Home > > Sheldan Nidle - 19 Februari, 2013

Sheldan Nidle - 19 Februari, 2013

9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld is zelfs dichter bij haar overwinning op het duister! Overal zijn er tekenen van wat er binnenkort moet gebeuren. Jullie heilige geheime genootschappen hebben de juridische instrumenten samengesteld om de belangrijke regeringen van jullie wereld tot aftreden te dwingen. Hiermee in overeenstemming zijn het leger en de politie van deze naties in het geheim samengekomen om te bevestigen dat elk van hen volledig gereed is om hun machtsbasis te gebruiken, zodat hun respectieve regeringen geen andere keus hebben dan aftreden zodra deze actie wordt verordonneerd. Dit zal plaatsvinden zodra de Hemel adviseert dat de tijd hiervoor gearriveerd is. Alle verbindingspersonen van ons staan klaar om de lang verwachte opdracht aan iedereen te geven. Ondertussen wachten we op het signaal van onze hemelse adviseurs dat het nu de juiste tijd is om het duister op de knieën te krijgen. Deze enkele opdracht maakt het mogelijk dat de overvloed aan middelen beschikbaar komt, die op zijn beurt een teken is dat de talrijke duistere regeringen van jullie wereld moeten aftreden. Talrijke wettelijke documenten, die een week geleden ondertekend zijn, staan klaar om direct afgeleverd te worden. Jullie bevrijding is nabij!

Deze duistere regeringen zijn, zelfs op dit moment, druk bezig om mazen in de wet of andere middelen te vinden om het onvermijdelijke lang genoeg af te weren teneinde een uitweg te vinden uit hun huidige dilemma. We volgen hen nauwlettend en zijn niet bereid verdere vormen van verzet te tolereren. De nucleaire opties die getest werden in Noordoost-Azië zijn een recent voorbeeld van de ‘andere middelen’ die we hierboven noemden. Maak je geen zorgen - ze worden zeer nauwlettend gecontroleerd en we anticiperen volledig op de aard en bedoeling van deze echt krankzinnige manoeuvre. Wees ervan verzekerd dat er niets ernstigs kan gebeuren. Niemand zal worden toegestaan om deze primitieve wapens tegen elkaar te gebruiken. De kliek geeft zich over aan ‘sabelgekletter’ door gebruik te maken van een wreed en zeer barbaars speelgoed die we kunnen vernietigen zodra wij dit nodig vinden. Wij presenteren dit als een waarschuwing - de duistere kliek en zijn vele vormen van misleiding en trouweloosheid worden niet geduld; wij kijken toe en wachten af, en wanneer het juiste moment is om op te treden, zullen wij resoluut handelen. Voor ons is die tijd nog niet aangebroken. Wat voor ons belangrijk is – wij hebben het groene licht van de Hemel nodig, waarna de rest snel zal volgen.

Onze personeelsleden, die voor deze heilige taken zijn aangewezen, zijn meer dan bereid om een nieuwe, gezegende werkelijkheid voor jullie te creëren. De talrijke heilige samenlevingen en hun bondgenoten hebben een reeks ingrijpende veranderingen samengesteld die jullie huidig rampzalig rijk zal transformeren. Tot dan vragen wij onze medewerkers de wereld te respecteren zoals het is. We laten ons niet meesleuren in dergelijke onzin van het duister nu we weten dat het einde nabij is. Want het is duidelijk - de diverse duistere manipulators die jullie wereld controleren zijn in paniek, maar hun diverse schadelijke pogingen die momenteel uitgespeeld worden staan op het punt weg te ebben. Wij zijn bereid ze op te pakken en ze naar hun juiste bestemmingen te vervoeren waar ze op hun berechting moeten wachten. Aan de andere kant worden jullie voorbereid om volledig bewuste Lichtwezens te worden. De Hemel heeft hiervoor een agenda opgezet en wij zijn hier om de laatste fase van dit grootse en heilige plan uit te voeren. Het duister op jullie planeet is niet van ons niveau en zij worden dagelijks geconfronteerd met de technologieën en vermogens van het Licht die het beste wat deze bewoners van het duister te bieden hebben, gemakkelijk kunnen overtroeven.

Jullie kunnen het beste in vreugde en vrolijkheid op dit alles reageren! De Hemel glimlacht jullie toe, en de Schepper heeft jullie de middelen ter beschikking gesteld om een gezegende terugkeer naar het volle bewustzijn te bereiken. We zijn aangesteld om te zorgen voor jullie bevrijding van deze nog steeds-dwalende zielen; hun rampzalig werk moet uit jullie wereld verbannen worden en de Hemel zal dan de winnaar zijn van jullie nieuwe, met Licht gevulde wereld en zal jullie de middelen ter beschikking stellen om je bij jullie ruimte- en, speciaal je spirituele familie te voegen. Deze 'komende attracties' zijn heilige gebeurtenissen die jullie zullen bevrijden van degenen die jullie als minderen van hen beschouwden, en die van plan waren om jullie terug te brengen naar eeuwigdurende slaven van hun ongebreidelde waanzin. Het zou uiteindelijk leiden tot een massaal aantal doden, die bedoeld was om jullie wereldbevolking te verminderen tot ongeveer een tiende van het huidige aantal, en degenen die overleefden zouden de doden moeten benijden. Dit zal niet gebeuren. Door Hemels decreet moeten jullie je snel verplaatsen naar een rijk van vreugde, welvaart en een heilige eerbiediging van de individuele soevereiniteit. De tijd is gekomen om dit alles op Aarde te manifesteren!

Met de zegen van Gezondheid en Vreugde voor allen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Verschillende elementen van ons welvaartprogramma zijn klaar om te verschijnen uit de stilte die momenteel door de Hemel van ons wordt gevraagd. De belangrijke organisaties, die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn gecreëerd, werden juridisch ontbonden. We gebruiken nu onze gezegende energieën om onze heilige samenlevingen voor te bereiden op de vervanging van de huidige leiders met die van ons. Dit wordt binnenkort verwacht. De Hemel heeft ons ook geïnformeerd om degenen te waarschuwen die zich voorbereiden op de onmiddellijk vervanging van het huidige economische systeem om klaar te staan om op te treden, nu de laatste reeks verschijnselen zich in de hemelen vertonen. Deze gebeurtenissen moeten de formele beëindiging van de overeenkomst veroorzaken, die bijna 13.000 jaar geleden zijn ondertekend. Jullie staan op de rand van de mooiste tijd in jullie gezegende geschiedenis. De gracieuze zegeningen van de hemel zullen zich nu, en in een oogwenk, manifesteren en duwt jullie in een nieuwe realiteit die gevuld is met Liefde en Licht!

Houd in gedachten dat jullie nieuw economisch systeem louter een lapmiddel is. Het is ontworpen om je de eindeloze welvaart te laten accepteren en je te leren dat de schuldeneconomie met zijn vele abrupte terugboekingen en onzekerheden een manier voor het duister is om jullie te controleren. Deze wereld op drijfzand was in feite een grote illusie, afgekondigd door plechtige beloften van de kant van de regering, om de staatsschuld te verlagen en jullie een tijdelijke welvaart te bezorgen. In werkelijkheid - een wereldwijde welvaart is vanaf het begin altijd mogelijk geweest en het is een illusie om anders te geloven. De hoeveelheid werd verborgen gehouden voor manipulatieve doeleinden, en hetzelfde geldt voor diamanten en zogenaamde edele metalen en stenen. De beschikbaarheid van deze grondstoffen was beperkt voor het creëren van een gekunstelde definitie van rijkdom en het afdwingen van de concepten van schaarste, armoede en schulden. Jullie bezitten de mogelijkheid om een overvloed aan rijkdom voort te brengen en te genieten van een luxe leven. De sleutel is - leren omgaan met liefde en zorg voor elkaar!

In deze prachtige wereld die klaar is te verschijnen, zullen jullie grondig voor elkaar en voor Moeder Aarde kunnen zorgen. Binnenin jullie thuiswereld ligt Agartha die een 5-D-rijk is. De Hemel stelt Moeder Aarde in de gelegenheid dit rijk uit te breiden naar haar oppervlaktewereld. Dit betekent dat ieder van jullie een transformatie naar volledig bewustzijn moeten ondergaan, een 5-D staat van zijn. Deze transformatie is onderweg, en de gezegende veranderingen die in jullie worden gecreëerd zijn de ware middelen om je te veranderen in dit goddelijke en onsterfelijk Wezen. Er wordt veel van jullie verlangd. Je zult een veelheid aan nieuwe taken aanvaarden, en hierbij zullen we jullie veel onderwijzen wat de sleutel is tot het begrijpen van wie je gaat worden. Wij nodigen je uit dit voorstel te aanvaarden en alle onzin te negeren waarmee je door het duister eeuwenlang bent gevoed. Gebruik je aangeboren wijsheid voor het valideren van de waarheden die de Hemel je laat zien, en ga begrijpen wat voor verbazingwekkende kinderen van het Goddelijke jullie gaan worden!

Vandaag brachten wij jullie meer informatie over wat er in jullie wereld gebeurt. Onze ruimte- en spirituele familie zijn hier om de goddelijke taak van het transformeren van jullie werkelijkheid te voltooien naar een conditie die door de Hemel geheiligd en gezegend is. Jullie moment is aangebroken voor een zeer welverdiende zegen voor jullie allen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie allen zijn. Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl