen dit zo snel mogelijk te doen!

De mate van voorbereiding, nodig om het huidige bestuur te vervangen en een nieuw wereldwijd financieel systeem te vestigen was een lange en moeizame operatie. De duistere cabal bevocht ons toen we de onderdelen, die het nieuwe financiële systeem zullen worden, begonnen samen te stellen. Onze aardse bondgenoten hielpen om de noodzakelijke legale successen te verkrijgen. We hielpen de verborgen goudreserves, die de huidige ruggengraat van een nieuw monetair systeem zijn, veilig te stellen. Momenteel completeren we procedures die nodig zijn voor een snelle en vloeiende bestuurlijke overgang. In het kort, de duistere cabal is overwonnen. Wat we wensen is dat al dit nijvere en vernuftige werk het begin van jullie nieuwe realiteit manifesteert. 13 millennia lang hebben jullie gezien hoe generatie na generatie faalde om onder het juk van onderdrukking en dienstbaarheid, ingesteld door het duister, uit te komen. Deze onderdrukking moet nu worden getransformeerd in jullie vrijheid, welvaart en persoonlijke soevereiniteit. Deze zaken zijn onze hoogste doel voor jullie!

Zowel volledig bewustzijn als ‘disclosure’ moeten gebeuren. Jullie zijn op een punt in de tijd waar je gaat groeien in bewustzijn en een nieuwe met Licht gevulde realiteit aanvaardt. Sinds half oktober hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die deze verheven doelen mogelijk zullen maken. We doen ons best om die items die in bezit zijn van onze aardse bondgenoten zich te laten manifesteren. Zoals we al eerder verklaarden, jullie werden gedwongen alle voortdurende misbruik en leugens die de cabal en de daarmee gelieerde corporaties naar jullie opwierpen te accepteren. Dit is niet langer acceptabel. In feite groeit er een gewelddadige ondergrondse revolutionaire beweging die het duister hoopt in te lijven zodat het haar machtspositie kan voortzetten. Daarom is het nog essentiëler dat de huidige door het Licht gesteunde niet-gewelddadige verandering zich manifesteert. We hebben deze gewelddadige beweging geïnfiltreerd, net als het duister heeft gedaan. We willen deze gewelddadige revolutie voorkomen. De tijd komt om een nieuwe realiteit te manifesteren!

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met wat informatie omtrent de huidige status van deze wereldbol. Op dit moment completeren verscheidene leden van onze geheime gewijde genootschappen gebeurtenissen die zullen leiden tot de manifestatie van nieuw bestuur en jullie welvaart. Intussen heeft een speciale commissie programma’s opgestart om de wereldwijde corruptie te beëindigen en een algemene welvaart voor deze gemartelde planeet toe te laten. We hebben ons verplicht een aantal goddelijke lessen te onthullen die de verschillende leugens, desinformatie en manipulaties van waarheden die de grondbeginselen van de belangrijkste filosofieën van deze wereld kenmerken, recht te zetten. Deze lessen zijn simpelweg bedoeld om de grote eenheid van gedachten die in de kern van de vele filosofieën bestaan aan te tonen. Ons gewijde werk zal de weg voorbereiden voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en voor de ontmoetingen met jullie spirituele en ruimtefamilies.

We zijn waarlijk door de Hemel gezegend. De grootse besturen die ons overzien hebben een serie dispensaties toegestaan die ons in staat stellen een aantal waarheden te erkennen die jullie eerst door de Anunnaki en later door de Cabal waren ontzegd. Een grootse samenzwering heeft jullie weerhouden de aard te begrijpen van wie jullie zijn en de collectieve macht die jullie hebben om de hele aard van deze realiteit te wijzigen. Wij, samen met de natie van Ceteceanen, besturen deze wereld en doen wat we kunnen om de talloze ecosystemen hier aanwezig te beheren. Deze taak wordt moeilijker gemaakt door de constante schendingen door de Cabal. Derhalve wordt het tijd om dit te veranderen en ons de manieren van De Hemel eigen te maken. Een nieuwe set ecosystemen zal opdoemen op dit oppervlakterijk, zodra de verheffing in bewustzijn klaar is.

Deze grote verheffing in bewustzijn zal de eerste gezegende stap zijn die Gaia ‘reset’. Daarmee zal een kettingreactie ontstaan die dit gehele zonnestelsel abrupt gaat veranderen. We hebben een gewijde taak om de gezegende wachters te zijn van dit nieuwe rijk, en onze nieuw hervonden verbindingen met het goddelijke te gebruiken om het goddelijke plan in deze fysieke sector uit te voeren. Onze goddelijke taak blijft deze glorieuze activiteiten te overzien en jullie directe verbindingen met de regerende besturen van de Hemel opnieuw in te stellen. In dit grootse Licht gaan we werken, en zullen we dit goddelijke Licht door de lengte en breedte van deze Melkweg verspreiden. Dit betekent dat we onder de edicten van de Hemel en de Galactische Federatie iedereen zullen leren en helpen volledig bewustzijn te bereiken. We zullen eveneens grote conclaven houden om de fysicaliteit te assisteren.

Vandaag hebben we, door middel van ons korte bericht, onderzocht wat er gebeurt in deze wereld. We ontvangen rapporten van zowel de vertegenwoordigers van het eerste contact team als de Opgestegen Meesters. We doen dit om jullie een beter beeld te geven van hoe dicht jullie allemaal zijn bij de gebeurtenissen die deze realiteit zullen veranderen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl