Home > > Sheldan Nidle - 12 augustus 2014

Sheldan Nidle - 12 augustus 2014

2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik

Selamat Balik! We zijn er weer! Jullie wereld zit nu midden in een proces dat die fondsen gaat vrijgeven die te maken hebben met wat de valuta herwaardering wordt genoemd. Dit proces betreft een aantal valuta die verschillende gelden moeten herclaimen die betrokken waren in buitenlandse valuta uitwisselingen. Het begin van de feitelijke uitdeling van de vele “welvaartsprogramma’s” valt samen met deze noodzakelijke uitwisselingen. Deze fondsen zullen de voorlopers zijn van een operatie die leidt tot het aankondigen van NESARA in de VS. De reden voor deze plotselinge beweging van fondsen komt door de speciale acties van onze aardse bondgenoten. Ze waren in staat om genoeg van de “generaals’ van de cabal in een hoek te drijven waardoor deze actie eindelijk kan beginnen. De opkomst van nieuw bestuur valt samen met een serie handelingen die de verschillende monetaire strategieën van de duistere cabal zullen verslaan. Gedurende de laatste paar maanden hebben deze dappere mensen de nederlaag van het duister geforceerd, waardoor een nieuwe monetaire politiek haar magie kan laten werken. Fiatgeld, waarop het duister haar kracht heeft gebouwd, begint te vervagen en het werd snel gepasseerd door nieuwe gelden die gebaseerd zijn op de groeiende goudstandaard.

Zoals aangegeven in eerdere boodschappen wordt er een enorme hoeveelheid goud voorbereid op haar wereldse onthulling. De oude families van de wereld hebben dit goud verborgen op geheime plekken. Deze families zijn toegewijd aan het Licht en wensen enkel Quan Yin en Saint Germain te helpen bij het brengen van een mondiale welvaart, verbonden aan een nieuw tijdperk van Licht en Vrijheid. Wat er nu gebeurt zijn de laatste stappen in een uitgebreide complexe strategie om vrede, welvaart en een natuurlijke soevereiniteit aan iedereen te brengen. Eonen geleden gaf de Hemel het duister een tijdtabel om over het oppervlak van Gaia te heersen. Deze abominatie gaat nu eindigen. De transities die nodig zijn om dit te doen zijn nu goed op weg. De duistere cabal zal zich moeten verantwoorden voor haar misdaden door haar de macht te ontzeggen, waar deze gelden gemakkelijk zorg voor kunnen dragen. In plaats daarvan zullen ze lijden voor hetgeen ze gedaan hebben door te zien hoe hun rijkdom en macht zal verdwijnen. Het tijdperk van denkbeeldig, makkelijk te manipuleren fiatgeld is voorbij. De tijd komt voor een terugkeer naar een eindeloze voorraad van echt geld, gebaseerd op de echte waarde van goud en zilver.

Deze veranderingen zullen een tijdperk van onthulling (disclosure) brengen. Jullie gaan niet alleen een uitgebreide serie onderdrukte uitvindingen aan je voorbij zien komen, maar eveneens een volledige onthulling omtrent ons, waarmee een decennialange UFO cover-up wordt beëindigd. Deze aanvankelijke cover-up kwam in het spel doordat we een bedreiging vormden voor niet alleen de voortdurende macht van de verschillende duistere regeringen, maar ook hun hogere heren, de verschillende Anunnaki stammen. Sinds onheuglijke tijden hadden de Anunnaki een heleboel aardgeboren technologieën geconfisqueerd. Ze vonden dat dit een middel was om de principes te ondermijnen die jullie gegeven werden voor jullie zorgvuldig aangepaste religie en wetenschap. De Anunnaki en hun handlangers waren niet van plan om een spoortje van geldige oppositie te produceren voor de pap die jullie gedurende millennia werd gegeven. Ze hadden een speciale set richtlijnen om gebeurtenissen te controleren en waar nodig te manipuleren zoals ze wilden. Deze wederzijdse gemeenschap van bewondering begon scheuren te vertonen toen het Anchara continuüm vrede sloot. Deze handeling dwong de Anunnaki hun duistere paden te verlaten en hun handlangers te bevelen hetzelfde te doen.

Sinds dit gebeurde in 1995 hebben de handlangers een stille oorlog gevoerd voor mondiale macht. Deze oorlog faalt nu. Het Licht is aan het winnen. De welvaart en het nieuwe bestuur staan op het punt te worden aangekondigd. Weet in je hart, dat wanneer dit begint te gebeuren, er een aantal parallelle acties plaatsvinden. Het fiatgeldsysteem zal vallen en worden vervangen door een door goud ondersteund systeem. De huidige suprematie van de VS dollar zal eindigen. Een aantal regionale valuta zullen dan op de voorgrond treden. Dit zal de start zijn van een transitie naar nieuwe valuta van werkelijke waarde. Onze aanvankelijke taak zal zijn dat we zelf aankondigen dat we hier zijn, en van goede wil. We zullen jullie technologieën geven die jullie vrijwaart van de noodzaak om te boeren en te fabriceren. De ware bewuste geest zoekt een goddelijke educatie, gebaseerd op de waarheden van het bestaan en de werkwijze van AEON. Het probeert volledig bewust te worden en een ware dienaar te zijn voor de hele Schepping! In dit licht komen wij en vragen jullie, zoals door de Schepper werd opgedragen, om ons te vergezellen en jullie goddelijke gaven mee te nemen naar de sterren! We zijn daarom hier om naar jullie wensen te luisteren en jullie naar volledig bewustzijn te leiden! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen deze dag met veel goed nieuws! Onze verschillende bondgenoten zijn de middelen om de RV uit te voeren aan het afmaken en de nieuwe manieren om de welvaartsprogramma’s af te leveren aan het opzetten. Deze acties zullen de rijkdom van de wereld beginnen te verplaatsen. Jullie zullen gaan profiteren van wat er gedaan moet worden om de grote rijkdom van de trawanten van het duister te verplaatsen naar de supporters van het Licht. We zegenen jullie en vragen dat jullie deze gelden aannemen en gebruiken om dit rijk beter te maken voor iedereen. Laat je innerlijke wensen voor healingcentra, opslagplaatsen voor Licht enzovoort tot wasdom komen. Licht het publiek in over wat je weet. Vergroot hun gewaarwording m.b.t. de grootse fysieke en spirituele veranderingen die op deze globe gebeuren! Laat het Licht bekend worden in haar vele gloriën. Het moment komt eraan! Het duister heeft lange tijd haar zogenoemde waarheden verkondigd! Laten jullie nu je zegeningen en innerlijke waarheden uitsturen. Wees in een grootse Eenheid en put uit hetgeen de Hemel van jullie verlangt om te verkondigen!

Wanneer de verschillende gelden door jullie ontvangen worden, onthoud dat jullie plotselinge rijkdom een goddelijk doel in zich draagt. Plan elke dag wanneer jullie met deze rijkdom wakker worden hoe je het wilt gebruiken. Elke organisatie die je sticht of steunt is om het Licht verder te verspreiden. Een brede strategie wordt door ons uitgestippeld. Een grootse zegening wordt jullie gegeven voor jullie inspanningen. Een boom van Licht manifesteert zich, met ieder van jullie als een tak. Wees klaar om je dagelijkse meditaties en gebeden te gebruiken om je helderheid te geven die noodzakelijk is voor dit werk. We zijn van plan onze zegen naar jullie te brengen en jullie op onze manier te assisteren bij het goed gebruiken van deze fondsen. Degenen die nieuw bestuur gaan stichten zijn bewust gemaakt van wat er eerst moet worden gedaan. Deze initiële mandaten zullen de basis vormen voor hetgeen zal volgen. Deze nieuwe structuur zal zich ontwikkelen naar het nieuwe economische systeem dat bijna klaar is om zich te manifesteren.

Lang geleden liet het duister ons in de terreur van wat beperkt bewustzijn is vallen. We zijn nu in staat aanpassingen te doen tot aan de grenzen ervan en ons te realiseren dat de duistere tijd bijna voorbij is. De Hemel stond ons toe geleidelijk terug te keren naar onze natuurlijke staat, na levens van ‘trial and error’ (proberen en vergissen). Onze taak bestaat er daarom uit om jullie te assisteren en te begeleiden door wat er overblijft van deze huidige staat van de mensheid. De Hemel stuurt jullie haar gewijde kinderen om ons allemaal te helpen deze glorieuze transitie veilig en snel door te komen. Ons systeem van planeten en de zon moet worden hersteld zodat we weer de vier grote waterplaneten die hier ooit waren in bezit kunnen nemen. Velen van jullie herinneren je nog dat deze werelden bestonden als bewoonbare gronden. We zullen hier naar terugkeren als onze basis om verder de fysicaliteit in te trekken. Er is nog veel te doen van wat de Hemel van ons verlangt! Deze Melkweg is slechts onze eerste stap in het uitvoeren van de gewijde edicten van de Hemel! Gezegend zijn jullie en de Allerhoogste Schepper!

Vandaag zetten we onze boodschappen voort. Vele grote gebeurtenissen vormen zich nu. Deze gebeurtenissen stellen jullie in staat te transformeren en de rijken van Binnen- en Oppervlakteaarde te verenigen. Onze vloot wacht op wat er binnenkort gaat gebeuren. De Agarthanen zijn eveneens voorbereid om zichzelf te onthullen wanneer we onze serie lessen beginnen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl