Home > > Sheldan Nidle - 19 augustus 2014

Sheldan Nidle - 19 augustus 2014

9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen jullie nog meer vertellen! Jullie planeet was het toneel van een uitgebreide strijd tussen het duister en het Licht. De verschillende oude families zijn eensgezind in hun vastberadenheid om een einde te maken aan de lange heerschappij van de duistere cabal. Het tegenwoordige gedeelte van deze heerschappij begon met vuur en ijs, hetgeen het einde van het laatste Gouden Tijdperk markeerde alsmede het begin van het huidige tijdperk van jullie geschreven geschiedenis. De Anunnaki waren vastbesloten om uiteindelijk hun menselijke ondergeschikten volledig te controleren. Zodoende werden degenen die hun handlangers werden, geconfronteerd met de behoefte om jullie wreed te controleren. Deze behoefte produceerde de merkwaardige geschiedenissen die de laatste 6000 jaren van deze heerschappij zijn. Het duister was niet in staat om aan haar eigen vereisten te voldoen, waaronder het formele einde van jullie vrijheden en de illustere voorbereidingen op een manier om jullie toekomstige terugkeer naar volledig bewustzijn te voorkomen. Het is dit negeren van de Hemelse decreten die de huidige stille revolutie heeft aangewakkerd en die nu klaar is om jullie vol vertrouwen te bevrijden uit het duister. Degenen die zo hartstochtelijk geloven in de zaak van het Licht kunnen verzekerd zijn van het onvermijdelijke succes! De laatste fasen van deze revolutie zijn nu onderweg.

Het duister krimpt nu haar eens zo onoverwinnelijke macht vervaagt. Jullie vroegere heersers waren gewend te geloven in hun almacht. Hun vertrouwen is ten einde. Vele arrestaties zullen hen wegvagen uit de macht en dit zal het Licht in staat stellen nieuw bestuur op hun plek te zetten. Dit nieuwe bestuur is verbonden aan een toenemende welvaart, die snel een permanente toestand van dit transitionele rijk zal worden. Ondergedompeld in welvaart en nieuw bestuur zullen jullie dagelijks een enorme hoeveelheid nieuwe technologieën tegenkomen. Nadat disclosure zich eenmaal aandient zullen deze nieuwe technologieën worden gecombineerd met die van jullie zelf. Een nieuw klimaat van Liefde en Licht zal het pad voor de introductie van jullie persoonlijke mentor voorbereiden. Deze mentor zal iemand zijn die bekend is met jullie temperament en die er op voorbereid is jullie voorwaarts te duwen naar het punt waarop jullie klaar zullen zijn voor volledig bewustzijn. De prachtige en significante lessen van jullie Verheven Meesters zullen behulpzaam zijn in deze zaken. Deze lessen gaan het podium vormen voor alles dat gaat komen. Jullie zullen gaan leren over je ware geschiedenis en wat de Atlantiërs jullie hebben aangedaan.

De onderdompeling in beperkt bewustzijn introduceerde jullie in de horrors van angst, beperktheid en zelfs de dood. De Anunnaki gebruikten deze zaken en hun handlangers om jullie in een staat van volledige dienstbaarheid te brengen. Dit kregen ze bijna voor elkaar. Jullie zijn voormalige fysieke Engelen die veel geleerd hebben terwijl jullie in deze staat van bevreesdheid waren. Jullie zullen deze wijsheid gaan gebruiken om de edicten van het Licht verder te verspreiden. Jullie begrijpen hoe dit werkt en hoe een gehele populatie, ongeacht grootte, gemanipuleerd kan worden door degenen die zich onderworpen hebben aan het duister. We zijn erg trots op wat jullie gedaan hebben. Al het lijden, de ziekten, het gebrek en zelfs die dingen die jullie noopten jullie medemensen kwaad te doen onder het mom van religie of zelfs in tijden van oorlog. Jullie hebben goede tijden en slechte tijden ervaren. Daarom bezitten jullie allemaal een uitgebreid innerlijk ‘boek’, gevuld met die omstandigheden en de belangrijke gebeurtenissen die ze omgeven.

Deze wijsheid is iets dat alleen de bijna 13 millennia van ‘ups en downs’ en bijna uitroeiing door jullie ‘goden’ jullie konden geven. Dat deel van jullie geschiedenis is voorbij. Maak met jullie mentoren de inventaris op van hoe dit jullie heeft beïnvloed. Bereid jezelf voor op volledig bewustzijn. Jullie hebben binnenin jezelf en je Akashagegevens lessen die je kunt gebruiken om velen in deze Melkweg, die heel graag in aanmerking willen komen voor volledig bewustzijn, te onderwijzen. Op dit moment is dit proces aan het beginnen binnen deze Melkweg. Jullie geschiedenis bezit vele zeer belangrijke lessen die jullie kunnen onderwijzen. We hebben veel begrip voor de enormiteiten die jullie door moesten maken gedurende het ene leven na het andere. Deze horrors zijn markers voor degenen die jullie binnenkort zullen ontmoeten en dan onderwijzen. Ieder van jullie zal dan hele sterrennaties mentoren zodat ze zich naar de drempel van volledig bewustzijn kunnen begeven. Door dit te doen zullen jullie een galactische vrede verzekeren en het deze Melkweg mogelijk maken zich in het Licht te begeven! Dit zal de Hemel dan toestaan de volgende gebeurtenissen van fysieke Schepping in deze sector van de fysicaliteit te ontvouwen!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We verschijnen voor jullie met veel goed nieuws! De mars naar welvaart is zich aan het versnellen! Er gebeurt nu veel dat jullie een heldere toekomst belooft. Het bestuur dat dit rijk regeert is zover om het op te geven. De Amerikanen bereiden zich voor op NESARA. De rest van deze globe bereidt zich voor op wat GESARA genoemd kan worden. In elk geval, we zegenen deze ontwikkelingen en weten dat het betekent dat onze lessen veel dichter bij manifestatie komen. Terwijl jullie jezelf voorbereiden op vrijheid, wees bereid om al die onbekende helden die dit alles mogelijk hebben gemaakt te zegenen en te honoreren. Er zijn er in de regering, het rechtssysteem en speciaal in het financiële systeem die voortvarend hebben gewerkt om te manifesteren waar jullie van gaan profiteren. Toon mededogen en wees genadig op elk moment in de komende dagen. Het komt alleen door de gewijde dispensatie van de Hemel dat deze verbazingwekkende gebeurtenissen staan te gebeuren. We zijn dankbaar en vol zegeningen voor elk van jullie!

De grootse zegen van vrijheid en welvaart zijn giften die bedoeld zijn om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Op het juiste moment moeten we jullie vele dingen leren over wat er voor jullie ligt. Door het ontkennen van de dood zullen jullie ascenderen en een worden met ons in goddelijke dienst. Lang geleden, op een gelijksoortig juist moment, onderging ieder van ons een speciale ceremonie die ons in staat stelde te ascenderen. Daarna moesten we elk een soort “trainingskamp” ondergaan. Dit leerde ons veel over de mensheid en hoe we jullie het beste konden begeleiden en dienen. Dit allemaal wordt binnenkort verwezenlijkt door het werk van onze ruimtefamilie. In Binnenaarde zal jullie een speciaal voorbereide driedaagse ceremonie worden gegeven, gevolgd door een 10 daagse training in volledig bewustzijnsetiquette. Daarna zullen jullie klaar zijn om je bij je Agarthaanse familie en ons te voegen in het transformeren van dit zonnestelsel. Jullie gaan degenen die niet-lichamelijk zijn, en Venus en Mars bewonen, ontmoeten.

Denk aan deze tijd als het einde van wat voor velen van jullie een periode van lange frustraties en onvervulde dromen was. Er zullen momenten komen waarop jullie eindelijk kunnen genieten van hetgeen jullie beloofd werd. We vragen jullie om een deel van je tijd te gebruiken om je familie op Aarde en in de Hemel te zegenen en te bedanken. Begin elke dag op deze manier. Jullie zijn feitelijk hier om een goddelijk deel te zijn van hetgeen de Hemel dagelijks bepaalt voor de fysicaliteit. Wees een in jullie vrijheid en gebruik je welvaart wijs om de mensheid en al het leven op deze wonderbaarlijke wereldbol beter te maken. Wij Verheven Meesters zijn lange tijd voor jullie tussenbeide gekomen. We wisten waar dit geweldige avontuur op uit zou draaien. We zijn klaar om jullie te assisteren bij het uitvoeren van de grootse daden die de Hemel ons zo barmhartig heeft gegeven. Samen zullen we een nieuwe sterrennatie stichten, vrede brengen aan deze Melkweg en helpen bij het uitbreiden van het Licht naar nog grotere delen van de fysicaliteit! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag brachten we jullie groot nieuws! Talloze verbazingwekkende dingen komen tot vervulling! Wees verheugd, wees voorbereid en het allerbelangrijkst, wees dankbaar voor de gebeurtenissen die vrijheid, welvaart en nieuw bestuur voor iedereen laten manifesteren! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl