Home > > Sheldan Nidle - 12 Februari, 2013

Sheldan Nidle - 12 Februari, 2013

2 Ben, 1 Zac, 9 Eb

Selamat Balik! We zijn er weer met nieuwe informatie! De speciale termijn die door de Hemel is vastgesteld heeft praktisch zijn einde bereikt. Het duister probeert tevergeefs een manier te vinden om de werkelijkheid van jullie krimpende wereld in stand te houden, maar de oude percepties vervagen nu de nieuwe al snel in jullie wereld met vertrouwen worden bejegend. Slechts de oude heilige overeenkomst houdt de duistere en koude wereld nog even in stand die jullie sinds het ontstaan hebben gekend. Deze is nu dusdanig aangepast waardoor jullie een lange levensduur, vreugde en voorspoed kunnen ervaren. Nu jullie in afwachting zijn van dit alles, kunnen we melden dat wij de Hemel hebben laten weten dat wij doorgaan met het vervangingsproject van ons personeel zoals vorige week is vermeld, en ook, dat wij iedereen garanderen dat een nieuwe realiteit inderdaad klaar is om te bloeien zodra de oude overeenkomst formeel wordt beëindigd. De impuls die nog toegevoegd moet worden aan de veranderingsbehoefte is Gaia, die heel graag haar oppervlaktewereld wil configureren om de pracht terug te krijgen die zij eens bezat. Deze reorganisatie van haar oppervlakte is onderdeel van het proces van dimensionale integratie van haar binnen- en buitenwereld. De Agarthanen willen heel graag dat ze officieel worden geïntroduceerd, zodat een breed scala van tot nu toe verboden kennis vervroegd naar buiten kan worden gebracht.

Al deze dingen staan te gebeuren, en nu de inmenging van het duister vervaagt, wordt jullie werkelijkheid, zoals de naald van een kompas, gedraaid in de richting van zijn ware magnetische koers en alle geneugten en wonderen zijn daar te vinden. Wij verheugen ons op dit moment en bepleiten indringend bij onze heilige toezichthouders dat deze gebeurtenissen zich manifesteren zoals deze door AEON zijn afgekondigd. Onze verbindingsteams en ons corps diplomatique volgen nauwlettend alle naties van de planeet nu jullie bestemming het wereldbestuur omvormt en ook wanneer jullie terugkeren naar het volledige bewustzijn. Dit alles is een inleiding tot de wederopstanding van jullie galactische samenleving, en we komen om jullie zo spoedig mogelijk te begeleiden langs de laatste etappe van jullie reis. De personeelsleden die als jullie individuele mentoren zijn uitgekozen bezoeken jullie met jullie medische teams elke nacht om jullie beter te leren kennen. Jullie individuele dossiers zwellen in omvang en jullie zouden verbaasd zijn over hoe complex en volledig ze zijn. Jullie medische teams werken nauw samen met degenen die dagelijks al deze complexe gegevens in jullie persoonlijke lichtkamers programmeren.

Het proces om jullie wereld voor te bereiden op deze massale transformatie is een 24/7-focus voor ons. Gaia wil heel graag verdergaan met het proces om haar gehavend oppervlak terug te brengen naar haar ongerepte toestand van weleer, maar de omvang van deze reorganisatie vereist dat jullie eerst verhuizen naar een veilige haven. Dit is de reden waarom de Agarthanen hun thuisland onmiddellijk vrijwillig aanboden voor de bouw van een netwerk van woonplaatsen met jullie individuele lichtkamers. Dit gaf hen ook de mogelijkheid en de middelen om jullie te tonen hoe en waarom we eerst Moeder Aarde koloniseerden, en waarom het duister zo onvermurwbaar was om alles geheim te houden! Het herontdekking van jullie ware oude geschiedenis is de sleutel om je te herinneren wie je werkelijk bent. Deze kennis kan je de context bieden waarmee je enkele fundamentele leugens van het duister kunt doorzien en de waarheid over je werkelijke oorsprong kunt aanvaarden. De Agarthanen kijken ook uit naar het moment om jullie uit de eerste hand te tonen dat de planeten van dit zonnestelsel hol zijn. Dit klinkt misschien verrassend voor velen van jullie, maar dit is slechts de eerste ronde van fundamentele informatie die jullie moeten weten.

De welvaart die jullie binnenkort bezitten is een andere stap op deze korte reis. In dit verband moet je niet vergeten dat je op een nieuwe realiteit wordt voorbereid, een werkelijkheid die het noodzakelijk maakt dat je begrijpt hoe het duister geld gebruikt als een instrument om te bepalen op welke manier jullie moesten denken en gedragen. Nu kun je dit apparaat gebruiken voor het plannen van je toekomst en het nodige doen om familie en vrienden te helpen bij het veranderen van hun percepties en het succesvol aanpassen aan het leven in je zeer nieuwe realiteit. De taak van onze mentoren is om je snelheid te verhogen zodat je beter kunt deelnemen aan alles wat je moet integreren om je goddelijke bestemming te omarmen. De nieuwe financiële middelen zijn er om je in staat te stellen datgene te doen waarvan je voelt dat nodig is, indachtig het feit dat je een tijdelijke samenleving creëert die uiteindelijk veranderd moet worden in een galactische. Zodra je het volledige bewustzijn bereikt, is onze begeleiding bedoeld als die van een mentor, niet als een besluitvormer. Die rol is je goddelijk recht, die je gezamenlijk moet gebruiken om je eigen galactische samenleving te bouwen.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Jullie gezegende Moeder Aarde vervolgt haar geleidelijk voorbereidingsproces door haar leven-dragend oppervlaktewereld samen te voegen met haar weelderige binnenaards rijk. De Agarthanen voegen zich harmonieus bij deze transformaties en hebben veel gedaan om zich voor te bereiden op de komende verhuizing van de mensheid. Wij zijn deze prachtige wezens heel dankbaar; zij hebben ons voorzien van een noodzakelijke basis gedurende vele duizenden jaren, maar hebben ons ook de veiligheid en vrede van hun binnenste rijk verleend om jullie transformatie naar volledig bewuste wezens te faciliteren. Gaia staat nu aan de rand van haar laatste voorbereidingen voordat ze serieus aan haar oppervlakteveranderingen begint. Dit dwingt haar om onmiddellijk te beginnen met de openingsdrama’s op de oppervlaktewereld. De Hemel informeert ons dat de gezegende hemelse gebeurtenissen, die nodig zijn om onze heilige medewerkers te waarschuwen, op het punt staan zich te manifesteren. Er is nog weinig tijd voordat een prachtige reeks gebeurtenissen op deze gezegende wereldbol zal worden aangekondigd.

Onze heilige medewerkers weten nu wat voor wonderbaarlijke dingen in de luchten zullen verschijnen. Deze verschijnselen zullen voor hen het signaal zijn dat de tijd gekomen is voor de manifestatie van het nieuwe bestuur en de eindeloze welvaart voor iedereen. Deze verschillende gebeurtenissen zullen speciale verklaringen tot gevolg hebben, die de bepalingen van de zogenaamde NESARA zullen implementeren, en gaan beginnen met het aftellen naar publieke bekendmaking en hereniging met jullie familie van Binnen-Aarde. Deze hereniging moet leiden naar een aantal speciale uitzendingen van jullie ruimtefamilie die ons, de Verlichte Leraren, formeel aan jullie zullen voorstellen. We hebben jullie zoveel informatie te geven, die van essentieel belang is voor het voorbereiden van jullie op jullie snelle en laatste reis naar volledig bewustzijn. Het duister heeft jullie millennia lang voorgelogen en gemanipuleerd om jullie samenlevingen vast te houden in haat, oorlog en verdeeldheid. Onze leringen zal dit alles transformeren in liefde, vrede en een nieuwe wereldwijde eenheid.

In de onmiddellijke, komende tijd moet de Hemel jullie een groots moment brengen die leidt naar grote verbeteringen in jullie gezondheid en vooral in jullie gezond verstand! Technologieën die lange tijd door jullie huidige regeringen verborgen zijn gehouden, zullen volledig onthuld worden en aan iedereen ter beschikking gesteld worden voor genezing van ziekte, handicap, verslavingen, en algemene psychologische onevenwichtigheden of noden. Jullie vrijheid zal dus vergezeld gaan van de middelen om jullie wereld te transformeren door jullie ziekenhuizen en gevangenissen te ledigen, en het laten verdwijnen van alle onnodige angsten die veroorzaakt zijn door ziekte, armoede en onwetendheid. We hebben lang om dit goddelijke moment gebeden. De mensheid kan nu eindelijk genieten van de zalige vruchten van de Hemel en de Hemel kan zich dan verheugen en nog meer zegeningen sturen naar dit transformerende rijk. Het is een tijd van wonderen en dankbetuigingen! Een tijd waarop jullie tocht door de wildernis tot een meest vreugdevolle beëindiging komt!

Vandaag gaven wij jullie een andere aflevering over de gebeurtenissen in jullie wereld, heden en toekomst. Deze berichten zullen doorgaan totdat de Hemel een nieuwe manier vindt om jullie te informeren over wat om je heen gebeurt. Blijf verheugd, en klaar om de vele gaven te accepteren die gaan over jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl